Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
Vertegenwoordiging en samenwerking

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK is vertegenwoordigd in:

  • Stichting Samenwerkende Vrouwenorganisaties (SSVO)
  • Overlegtafel
  • Associated Country Women of the World (ACWW)
  • De Certificatiecommissie van het  KEURMERKINSTITUUT
  • Landelijke Werkgroep Politiek Scholings Centrum (PSC)
  • Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV)
  • Schone Kleren Campagne (SKC)
  • Fryske Akademy