Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING VEENENDAAL
Veenendaal
Laatste mededelingen

 

Laatste mededelingen: de site van afdeling Veenendaal wordt op termijn gesloten.

 

NVVH afdeling Veenendaal

Veenendaal, 11 januari 2023

 

U I T N O D I G I N G

Beste dames,

Zoals u weet is de NVVH afdeling Veenendaal per 1 januari jl. gestopt met haar activiteiten. Om iedereen de gelegenheid te geven elkaar nog eens te treffen en mogelijk telefoonnummers of adressen uit te wisselen, nodigt het bestuur u bij deze van harte uit voor een Brunch op woensdag 25 januari a.s. bij restaurant ‘’De 3 Zussen’’*). U bent vanaf 12:00 uur van harte welkom en de opening en start van de Brunch is om 12:30 uur gepland. We verwachten tussen 15:00 uur en 15:30 uur de uitgebreide lekkernijen genoten te hebben en dat iedereen dan voldaan huiswaarts keert. Aan deze gezellige en verrassend lekkere middag zijn voor u geen kosten verbonden.

Natuurlijk is het van belang te weten hoeveel gasten we kunnen verwachten, voor de keuken maar ook voor de organisatie.

Als u zin heeft in de Brunch op 25 januari geef u dan op VÓÓR VRIJDAG 20 JANUARI, graag óók als u (zeker) weet dat u niet komt.

Deze uitnodiging is bedoeld als bedankje voor uw jarenlange trouw aan onze NVVH afdeling Veenendaal. Dat we door gebrek aan nieuwe bestuursleden en als klap op de vuurpijl ook nog ‘’dakloos’’ zijn geworden, heeft ons helaas genoopt om per 31 december jl. de stekker er uit te trekken. Spijtig, maar we kunnen natuurlijk toch nog het koffiecontact in ere houden bij ‘’de Duck’’. Iedere eerste woensdag van de maand, ’s morgens vanaf 10:00 uur bent u daar van harte welkom om die goede oude verenigingstijd nogmaals de revue te laten passeren. Wie weet houdt u dan toch nog nieuwe vriendinnen aan de NVVH over.

Het voltallige bestuur nodigt u hierbij uit voor de Brunch en we hopen velen van u daar te treffen.

Nog even ter verduidelijking: aanmelden graag vóór 20 januari, dat is al volgende week vrijdag!!

U kunt zich AANMELDEN, bij voorkeur door op deze mail te antwoorden of te bellen met Jet Krul: 505444.

Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens op 25 januari a.s. bij ‘’De 3 Zussen’’.

Bestuur van NVVH afd. Veenendaal,

Maria Meijer

Mannie van Ditmarsch

Willemien Brinkman

Henny van ’t Hoog

Jet Krul

 

*) Locatie Restaurant ‘’De 3 Zussen’’, u allen wel bekend, maar voor alle zekerheid, stel dat u met een taxi komt, het adres is Kerkewijk Zuid 115, 3911 SC RHENEN. Maar natuurlijk bedoelen we het restaurant aan het eind van de Kerkewijk….. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

dd 12-1-2023 stromen de aanmeldingen voor de Afscheidsbrunch al binnen, waarvoor dank. De eventuele foto's die dan gemaakt worden, graag in overleg met Maria Meijer naar haar opsturen, zodat deze foto's op de site kunnen worden geplaatst en alle dames er kennis van kunnen nemen. Laten we er een gezellig afscheid van maken!!! Meldt u voor de brunch aan voor 20 januari!!/JK

N.B. LIDMAATSCHAP: alle lidmaatschappen zijn per 31-12-2022 bij het Centraal Bureau opgezegd. Dat geldt voor alle dames, ook voor diegenen, die zich lopende het afgelopen jaar niet hadden afgemeld.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

voor wie het nog niet gelezen heeft..................

Betreft: Opheffing en beëindiging lidmaatschap

Beste Dames,

In het laatste maandbericht van november 2022 van de NVVH afdeling Veenendaal stond een praktische mededeling over het beëindigen van uw lidmaatschap.

Het zal inmiddels voor iedereen duidelijk zijn dat we als NVVH afdeling stoppen per 31 december 2022. Voor beëindiging van uw lidmaatschap hoeft u zich niet bij ondergetekende te melden, natuurlijk wordt dat in de ledenadministratie van het Centraal Bureau keurig doorgevoerd per eind van dit jaar. Mocht u lid willen blijven van de landelijke NVVH dan kunt u zich eenvoudig aanmelden via de web site van de NVVH. www.nvvh.nl  Daar vindt u alle informatie.

Nog even in de herhaling…..: maak s.v.p. GEEN contributie meer over, dat veroorzaakt voor de penningmeester veel extra werk….. Tot zo ver de laatste nuttige informatie. Vanzelfsprekend kunt u zich met vragen altijd wenden tot Maria Meijer, Mannie van Ditmarsch, Willemien Brinkman en Jet Krul.

Rest me nog u allen van harte te bedanken voor uw jarenlange lidmaatschap, uw positieve bijdragen aan een lang en boeiend verenigingsleven, waar we allemaal van hebben genoten en geleerd. Helaas het is niet anders. Een heel gezellige Midwinterlunch op 14 december gewenst en in januari volgen ook nog de afscheidszoenen!!! Houdt contact en vergeet de herinneringen niet aan de waardevolle activiteiten en reisjes van NVVH afd. Veenendaal! Tot ziens.

Hartelijke groeten,

Jet Krul, ledenadministratie afd. Veenendaal

NB. In overleg met het CB gaat de informatiesite van NVVH afd. Veenendaal begin januari uit de lucht. Alle informatie komt per 1 januari sowieso te vervallen i.v.m. de opheffing van onze afdeling per 31-12-2022..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                                                            

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023