Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
 • AFDELING APPINGEDAM
Appingedam
clubs

U kunt deelnemen aan de volgende activiteiten:
 •                                

                                                                                                                           
 • leeskring: Bijeenkomsten zijn in onderling overleg. men bespreekt per seizoen vier boeken 
   
 •  


 • kegelclub: Iedere 2e woensdag van de maand in de Groene Weide
                     te Appingedam. Aanvang 9.30 uur 

                  2019: 3 oktober , 13 november, 11 december
                  2020: 8 januari, 12 februari, 11 maart  en 8 april
                  Contactpersoon: Mevr. F. Nieuwenhuis

Nieuwe clubs

Binnen een afdeling kunnen in overleg met het afdelingsbestuur clubs worden opgericht, waarbij:

a. Alleen leden van de vereniging zich kunnen aansluiten bij deze clubs. 

b. Aan de leden van deze clubs kan een aparte bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de te maken kosten (zaalhuur,materiaal e.d.)

c. De clubs worden geleid door tenminste twee leden, die ten allen tijde verantwoording zijn verschuldigd aan het afdelingsbestuur.

d. De financien, alsmede de ledenlijsten, worden gecontroleerd door de afdelingspenningmeester.

e. Opheffing en/of uittreding van een club behoeft de goedkeuring van het afdelingsbestuur. Na bekrachtiging door het afdelingsbestuur van het besluit tot opheffing en/of uittreden vervallen alle geldelijke en andere bezittingen van de club, waarover tijdens de verwerving geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, aan de afdeling 

 • excursiecommissie:    
 • A. Stoppels-Smit 
 • R. Bouma-Vijfschaft  
 • M.Hofland- Vader               
 • redactie
 • G. Boltendal-Katt 
 • A.S. Bos-Schriever 
 • G. Puister-Oosting 
 •  M.A. Visser - v.d. Velde
 •  
 • wijkcontactleden:    
 • T. Houwing-Buitenwerf 
 • G. de Haan 
 • M.Koller 
 • A.M.A. Helfrich-de Vries  
 • F. Schipper 
 • E. Akkerman-Huberts 
 • E. Oosterwold                   
 • K.Boerema    Contactlid Delfzijl                                                  

                  
                         

 


 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Koningin Wilhelminalaan 21 | Postbus 1496 | 3800 BL Amersfoort | t. 033-422 8225 | f. 033-422 8226 | m.centraalbureau@nvvh.nl