Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
programaboekje maart,april,mei 2020

PROGRAMMABOEKJE
52e Jaargang 2019

              

Voorzitter
*K.K.Friese-Stuut, Overtuin 3, 7061 DH  TERBORG
Tel. 0315–325031

Vice-voorzitter /2de  penningmeester
*A.E. Mante-Staal, Van Tienhovenlaan 15
7009 BE  DOETINCHEM, Tel. 0314-323861

1e Penningmeester
*T. van ’t Sant-Kuizenga, Lebuïnestraat 6
7009 MT  DOETINCHEM, Tel. 0314-342819


Secretariaat
*B. Koster- v. Dulmen, Spoorstraat 29
7003 DX  DOETINCHEM, Tel. 0314-342744
e.mail:

*F. Holders-Venhorst, Platanenhof  33
7001 CC  DOETINCHEM, Tel. 0314-391180

Programmering
*J.M. van Kampen, Mackaylaan 33
7003 AS  DOETINCHEM, Tel. 0314-345030

REDACTIE Nieuwsbericht
*
J.M. van Kampen  Tel. 0314-345030
*F. Holders             Tel. 0314-391180

 


DAMES KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS

 

 

 CONTRIBUTIE 2019. De contributie bedraagt per 1-1-2019 € 45,-- eventueel vermeerderd met de vrijwillige bijdrage voor het Jacobafonds van € 0,45 en € 0,25 voor A.C.W.W.

 

INHOUDSOPGAVE                                           VANAF PAGINA 
Voorwoord van de voorzitster                                        3   

                                 
Agenda maart, april, mei 2020                                    3                                                            
 
Wat er komt in september en oktober 2020

(onder voorbehoud)                                                      5                                                                                    

Informatie diverse clubs                                                5                                    
Aanspreekpunten div. clubs                                          6   

Terugblik                                                                         7                        
Advertenties                                                            9 – 10

                          

 

Alle verenigingsactiviteiten worden gehouden bij Restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, tel. 324123.

De aanvangstijden voor alle middagen zijn 14.00 uur. Zo niet, dan staat dit vermeld in het maandbericht.

Belangstellenden en introducés zijn altijd van harte welkom tegen de bekende voorwaarden en betalen € 3,-. Deelneming aan activiteiten van onze afdeling is altijd op eigen risico, er kan dus geen claim worden ingediend, dit vanwege de Arbowet.      

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITSTER


Beste leden

Het jaar 2020 is in volle gang. Terugkijkend op de decemberactiviteiten van het afgelopen jaar zijn we meer dan tevreden.

Een geslaagde sinterklaasviering met muziek en spel. Hoe simpel kan het zijn. Iedereen heeft genoten. En dan de kerstviering: ”Hoe zou dat gaan in de nieuwe locatie” was de vraag.

Allereerst een heel grote opkomst in een mooi sfeervolle zaal. Alles was met zorg voorbereid. Er heerste een goede sfeer. Een heerlijk buffet was samengesteld, gemaakt door leden, gedichten, verhalen, muziek en praten met elkaar, Het was er allemaal! We kunnen terugkijken op een fijne afsluiting van het jaar.

Wij gaan moedig en met veel plezier het nieuwe jaar beleven. Wij als bestuur hebben er zin in wetend dat onze leden positief zijn ingesteld. Samen maken we er weer een goed jaar van. Namens het bestuur,
Ina Friese.

 

Maart, april en mei 2020

Dinsdag 17 maart om 10.00 uur: De heer H. Tangelder gaat het deze ochtend hebben over de componist Francis Poulenc (1899-1963), een van de kleurrijke toondichters van de twintigste eeuw. 

Woensdag 18 maart:  De Tulp, 1594-1994 400 jaar bloeiende kunst.

De oorsprong van de tulp ligt in Azië, in landen als Iran en Afghanistan. Daar krijgt de tulp de naam die wij nu kennen: het is afgeleid van de lokale naam voor een tulband, tulipa in het Latijn. In ons land ontstaan de eerste kwekerijen in Leiden; het begin van een florerende tulpenhandel. De tulp heeft al snel haar invloed doen gelden in de kunst. Maar wat gebeurt er in de 18de en 19de eeuw met de tulp in de kunst? Winnifred Planjer zal u er alles over vertellen.

Gastvrouwen: Anneke Mante en Sylvia Bourgonje.

Op dinsdag 31 maart houdt de heer J. Buiting een interessante lezing Toeval en willekeur: Hoe is het in godsnaam mogelijk?

Gastvrouwen: Ineke Smit en Dieka Kooistra.

 

Donderdag 2 april: Wij gaan een bezoek brengen aan De Burgerij (Zutphenseweg 11) in Vorden. Deze galerie heeft steeds wisselende exposities. Er is een diversiteit van kunstuitingen zowel in figuratieve, abstracte dan wel conceptuele stijlen. Vervaardigd met behulp van traditionele of vernieuwende technieken en materialen. Er zal door de eigenaresse een rondleiding verzorgd worden. Afhankelijk van het weer is er een bezoek aan de beeldentuin ook nog mogelijk. Omdat er nog enkele afspraken gemaakt moeten worden zijn de kosten en het exacte tijdstip nog niet bekend. Degene die zich opgeven worden tijdig per mail hierover geinformeerd.

Opgeven voor deze excursie kunt u zich tot 26 maart bij Anneke Mante (0314-323861) of Bernadine Koster (0314-342744).


 

Dinsdag 7 april: Lezing en Paaslunch. Aanvang 10.00 uur. De Paaslunch wordt als vanouds gehouden in Restaurant De Kruisberg en is altijd een groot succes. We verwachten dan ook weer een groot aantal deelnemers.

Natuurlijk zijn er voor de aanvang weer de zelfgemaakte bloemstukken te koop.


De lezing (Communicatie tussen goed- en slechthorenden door mevrouw R. Veurman) begint – na de verkoop van de bloemstukken - om 10.30 uur: De Paaslunch begint om 12.00 uur. Kosten voor de Paaslunch: € 13.00.
U kunt zich voor deze ochtend aanmelden bij J.M. van Kampen tot maandag 23 maart. Na deze datum is aanmelden niet meer mogelijk!

Woensdag 15 april: Jazzochtend bij de familie P. v.d. Bremen. Om 10.00 uur.

Dinsdag 28 april: Wie meer weet, kijkt beter en ziet meer… Welk verleden wordt er in ons landschap weerspiegeld?

De Winterswijkse fotograaf Hans Hendriks maakt met zijn panoramische landschapsfoto’s het onweetbare zichtbaar. Wat je ziet krijgt betekenis.
Gastvrouwen: Hanneke van Doorn en Trijnie v.`t. Sant.

 
Dinsdag 12 mei: Slotmiddag. Een lezing over orgaan- en weefseldonatie en donorregistratie door de heer R. Peter.

Heel actueel want de nieuwe donorwet treedt op 1 juli 2020 in werking

Gastvrouwen: Dieka Kooistra en Anneke Mante.Donderdag 28 mei: Om 10.45 uur komen wij bij elkaar bij de Stadsboerin (Klootsemastraat 1). We beginnen met een kop koffie (met evt. appelgebak) en dan krijgen wij een rondleiding over het land van de Stadsboerin.

Om 12.30 uur schuiven wij aan de Aanschuiftafel voor een gezellige en lekkere lunch.

Kosten rondleiding €3.00 p.p., koffie € 1,50, appelgebak € 3,00. Lunch € 5,00.


U kunt zich hiervoor aanmelden tot woensdag 20 mei  bij J.M. van Kampen. Na deze datum is aanmelden niet meer mogelijk!

Voor de maanden september en oktober (Onder voorbehoud!)

Woensdag 9 september hopen we weer onze eerste middag van een nieuw seizoen te houden. De heer C. Roording houdt een lezing over “Beroemde vrouwen uit Nederland”.


Woensdag 23 september: Burgemeester M. Boumans, na de pauze Esther Ruesen, directeur Stadsmuseum.


Dinsdag 6 oktober: de heer Klaas Bakker


Dinsdag 20 oktober: De heer W. Muis (imker) over bijen en honing.

INFORMATIE DIVERSE CLUBS

Eetclub: Samen eten is altijd heel gezellig!. Ongeveer eens in de zes weken gaat een aantal van onze leden met elkaar eten. In het voorjaar en de zomer om 17.00 uur. In het najaar en in de winter om 12.00 uur, altijd op een donderdag.Nieuwe deelnemers voor één keer of vaker zijn van harte welkom.

Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij Jokelien van Kampen (0314-345030). 

 

Fietsclub: Het voorjaar is in aantocht dus de fietsers kunnen binnenkort weer actief worden. Iedereen weet het misschien nog niet maar onze vereniging heeft een leuke fietsgroep. Wat nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Wij fietsen van april tot en met oktober 1x per maand een ontspannend tochtje van ongeveer 30 km. in de omgeving met een koffie- en meestal ook nog een lunchpauze. Meestal op dinsdag of woensdag. Probeer eens een keer mee te fietsen, jullie vinden het vast gezellig.  
Hetty Doppenberg (tel: 0314 382558) of Hanneke van Doorn (tel. 0314 325120) geven graag alle inlichtingen.


Filmclub: Eénmaal per maand bezoeken we met een groepje een film in de Gruitpoort. Wilt u ook eens op een middag in De Gruitpoort van een mooie film genieten neem dan contact op met Hanneke van Doorn (0314‑325120).


Gespreksgroep: Dit is een huiskamerbijeenkomst, waarbij diegenen die plaats hebben voor een grotere groep beurtelings gastvrouw zijn. Aanvang 10.00 uur. Mariet van Zanten leidt het thema - waarover gesproken gaat worden -   zoals altijd weer in.


Kunstclub: 2x Per jaar organiseren Bernadine Koster en Anneke Mante een cultureel uitstapje. 


Leeskring: Wilt u ook eens ervaren hoe het is om met elkaar over een boek te praten, meldt u zich dan aan bij Hanneke Zetsma (0314‑335105) of zetsmadoet@gmail.com. Het is altijd in de spreekruimte van de bibliotheek van 13.30‑16.00/16.15 uur (ongeveer eens in de twee maanden).


Wandelgroep: Elke donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf een afgesproken locatie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Fredie Breukelaar (0315-325085).


Weekend (ZaZo)groep: Samen uit op een zaterdag of zondag (naar een film, een concert o.i.a.)
Heeft u belangstelling voor deze gezellige (ZaZo)groep, meldt u zich dan aan bij Jokelien van‑Kampen (0314-345030) of Fried Holders (0314-391180).
 

AANSPREEKPUNTEN DIVERSE CLUBS
Fietsclub                     H. Doppenberg                      Tel. 0314-382558
                                   H. van Doorn                          Tel. 0314-325120
Filmclub                      H. van Doorn                          Tel. 0314-325120
Eetclub                       J.M van Kampen                     Tel. 0314-345030
Gespreksgroep           H. Zetsma                               Tel. 0314-335105
Leeskring                    H. Zetsma                               Tel. 0314-335105
Nordic Walking           F. Breukelaar                           Tel. 0315-325085
Weekendcontact        J.M. van Kampen                    Tel. 0314-345030
                                    F. Holders                               Tel. 0314-391180
Kunstclub                   B. Koster                                 Tel. 0314-342744
                                   A. Mante                                 Tel. 0314-323861

 

TERUGBLIK

3 December: De Sinterklaasviering met spelletjes en muziek was zeer geslaagd.

De Kerstviering hebben wij beleefd in een sfeervol versierde zaal van De Kruisberg. Er was een gevarieerd buffet. We konden luisteren naar gedichten, verhalen en muziek van blokfluitensemble Vivente. De Kerstviering werd goed bezocht met maar liefst 50 leden!

Woensdag 8 april hield Ad van Gool een lezing over windmolens “Van billen tot kruien”. Ad is een gepassioneerde verteller met een hele rijke kennis over windmolens. Vooral zijn gevarieerde presentatie sprak de toehoorders erg aan: Humor, verhalen, geschiedenis…ondersteund met beeldpresentatie.

Woensdag 22 januari bezocht een grote groep leden het museum Bronbeek in Arnhem. Daarna stond er in restaurant Kumpulan een heerlijk buffet (nasi rames) klaar.


BESTUURSMEDEDELINGEN
 

Welkom nieuwe leden:

 Mevr. I. Besselink
 Mevr. J. Nijland-Flikkema
 Mevr. R. Hehenkamp
 Mevr. M. Ringenaldus,
 Mevr. U. Bos
 Mevr. M. Achten.                 

 

Bestuursvergadering vonden plaats op:
6 januari en 11 februari.

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020