Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
 • AFDELING APPINGEDAM
Appingedam
clubs

 •                                

                                                                                                                           
 •  
 •  
 •  

Nieuwe clubs

Binnen een afdeling kunnen in overleg met het afdelingsbestuur clubs worden opgericht, waarbij:

a. Alleen leden van de vereniging zich kunnen aansluiten bij deze clubs. 

b. Aan de leden van deze clubs kan een aparte bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de te maken kosten (zaalhuur,materiaal e.d.)

c. De clubs worden geleid door tenminste twee leden, die ten allen tijde verantwoording zijn verschuldigd aan het afdelingsbestuur.

d. De financien, alsmede de ledenlijsten, worden gecontroleerd door de afdelingspenningmeester.

e. Opheffing en/of uittreding van een club behoeft de goedkeuring van het afdelingsbestuur. Na bekrachtiging door het afdelingsbestuur van het besluit tot opheffing en/of uittreden vervallen alle geldelijke en andere bezittingen van de club, waarover tijdens de verwerving geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, aan de afdeling 

 • excursiecommissie:    
 • M. Hofland - Vader
 •  
 •              
 • redactie
 • G. Boltendal-Katt 
 • A.S. Bos-Schriever 
 • G. Puister-Oosting 
 •  M.A. Visser - v.d. Velde
 •  
 • wijkcontactleden:    
 • M.Visser & G. Puister
 • G. de Haan 
 • D. Huisman-Peters 
 • A.M.A. Helfrich-de Vries  
 • F. Schipper 
 • E. Akkerman-Huberts 
 • E. Oosterwold                   
 •  H. Bakker                                                 

                  
                         

 


 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023