Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING ZOUTELANDE
Zoutelande
Lezing Waterschappen door Marijke Pool op 7 maart 23

Lezing Waterschap Scheldestroom 7 maart 2023.

Als je dacht dat het een saai onderwerp zou worden, nou dan zat je er wel hééééél erg naast!
Al 12 jaar geeft de educatieve gastdocent Marijke Pool voorlichting aan allerlei groepen op scholen….en nu dus voor onze dames…en hoe leuk en ludiek doet ze dat!
Met haar goed van informatie voorziene PowerPoint presentatie en grappige testjes, wist ze een ieder te boeien.

-Het Waterschap behelst meer dan je zou denken, waar ze zoal aan onderhoud én verantwoordelijk voor zijn ...alleen al voor Walcheren te weten:

1903² km oppervlakte
98² km water
385.400 inwoners in 13 gemeentes
Begroting van € 151.4 miljoen.

-Dijken en duinen
424 kilometer dijk en duin
560 km binnendijken (ook wel bekend als kreekruggen)

-Wegen en groenbeheer
3940 km fietspaden
413 km aan singelbeplanting
125.000 bomen onderhoud
De 60 km wegen buiten de bebouwde kom
En in de winter  deze wegen te voorzien van strooien tegen gladheid.

-Waterlopen
12.513 km aan sloten die aan beide kanten moeten worden gemaaid
Als ook 1x in de 8 jaar moeten worden schoon gebaggerd

-Waterkwaliteit
In het voorjaar worden er monsters uit de sloten genomen, waarin flora en fauna in het laboratorium wordt onderzocht op de water kwaliteit.

 

Ook worden er muskusratten gevangen. Dit is een exoot welke in 1948 uit Alaska is gekomen en in de 50-tiger jaren een ware plaag is geweest.  Ook wordt onderzoek gedaan naar zoet- zout- en brak water. Omdat zout water zwaarder is zal dit onderin de sloot voorkomen en bovenin brak of zoeter. 

Ook blijkt 45 meter onder het maaiveld zoet water voor te komen.

-Poldergemalen

Er zijn 51 poldergemalen op buitenwater en 90 voor de binnenwateren.  Deze kunnen geregeld worden voor afvoer van regenwater naar de schelden. Hoe hoger afgesteld hoe meer water er in de sloten staat en uiteraard hoe lager des te droger.

-Rioolwaterzuivering

Er zijn 15 installaties, waarvan een bekende Gemaal Boreel welke in Middelburg staat en gebouwd is in 1929.

 

De algemene vergadering bestaat uit 30 leden (fulltimers) en er zijn 474 hardwerkende medewerkers waarvan 450 in fulltime dienst.

Tot slot konden er vragen worden gesteld. Kortom…..het was weer een enerverende middag!
Bestuur……alweer bedankt hiervoor. ;-)
Veel vrolijkheid,¬ Margreet  Pieneman                    

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023