Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Denktank

Comfortabel (t)huis

Als onderdeel van het project Actief ouder worden heeft de Denktank zich de laatste tijd bezig gehouden met het onderwerp Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Hieronder vindt u de verslagen van de drukbezochte regiodagen in Woerden op 3 november 2016 en in Doetinchem op 29 november 2016.

Verslag regiodag Woerden.

Verslag regiodag Doetinchem.

 

DE DENKTANK IN 2017

De leden van de Denktank zien met tevredenheid terug op de bijeenkomsten in Woerden en Doetinchem. Het onderwerp Comfortabel (t)huis is in beide bijeenkomsten uitvoerig aan de orde gekomen en bleek goed aan te slaan bij de aanwezigen. Het bezoek aan het modelhuis in Doetinchem was een interessante aanvulling op het ochtendprogramma. Hopelijk is het onderwerp ook in andere regio’s aan de orde geweest. Het is belangrijk  je woning eens te bekijken vanuit een situatie waarin je niet meer zo vlot en lenig bent als vandaag! Het is nog niet bekend of wij het onderwerp hierbij hebben afgesloten of dat er nog een bijeenkomst kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beschikbare financiën en de vraag vanuit de regio.

Het Algemeen Bestuur wil de Denktank ook voor de volgende periode behouden. Voorwaarde is wel dat het aantal deelnemers moet worden uitgebreid, zodat er meer landelijke spreiding kan plaatsvinden. Een goed contact van  Denktank-leden met  omringende afdelingen kan  leiden tot beter functioneren van de Denktank.

Nieuwe leden gevraagd

Wij vragen u eens goed in uw afdeling rond te kijken naar iemand die kan plaatsnemen in de Denktank en zo het contact kan onderhouden tussen afdeling(en) en Denktank. Plaats deze oproep dus in uw Maandbericht en/of vraag tijdens de ledenvergadering uw leden persoonlijk of zij belangstelling hebben. Voor vragen en informatie kunnen zij contact met de voorzitter opnemen. Wij benadrukken nog maar eens dat het geen bestuursleden hoeven te zijn. Wij rekenen op uw medewerking.

Nieuw thema

In de laatste vergadering van de Denktank hebben wij met elkaar gezocht naar een nieuw onderwerp. Onze keuze is gevallen op Vrouw als consument omdat dit onderwerp vele mogelijkheden biedt voor allerlei interessante deelonderwerpen. Om alvast enkele te noemen: zorg, voeding, recycling, klimaat, educatie. Hoe wij dit onderwerp gaan presenteren is nog onderwerp van gesprek. Op de Ledenraad hopen wij met een uitgewerkt plan te komen.

Namens de Denktank, Henny de Wit 

Informatie: henny.dewit@kpnmail.nl