Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
Ledenbrief mei 2020

 

Toekomstperspectief

Door Dieny Scheffer

 

In het jaar dat we 75 jaar Vrijheid vieren en allemaal feestelijke activiteiten hadden bedacht werd in maart alles anders. Strenge maatregelen werden afgekondigd en waren nodig om het coronavirus te bestrijden. Maar nu, na 2 maanden binnen zitten voor velen, ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Als de lijn zich voortzet dan kunnen we elkaar na de zomer weer ontmoeten.

 

We maken als NVVH-Vrouwennetwerk in deze periode een nieuwe start met een positief toekomstperspectief. Een compacte organisatie, geen grote financiële verplichtingen, een verhuizing achter de rug, een kantoor aan huis en grote steun van de afdelingen. Dat voelt goed, dat stimuleert en op deze manier kunnen we samen doorgaan.

 

We kijken er enorm naar uit om ieder elkaar in het najaar weer te ontmoeten en de verhalen van de afgelopen periode te horen.


 

Vrouwennetwerk NVVH, een hechte club

Wat hebben we toch een prachtig Vrouwennetwerk. In moeilijke tijden met contactbeperkingen hebben de afdelingsbesturen op creatieve manier contact gehouden met de leden. Er zijn kaarten en brieven verstuurd of rondgebracht en is er waar mogelijk ook regelmatig digitaal, per mail of app, contact geweest. Er zijn bloemen bezorgd, er is via telefoontjes met de leden contact gezocht.

Momenten van aandacht waarbij iets kleins iets groots kan betekenen (citaat van de afdeling Bolsward).
 

Een druppel water

Kan een bloem de kracht geven

Zich weer op te richten

 

Een beetje Liefde

Kan een mens de verloren moed

Weer teruggeven

 

(Phil Bosmans)

Samen op weg naar de toekomst

De reacties op de AB voorstellen van de alternatieve Ledenraad zijn positief en stimulerend voor het AB om door te gaan. Het resultaat van deze raadpleging is dat Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk in afgeslankte vorm door kan gaan met grote steun van de afdelingen.

Van de 43 aangesloten afdelingen zijn er 41 die volledig akkoord gaven op de 5 voorstellen en 2 afdelingen die opmerkingen hadden bij de gevolgde procedure bij het vaststellen van de afdracht. Het betekent dat de jaarstukken van 2019 en de begroting met daarbij de verlaging van afdracht zijn vastgesteld. Dat Lydia en Dieny zijn herbenoemd en samen met Leny het nieuwe AB vormen en we nemen afscheid van Henny en Agnes.

 

Hoe nu verder?

Vrouwennetwerk NVVH: Verbonden, Actief, Actueel, Dichtbij

Het AB zet zich in om de afdelingen te verbinden en facilitair te ondersteunen. Hen te stimuleren om samen te werken zowel binnen de NVVH als daarbuiten. De vereniging moet een Platform zijn waar de afdelingen elkaar informeren en ontmoeten. Een Vrouwennetwerk waar je bij wilt horen en dat je steun geeft juist in deze lastige ‘contact-op-afstand‘ periode.

 

Verbonden

Door het sturen van de Ledenbrief, via de website, via de mail en telefonische contacten zijn we verbonden en dit wordt nog versterkt door ontmoetingen te organiseren waar we elkaar tegenkomen op regiobijeenkomsten, voorzittersoverleg en de ledenraad.

 

Actief

Een landelijk thema centraal stellen en tips en suggesties geven om dit uit te werken in de afdelingen. Met voor 2020-2021 het thema hart voor Vrouwen, Vrouwenhart.

 

Actueel

In de coronatijd hebben we allen de voordelen van sociale media ervaren. Om de afdelingen te helpen met hun website en ledenadministratie hebben we via Digisites extra ondersteuning geregeld waar u op elke werkdag terecht kunt met uw vragen.

 

Dichtbij

Bereikbaarheid wordt vergroot. Mails worden snel beantwoord en telefonisch is het centraal bureau op 3 werkdagen bereikbaar (zie hieronder).

 

Wie gaan dat doen ?

Het AB samen met externe hulp
 

Dieny Scheffer: Voorzitter/secretaris, afgevaardigd in het bestuur van Stichting Jacobafonds,

het Keurmerkinstituut, de NVR en Toiletalliantie.

Leny Wesenhagen: Penningmeester/ledenadministratie.

Lydia van de Schilde: Algemeen bestuurslid. Portefeuille: Thema’s en Projecten.

Blanche Jansma: vertegenwoordiger bij ACWW.

 

Extern

Digisites: Websitebeheer en ondersteuning met uitbreiding van service voor de afdelingen.

Het adres van Digisites is: support@nvvh.nl en telefoonnummer 010-3119610 (zie de NVVH website).

U kunt hier vragen stellen over de website en online Ledenadministratie.

8days: Opmaak ledenbrief.

RAAT Finance BV: Jaarrekening.

Het centraal bureau wordt bemenst door de voorzitter. Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdagochtend van 9.00 – 12.00 uur op nummer 06 51982065. Bij urgente zaken ook buiten genoemde tijden bereikbaar via dit nummer.

Mailadres centraalbureau@nvvh.nl • postadres: Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk • postbus 11, 3410 CA Lopik.

Op deze manier kunnen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien en staan we klaar voor afdelingen en leden. Hebt u vragen, hebt u suggesties? Laat van u horen wij zijn blij met uw reacties. Tot gauw en blijf gezond.

Dieny Scheffer (voorzitter/secretaris)

 

Opruimen

Vreemde tijden, het coronavirus die Nederland en de hele wereld in zijn macht heeft en het sluiten van het kantoor in Amersfoort. Beetje angstige tijd; blijven we gezond en onze directe omgeving. Economisch gezien ook niet eenvoudig, bedrijven die het moeilijk hebben en de angst of je baan niet op de tocht staat. Dat laatste zullen wij niet hebben, want het overgrote deel van onze leden geniet, van haar pensioen. Ook dat genieten is nu flink beperkt. Activiteiten worden opgeschort en het gemis van de sociale contacten wordt steeds meer gevoeld. Onze generatie heeft meer crisissen, zoals de Tweede Oorlog meegemaakt en weten dat er altijd weer betere tijden komen, al kan dat even duren. Persoonlijk was dat voor mij de watersnoodramp in 1953 die ik bewust meemaakte.

Ja en dan het kantoor, heel jammer natuurlijk, maar nood breekt wet en met het huidig plan wat breed wordt gedragen, kunnen we zeker plannen maken en de afdelingen ondersteunen waar mogelijk. Tja, en als je dan gaat verhuizen dan wordt ook opgeruimd, misschien herkent u het wel. Ook in deze tijd wordt er veel opgeruimd omdat daar dan net even meer tijd voor is. Ik heb geconstateerd dat er altijd zeer zorgvuldig met alle documenten is omgegaan. 20 jaar gehuisvest waren we in Amersfoort en daarvoor in Den Haag. Nauwkeurig is door het archief gegaan en relevante stukken worden opgeslagen bij Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Alle Denken & Doen’s zijn nog aanwezig en de eerste jaren werden zij zelfs ingebonden.

Ik die, sinds oktober 2018 In het Algemeen Bestuur meedraai, kom heel wat leuke en bijzondere dingen tegen. Het mooie blad 100 jaar NVVH-Vrouwennetwerk ‘Vrouwen door de jaren heen’ dat was dus in 2012 en een brief van de particuliere secretaris van de Hare Majesteit de Koningin, waarin zij bedankt namens de Majesteit voor de goede wensen (december 2012). Maar ook boekjes over Dekbedden, waar je op moeten letten bij aankoop en Huishoudtextiel, januari 1981 met een hele lijst van Huishoudtextiel, waar te koop, en beiden goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

Een boekje Tafeltje Dek je, handleiding in het tafeldekken, dienen en ’t versieren uit 1948 en een boekje eenvoudige recepten van de ‘Vereniging van Huisvrouwen Soerabaja’ van 1941. Ongetwijfeld zullen er in die tijd nog wel meer afdelingen in het ‘Indië’ van toen zijn geweest. En natuurlijk heel veel beleidsplannen, berichten van afdelingen over jubilea en andere leuke activiteiten. Al die dingen maakt het opruimen wel een beetje leuk. Glazen, kopjes, lepeltjes met ons embleem, een zilveren schaal een bel, eigenlijk te veel om op te noemen.

Maar als je ziet wat er in al die jaren is gepresteerd en de toekenning van ‘Koninklijk’ geeft mij de drive om onze vereniging nog een aantal jaren verder te helpen. Als penningmeester houd ik financieel de vinger aan de pols. De goedgekeurde begroting 2020, is onze leidraad en wat dat betreft met het inzicht tot en met april lopen we aardig in de pas. Ik wens u allen alle goeds en vooral blijf gezond.

Leny Wesenhagen (penningmeester)

 

Vrouwenhart

Lydia van de Schilde

Er was een uitnodiging voor de jaarlijkse trainingsbijeenkomst van de AED training op de mail en ik had me aangemeld met de vraag om wat extra informatie over het vrouwenhart om mee te nemen in een  presentatie (gepland voor de regio van het Zuiden).

De groep van 25 vooral dertigers goed ingevoerd, vanuit sport en bedrijfsleven deed actief mee en ik kreeg even privéles, een schaalmodel van een vrouwenhart in mijn hand, fragiel; hoor, kleiner dan mijn werkhand, waarin de verschillende onderdelen goed werden uitgelegd. In de training werd benadrukt altijd te handelen bij welke verschijnselen ook, gebruik je verstand, je kennis en techniek en twijfel niet bij het gebruik van de AED.

Goed voorbereid met Youtube filmpjes op een USB Stick ging ik naar mijn presentatie op de internationale Vrouwendag. We keken naar de filmpjes en hadden persoonlijk gesprekjes die goed de sfeer aangaven dat het om eigen vragen gaat, of ervaringen met hartpatiënten in de familie.

Ellie is een vrouw met onverklaarbare hartproblemen. Meerdere malen is ze in de laatste jaren met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, heeft meerdere keren te horen gekregen dat de cardioloog niets kon zeggen over de aard of oorzaak van haar hartklachten, ze kreeg een pilletje mee naar huis en kon gewoon wachten tot het weer gebeurde.

Toen kwam Angela Maas in de programma van MAX en daarna de documentaire van Hella de Jonge over haar zoektocht naar eigen onduidelijk hartklachten.

Ik hoop dat u de documentaire heeft gezien. Ze gaf een helder beeld van de zoektocht en ook dat het nog geen gereden rit is, en dat laatste moeten we vooral in onze oren knopen.

Henny de Wit heeft in de vorige Ledenbrief een artikel geschreven over het Vrouwenhart. Het is en blijft ons landelijk thema. U vindt actuele informatie op de website van de Hartstichting, bekijk met aandacht de filmpjes, verplaats u in de vrouw bij haar huisarts. Vrouwen zijn keien in het verbloemen van de klachten maar u helpt er andere vrouwen, cardiologen mee door helder en gespecificeerd te zijn in uw beschrijving.

Ellie heeft het heft in eigen hand genomen, het boek gelezen van Angela Maas, zich niet laten overrulen door haar irritatie en ergernis van de slechte hulp van andere cardiologen. Waar hebben ze voor geleerd verzuchtte ze, maar een afspraak gemaakt bij Angela Maas. Ja, heb geduld, 10 maanden en dan was ze aan de beurt en toen kwam er ook nog een coronavirus bij. Maar ze hebben elkaar telefonisch gesproken en de erkenning dat het typisch een vrouwenhartklacht is, steunt je zelfvertrouwen. Ellie verwoordt het met volgende eigen woorden: het gesprek met dr. Maas verliep al direct anders dan met mannelijke cardiologen. De klachten waarvan andere cardiologen zeiden dat ‘ze het niet herkenden’ blijken opeens voor dr. Maas heel herkenbare klachten te zijn. Jaren van vragen aan artsen: als er dan niets is met mijn hart, stuur me dan door naar een ander specialisme blijken plotseling niet meer relevant. Een goed telefonisch consult met een nu al duidelijke diagnose, een medicijn dat na 3 dagen al werkt (na jaren tobben) een afspraak voor onderzoek en als het in het ziekenhuis mogelijk is een persoonlijk consult, geven mij het vertrouwen dat ik me niet voor niks ben doorgestuurd door mijn doortastende vrouwelijke huisarts. Een gevoel van opluchting overheerst en de zekerheid dat ik er goed aan heb gedaan de cardiologen vaarwel te zeggen, die me niet meer als patiënt wilden hebben als ik een second opinion zou doorzetten.

Wordt vervolgd…

Afscheid Henny de Wit

Beste dames,

Eind 2019 heb ik intern al aangekondigd mijn termijn als bestuurslid van het AB niet te willen afmaken.

De Ledenraad in april zou de gelegenheid zijn om af te treden. Aan mijn besluit is geen ruzie voorafgegaan (zoals sommige leden vermoedden!), maar er was wel een verschil van inzicht over de voortgang van de vereniging. Mijn conclusie was dat In de nieuwe opzet mijn lidmaatschap geen meerwaarde zou betekenen.

In 2016 ben ik als bestuurslid van het AB benoemd. Na een ‘carrière’ van 15 jaar als voorzitter van de afdeling Woerden, leek het mij interessant om een bijdrage aan de vereniging te leveren vanuit het landelijk bestuur.

Als afdelingsbestuurder had ik al geconstateerd dat de afstand tussen Landelijk bestuur en de afdelingen groot is. Zou ik daar als AB-lid verandering in kunnen brengen?

De afgelopen 4 jaar heeft het AB veel moeite gedaan de contacten te intensiveren. Mooi voorbeeld is de aanwezigheid van een AB-lid bij de regiovergaderingen. Zelf heb ik de regiovergaderingen waarbij ik aanwezig was, heel plezierig gevonden. Vragen van afdelingsbesturen kunnen meestal direct beantwoord worden en misverstanden kunnen uit de weg geruimd. De bijeenkomsten van bestuursleden in Amersfoort en de uitwisseling van problemen en plannen in bijzijn van het AB was goed voor de onderlinge contacten en gaf ook het AB een inkijk in het wel en wee van de afdelingen. Als voorzitter van de Denktank kijk ik met voldoening terug naar de manier waarop de afdelingen de onderwerpen van de Denktank in hun programma hebben opgenomen. Allereerst ‘Actief ouder worden’ en daarna ‘De vrouw als consument’. Het kostte soms wat moeite de afdelingen te overtuigen van nut en noodzaak van deze onderwerpen, maar uiteindelijk heeft het veel interessante bijeenkomsten opgeleverd. Het was heel plezierig dat ik zelf in enkele afdelingen het laatste onderwerp in een discussiebijeenkomst mocht begeleiden. Op die bijeenkomsten kon ik constateren dat het Vrouwennetwerk bestaat uit enthousiaste vrouwen die met elkaar niet alleen ontspanning zoeken, maar ook belangstelling hebben voor maatschappelijke problematiek.

Het is jammer dat de laatste tijd veel afdelingen zijn afgehaakt, maar de afdelingen die nog onder de paraplu van de NVVH blijven bestaan, wens ik heel veel succes en vooral veel plezier met elkaar.

Hartelijke groet, Henny de Wit

Afscheid Agnes Mastenbroek

Na kennismaking in de vroege zomer van 2014 met twee bestuursleden van Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, kwam ik in contact met een drietal vrouwen van de Denktank, die een begin hadden gemaakt met de vormgeving van het thema ‘Actief ouder worden’. Een inspirerend thema, dat zowel landelijk als regionaal goed is uitgedragen aan de leden.

Na een halfjaar stage in het AB, werd ik in de Ledenraad benoemd als secretaris. Vijf jaren vol ervaringen, een oceaan aan achtergrondverhalen uit een 100 jarig bestaan van een steeds kleiner wordende vereniging.

Een heel grote groep vrouwen die al jarenlang met elkaar een warme thuishaven boden aan hun afdelingsleden.

Een voor mij nieuwe wereld te midden van sterke vrouwen met een brede belangstelling voor kunst, cultuur, muziek, emancipatie, sociale betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In het bestuur heb ik mijn kennis en energie ingezet voor een zo goed mogelijke uitvoering van het gekozen beleid. De laatste periode was vooral een zoektocht naar de beste oplossing bij het afnemend ledental.

De beslissing om in sterk verkleinde vorm de landelijke vereniging in tact te laten, bracht mij tot de conclusie dat ik mijn rol in die kleine vorm niet terugvond.

De samenwerking met Tiny Renne was op vriendschappelijke basis. Samen staan voor de zaken die ons deel waren. Samen de ervaringen in persoonlijke sfeer delen en elkaar daarin steunen.

De samenwerking binnen het bestuur heb ik zeer gewaardeerd. Soms met veel geduld over en weer en uitgebreide discussie om uiteindelijk op een lijn te komen.

Ik wens de Vereniging en de leden van NVVH-Vrouwennetwerk van harte een goede toekomst en vooral voor een ieder een goede gezondheid in deze tijd.

Het ga u goed! Agnes Mastenbroek

 

Tips en hints

Een zomer vol boeken

Een kleine greep uit de vele nieuw verschenen boeken

In Stedevaart reizen we samen met auteur Jan Brokken naar 22 steden in en buiten Europa, aan de hand van 22 markante persoonlijkheden uit die steden op het gebied van kunst en cultuur. Voor leunstoelreizigers publiceert de uitgeverij daarnaast tien verhalen uit het boek als los verkrijgbare e- en audiobooks voor € 1,99 per stuk. Online verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. Zie ook www.atlascontact.nl en www.janbrokken.nl.

Judith Fanto schreef met Viktor een prachtige familiegeschiedenis, gebaseerd op de lotgevallen van haar Weens-Joodse familie, de gegoede familie Rosenbaum. Zij beleven na jaren hun Joodse identitieit nog steeds met angst en schaamte. De hoofdpersoon, Viktor, was Judiths oudoom. www.amboanthos.nl.

In Wij zijn Angela werpen tien vrouwelijke auteurs vanuit hun eigen vak licht op het fenomeen Angela Merkel. Bewondering voor en verwondering over deze enigszins raadselachtige maar vooral verstandige, slimme en machtige politica. www.uitgeverijpluim.nl.

Schatten op uw scherm

In veel musea kunt u in deze lockdown-periode op uw gemak vanuit huis ronddwalen. Ze zijn bovendien dag en nacht geopend! Neem eens een kijkje op bijvoorbeeld de volgende sites: www.musee-lalique.nl voor ‘Koninklijk licht’; www.mauritshuis.nl voor ‘Mauritshuis at Home’; www.museumspeelklok.nl ‘in je woonkamer’; www.haagsgemeentearchief.nl ‘Dagelijks leven tijdens WOII’; www.teylersmuseum.nl Dwalen door het museum; www.friesmuseum.nl ‘thuis doen’; sta via www.rijksmuseum.nl in je eentje voor de Nachtwacht; en er is nog veel meer. Kijk op de website van het museum van uw keuze.

Musicals zijn te zien op www.stagememories.nl. Kijk op www.concertgebouworkest.nl voor online concerten.

Uw bridgeclub tijdelijk gestopt? Neem eens een kijkje bij Funbridge, Stepbridge, of raadpleeg de site van de Bridgebond. Natuur vindt u op www.natuurmonumenten.nl.

Wat u ook zoekt: even ‘googelen’ en u weet alles.

Vrijheid special

Libelle geeft een bevrijdingsspecial uit met daarin verhalen over en van vrouwen uit die tijd. Ontroerende, aangrijpende en bijzondere verhalen van onder meer verzetsheldinnen, onderduiksters, fotografen, slachtoffers, moeders, dochters en kleindochters. Oorlog door de ogen van vrouwen. 204 pagina’s, € 14,95.

www.libelle.nl/vrijheid

Nieuws van de Nederlandse Vrouwenraad

De NVR volgt de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Bureau en staf werken vanuit huis, het kantoor is gesloten.

Binnenkort start de NVR een Werkgroep Mannenemancipatie, samen met haar partner Emancipator.

Om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen is samenwerking noodzakelijk. 

Het thema is actueler dan ooit. Denk onder meer aan de werk/zorgverdeling die sinds de afgelopen weken op zijn kop staat bij veel gezinnen. Hoe gaan vaders en moeders om met deze nieuwe situatie? Op dit moment doet partner Atria onderzoek naar de verdeling werk, zorg en onderwijs. De eerste onlinemeeting staat gepland voor donderdag 4 juni van 16.30 tot 18.00 uur. 

Wilt u meepraten? Meld u aan via de NVR-website.

De jaarlijkse Prinsessendag staat nog gepland voor maandag 7 september.

Op de website vindt u steeds de meest actuele informatie. www.nederlandsevrouwenraad.nl.

Contact in coronatijd

Gelukkig biedt de tegenwoordige tijd legio mogelijkheden tot digitaal contact. E-mailen, appen, Skypen, Facetimen en videobellen. Het loont de moeite u erin te verdiepen en per iPad of smartphone in contact te blijven met familie en vrienden, nu fysiek contact moeilijk en soms onmogelijk is.

Bij Seniorweb vindt u duidelijke uitleg over hoe om te gaan met deze mogelijkheden. U kunt bellen of op de website kijken: tel. 030-276 9965, www.seniorweb.nl.

Blijf gezond!

Zorg voor goede weerstand, dat houdt de kans op oplopen van het beruchte virus zo klein mogelijk.

Dat betekent gezond eten, genoeg slapen en regelmatig bewegen.

Als u dat een veilig gevoel geeft, draag dan een mondkapje als u naar buiten gaat. Wilt u het zelf maken, kijk dan op de website van het RIVM voor een voorbeeldinstructie. Bent u niet zo handig met naald en draad, koop ze dan bij de drogist of apotheek in de buurt.

 

Nieuwtjes uit het land

Het heeft Zijne Majesteit behaagd

Voorzitter van Zwartsluis, Hennie Kootstra kreeg een koninklijke onderscheiding vanwege de vele verdiensten voor de NVVH en andere verenigingen. Hennie van Harte Gefeliciteerd met deze waardevolle koninklijke onderscheiding. Je hebt hem echt verdiend.

 

Een greep uit de initiatieven die we ontvingen:

 

Veenendaal

De leden krijgen wekelijks een verhaal of een gedicht. Een prachtig initiatief.

 

Bolsward

In tijden van onrust creëren ze aandachtsmomenten. Een zelfgemaakte kaart, een berichtje of gedicht.

Zo blijf het contact behouden.

 

Franeker

Alle leden ontvingen een brief van de voorzitter.

 

Maasluis

een nieuwsbrief met mooie gedichten over corona en verhalen en nieuwtjes.

 

Pijnacker-Nootdorp

In januari 2021 hebben we het plan om in plaats van het boekje een digitale nieuwsbrief te versturen aan al onze leden.

 

Haren

Stuurde een alternatieve agenda met 17 punten die niet zijn afgelast.

Van de lente genieten, stukje wandelen, lezen, elkaar helpen, uitgebreid koken, lachen. En dat gaat door tot het laatste punt: positief blijven wordt niet afgelast. Bemoedigend!

 

Den Haag

Stuurde een mooie kaart met informatie en een bemoediging voor allen: Hou Vol.

 

Hebt u ook leuk of interessant nieuws uit uw afdeling? Laat van u horen en mail het ons.

De Ledenbrief is er voor u maar ook van u.

Stuur uw bericht, liefst met een goede foto, naar ‘Redactie Ledenbrief’ centraalbureau@nvvh.nl

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020