Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
 • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
Ledenbrief juni 2022

 

                             

Ledenbrief • nummer 10 • juni 2022

 

 

Kiezen

 

Begin maart hebben mijn man en ik een belangrijke keuze gemaakt: van een huis met een grote tuin

verhuizen naar een appartement in ons dorp. Een keuze die grote verandering betekende en ontzettend veel werk opleverde.

 

Als je gaat verhuizen doe je niet anders dan keuzes maken. Wat moet er mee en wat kan weg. En als ik de raad van de kinderen wilde opvolgen: veel weg en weinig mee. Dat leek me een goed advies. Enthousiast begon ik met de keukenkastjes, dat leek me niet zo moeilijk, gewoon van alle kruiden één potje mee. Nou daar kon heel veel van weg. Wat een grote verzameling: tig busjes, zakjes en pakjes. Van kerriepoeder tot kaneelstokjes en dat alles in flinke aantallen. Om de juiste keuze te kunnen maken, zocht ik op elk pakje, doosje, flesje de houdbaarheidsdatum. Dat was zeer verrassend en ook confronterend. Bovenin het keukenkastje stonden producten waarvan de uiterste gebruiksdatum al jaren verstreken was. Met schaamrood op de kaken deed ik ze in de wegdoen-doosen bedacht dat ik dit toch veel eerder had kunnen doen en niet op deze verhuizing had hoeven wachten. Tot mijn troost hoorde ik van vrienden dat ik hierin niet de enige ben, dat zij ook vele potjes van dezelfde kruiden in hun kast hebben staan en (dezelfde) nieuwe meepakken in de winkel.

Moeilijker kiezen vond ik het bij de boeken. Er waren er zoveel en hoe pak ik dat dan aan. Welke bewaar ik en welke mogen weg. Lastig. Want hoe divers ze ook zijn, ze zijn me allemaal even lief. Gelukkig bedacht ik een derde mogelijkheid: boeken naar de rommelmarkt, boeken in de boekenkast in de kamer en heel veel waardevolle boeken naar de zolder. Je weet maar nooit of ze nog een keer nodig zijn. De verhuizers hebben trouw de opdracht uitgevoerd en nu staan er dus vele dozen boeken op zolder. Of dit een verstandige keuze is zal de komende tijd blijken, maar het voelt wel goed.

Ook het Centraal Bureau is meeverhuisd. Na een paar dagen uit de luchtte zijn geweest draait alles weer en is in het kantoor de nieuwe werkplek ingericht. Alle NVVH-ordners, mappen, papieren en pennen hebben weer een plek, al is het soms nog wel even zoeken als je iets nodig hebt naar waar het is opgeborgen. Gelukkig blijven e-mailadres, postadres en telefoonnummer ongewijzigd. Voor u (de leden) verandert er niets en is het centraal bureau op de gebruikelijke tijden en wijze bereikbaar.

Maar wat is het fijn dat je in drukke en enerverende tijden steun krijgt van mensen om je heen. Juist de kleine dingen geven je kracht en positieve energie. Het mooie is dat we in ons NVVH-Vrouwennetwerk op die manier veel voor elkaar kunnen betekenen.

Ik wens u allen een fijne zomer met veel gezelligheid en warme vriendschap. En geef elkaar veel kleine dingen, het maakt ook uw leven zoveel rijker.

 

Dieny Scheffer (voorzitter)

 

Kleine dingen;

Wat is het heerlijk te ervaren

Dat ergens iemand aan je denkt En ongevraagd je laat genieten

Van iets waaraan men aandacht schenkt

Een briefje met slechts weinig woorden, maar met een inhoud die het doet,

Een gedicht met gevoelens uit het hart geschreven Waarbij je even slikken moet.

Een handdruk of een schouderklopje, Een warme kus of knuffel

Een spontane lach, een vriendelijke gebaar, Het zijn zo van die kleine dingen

Maar groot van waarde voor elkaar.

 

 

 

Verslag Ledenraad

 

Ledenraad Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK 11 mei 2022 te Amersfoort Beknopt verslag

 

 • Voorzitter Ledenraad: Dieny Scheffer, landelijk voorzitter van de Vereniging
 • Aanwezig: Het Algemeen Bestuur en Bestuursleden van 21 afdelingen
 • Schriftelijk bericht van afwezige afdelingen Veenendaal, Harderwijk en Lochem

Lochem schrijft dat deze Ledenraad niet volgens de statuten plaatsvindt en dat er dus geen

besluiten kunnen worden genomen. Het AB onderschrijft dit standpunt niet en vraagt het standpunt van de aanwezigen. Allen zijn het daarmee eens. De Ledenraad kan en zal vandaag wel besluiten

nemen.

 

Notulen Ledenraad 2021 en financieel verslag 2021

Notulen en verslag worden goedgekeurd. De vergadering verleent het AB kwijting over het gevoerde beleid.

 

Plannen voor 2022 en 2023

 • De notaris stelt een concept op voor nieuwe statuten, de afdelingen krijgen het toegestuurd en stemmen erover tijdens de Ledenraad van 2023.

 

 • De vier nieuw samengestelde regios vergaderen twee keer per jaar, een keer digitaal en een keer live. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

 

 • De Vereniging blijft ACWW-lid. Blanche Jansma blijft contactpersoon en volgt het ACWW-beleid. Er wordt weer een bedrag beschikbaar gesteld voor een doel passend bij de ACWW uitgangspunten. Suggesties zijn welkom.

 

 • Op 21 september is voor bestuursleden de viering van het 110-jarig bestaan. Er komt een jubileumkrant waarin leden hun ervaringen met de Vereniging beschrijven. De afdelingsbesturen informeren hun leden hierover en vragen om bijdragen.

 

 • De vergadering stemt in met opheffen van de Stichting Jacobafonds per 31 december 2022.

 

 • Na toelichting door de penningmeester wordt de begroting voor 2022 vastgesteld.

 

 • De zittende AB-leden worden met algemene stemmen herkozen.

 

Einde eerste deel Ledenraad.

 

 

 

Vergadering Stichting Jacobafonds

 

Het voorstel tot opheffen is positief ontvangen. Er zijn weinig aanvragen en er bestaat veel onzekerheid wat betreft de toekomst. Het resterende geld gaat terug naar de afdelingen.

 

De leden stemmen hiermee in.

 

Heropening Ledenraad – Rondvraag

 • Afdeling Breda meldt dat er nog steeds veel problemen zijn met IBAN. De penningmeester werkt aan een oplossing.

 

 • Vraag van Pietie de Jong: Heeft een landelijk lid stemrecht?Nee, afdelingen zijn de leden.

 

 • Coby van Klaveren vraagt naar de toekomstvisie van het AB. De voorzitter: We gaan door zolang de afdelingen dit willen, wij denken nog zeker drie jaar. We zijn levensvatbaar zolang er leden zijn en we zijn nodig om vrouwenbelangen onder de aandacht te blijven brengen. We zien de toekomst positief.

 

 • Afdeling Haarlem e.o. vraagt naar sprekerslijsten.

 

 • Afdeling Leiden stopt in december, ze kunnen geen bestuursleden vinden en de hoge leeftijd van de leden.

 

 • Afdeling Waalwijk wil graag met alle bestuursleden naar de jubileumdag.

 

 • Afdeling Delft vraagt of de Vereniging doorgaat nu er minder dan 5000 leden zijn. Ja, we gaan door zolang er afdelingen zijn; nu nog 3300 leden en 37 afdelingen.

 

Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en wenst ieder een goede terugreis.

 

 

O P R O E P

Het bestuur is benieuwd naar úw ervaringen met het lidmaatschap van onze vereniging. Laat het ons weten!

Stuur uw tekst naar centraalbureau@nvvh.nl.

 

 

 

 

 

Opruimwoede

 

Elk voorjaar komt het karwei weer terug: de grote schoonmaak en het daarbij behorende opruimen. Niet mijn favoriete bezigheid, maar het heeft toch wel een bepaalde charme.

 

Al van jongs af aan werd ik betrokken bij schoonmaken en opruimen. Op school mocht ik helpen bij het poetsen van de klas.

Daarna ging ik bij een boerderij helpen. Ze konden daar mijn hulp goed gebruiken want een kind kan overal tussen en bij. Ook mocht ik daar de schoorsteen schoonvegen. Die schoorsteen liep heel ver door naar boven. Ik moest op de hooizolder klimmen, daar zat een luikje dat ik open moest maken en vanuit daar moest ik de bezem heen en weer bewegen.

 

Toen ik op kamers ging wonen, kwam de klad in schoonmaken. Je hebt ook alleen een bed, een stoel en een koffer voor je rommel. Er viel dus niet zoveel op te ruimen en schoon te maken.

Toen ik kinderen kreeg, moest ik wel meer schoonmaken, want ze maakten de boel snel vies. Ook nam de hoeveelheid rommel per kind toe. Pas toen mijn kinderen op kamers gingen, nam de hoeveelheid rommel en het schoonmaakwerk weer af.

 

Later ging ik kleiner wonen en dat hielp enorm goed bij opruimen. Nu zitten we in de bijzondere situatie dat er voor veel spullen geen markt meer is. Vooral dingen die vroeger bij mijn moeder stonden, hebben nu geen waarde meer. Ik kende een man die zijn hele schuur vol had staan met Friese staartklokken, maar daar is nu geen belangstelling meer voor. Wat moet je dan met al die dingen doen? Toch maar opruimen.

 

Opruimen en schoonmaken blijft je hele leven doorgaan. Nu ik luisterboeken lees, kunnen mijn fysieke boeken allemaal naar de kringloop. Ook de oorlog in Oekraïne heeft effect op mijn opruimwoede. Ik ruim mijn kasten op en doneer de dekbedden, die ik al jaren niet meer gebruik, aan de vluchtelingen.

 

Zo blijven we op allerlei manieren bezig met opruimen en de grote schoonmaak.

 

Lydia van de Schilde – lid Algemeen Bestuur

 

 

 

 

 

Grote Vrouwen

 

Annalena Tonelli (2 april 1943 – 5 oktober 2003)

 

Annalena Tonelli was afkomstig uit de stad Forli in Italië. Een getalenteerd studente rechten, maar ze wilde hulp gaan bieden in Afrika. Haar ouders stonden erop dat zij eerst haar studie zou afmaken. Daarna vertrok zij naar Afrika en kwam terecht in de stad Wajir in Kenia.

Ze had alles wat mogelijk was tegen zich: vrouw, blank, ongehuwd en bovendien christen. Zij begon met lesgeven en ging zorgen voor zieken, armen, gehandicapten en tbc-patiënten. Allengs werd ze meer en meer geaccepteerd en gerespecteerd.

Zij heeft een revalidatiekliniek voor gehandicapte kinderen opgericht en een tbc-kliniek.

 

Zeer spraakmakend was haar rol na het bloedbad van Wagalla - een plaatsje vlakbij Wajir - in 1984.

Het werd verteld door Racheed. Hij was erbij en hij heeft, net als de latere minister Mohamed, Annalena

geholpen toen zij met gevaar voor eigen leven in de bush op zoek ging naar slachtoffers, de gewonden meenam ter verpleging en de overledenen om begraven te worden. De vader van Racheed en andere familieleden behoorden tot de slachtoffers…

Het bloedbad met 500 doden en 2000 vermisten werd aangericht door Keniaanse soldaten, die hun slachtoffers eerst gruwelijk martelden.

Voor de toenmalige Keniaanse overheid was Annalena een lastige getuige en zij werd dan ook een jaar later verbannen.

Ze vertrok naar Borama in Somalië, waar ze een centrum stichtte voor tbc-patiënten, gehandicapten en doven, en voor onderwijs zorgde voor de armen.

In juni 2003 kreeg Annalena hiervoor de Nansen Vluchtelingen Prijs van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Aarzelend en bescheiden accepteerde ze de prijs uit handen van toenmalig hoge commissaris de heer Lubbers.

Op 5 oktober 2003 is zij vermoord, naar verluidt vlak voordat een proces over het bloedbad zou worden gevoerd. Haar as is uitgestrooid op het terrein van de revalidatiekliniek in Wajir. Een kleine plaquette in de hermitage daar herinnert aan haar.

 

Ans Schmidt

 

 

 

 

Lezen, én daarvoor betaald worden

 

Lezen is mijn grote passie. Van streekroman tot thriller, oorlog en fantasy, romantiek, horror, noem maar op. Als er maar letters in staan, zei ik altijd. Alleen van echte literatuurheb ik de lol niet kunnen inzien. Dat plezier is op de middelbare school bedorven. Gelukkig heb ik wel plezier in lezen gehouden. Duizenden boeken heb ik in handen gehad, enkele herlees ik met plezier voor de zoveelste keer. Vaak ging ik naar de bibliotheek en als het boek mij beviel, kocht ik het. Met de komst van de e-reader heb ik bijna alle boeken weggegeven, als ik tenminste de digitale versie kon krijgen.

 

Jarenlang heb ik het geluk gehad om betaald te worden voor boeken lezen, door een landelijke organisatie die de bevoorrading van bibliotheken regelt. Ik schreef een korte recensie, mocht het boek houden én ik kreeg een kleine financiële vergoeding. Meer dan dertig jaar vielen er wekelijks een of twee boeken op de mat. Daar zat van alles bij: dunne boekjes van nauwelijks 100 bladzijden en dikke pillen van bijna 800 paginas. Vaak was het net een zak drop: als je een boek had gelezen van een bepaalde schrijver, wist je al precies hoe het volgende zou zijn. Geregeld kreeg ik series van dezelfde schrijver, soms de moeite waard en soms absoluut niet mijn smaak. De laatste jaren kwamen er veel boeken die in eigen beheer waren uitgegeven. Soms met taalfouten, of het verhaal liep niet lekker, maar volgens de achterflap een van de mooiste / spannendste of ontroerendste romans ooit. Die duizenden boeken waren uitstekende cadeautjes voor jarigen. Ik wist precies wie ik blij kon maken met bepaalde schrijvers. Wat niet de moeite waard was ging uiteindelijk naar de kringloop.

 

Helaas ben ik ontslagen. Niet omdat ik niet goed recenseer. Nee, ik ben vervangen door de computer. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie wordt een nieuwe titel digitaal gelezen en maakt de software automatisch een recensie.

Heel jammer, het was een leuke bijverdienste.

Het voordeel is wel dat ik voortaan alleen nog boeken lees die ik leuk vind.

 

Marian Verstappen - Naus

 

 

 

Tips en hints

Samenstelling Wil Hoeffnagel – van der Wilk

 

 

Het kan nog net

Op Duurzame Dinsdag’ – 6 september – krijgt het kabinet weer het koffertje met ideeën en initiatieven op het gebied van duurzaamheid aangeboden.

Uw idee kunt u nog indienen tot 6 juni a.s.

Raadpleeg de website: www.duurzamedinsdag.nl

 

 

Fijn: het vakantiegeld is binnen

Ook oplichters zijn blij met ons vakantiegeld. Ze zullen extra hun best doen om ons er vanaf te helpen. De trucs die ze gebruiken worden steeds slimmer. Blijf alert, lees regelmatig de tips voor veilig bankieren op de website van uw bank, en vertrouw nooit het appje van uw kind, vriend(in) of goede kennis dat haar/zijn telefoon is gestolen of in het water gevallen.

 

 

Eind van de KWF-collectebus

KWF Kankerbestrijding kiest als eerste goed doel in Nederland voor een volledig digitale huis-aan-huis collecte. Na ruim 70 jaar wordt de collectebus dit najaar opgevolgd door een collectebord met

iDEAL QR-code. Gemakkelijk voor de gever, veilig voor de collectant die niet meer met contant geld over straat hoeft.

 

 

Leg een voorraadje vitamine D aan

Probeer van maart tot en met oktober elke dag tussen 11:00 en 15:00 een kwartier tot een half uur buiten te zijn met onbedekt gezicht en onbedekte handen. Uw lichaam legt zo een voorraad vitamine D aan die u in de winter gebruikt.

Komt u (te) weinig buiten? Misschien moet u een supplement slikken. Raadpleeg de site van het Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl

 

 

Een goed gesprek

WOMEN Inc. en SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen organiseren iedere eerste zaterdag van de maand aanTafel gesprekken. Zin in een goed gesprek met vriendinnen of met vrouwen die je nog niet kent? In het aanTafel gesprek krijgt ieder de ruimte om haar verhaal te doen en wordt er geluisterd zonder oordeel. Je gaat met nieuwe ideeën en energie weer naar huis!

www.womeninc.nl

 

 

 

 

 

Lekker lezen

En weer is een schier eindeloze stroom nieuwe boeken uitgegeven en komen er in het najaar een heleboel bij. Een kleine greep uit het bestaande en komende aanbod.

 

 

Klein Brittannië – door Lia van Bekhoven

ISBN 9789463 936675 Uitgeverij Borgerhoff-Lamberigts – www.borgerhoff-lamberigts.be Met veel plezier gelezen. Sinds 1976 werkt zij als correspondente voor het Verenigd Koninkrijk voor Nederlandse en Vlaamse bladen, radio en televisie. Uitvoerig beschrijft ze het Britse eiland en zijn bewoners met gedegen kennis van zaken en volop typisch Britse humor. Britten hebben geen revoluties, ze hebben humor.

 

 

 

Wat je van bloed weet – door Philip Huff

ISBN 978 9044 65051 Prometheus – www.uitgeverijprometheus.nl

Een prachtig en fascinerend verslag van opgroeien in een gewelddadige gezinssituatie. Nuchter en zakelijk verteld, gezien door de ogen van een kind. Als hij s morgens uit bed komt: Op de gang: scherven van een vaas.In de keuken is zijn moeder bezig. Ze vraagt of hij een eitje wil. De zijkant van haar gezicht is rood en gezwollen.Tim Fransen: Een boek voor iedereen die ooit kind is geweest – of nooit de kans heeft gekregen er een te zijn.

 

 

De wording van Gerrit Komrij – door Arie Pos

ISBN 978 94031 80717 – Uitgeverij De Bezige Bij – www.debezigebij.nl

Een literair icoon. Eind juni verschijnt een biografisch portret van Gerrit Komrij, dichter, vertaler en criticus.

Een portret van de jonge jaren van Komrij en een levendig tijdsbeeld ineen.

Op 5 juli a.s. is de tiende sterfdag van Komrij, rondom deze dag vinden verschillende evenementen plaats ter ere van hem.

 

 

Terug naar Insulinde – door Elle van Rijn

ISBN 978 90488 64522 – Uitgeverij Hollands Diep www.overamstel.com

Tropenkind. Eind augustus verschijnt Terug naar Insulinde, een meeslepende de roman over Nederlands-Indië. Een in 1925 geboren kind groeit er op in luxe, gewend aan koloniale privileges en bedienden om zich heen. Maar nadat Nederland Japan de oorlog verklaart begint een periode van overleven in kampen, met alle ontberingen van dien.

 

 

Nederland leest

Dit jaar staat Yvonne Keulsboek Mevrouw mijn moeder centraal bij het jaarlijkse evenement Nederland leestin november.

 

 

 

 

Kunst en cultuur

 

Maak kennis met de glastuinbouwsector

Op 11 en 12 juni a.s. kan iedereen in de kassen komen kijken en zien hoe techniek en innovatie de glastuinbouw groot maakt. In twaalf regios zetten kwekers de deuren van hun kas open met activiteiten voor jong en oud, van proeverijen van het lekkers dat in de kassen wordt gekweekt, bloemschikken, plantje potten, tot speurtochten door de kas. Er is ook aandacht voor opleidingen en werken in de glastuinbouwsector. www.komindekas.nl

 

 

De bergh Ararat

Het Drents Museum presenteert de indrukwekkende geschiedenis en cultuur van Armenië in de internationale archeologietentoonstelling In de ban van de Ararat – Schatten uit het oude Armenië. Een verhaal waarin de ruim 5.000 meter hoge berg Ararat – het nationale symbool van Armenië – niet ontbreekt. Aan de hand van circa 160 kostbare archeologische voorwerpen neemt de tentoonstelling u mee door de fascinerende vroegste geschiedenis van Armenië. www.drentsmuseum.nl

Online tickets verkrijgbaar via www.tickets.drentsmuseum.nl Nog tot en met 30 oktober.

 

 

Bijzondere tuinen in Utrecht

Op zaterdag 2 juli a.s. vindt de elfde Open Tuinendag Utrecht plaats. Meer dan vijftig particuliere tuinen en pandhoven in en rond de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor het publiek. Passe-partouts verkrijgbaar bij de VVV-Utrecht, Domplein 9, of via www.utrecht-winkel.nl www.opentuinendagutrecht.nl.

 

 

De beste films

Deze zomer staan Sidney Poitier en Denzel Washington samen in de spotlights in Eye Filmmuseum. U kunt er hun beste films zien op het grote doek.

Van 8 juli t/m 31 augustus in Eye Filmmuseum, IJpromenade 1, Amsterdam, www.eyefilm.nl/sidneydenzel

 

 

Open tuinendagen

De jaarlijkse open tuin- en plantendagen bij Kasteel Hex vinden dit jaar plaats op 10 en 11 september.

www.hex.be

 

 

Schoenpoetsers als superhelden

De Uruguayaanse fotograaf Federico Estol (1981) toont het verhaal van schoenpoetsers uit de Boliviaanse hoofdstad La Paz en voorstad El Alto. Gekenmerkt door karakteristieke skimaskers en skibrillen trekken zij dagelijks met duizenden de stad in om geld te verdienen. De vermommingen

verzekeren hun anonimiteit. Estol portretteert hen als superhelden en herdefinieert hiermee de positie van deze gemarginaliseerde groep binnen de maatschappij.

Shine Heroes’ – nog tot en met 11 september – Kunsthal Rotterdam – www.kunsthal.nl

 

 

Textiel

In de tentoonstelling Kleurstoftoont het Tilburgs Textielmuseum alle aspecten van textiel. Verven, de

oorsprong van kleurstoffen met planten, u kunt er kleuren voelen, ruiken en zelfs proeven!

Kleurstof – nog tot en met 2 oktober www.textielmuseum.nl

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023