Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING NIJKERK
Nijkerk
Contributie

Contributie 2022

Sinds het in gebruik nemen van de nieuw te voeren naam ( NVVH-VROUWENNETWERK ), in mei 2006, is de regel van kracht geworden dat elk afdelingsbestuur haar eigen contributie vaststelt.

De contributie voor 2022 bedraagt € 37,50

U kunt dit bedrag vrijwillig verhogen met een bijdrage voor het Jacobafonds € 0,45, voor het ACWW € 0,25 en voor Lief en leed € 0,80 (zie voor uitleg onderaan de pagina).          

In totaal is de contributie dan € 39.00

Het financiele verenigingsjaar loopt van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

In verband met kostenbesparing ontvangt u geen acceptgiro voor de betaling van uw contributie. U wordt verzocht zelf, in de maand januari, uw contributie + bijdragen over te maken op rekeningnummer NL68RABO 037 78 13 346 bij de Rabobank Nijkerk  t.n.v. penningmeester NVVH afd. Nijkerk.

Indien u na 1 juli van een kalenderjaar lid wordt betaalt u de halve contributie.

Opzegging van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en dient vóór 1 december plaats te vinden, bij Ineke Schoonebeek, Hogenhof 15, 3861 CG Nijkerk of via secr-nijkerk@nvvh.nl 

Jacobafonds: Het doel van dit fonds is om leden die hun lidmaatschap wegens financiële omstandigheden niet kunnen betalen hierbij financiele ondersteuning te bieden.

ACWW probeert de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren door middel van opzetten en uitvoeren van (kleinschalige) hulp bij (kleinschalige) projecten door plaatselijke vrouwen(verenigingen).

Lief en leed, een 'potje' waaruit een bloemetje of een attentie wordt betaald voor leden die ziek zijn of een heuglijke gebeurtenis te vieren hebben. 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2022