Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
programmaboekje januari 2023


 

PROGRAMMABOEKJE

 

56e Jaargang 2023     januari t/m augustus

 

Voorzitter
* K.K. Friese-Stuut, Overtuin 3, 7061 DH  TERBORG
Tel. 0315–325031

Vice-voorzitter /2de  penningmeester
* A.E. Mante-Staal, Van Tienhovenlaan 15
7009 BE  DOETINCHEM, Tel. 0314-323861

1e Penningmeester
* A. v.d. Bremen-van den Berg, Geert Grootestraat 5
7009 MG  DOETINCHEM. Tel. 0314-333394

Secretariaat
* B. Koster- v. Dulmen, Spoorstraat 29
7003 DX  DOETINCHEM, Tel. 0314-342744
e.mail: secr-doetinchem@nvvh.nl

* F. Holders-Venhorst, Platanenhof  33

7001 CC  DOETINCHEM, Tel. 0314-391180

Programmering
* I. Besselink, Prins Johan-Frisohof 32
7061 WV  TERBORG. Tel. 0613844191

*J.M. van Kampen, Schavenweide 04-44
7003 EC  DOETINCHEM, Tel. 0653653767


REDACTIE Nieuwsbericht
*J.M. van Kampen  Tel. 0653653767
* I. Besselink.          Tel. 0613844191
* F. Holders             Tel. 0314-391180
 

 

CONTRIBUTIE 2023. De contributie bedraagt per 1-1-2023 € 50,-- 

Banknummer: NL21INGB0002640952

 

Alle verenigingsactiviteiten worden gehouden bij Restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, tel. 324123. De aanvangstijden voor alle middagen zijn 14.00 uur.

Zo niet, dan staat dit vermeld in het Programmaboekje. Belangstellenden en introducés zijn altijd van harte welkom tegen de bekende voorwaarden en betalen €3,00.

Deelneming aan activiteiten van onze afdeling is altijd op eigen risico Er kan dus geen claim worden ingediend, dit vanwege de Arbowet.      

 

INHOUDSOPGAVE.

 

Voorwoord van de voorzitster                                                                                              2

 

Agenda januari / mei                                                                                                            2- 4

Koffiedrinken                                                                                                                        5

Van verwachten we in september                                                                                        5

Informatie clubs                                                                                                                    6

 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITSTER

Beste dames,

Het jaar 2022 is bijna voorbij. De tijd gaat snel en we moeten ons maar beperken tot het huidige ogenblik en tot de blijdschap die dit ogenblik je geeft. We kunnen terugkijken op een goed en prettig verenigingsjaar. Wij hebben vele afwisselende bijeenkomsten gehad: middagen of ochtenden waarbij we van gedachten konden wisselen en wijzer werden van de lezingen van de sprekers. En dan niet te vergeten ons jubileum! Een fijne dag met veel leden en met warme gezelligheid. Het thema van deze dag was “Blijdschap en Dankbaarheid”. Laten wij dit motto het komend jaar vasthouden.

Voor een aantal leden verliep het jaar niet zo goed. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe. Afscheid nemen van geliefden is zwaar. De zieken wensen we spoedig beterschap. Houd goede moed!

We sluiten dit jaar af met een gezellige Sinterklaasviering en een sfeervolle Kerstbijeenkomst. Een wens voor het nieuwe jaar:
PROBEER HET LEVEN VOL OVERGAVE TE LEVEN
DAT WAT HET HART JE INGEEFT
LAAT DE VREUGDE OVERWINNEN

KERSTMIS VERLICHT EN VERWARMT JE HUIS EN HART

Namens het bestuur alle goeds toegewenst!

Ina Friese

 

 

Programma
VOOR DE MAANDEN JANUARI T/M MEI 2023

Woensdag 11 januari: Mevrouw (da) M. Tankink: “Langs het tuinpad van mijn vader”.
 
Mevrouw Tankink heeft tot voor kort (2019) als pastor gewerkt. In deze lezing kijkt ze terug op het leven in een kleine dorpsgemeenschap, met uitstapjes naar het grotere levensdomein. Met haar onderhoudende, soms hilarische uitdrukkingen geeft ze een mooie kijk op het verleden. Maar ook met lijnen naar vandaag. De kerkklok die met zes harde slagen aangaf dat het eten stond te wachten. En nu het appje dat verstuurd wordt om thuis te komen. Een tijd van gezelligheid rond de kachel, van kneuterigheid maar ook van armoede en afhankelijkheid.

“Mijn vader zei altijd: vroeger was ik blij met een kruiwagen, nu hebben we een eigen auto. De autoriteiten veranderden. De meester mag niet zomaar meer een straf uitdelen die thuis verdubbeld werd. Wie voor een dubbeltje geboren is, wil het liefst wel een kwartje worden, veel euro’s verdienen. De wereld verandert iedere dag, een spannend avontuur, de moeite waard?”

 

Woensdag 18 januari om 10. 00 uur:
Jazzochtend
bij de fam. P. v.d. Bremen. Dit is een huiskamerbijeenkomst voor een vaste groep van 15 personen. Mocht er iemand van deze groep niet aanwezig kunnen zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden bij Anneke Mante (tel.: 0314-323861).

Dinsdag 24 januari:  Grafiek in linnen olv Els Lemkes.

Antiek handgeweven boerenlinnen werd vroeger gebruikt als beddengoed; de “rollen’ lagen in het kabinet te wachten… Dit is het materiaal waarmee Els Lemkes werkt, en tevens haar inspiratiebron. Het is voor haar een zoeken om de schoonheid van dit erfgoed, de bruidsschat in vroeger tijden, te behouden en als het ware “boven zichzelf te laten uitstijgen”. Ze maakt structuren van plooien die ze stikt, soms met kleuren en scheuren, waarna ze het geheel opspant. Door de licht-schaduw werking krijgt het een uitstraling die het linnen vernieuwd tot zijn recht laat komen, met verstilling als gevolg.

Dinsdag 7 februari: Mevrouw  H. Snelooper. Gedichten en verhalen
Mevrouw Helma Snelooper mag zich Dichter des Achterhoeks noemen. Voor het Achterhoek Nieuws schrijft zij gedichten over de actualiteit in haar geboortestreek.
Vanuit het project Lang Leve Kunst en Naoberschap van Amphion verzorgt zij workshops poëzie en verhalen vertellen. Helma gaat ervan uit dat ieder mens een hoogstpersoonlijke poëtische kijk op de dingen heeft en dat we allemaal een koffer vol verhalen met ons meedragen.
Helma’s dichtbundel heet Opvouwbaar Bos. In een opvouwbaar bos bewaar je dierbare plaatsen, mooie ontmoetingen, waardevolle herinneringen. Omdat het bos opvouwbaar is kun je het gemakkelijk meenemen in broekzak of handtas. En op elk moment kun je het uitklappen om er te vertoeven of om er mensen uit te nodigen.
En dat is precies wat Helma gaat doen op dinsdag 7 februari 2023 in restaurant de Kruisberg: ze vertelt verhalen uit de streek die ze illustreert met voorwerpen van vroeger en omlijst met poëzie. U wordt daarbij van harte uitgenodigd om in te haken en met eigen ervaringen en associaties te komen. Zodat de middag een feest van herkenning wordt!

Dinsdagochtend 14 februari 10.00 uur: Klassieke muziekochtend olv de heer H. Tangelder.

Woensdag 22 februari: Algemene ledenvergadering (NB: De notulen van de ALV 2022 en de agenda ontvangt u een week voor de ALV per mail). Na de vergadering houdt drs Marc Roth een lezing over Noord-Korea: de verbeelde werkelijkheid. In de lezing de verbeelde werkelijkheid neemt de heer Marc Roth je mee naar het ‘meest gesloten’ land ter wereld. Met zijn reisorganisatie Roth Spark Travel organiseert hij reizen naar Noord-Korea, een land waarvan je een groot gedeelte nog altijd niet bekijken mag.
Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt voortdurend de vraag op: Wat is waar en wat is de waarheid? En is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? En wordt ons beeld van Noord-Korea niet gekleurd door onze ‘Westerse bril’?
In deze lezing geeft Marc Roth een inkijkje in de ‘meest gesloten’ samenleving ter wereld en ontdek je dat Noord-Korea meer is dan alleen maar verbeelde werkelijkheid.
De lezing wordt verrijkt met afbeeldingen, (korte) clips en ander beeldmateriaal dat nog maar weinig mensen gezien hebben en natuurlijk de eigen ervaringen van Marc Roth als bezoeker van Noord-Korea.

Dinsdag 14 maart: Lezing olv de heer Rob van Eck. Werelderfgoed in Nederland.
Werelderfgoed is een schitterende digitale presentatie.  Wist u dat er “slechts” 10 + 2 Nederlandse erfgoederen op de lijst van UNESCO staan?
In deze presentatie kijken we naar de geschiedenis, het tijdsbeeld waarin zij ontstonden. Het doel, waarom zijn ze gebouwd. Waarom is het Werelderfgoed geworden. En natuurlijk ook de verhalen erom heen met leuke anekdotes. Alles komt tot leven door de mooie afbeeldingen, animaties en films. De presentatie is professioneel  gemaakt met prachtige afbeeldingen en video’s, ondersteund door gesproken tekst en bijbehorende muziek.

Woensdag 22 maart: Lezing door mevrouw  Mirelle Nunes over 150 jaar Mondriaan: Piet Mondriaan en zijn werken.
 

In 2022 is het 150 jaar geleden dat een van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw geboren werd: Piet Mondriaan (1872-1944). Musea met werk van Mondriaan in de collectie laten dit jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. .Erfgoedspecialist en kunsthistorica mevrouw  Mirelle Nunes van Kunst uit Zeist laat in deze  kunstlezing zien hoe Mondriaan zich bewoog tussen zijn vrienden en hoe hij vele kunstenaars na hem heeft geïnspireerd, zoals Bridget Riley, Fred Sandback,
Rob van Koningsbruggen, Bob Bonies, Isa Genzken en
Remy Jungerman. Vroege, realistische werken zullen aan de hand van een Powerpoint-presentatie aan u getoond worden, alsook de ontwikkeling van Mondriaan tot zijn abstracties van afgebeelde landschappen en objecten. Met welke kunststromingen in Parijs kwam deze Hollandse kunstenaar van wereldformaat in aanraking en in hoeverre paste hij vernieuwingen toe in zijn werken?
Kom naar deze lezing “Piet Mondriaan en zijn werken” en krijg antwoord op al deze vragen!

Dinsdagochtend 28 maart 10.00 uur: Klassieke muziekochtend olv de heer H. Tangelder.

Woendag 5 april: Paaslunch
De Paaslunch wordt gehouden in restaurant de Kruisberg. Kosten voor deze lunch: € 15,00. Bij voorkeur dit bedrag overmaken op rekening van:  NVVH Vrouwennetwerk Doetinchem  NL21INGB0002640952 of bij binnenkomst.
De ochtend begint om 10.00 uur. We kunnen dan eerst de zelfgemaakte  bloemstukken bekijken en kopen. En wat we verder doen voor de lunch, dat houden wij nog even geheim. De lunch begint om 12.00 uur.
Voor deze Paaslunch moet u zich uiterlijk  voor dinsdag 28 maart opgeven bij Ine Besselink, tel. 0613844191. Na 28 maart is aanmelden niet meer mogelijjk!

Woensdagmorgen  19 april om 10.00 uur: Jazzochtend bij de fam. P. v.d. Bremen. Dit is een huiskamerbijeenkomst voor een vaste groep van 15 personen. Mocht er iemand van deze groep niet aanwezig kunnen zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden bij Anneke Mante (tel.: 0314-323861).

Donderdag 20 april: De heer J. ten Brinke van Verkeersschool Wisselink (Varsseveld).
Uw rijbewijs gehaald in 19..... Theorie gedaan en praktijkexamen. Nadien alleen het rijbewijs verlengd. Misschien een enkeling van u die vroeger de BROEM rit en de theorie opfriscursus van VVN gedaan heeft.

Wij gaan in een gezellige ongedwongen sfeer verschillende verkeerssituaties bespreken die door jullie zijn ingebracht als zijnde onduidelijk of gevaarlijk. 

Je kunt deze voor jou onduidelijke verkeerssituatie in en rondom Doetinchem per mail doorgeven (uiterlijk voor 21 maart aan  Jokelien van Kampen ).

Die opgegeven situatie(s) geeft Jokelien weer door aan de heer Ten Brinke. Hij maakt dan foto`s van de verkeerssituatie(s) en bespreekt deze op deze middag.,

Het gaat gegarandeerd een leerzame en gezellige middag worden. Ik hoop dat we met een leuk aantal punten komen die voor iedereen heel herkenbaar zijn in Doetinchem.

 

 

 

Woensdag 10 mei: Voltooid Leven. Een presentatie door de heer H. Olden.
 Veel mensen die de 70 gepasseerd zijn denken na over hun levenseinde. Zij hebben vragen als: “Moet ik op hoge leeftijd nog naar de IC willen?” , “Wil ik als het nodig is naar een verpleeghuis?” “Wat, als ik Alzheimer krijg?’, “Zou ik dan nog euthanasie kunnen krijgen?” of “Moet ik de natuur z’n gang maar laten gaan?”
Op deze middag komt aan de orde wat de “Euthanasiewet” voor u kan betekenen, ook als u dement wordt. En als u geen euthanasie kunt krijgen, wat dan?
Er wordt ook in de politiek gesproken over een wet Voltooid Leven (Pia Dijkstra). Wat mag u daar van verwachten? Hoe staat het eigenlijk met de “Pil van Drion”, bestaat die al? Mogen mijn naasten mij helpen als ik het zelf niet meer kan?
Al deze vragen hebben te maken met een waardig en humaan afscheid van het leven.
Dat is voor iedereen anders, maar na deze middag weet u wellicht meer over de mogelijkheden die het best bij u passen.

 

Dinsdag 23 mei: Lezing over “voeten en schoenen”
door de heer Dane Starink (eigenaar van JS Schoenen & Schoencomfort) en de heer Mark.Schreurs (Voetencentrum Wender). De heer D. Starink vertelt ons het een en ander over goede schoenen en schoenmerken.
 Podotherapeut de heer M. Schreurs zal meer vertellen over Voetencentrum Wender en wat een podotherapeut doet.

Woendag 31 mei: Muziek en film zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op deze laatste bijeenkomst van ons seizoen geeft Peter van den Bremen een lezing over filmmuziek, ondersteund met bijbehorende fragmenten. Zoals altijd geeft hij een verbindende toelichting op de betekenis van muziek in films. 

EN NIET VERGETEN……

Koffie drinken in de stad
dinsdag 20 juni
dinsdag 18 juli
dinsdag 22 augustus
om 10.00 uur in Eefs Brasserie
, Boliestraat Doetinchem.

 

Wat verwachten wij in september (onder voorbehoud

Woensdag 13 september: De heer Ad van Gool houdt een lezing over hart en vaatziekte bij vrouwen

Donderdag 28 september: Een lezing over de stichting Buur maakt natuur. Buur maakt Natuur zet zich in om in de gemeente Doetinchem en directe omgeving meer natuurgebieden te realiseren. 

INFORMATIE DIVERSE CLUBS
Eetclub: Samen eten is altijd heel gezellig
!. Ongeveer eens in de zes weken (altijd op een donderdag) gaan we om 17.30 uur eten in een restaurant op een plek waar goed te parkeren valt. Met de leden van deze club wordt de locatie en de datum altijd tevoren afgesproken. Informatie of aanmelden: Ine Besselink (0613844191.

Fietsclub: Iedereen weet het misschien nog niet maar onze vereniging heeft een leuke fietsgroep. We starten weer in april t/m oktober 2023. We fietsen 1 x per maand, afwisselend op dinsdag of woensdagmiddag en we starten altijd  om 13.30 uur!. Tijdens de routes, die variëren van 30 tot 35 km genieten we onderweg van koffie of thee. Dit kan zijn op een picknick plaats of op een gezellig terrasje. Informatie of aanmelden: Joke Okken (0314-332871).

 

Filmclub: Informatie of aanmelden: Jokelien van Kampen (0653653767).

Gespreksgroep: Dit is een huiskamerbijeenkomst, waarbij degenen die plaats hebben voor een groep van 6 of 7 personen gastvrouw zijn. Aanvang 10.00 uur. De bijeenkomst vindt 1x per 6 weken plaats. Het thema waarover gesproken gaat worden wordt ingeleid door Mariet van Zanten. Alle deelnemers krijgen – ruim van   tevoren - een uitnodiging met daarin het thema, de inleiding en ook het adres waar de bijeenkomst gehouden wordt. Leden die belangstelling hebben voor het deelnemen aan deze gespreksgroep kunnen zich aanmelden bij Hanneke Zetsma (0314-335105). 

Kunstclub: 2x Per jaar organiseren Bernadine Koster en Anneke Mante een cultureel uitstapje. 

Leeskring: Eens in de twee maanden maken wij gebruik van de spreekruimte in de bibliotheek en op vaste tijd daarvoor op de vrijdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Wilt u ook eens ervaren hoe het is om met elkaar over een boek te praten of wilt u informatie, meldt u zich dan aan bij Hanneke Zetsma ( (0314335105).

Wandelgroep: Elke donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf een afgesproken locatie. Tijdelijk aanspreekpunt is Marijke Achten (Tel. 0314-364330)  
 

Weekend (ZaZo)groep voor alleenstaanden: Samen uit op een zaterdag of zondag: naar een concert, film, museum, tentoonstelling, o.i.a.)
Heeft u belangstelling en/of ideeën voor deze gezellige (ZaZo)groep voor alleenstaanden, meldt u zich dan aan bij Fried Holders (0314-391180).

 

      HET BESTUUR WENST U ALLEN                     

                                               

                                 EEN

       GEZOND EN GELUKKIG

                          2023

 

 

                      

 

                             

 

 

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023