Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING APELDOORN
Apeldoorn
Bestuur en vacatures

                     

VOOR VACATURES ZIE:  VAN DE BESTUURS TAFEL.        DRINGEND!!!!!

 

                                             Het Bestuur
Voorzitter:  Aline Jansen  tel. 055-5418769 e-mail: a.jansen7.qol@gmail.com
Secretaris:  Joke  Helweg-Nauta  e-mail: jhelwignauta55@gmail.co

                            Het bestuur wordt  o.a. bijgestaan door:

Ledenadministratie:  E. Maat  tel. 055-3661783 e-mail: livang@tele2.nl
Jacobafonds:  A. Bijlsma  tel.  055 5061789  e-mail:annemarie@deverbouwerijbv.nl
Coordinatie contactvrouwen en lief en leedpot:  Els v.d. Stok  tel. 55- 8431831.
Coordinatie muziekgeschiedenis/ eetgroep: Ans van Kesteren, tel: 055-5226050
E-mail vankesteren.a@gmail.com
Programma/excursiecommissie: Anne-Mieke Schulten tel:0613721208
E-mail ambj.schulten@gmail.com en Margreet Boschker
E-mail mgboschker@gmail.com
Redactie:  Aline Jansen tel. 055-5418769 en Anne- Mieke Schulten
Webmaster:  A. Gerretsen tel. 055- 3666265

LIDMAATSCHAP
U ontvangt 9 keer per jaar een digitale nieuwsbrief, met daar in de activiteiten van de komende perioden van de afdeling.
Als lid  kunt  u gratis de lezingen bijwonen, aan clubs deelnemen
en cursussen tegen kostprijs volgen.

Contributie                                                     € 44,00
inclusief Lief en Leed- pot.
ACCW                                       (vrijwillig)       € 0,25
                                                                      €  44 ,25
 

Aan en afmeldingen en adreswijzingen uitsluitend schriftelijk
voor 1 december bij de ledenadministratie, E. Maat.
Bij opzegging  graag de reden vermelden.

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023