Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGEVEEN
Hoogeveen
Verslagen
BOWLEN 5 maart 2020 
 
Iedereen ging 5 maart met goede moed de bowlingballen  laten rollen! Bij de een ging het natuurlijk beter dan bij de ander. Maar er waren toch weer 3 dames die het lukte om een score te behalen van 200 punten en meer, proficiat! De stemming blijft gelukkig altijd positief en iedereen juicht mee als er een spare of strike wordt gegooid. 
 
2 april gaat niet door! Dames, u hoort van mij wanneer er weer bowlen is!! 
 
Als het mogelijk is gaan we 7 mei bowlen van 15.00 tot 17.00 uur en daarna gaan we met elkaar eten als afsluiting van het seizoen. Maar dat hoort u nog van mij. 
 
SCORES: 
 
Baan: 1   Baan:2   Baan:3  
Greet 153 Emmi 164 Ria 189
Aly 162 Celly 144 Femmy 159
Janny B. 116 Mia 110 Annemarie 235
Corrie 199 Grietje 185 Roelie 207
Inge 219 Hannie 114 Janny 192
Trudy 196        
           

Er zijn 18 strikes en 50 spares gegooid.
Wandelen 17 februari 2020


Met 4 dames gingen wij op pad vanaf het Herman Bavinckhuis naar Echten om een stuk te wandelen. Bij Huize Echten heb je het Roekpad. Geheel bestraat, dus we waren niet bang om vieze schoenen te krijgen. Maar het pad was erg kort en we namen toch een pad dwars door het bos. Nu dat hebben we geweten, door een diepe greppel moesten we. We hebben elkaar maar bij de hand genomen om goed en veilig naar beneden en boven te komen. Daarna maar weer het bestrate pad genomen. Vlak voordat we bij de auto waren kregen we een dikke regen/hagelbui over ons heen. We besloten om naar Ruinen te rijden om bij Luning’s Restaurant wat te drinken. Sommige een lekkere kop thee, anderen een warme chocolademelk met slagroom.
Nadat we weer warm en droog waren, keerden we weer terug naar Hoogeveen.
Het was kort maar krachtig
Lezing van de heer Cor Koopmans van de Historische Kring op 12 februari 2020
over scheepsnostalgie

De waterhistorie van Hoogeveen ontstond 380 jaar geleden. Men begon toen in de Hoofdstraat met het graven van een kanaal met alleen mankracht en scheppen. Het was zwaar werk dat door de mannen blootsvoets werd gedaan, omdat zij hun schoenen wilden sparen. Dit had tot gevolg dat het sterftecijfer hoog was: door met kou en blote voeten in het water te staan kregen velen een longontsteking. Het graven ging verder richting het Oosten. Het duurde honderd jaar voor men in Noordscheschut aankwam.
Omdat Hoogeveense inwoners, maar ook die van de omliggende dorpen hun boterham verdienden met de winning van turf, waren er ook veel turfschepen, "pramen" genoemd, nodig. Zo ontstonden hier veel scheepswerven. Drenthe telde in die tijd achttien scheepswerven, waarvan vijftien in Hoogeveen.
De gestoken turf werd toen in pramen naar Meppel en vandaar door potschippers naar Zwartsluis vervoerd. Het stapelen van turf op de pramen was vrouwenwerk. Bij de laatste sluis voor de Hoogeveensche Vaart staat nu nog steeds het Sluiswachtershuis, met daarop het cijfer 5. Zo konden de turfschippers zien dat ze vanaf Meppel varend waren aanbeland bij de vijfde sluis. In het Sluiswachtershuis was een kleine gelagkamer, waar de schippers een versnapering konden gebruiken. Er was eveneens een kleine kruidenierswinkel voor de eerste levensbehoeften in gevestigd.
Rond 1960 was het afgelopen met de turfhandel en daarmee ook met de turfvaart.
Steenkool en aardgas deden hun intrede.
De laatste Drentse turfschipper was Lieuwe de Harder uit Meppel; hij vervoerde zijn laatste vracht in 1965.
JAARVERSLAGEN 2019
 

Het Financieel Jaarverslag 2019

Het financiële jaarverslag van de NVVH-VROUWENNETWERK, over het jaar 2019, ligt tijdens de jaarvergadering op  12 februari 2020 vanaf 13.30 uur ter inzage in de vergaderruimte. 
 
De Penningmeester Ria Bosman 


JAARVERSLAG KONINKLIJK NVVH VROUWENNETWERK AFDELING HOOGEVEEN 
 
Per 1 januari 2019 hebben we 79 leden. 
 
BESTUUR: Op de Jaarvergadering van 14 februari 2019 nemen we afscheid van de secretaris mevr. F. Tonkes. Gelukkig is er een nieuwe voorzitter, mevr. E. de Weerd en mevr. S. van Dam wordt de nieuwe secretaris. Beide dames worden op deze vergadering benoemd. Mevr. C. Galenkamp, die de ledenadministratie verzorgt, geeft aan dat zij met haar werkzaamheden wil stoppen. Gelukkig meldt ons lid mevr. J. Bakker zich aan als opvolgster, zodat ook voor het volgend jaar het bestuur voltallig is. Tegenkandidaten voor deze functie konden zich tot 15 januari 2020 melden. 
 
REGIOVERGADERINGEN; De afdeling Borger-Odoorn was in 2019 aan de beurt om de regiovergaderingen te organiseren. Op 19 maart en 5 november zijn we als bestuur naar Borger gereden. De voorzitter van het landelijk bestuur was op beide vergadering aanwezig. Zij praatte ons bij over o.a. de bezuinigingen die zullen moeten worden uitgevoerd. De Regio dag die door onze afdeling zou worden georganiseerd is wegens de weinige aanmeldingen, geannuleerd. 
 
CLUB EN WIJKHOOFDEN, REDACTIE EN COORDINATIE MAANDBERICHTEN EN WEBMASTERS Op 2 april 2019 hadden we de wijkhoofden in de Koffiepot uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst. Jammer dat er zonder afmelding, diverse dames afwezig waren. Afgesproken werd om onze leden een formulier te laten tekenen voor de toestemming om foto’s te maken. Inmiddels hebben de meeste leden dat gedaan. 
 
WEBSITE Deze website is te vinden op www.nvvh.nl. Via afdelingen kun je naar onze afdeling Hoogeveen. De dames R. Bosman en T. Wiechers houden deze site actueel. 
 
JAARLIJKSE BUSREIS Op 24 september werd het jaarlijkse uitje gehouden. Via een mooie route met de bus naar Kalenberg. Daarna op de boot door de Weerribben-Wieden naar Blokzijl. Tijdens het varen koffie met lekkers en informatie over het gebied. In Blokzijl konden we de benen strekken tijdens een wandeling en terug aan boord was er een uitgebreid Chinees buffet. 
 
KERSTBRUNCH Op 19 december heeft het bestuur een Kerstbrunch georganiseerd in Paviljoen Nijstad. Met medewerking van Columba van Geldorp op harp en gitaar. Gezien de grote opkomst een goed plan om deze jaarlijkse traditie naar de middag te verplaatsen. 
 
Het bestuur vergadert op de eerste vrijdag van de maand.  Juni en juli houden we vakantie. Ons ledenbestand bestaat op 31 december 2019 uit 76 leden. 
 
Graag wil ik namens het bestuur iedereen bedanken voor haar inzet, in welke vorm ook, voor de vereniging. Wij hopen op een mooi en gezond 2020 voor de leden en de vereniging. 
 
Symona van Dam Secretaris afd. Hoogeveen
Bijeenkomsten 2019 
 
Woensdag 9 januari 19.30 uur Nieuwjaarsreceptie Troubadour Hans Boele brengt Nederlandstalige luisterliedjes en begeleidt zichzelf op gitaar. 
 
Donderdag 14 februari 14.00 uur: Jaarvergadering  Na de vergadering, lezing met dia’s over het “vlinderommetje Zuidwolde” Door Joop Verburg. 
 
Dinsdag 12 maart 20.00 uur Sporen naar de Horizon (Een reis rond de wereld) Bastiaan Brink vertelt over zijn boek en laat foto’s zien. 
 
Dinsdag 24 september, 11.45 tot 19.45 uur: Bus en Bootreis  Weerribben arrangement vanuit Kalenberg met een tussenstop in Blokzijl. We gaan met de Gebo en Rondvaartbedrijf Pieter Jongschaap. Chineesbuffet op de boot. 
 
Donderdag 17 oktober 14.00 uur:  Orgaan en Weefseldonatie door Cor en Greet Koopmans Zij vertegenwoordigen de Nederlandse Transplantatie Stichting. 
 
Donderdag 21 november 20.00 uur:  Een jungletocht door het amazone- regenwoud  Gepresenteerd door Arnold Pilon.  
 
Donderdag 19 december Kerstviering:  Kerstbrunch bij Paviljoen Nijstad  Columba van Geldorp, trad op met een speciaal kerstprogramma. Met harp, gitaar en kerstverhaal


Jaarverslag Literatuurclub 2019 
 
In elk nieuw seizoen zijn wij als literatuurgroep weer nieuwsgierig  naar de boeken, die we gaan lezen. In het vorig seizoen,  2018-2019 waren dat de volgende boeken: 
 
1. ”Gebrek is een groot woord” van Nina Polak       
2. “Dagen zonder eind” door Sebastiaan Barry   
3. “Een onberispelijke man” van Jane Gardam  (waar wij als damesgroep
      wel erg benieuwd naar waren) 
4.”Wil” geschreven door Jeroen Olyslaegers 

De leeswijzers, die we bij de boeken ontvingen, gaven soms net die informatie, die we nodig hadden. En zeker zo belangrijk en verrassend waren de bijeenkomsten in de bibliotheek en in het  Herman Bavinckhuis. De bijeenkomsten bij een van ons thuis waren ronduit verhelderend en gezellig! Jammer, dat onze groepsleidster, Tineke Gerssen wegens ziekte niet altijd aanwezig kon zijn en nu voor langere tijd afwezig is.We wensen haar heel veel sterkte toe en missen haar duidelijke  inbreng en begeleiding! 
Wel gaan we als groep verder en hebben de werkzaamheden van Tineke zo goed mogelijk verdeeld. 
 
Zijn er nog dames bij de NVVH, die graag lezen en lid willen worden van een leesgroep?
Je kunt vrijblijvend een keer, een bijeenkomst bij een van ons thuis, bijwonen.
Ook staat er veel informatie op de Site: www.literatuurclubsdrenthe.nl   
 
Namens de literatuurgroep, 
Els Pangkey, 0528-267543 


Jaarverslag van de Redactie 2019                                       
 
Het jaar 2019 is voor de redactie goed verlopen. Iedere maand rond de 20e van de maand komen wij samen om het maandbericht te maken. Het is soms even puzzelen om het juiste aantal pagina’s te krijgen. Dan zetten wij er minder of kleinere foto’s bij of wij vullen het op met een gedichtje. Als u eens een leuk gedichtje weet, stuur het ons dan.  Wij hopen dat het maandbericht u goed bevalt en goed leesbaar voor iedereen is.   
 
Redactie: Riek Meppelink, Juus v.d. Spek en Grietje Bottenheft 


Jaarverslag  Museumclub 2019
 
We zijn in 2019 drie keer met een aantal leden  van de museumclub met de trein op reis geweest om tentoonstellingen te bezoeken.
Op 7 februari hebben we de tentoonstelling  van de glaskunstenaar Chihuly in het Groningermuseum bewonderd. Prachtige gekleurde, vaak grote glazen objecten.

Op 4 april zijn we naar Doesburg gegaan om in het Laliquemuseum de glazen kunst van Lalique te zien en daarnaast schilderijen van Chagall. Ook hebben we een stadswandeling gemaakt door dit unieke stadje, eindigend in de Waag waar we gegeten hebben.

Op 14 november naar de Hermitage in Amsterdam, waar de tentoonstelling "Juwelen schitteren aan het Russische Hof” te bewonderen was.

We hopen het nieuwe jaar weer verschillende interessante tentoonstellingen te kunnen bezoeken. Dominique v.d. Broek heeft de werkgroep verlaten i.v.m. een verhuizing naar Den Haag. 
 
Femmy van Herksen en Clari Scholten. 


Jaarverslag Bowlen 2019 
Het aantal bowlingdames is vrij constant. Het is iedere eerste donderdagmiddag van de maand een enthousiaste groep dames die de bowlingballen laten rollen. Zowel over en natuurlijk ook nog steeds naast de baan en als er een strike gegooid wordt gaat dat gepaard met een luid gejuich! In mei sluiten we het seizoen af met een etentje. In december gingen we altijd lunchen met elkaar, maar dat is nu uitgesteld en doen we het in januari 2020.  Daarna gaan we bowlen.  Gezelligheid staat bij ons voor op, luisteren naar elkaar en natuurlijk gebruiken we onze arm en beenspieren met een beetje spierpijn tot gevolg, maar dat is over drie weken weer over. 

Wij hopen weer op een fijn seizoen en dat we in 2020 nog een paar nieuwe leden mogen begroeten.!

Janny Gransbergen. 


Jaarverslag Wandelen en Fietsen 2019 

Zo nu en dan wordt er gewandeld afhankelijk van het weer en dat is de laatste maanden op maandag niet al te best.  Wij hebben afgesproken als er niet wordt gewandeld we ergens gaan koffiedrinken om even bij te praten.  De fietstocht was dit jaar drie keer uitgesteld vanwege het weer. In juni een geslaagd tochtje naar Koekange met een bezoek   aan het Blikmuseum, een leuke uitleg van Mevr. Bout en een heerlijke lunch en een mooie terugtocht via Echten voor een afscheidsdrankje. Ook in september hebben we nog gefietst.  Het weer werkte niet erg mee, met vooral een stevige  NW-wind was het een pittig tochtje maar wel weer gezellig.

Wij hopen weer op veel fietsplezier in 2020!
Janny Gransbergen. 
Jaarverslag van het Jacobafonds 2019 
 
Het Jacobafonds heeft ook in 2019 op een plezierige wijze gefunctioneerd. 
In 2020 wordt er weer een vergadering gehouden, want die is in 2019 niet door gegaan. 
Mocht U problemen hebben met de financiering van het lidmaatschap van de vereniging, dan kan er altijd een beroep gedaan worden op het Jacobafonds. 
 
Aanvragen kunt U indienen bij Mevr. Goedhart-Lunenberg, Roerdomplaan 12 


Jaarverslag van  de Website 2019 

Met veel enthousiasme zien we steeds het nieuwe clubblad weer tegemoet.  Daarna, gaan Ria en ik, aan de gang om het ook op onze website te plaatsen.  Wij weten niet hoeveel leden de website geregeld bezoeken, maar het jaarprogramma staat erop, het maand programma, de verslagen van de avonden en uitstapjes, uitslagen van het bowlen, foto's van onze uitjes en zo meer zaken die voor iedereen interessant zijn..... 
Dus zeker de moeite waard om onze site te bezoeken.

Zijn er mensen die dit eens van ons over willen nemen, meld je dan even, dan kunnen anderen dit werk ook eens gaan beheren. Wij hopen dat velen er plezier in hebben, om onze vereniging bij de tijd te houden. 

Met een hartelijke groet van Ria Bosman en Trijnie Wiechers 
Jaarverslag Gym club 2019 
 
Ieder van u, leden van de NVVH, weten dat wij een goed en plezierige club hebben. Afgelopen jaar zijn we met 19 dames weer begonnen en wat was het weer fijn om na afloop weer fit, moe, maar welgedaan naar huis te gaan. Helaas is onze leidster getroffen door een ernstige ziekte, maar zoals ons Nettie is, zegt ze, ik ga zolang mogelijk door. Wat een mentaliteit niet dames en wat een moed. Gesterkt zijn wij ook door haar. Om samen om haar heen te staan en er voor elkaar te zijn. Wel waren er een paar dames ook afwezig door ziekte maar we hopen dat ze in het nieuwe jaar weer bij ons terug komen. Ook nieuwe leden zijn weer van harte welkom en niet leden ook. Wij sporten in de sporthal aan de Vermeerstraat en wel op Woensdagmorgen van 9-10 uur. We hopen weer op een mooi en natuurlijk een sportief jaar. Doet u ook mee? 

Elly Duym
 
Bowlen 16 januari 2020 

 
Met ook de boerenlunch bij de “Koļ¬ƒepot” nog vers In het geheugen is dit het verslag:  De dames van de Bowlingclub zijn de eerste keer in het nieuwe jaar met goede moed en veel plezier begonnen. Ook twee leden waren voor de eerste   keer aanwezig om het bowlen te gaan proberen. Het was als vanouds een gezellig samenzijn. De boerenlunch was echt een groot succes: vooraf een heerlijk soepje en daarna ovenvers brood met verschillende vlees/vis/kaas soorten en heerlijke sla met daarbij melk en/of sinaasappelsap. Om ongeveer 14.00 uur waren we, zoals iedere  maand gebruikelijk, bij Kiri. Iedereen deed weer zijn uiterste best om ‘de kegels  in één keer te laten omvallen’. Het was weer een  gezellige middag. Helaas waren er twee bestuursleden verhinderd  wegens een griepje c.q. blessure maar hopelijk zijn ze  er de volgende keer weer bij. 
 
Met lieve groet, Inge Klimbie 
 
SCORES: 
Baan:1   Baan:2   Baan:3  
Roelie 160 Annemarie 155 Greet 166
Trudy 207 Bep 125 Janny B. 111
Inge 196 Hannie 128 Celly 153
Corry 168 Ria 145 Janny 181
Femmy 143 Mia  197    
           Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2020 

 
29 leden kwamen elkaar Nieuwjaarwensen in het Herman Bavinckhuis.   Om 20.00 uur kwam “Tetje van Toen” met haar programma “Uit het leven gegrepen” optreden. Het was inderdaad uit het leven gegrepen, zo herkenbaar wat ze zong en met behulp van foto’s die Ab ons liet zien. 
 
Bij het lied “Het Dorp” werden zelfs oude foto’s van Hoogeveen vertoont. Er werd volop mee gezongen en vooral gelachen. 
 
In de pauze was er een drankje en een hapje. Er werd gezellig bijgepraat.  
 
Onze 2e voorzitter, Symona van Dam eindigde de avond met de volgende woorden: “Bedankt Tetje, wij gaan zingend en lachend het nieuwe jaar in en hopen dit het hele jaar vast te houden”.


Bowlen 5 december 2019 

 
Op de koude Sinterklaasdag waren zijn we goedgemutst op de fiets naar het Bowlen gegaan. Bij binnenkomst was er helaas geen Sinterklaas maar al wel een Kerstsfeer inclusief Kerstboom en lichtjes! We hadden er dus allemaal weer zin in en probeerden onze oude scores natuurlijk altijd weer te overtreffen. Met eerst een kopje koffie en daarna een glaasje was de sfeer erg gemoedelijk en werden we, net als vorige maand, weer verrast met een paar heerlijke hapjes van Janny. Aan het eind viel de scores gelukkig erg mee en er was zelfs iemand die buitengewoon hoog scoorde  (zie het puntenoverzicht). 
 
16 januari 2020 zie ik de ‘bowlers’ weer.  Dan gaan we eerst gezellig lunchen en daarna ......natuurlijk.......Bowlen!! 

Inge Klimbie 
 
 
SCORES: 
Baan: 1   Baan:2   Baan:3  
Inge 184 Greet 189 Annemarie 181
His 113 Aly 127 Grietje 194
Femmy 150 Hannie 78 Roelie 179
Corrie 162 Trudy 281 Janny 171
           21 november 2019

Lezing van de heer Arnold Pilon. 
 
Deze avond kwamen wij met 28 personen bij elkaar om naar de lezing van de heer Arnold Pilon te luisteren. Het ging over zijn jungletocht door het Amazone regenwoud in Bolivia. Niet alleen over de natuur, maar ook over milieu en onderwijs in het Amazonegebied, dit in verband met de bedreiging van het Boliviaanse deel van het Amazonegebied als gevolg van bosbranden, houtkap, vervuiling, olie-exploratie etc. 
 
De reis begon in Lima in Peru, waar het gezelschap enige dagen doorbracht om te acclimatiseren. Eenmaal in het Amazonegebied trok het gezelschap er iedere dag al vroeg op uit. Ze liepen soms uren, waarna ze per boot verder trokken. De gids had zichzelf Engels geleerd en maakte prachtige foto's voor iedereen. Bijzonder zijn sommige bomen die in dit gebied voorkomen, zoals een wandelende boom. Deze kan zich in zijn leven honderd meter verplaatsen door middel van zijn wortels. Ook een communicatieboom was bijzonder: door de grote wortels en de holte die in die boom ontstond kon er tot 80 kilometer ver gecommuniceerd worden. 
 
In een schuilhut kon men ara's observeren. Zo'n honderd à honderdvijftig papagaaien kwamen dagelijks in paren bij elkaar. Ze aten daar mineralen van een rots, maar communiceerden ook zo'n anderhalf uur met elkaar. Ook kaaimannen en speciale vogels stonden op de foto's. Het Amazonegebied is een prachtig gebied dat het waard is om te blijven bestaan.                            De heer Pilon vecht daar samen met andere mensen voor.
De opbrengst van deze avond wordt daarvoor ook gebruikt. 


Bowlen 7 november 2019 

       
Vol goede moed ging ik naar onze maandelijkse bowling middag, hopend op goede resultaten.  Bij binnenkomst, voelde ik mij gelijk in de Kerststemming. Nog wat vroeg, maar het oogde wel sfeervol. De gezelligheid zat er met z’n 14nen al gelijk goed in.                                                Maar dat niet alleen, er werd strijdlustig om elke punt gestreden. Verbazingwekkend hoe de ballen soms een eigen leven leken te leiden. Soms verwacht je er niets van en dan is het resultaat goed. En soms gebeurt het tegenovergestelde.
Janny verraste ons met een portie lekkere bitterballen, die goed in de smaak vielen.                    Halverwege de middag waren alle banen in gebruik, een drukte van belang. Bijzonder en geweldig om te zien, dat mensen met een handicap, door het gebruik van wat aanpassingen toch ook kunnen genieten van het bowlen.
Nadat iedereen op de hoogte werd gebracht van de gegooide resultaten, gingen we huiswaarts. 
Onbegrijpelijk dat het 5 december alweer de laatste keer bowlen is van 2019.
                             
Corrie de Roo 

SCORES: 
 
Baan 1:   Baan 2:   Baan 3:  
Grietje 214 Annemarie 222 Femmy 178
Greet 178 Aly 193 Trudy 233
Inge 178 Emmi 158 Ria 185
His 120 Roelie 180 Corrie 185
    Hannie 102 Janny 179

Er zijn 13 strikes en 44 spares gegooid. 
Verslag over de Orgaan- enWeefseldonatie.   17-10-2019

Mevrouw Koopmans opent de middag en bedankt het bestuur voor de uitnodiging.  Zij vertelt over de wachtlijsten voor het vinden van een geschikt orgaan en hoopt misstanden uit de weg te ruimen.  
 
Een vrouw leeft al 40 jaar met een transplantatie. We zijn soms bang om over dit onderwerp te praten. Sinds 1998 is er al een wet over orgaandonatie. Er moet een actieve donorregistratie komen, maar de keus blijft aan ons. Dan wordt de wet bekend gemaakt: 1 juli 2020 komt de brief voor de niet-geregistreerde. Men hoopt met deze wet veel donoren binnen te krijgen. Er zijn nu 1800-1900 wachtenden. In Groningen worden sommige afgekeurde levers weer gezond gemaakt.  1 donor kan 8 mensenlevens redden. In principe kan iedereen donor worden. Voor de nabestaanden is veel aandacht. 3 maanden later vindt er nog een gesprek plaats. Studenten mogen niet snijden.  Vanaf 12 jaar kun je je al laten registreren, maar ouders hebben tot 16 jaar het vetorecht. Van rug en bovenbenen wordt de huid gebruikt. 
 
Na de presentatie van mevrouw Koopmans vertelt meneer Koopmans zijn ervaring met transplantatie.  Hij vertelt: In november 1995 kreeg ik de eerste levertransplantatie. In 2014 de tweede. In 1989 werd ik ziek. De galwegen gingen verstenen. Ondanks veel beperkingen ging ik toch fietsen met mijn 12-jarige zoon. Maar de vermoeidheid sloeg steeds meer toe. Na 6 jaar kreeg ik de eerste levertransplantatie.  De operatie duurde 14 uur. 18 jaar ging het goed.  In 2013 kreeg ik weer pijn. De slagader was verstopt. 30 maart kreeg ik mijn tweede levertransplantatie.
 
Ik ben de donoren zeer dankbaar. Ik realiseer me dat er met iedere transplantatie bij 2 families verdriet en blijdschap heerst. 
 
Hij laat o.a. filmpjes zien over nabestaanden en een meisje voor wie de transplantatie te laat kwam. 
 
Het was een leerzame en ontroerende presentatie van een echtpaar dat zoveel geluk heeft gehad omdat er mensen waren die organen wilden doneren. 
 
EdeW 


VERSLAG BOWLEN 3 OKTOBER 2019

EN BOWLEN 7 NOVEMBER
 
Deze middag hebben wij allemaal heel goed gegooid!
Maar liefst zes dames hebben 200 punten en meer gescoord.
Het is toch heel fijn als het een keertje goed lukt en niet alle
ballen in de goot terecht komen.
Wij bowlen voor de gezelligheid maar als het erop aan komt zijn
we allemaal zo fanatiek als het maar kan!
7 November zie ik jullie graag allemaal weer strijdlustig aan de
baan. Even afmelden als je verhinderd bent. Tel. 279354.
 
SCORES:
 
Baan:1   Baan:2   Baan:3  
Inge 158 Emmi 178 Bep 163
Corrie 200 Tineke 143 His 182
Femmy 132 Mia 166 Grietje 212
Janny 206 Greet 205 Ria 209
Trudy 204     Roelie 162

Er zijn 14 strikes en 46 spares gegooid.
BUS-BOOTTOCHT 24-9-2019

Bij het station stappen we in de bus. Via mooie dorpen, bossen en natuurgebieden rijden we naar Kalenberg. Hier stappen we over op de boot .Een comfortabele boot waar we worden ontvangen met koffie en een lekkere Blokzijler Brok.

We varen door de Weerribben, Wieden en omliggende plaatsen, Voorzien van deskundige informatie. In Blokzijl leggen we aan voor een wandeling door dit schitterende havenstadje. Weer aan boord voor de terugvaart hebben we genoten van een fantastisch Chinees buffet.
Het was een gezellig ontspannende middag.

Organisatie, enorm bedankt!!!

(voor foto's zie fotoalbum)
FIETSEN 17-9-2019

Wij zijn gestart om 13.00 uur vanaf het Herman Bavinckhuis met zes dames richting Spaarbankbos en Gijsselte met een stevige NW wind tegen. We hebben bij een picknickbank aan het Meester Cramer pad onze eerste stop gehad om even bij te komen en ons Koningshuis even door genomen want het was die dag Prinsjesdag. Even een lekker chocolaadje en weer op de pedalen!
In het bos was het heerlijk fietsen en hier en daar zagen we de paddenstoelen al tevoorschijn komen. Via de Ruinerweg over het nieuwe fietspad naar het Woldenpad, een natuurlijk pad dat zich langs een ven en grazende koeien en schapen door de heide en het bos kronkelt.
Op naar de Luie Tuinman voor een heerlijk kopje koffie en lekkere appelcake en walnootcake. Via Kalenberg en Fluitenberg weer richting Hoogeveen en gelukkig windje achter. Moe en voldaan namen we afscheid van elkaar. Helaas is die mooie zomer weer voorbij!
Wij hopen volgend voorjaar op een vervolg. JG.
BOWLEN 3 OKTOBER en VERSLAG BOWLEN 5 SEPTEMBER 2019

Met een bijna volledige groep dames zijn wij 5 september gestart en hebben hoge scores behaald!
Een nieuw bowling lid mochten we deze middag welkom heten.
Tineke Gerssen wil het bowlen proberen en wij hopen dat het haar goed bevalt en zij zich gauw thuis voelt in de groep.
Een hoerastemming deze middag bij Hannie, zij gooit meestal geen hoge scores maar deze middag eindigde ze als vijfde met een score van 197 punten. Zo zie je maar de aanhouder wint!
Wij hadden er allemaal weer zin in en er heerste een gezellige en ontspannen sfeer.
Dames tot 3 oktober. Even afmelden als je verhinderd bent. Tel.279354.
 
SCORES:
 
Baan: 1   Baan:2   Baan:3  
Emmi 183 Trudy 209 Annemarie 221
Tineke 136 Grietje 243 Aly 191
Roelie 206 Greet 195 Ria 174
Mia 143 Inge 198 Hannie 197
Femmy 155 Corrie 176 His 146
    Janny 183     

Verslag van de tot 2x toe uitgestelde fietstocht naar Koekange op 4 juni 2019,

Vanaf H. Bavinckhuis vertrokken we om 10 uur stipt naar de Zuiderbrug, alwaar de rest van de fietsdames zich bij ons zou vervoegen. Na de brug 2x te zien opengaan waren we voltallig en met z'n elven fietsten we richting Nijstad, gezegend met prachtig weer. Op Nijstad keken we onze ogen uit: een spiksplinternieuw groots opgezet restaurant, waar we koffiedronken met uitzicht over het nog niet geheel aangepast meer wat zwemcapaciteit betrof. We vervolgden onze weg via Echten naar Koekange langs de Hoogeveensche Vaart, alwaar 2e stop bij waterspaarbekken met sluis, uitkijkpunt met -bord. In Koekange tijd over dus "Brocante" aangedaan, nostalgie alom. Bij Huize Welgelegen werden we verwacht; hernieuwde kennismaking met de familie. Zoals altijd was de lunchtafel een plaatje! Na uitleg over het eten: smullen! 7 Na het (vr)eetfestijn presentatie met en over blikken: v.b. Era kuipje, Bona kuipje, Cacaoblik, Koekblik van Verkade, Koninklijke Familie geportretteerd, enz., enz. waarna we het hoog opgetaste museum met 3000 blikken zelf mochten bewonderen. Er kan altijd nog meer bij, zei de eigenaresse. Met gevulde buikjes op de fiets, langs het Woldenpad, waar we bij een bijna uitgedroogd ven een chocolade versnapering van Janny kregen en wederom richting Echten reden. Tot ieders verontwaardiging bleek "molenzicht" gesloten, Boschzicht was een goede tweede. Neergestreken op het terras bestelden we wijn en thee, waarmee we onze dorstige kelen smeerden. Nog steeds geen regen dus blijmoedig de thuisreis aanvaard. Hulde voor de uitgezette route met de diverse stops, al dan niet vergezeld gaande met lekkernij(en). Rest mij nog te zeggen dat Flora en fauna in grote getale aanwezig was: ooievaars bij sluis, kikkers, ganzen en paarden; korenbloem schermbloem en margrieten.Bowlen 9 - 5 - 2019
 
Dat was de laatste dag van het seizoen dat we op de bowlingbaan stonden en nu is het bijna weer zo ver. Met veertien bowlingsterren deden we ons best om zoveel mogelijk kegels om te gooien. Dat ging aardig goed tot dat op een baan de kegels niet meer naar beneden kwamen en toen was het heel lastig om de kegels te raken. Gelukkig konden we op een andere baan terecht en als geoefende bowlingsterren ging het al snel goed. Na het bowlen liepen we in de regen naar de koffiepot. Janny had voor ons gereserveerd. We hebben heerlijk gegeten en tussen door lekker gekletst. Al met al een zeer geslaagde middag. Bedankt Janny! Dank aan Grietje die iedere keer onze punten optelt uit het hoofd! In september gaan we bowlen en het zal weer gezellig zijn. EdeWBOWLEN 4 - 4 - 2019
 
Met een kleine groep dames hebben we deze middag gebowld.
Door ziekte en andere omstandigheden misten er deze keer 8 dames. Wij hebben op twee banen gebowld en ook weer met goede resultaten! Het was best wel weer gezellig maar we hopen dat 9 mei iedereen weer aanwezig is.
SCORES:
Baan: 1   Baan: 2  
Roelie 170 Grietje 252
Corrie 154 Hannie 125
Greet 200 Bep 141
Janny 192 Trudy 213
His 157 Ria 202""WAT EEN MOOIE DAG"" 

4 april 2019 zijn we met de museumclub naar
Doesburg geweest, het mooie Hanzestadje aan de IJssel.
Met het Middeleeuwse stratenstelsel dat nog geheel intact is.
Met de trein naar Dieren en daarna nog een kwartiertje met de bus.
Eerst naar museum Lalque dat gevestigd is in een prachtig Middeleeuws pand.
Na koffie te hebben gedronken in de mooie salon begonnen we aan de bezichtiging.
De tentoonstelling is gewijd aan Rene Lalique 1860-1945
“de Leonardo da Vinci” van de glaskunst en juwelen.

Er zijn slechts 4 musea in de wereld die exclusief aandacht schenken aan deze kunstenaar.
Honderden prachtige vazen, parfumflacons en juwelen, schitterend!
We hadden geen strak programma, de wandeling door het stadje was al een beleving.
Diverse dingen hebben we bekeken. Al die mooie oude panden prachtig o.a. Het Arsenaal waar we thee met bitterballen namen.
Een geweldige combinatie als je nog niet geluncht hebt!
Daarna naar museum De Rode Toren, het streekmuseum met o.a. een overzicht van de historie in diverse thema’s.
Verschillende galeries hebben we bekeken van zilver tot beelden en schilderijen.
En natuurlijk het Mosterdmuseum waar Doesburg zo om bekend is.
We kunnen nu allemaal onze eigen mosterd maken van mosterdzaad en azijn, haha.
We sloten ons bezoek aan Doesburg af met een hapje in de oudste stadsherberg.
Het was een geweldige leuke dag waarin we ook veel hebben gelachen.
En wie nog nooit in Doesburg is geweest………
zeker eens bezoeken!!!!!
 
Dames organisatie. Bedankt voor dit leuke uitstapje.
RM
12 maart 2019 - Terugblik op de lezing: Sporen naar de horizon.
 
De avond werd geopend met het luisteren naar een pianostuk van de componist Simeon ten Holt gespeeld door Bastiaan Brink, de spreker van deze lezing. Mijn droom wilde ik verwezenlijken door het maken van muziek. Dan komt vanuit het niets de muziekantenvloek over mij (voc.distoni) Ik kon niet meer spelen. Het werd een chaos in mijn hoofd. Drie jaar lang duurde het genezingsproces. Van mijn omgeving moest ik hier een punt achter zetten. Ik sloeg een totaal andere weg in: Ik ging op reis.
 
Ik bezocht allerlei landen, Nepal, China, Mongolië en ik eindigde in New York. Ik ging deze belevingen in taal vervangen. Ik laat nu muziek horen en ik hoop dat u gaat beleven wat ik laat horen. Ik ben almaar bezig door mensen mee te nemen naar achter de horizon. Een horizon komt nooit dichterbij. Als je iets wilt bereiken moet je altijd in beweging blijven.
 
Dan zien we prachtige beelden over: Mongolië, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid- West Bolivia. De hele lezing door voel je hoe Bastiaan gewerkt heeft aan zijn genezing. 7 Ook vertelt hij over de olijvenproductie op Kreta die hij met zijn vader runt.
 
Tot onze verrassing vertelt Bastiaan dat hij weer voorzichtig is begonnen met pianospelen. Zijn eerste stuk is: DE MONDSCHEINSONATE van Beethoven. Het werd een lezing om niet gauw te vergeten. Een lezing van een man die worstelde en boven kwam!
EdeWBOWLEN 7 MAART 2019

 
Deze donderdag had iedereen hele goede voornemens om de scores ver boven die van februari te behalen en dat is gelukt!!! Bijna de helft van de dames scoorde boven de 200 punten. “Chapeau” dames er werd heel goed gegooid en dat is voor iedereen heel motiverend.
 
Willen jullie 4 april enige tips geven over de locatie waar we 9 mei met elkaar voor een redelijke prijs kunnen eten? Noteer deze datum in je planner of agenda, de 2de donderdag in mei vanwege meivakantie.
Ik reken op jullie medewerking. Tot 4 april. JG 
 
SCORES: 22 STRIKES EN 38 SPARES

Baan: 1   Baan:2   Baan:3  
Trudy 234 Femmy 133 Grietje 254
Mia 161 Wil 146 Ria 179
Greet 219 Janny 179 Corrie 207
Inge 187 Annemarie 213 Emmi 206
        Roelie 183

 
14-2-2019 -Het Vlinderommetje Zuidwolde 

Na de jaarvergadering, waarin we afscheid hebben genomen van ons bestuurslid Fennie Tonkes en we Emmi de Weerd en Symona van Dam als nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen genieten we met de 23 aanwezige leden van een lezing door dhr. Joop Verburg. Dhr. Verburg neemt ons mee naar het “Vlinderommetje van Zuidwolde”. Dit is een wandel/fietsroute van ca. 8 kilometer rondom de bebouwing van Zuidwolde.  In dit gebied zie je veel verschillende vlinders en andere insecten en bijzondere planten. Met behulp van prachtige dia’s vertelt hij met passie over de wondere wereld van fauna en flora.  Vooral de vlinders hebben zijn speciale aandacht.  De Kleine Vos zullen we niet snel vergeten! Het is de moeite waard om dit alles eens met eigen ogen te aanschouwen. Ga voor meer informatie naar de website www.vlinderommetje.nl . 
 
Voor de wandel/fietsclub van onze vereniging is dit ook een mooi uitje!!! 
BOWLEN 7 FEBRUARI  2019 
 
Een aantal dames waren geveld door de griep of verhinderd, maar we hebben toch op drie banen gespeeld. De scores waren veel minder dan in januari toen hadden zelfs vier dames boven de 200 punten gescoord. Maar we gooiden allemaal boven de honderd en dat is lang niet altijd het geval. Het was weer een gezellige middag, met een lekker bitterballetje en genoeg gespreksstof, zodat de middag weer omgevlogen is.  Wij wachten dan weer in spanning af tot dat Grietje de scores allemaal heeft opgeschreven en we horen hoe we het ervan af gebracht hebben. 7 maart weer nieuwe kansen voor ons allemaal en hoop ik dat iedereen weer van de partij is. JG 

SCORES:
                                             
Baan 1:   Baan 2:   Baan 3:  
Roelie 164 Hannie 119 Annemarie 169
Grietje 199 Trudy 156 Emmi 196
Aly 176 Wil 125 His 166
Janny 172 Corrie 168 Mia 166
    Inge 169    

 Er zijn 13 strikes en 33 spares gegooid.       
Met de museumclub opstap: 6-2-2019
 
6 februari om 13.22 uur met de trein naar Groningen, waar wij (12 vrouwen) een Expositie van de Kunstenaar CHIHULY hebben bezocht. Heel indrukwekkend allemaal, teer glas en schitterende kleuren. Dat Dale Chihuly zich zo kan uiten in de vorm van glas is ronduit fantastisch, hele grote dingen en toch zo dun en doorzichtig. Ik heb genoten van de kleurrijke "tuin", waar glazen planten en bloemen te zien waren. 
 
De dames van de museum commissie, Femmy, Clari en Dominique bedankt. Dat hadden jullie goed uitgezocht, zelfs een leuk eetcafé na de tentoonstelling met de naam " WADAPARTJA".
Al met al een leuke dag gehad. 
 
Jeg havde sagt at jeg ikke var god til det hollandske, saa man mente at jeg godt kunne skrive paa dansk, der er alligevel igen der laese denne beretning! 
 

Hilsen Lisbeth Hoorn
Wandelen 21-01-2019

Na een aantal keren dat het wandelen niet doorging hadden we op 21 januari geluk. Het was bij aanvang een stralende zonnige wandeling. Met ons vieren gingen we richting oude weg door het Dwingelderveld. Deze weg is opgegeven en nu alleen fietspad. Een goede parkeerplaats voor de auto was er wel. Door het hek gingen we de Kraloërheide op. Gelukkig was de grond bevroren en dus niet zompig. Daarna een stukje door het bos van het Noorderveld naar het oosten. We kwamen daar op het Commissaris Cramer pad langs veel bevroren water. Er was zelfs een eenling aan het schaatsen bij het Moddergat en Holveen. Terug bij de auto op naar “de Lekkernij” voor koffie of muntthee, waar Janny zich bij ons voegde. Ondertussen was de lucht bewolkt en begon het te sneeuwen. Een heerlijke wandeling van ruim een uur. 
 
Bowlen Donderdag 10 januari 2019 
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en zijn we na de oliebollen en appelflappen met frisse moed met bowlen begonnen. Toch twee uur in beweging en natuurlijk de nieuwtjes uitgewisseld. Wij mochten deze middag een nieuwe bowlinglady welkom heten. Wil Hof wil het bowlen eens proberen en volgens ons is dat heel goed gelukt! Wij hopen haar in februari weer te mogen begroeten. Deze middag werd ik volkomen verrast door een kadootje van alle dames voor mijn inzet. Heel erg leuk en lief dames maar jullie weten ik doe het met veel plezier en hoop dit nog een tijdje vol te kunnen houden. De narcissen beginnen al te groeien en te kleuren, een heerlijk voorjaarsgevoel in deze regenachtige dagen. Alsnog heel erg bedankt allemaal. 
 
7 FEBRUARI hoop ik iedereen weer aan de baan te zien! JG. 
 
Er zijn 19 strikes en 49 spares gegooid. 
 
SCORES:
Baan 1:   Baan 2:   Baan 3:  
Femmy  187 Grietje 236 Hannie 88
Wil 195 Greet 274 Roelie 214
Annemarie 186 Inge 142 Ria 196
Trudy 193 Bep 140 Janny 225
    Corrie 170 Emmy 152Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2019

Op 9 januari zijn we 's avonds bij elkaar gekomen om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Met een opkomst van 37 personen hadden we een leuke club mensen bij elkaar.  Drie mensen waren met kennisgeving afwezig. Troubadour Hans Boele trad twee maal drie kwartier voor ons op. Tijdens zijn optreden was het stil en iedereen genoot van zijn gitaarspel en liedjes. Hij zong Nederlandstalige luisterliedjes. Soms zelfgeschreven, soms vertaald zoals van Reinhard Mey en soms een liedje van een Nederlander, zoals Gerard Cox.  Er kwam van alles langs: serieus, humoristisch,  filosofisch en onthaastend.  Over een clown, een egel, over gekleurde pillen et cetera. In de pauze hebben wij onder het genot van een hapje en een drankje gezellig kunnen "bijkletsen". Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige en geslaagde avond en ging iedereen weer zijns weegs.
VERSLAGEN JAARVERGADERING 2019

Jaarvergadering NVVH- VROUWENNETWERK Hoogeveen op donderdag 14 februari om 14.00 uur in het  Herman Bavinckhuis. 

 
1.  Opening 
2.  Notulen Jaarvergadering 2018
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Jaarverslag 2018 secretaris
5.  Jaarverslag 2018 penningmeester
6.  Verslag kascommissie en benoeming
7.  Aftreden mevr. F. Tonkes als secretaris
8.  Benoeming nieuwe voorzitter, mevr. E. de Weerd
9.  Benoeming nieuwe secretaris mevr. S. van Dam
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de jaarvergadering om + 15.00 uur een lezing met dia’s over het “vlinderommetje Zuidwolde” Door Joop Verburg, 

Vlinderommetje Zuidwolde 

Natuurvereniging Zuidwolde is in 1996 gestart met een vlinderproject. Dat heeft geleid tot een groot evenement in het jaar 2000 waarbij in Zuidwolde een veelzijdige vlinderweek is georganiseerd: VLINDER-2000.  De vlinderwerkgroep, die daaruit was ontstaan is met het werk doorgegaan en één van de resultaten is het voortbestaan van de Vlindertuin in Zuidwolde en daarnaast is in 2010 het Vlinderommetje –een wandelroute pal rond de dorpskern van Zuidwolde- aangelegd.  Op en rond het vlinderommetje is veel over vlinders te zien, maar ook veel over allerlei andere plant- en diersoorten; planten, vogels, paddenstoelen enz.  Joop Verburg, -voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde- toont in een kleurrijke presentatie en laat zien welke prachtige dingen op en rond het Vlinderommetje te zien en te beleven zijn.  Joop vertelt de soms ongelofelijke verhalen en de prachtige plaatjes spreken voor zich. Zoveel bijzondere natuurervaringen en wonderen van de schepping en dat allemaal dicht bij huis. 
 
Dames, deze lezing is aangedragen door een lid. Het leek ons bijzonder interessant en weten dat Joop Verburg een fantastische fotograaf en spreker is. Blijf kijken en luisteren na de Jaarvergadering. 
 
Namens het bestuur,
Grietje Bottenheft

Het Financieel Jaarverslag

Het financiële jaarverslag van de NVVH-VROUWENNETWERK, over het jaar 2018, ligt tijdens de jaarvergadering op  14 februari 2019 vanaf 13.30 uur ter inzage in de vergaderruimte.

De Penningmeester
Ria BosmanJAARVERSLAG KON.NVVH VROUWENNETWERK AFD.  HOOGEVEEN  
 
Het aantal leden bedraagt per 1 januari 2019: 79 leden.  
 
BESTUUR:   Mw. I. Klimbie opent de jaarvergadering op 13 februari 2018.  Er heeft bestuurswisseling plaatsgevonden, daar mw. I. Klimbie aankondigde om met directe ingang af te treden als voorzitter. Mw. G. Bottenheft neemt over als waarnemend voorzitter.  Het bestuur beraadt zich op de vrijgekomen vacature en neemt op gepaste wijze afscheid van mw. Klimbie. Voorlopig neemt mw. Tonkes waar als 2de voorzitter. Zij geeft halverwege het jaar aan dat zij NVVH zal verlaten per 31-12-2018 wegens verhuizing naar Apeldoorn. Daardoor komen er 2 bestuursfuncties beschikbaar. Er melden zich in het najaar 2 aspirant bestuursleden aan mw. E de Weerd en mw. S. van Dam en delen mede dat ze zich beschikbaar stellen voor de vrijgekomen bestuursfuncties. Tot uiterlijk 15 januari kunnen zich tegenkandidaten melden.  
 
REGIOVERGADERINGEN:  De regiovergaderingen zijn in 2018 gehouden te Zwartsluis op 15-03-2018 en 01-11-2018, georganiseerd door afdeling Zwartsluis. Alle afdelingen van de regio Drenthe, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Genemuiden en Zwartsluis, waren op beide dagen aanwezig. Mw. Dieny Scheffer vertegenwoordigde het AB.  Er kwamen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals: Workshop besturen beter zichtbaar maken. Kansen voor de toekomst van de Regio. Afd. Hoogeveen stelde voor om een gezamenlijke Regio dag met alle leden van de afdelingen te houden. Mw. Bosman en Mw. Bottenheft hebben toegezegd om dit verder uit te werken.   
 
CLUB EN WIJKHOOFDEN, REDACTIE EN COORDINATIE MAANDBERICHTEN EN WEBMASTERS.  De bijeenkomst werd op 19 april in Hotel Hoogeveen gehouden. Steeds een gezellige bijeenkomst onder het genot van koffie/thee en wat lekkers. Ria heette de dames welkom en daarna kon iedereen in het rondje zijn woordje doen.               Mw. W. Schuinder gaf aan dat ze per 31-12-2018 haar lidmaatschap gaat opzeggen en daardoor komt de functie van wijkhoofd, wijk 7, vrij. Deze wordt per 1 januari 2019 waargenomen door mw. J ten Kate.  
 
WEBSITE  De website van onze afdeling wordt verzorgd door de dames Bosman en Wiechers. Deze is te vinden op www.nvvh.nl via afdelingen afd. Hoogeveen.  
 
JAARLIJKSE BUSREIS  Jaarlijkse busreis werd dit jaar gehouden op 23 april naar Leerdam om daarna op de boot te stappen voor een boottocht over de Linge. Helaas lieten de bloesems zich nog niet van hun beste kant zien. Afgesloten werd met een 3 gangendiner te Harderwijk in de Slenkenhorst.  
 
Het bestuur vergadert 1x per maand met uitzondering van de maanden juni en juli.  Tot slot wil ik ook namens het bestuur, iedereen bedanken in welke vorm ook, voor de inzet van onze vereniging in het  jaar 2018 en mooi succesvol jaar 2019 met het nieuwe bestuur.  
 

Mw. F. Tonkes  Secretaris afd. Hoogeveen Bijeenkomsten 2018 

Donderdag 11 januari   Nieuwjaarsreceptie Met Aaltje Ypeij, zij verzorgt een Vrolijke Muziek quiz. 
 
Dinsdag 13 februari Jaarvergadering Na de vergadering de natuurfilm “Levend Reestdal” 
 
Donderdag 15 maart in de Spaarbankhoeve Reddingshondengroep Drenthe geven een lezing en demonstratie. 
 
Maandag 23 april BUS- BOOTTOCHT naar Leerdam Met een boottocht over de Linge. 
 
Donderdag 27 september  Koffieochtend, leden kunnen suggesties geven voor een lezing na de jaarvergadering in februari en een reisje in april. 
 
Woensdag 17 oktober Jikke van der Spek met een lezing over Hendrik Nicolaas Werkman bekend als drukker van de “Ploeg kunstenaarsgroep”. 
 
Woensdag 14 november; Thema van NVVH Vrouwennetwerk Wat kunnen we eigenlijk nog wel eten? Truus Konijn, voedingsdeskundige geeft lezing. 
 
Woensdag 19 december  Kerstavond met buffet in de Spaarbankhoeve Zanggroep Forever zal optreden met een kerstprogramma.


Jaarverslag van de Websitecommissie 

Het is alweer een jaar geleden, dat wij, Ria en Trijnie een stukje voor het jaarbericht mochten insturen. Waar blijft de tijd! 
 
Toch hebben wij met veel plezier elke maand de site aangepast en actueel weten te houden. Waarschijnlijk zullen het elk jaar weer meer dames zijn, die ook de computer gebruiken en dan eens nieuwsgierig willen kijken op de site van de NVVHVrouwennetwerk Hoogeveen.  
 
Elke maand proberen wij weer onder het kopje “Activiteiten”  het maand programma erin te zetten en onder het kopje “Verslagen” de verslagen te vermelden.  Zo ook de foto’s in het fotoalbum. 
 
Wij vinden het leuk om jullie te activeren, om eens een kijkje te nemen.

 
 
 
 

 arie    183
Janny      232                               Elly          228                     Aly                 239
Hannie    123                               Ria          168                      Emmi            171 
                                                    Femmy    200 
Fietstocht 15 Oktober 2018

Wie had dat kunnen denken! Fietsen in een T-shirt op 15 oktober met 23 graden. Dat is wat we gedaan hebben met ons vijven op deze stralende maandag. Janny had bedacht een rondje Zuidwolde te doen. Via Alteveerstraat ergen rechtsaf door het Steenberger Oosterveld naar centrum Zuidwolde. Daarna door de Hoofdstraat Steeds rechtdoor richting Linder Esweg.  Een mooie fietsweg over de es, wat heel duidelijk te zien is aan het hoger gelegen gedeelte. Onderweg waren er gelukkig ook bankjes om even te pauzeren, een snoepje en diepzinnige gesprekken over het ouder worden en de mankementen die daaraan gekoppeld zijn. De grote rust en koffie of theepauze was bij het busstation in Zuidwolde. Wat waren die Zuidwoldiger Soezen heerlijk: Boerenjongens binnenin en ook advocaat op de top. Daarna had ik het erg warm, wat van de “drank” kwam zei een fietsgenote. Na een fijn tocht waren we + 16.30 uur weer in Hoogeveen.
Gezellig was het.
17 0ktober 2018 Lezing Jikke van der Spek 
 
Met 31 personen (fijne opkomst) hebben we met veel interesse geluisterd naar het verhaal over het leven en werk van Hendrik Nicolaas Werkman.  Jikke van der Spek liet ons met beelden zien hoe iemand zich kan ontwikkelen.  Werkman is geboren in Leens (1882) hij groeide op in een gezin met twee broers, trouwde drie keer en kreeg vier kinderen.  Op jonge leeftijd overleed zijn vader en verhuisde hij naar Groningen daar begon hij later een eigen drukkerij. In 1919 werd hij lid van de Groninger kunstkring De Ploeg. Verzorgde het drukwerk voor de kunstkring, nam plaats in het bestuur, etc. Maakte tijdschriften en begon te experimenteren met druksels, ook werkte hij met sjablonen, een kunstzinnige periode brak aan. Veel van zijn werken hangen in museums en zijn in het bezit van particulieren. Aan het eind van de oorlog, 13 maart 1945, werd Werkman gearresteerd door de Sicherheitsdienst.  Samen met negen andere gevangenen werd hij op 10 april gefusilleerd. Groningen werd op 15 april bevrijd! Het was een fantastische avond! 
 
Ria Bosman   
 
Bron: Koninklijke Bibliotheek 
Ps.: Meer informatie over Werkman is te vinden op internet.


Fietsen dinsdag 18 september 

I.v.m. het prachtige najaarsweer zijn we ons nieuwe wandelseizoen begonnen met een fietstocht. We waren met 8 dames, en voor enkelen die wat minder goed ter been waren was het een welkome afwisseling deze fietsmiddag. Via het spaarbankbos richting Gijsselte, daarna het  Commissaris Cramerpad om vervolgens het Woldenpad te volgen. Onderweg verschillende keren gestopt om te genieten van de mooie natuur en om gezellig bij te praten. We eindigden tenslotte bij de Luie Tuinman waar we genoten van heerlijke appeltaart, en een drankje naar keuze. Het was een heel gezellige middag. Weer bedankt Jannie. 
 
C.V. 


BOWLEN  6 SEPTEMBER 2018

Onze eerste bowlingmiddag startte met een hele magere opkomst!  Om verschillende redenen o.a. vakantie waren   zeven dames niet aanwezig.  Gelukkig melden zich twee nieuwe dames, Greet Groot en  Inge Klimbie willen het bowlen na vele jaren weer oppakken.  Nu de dames hadden het bowlen nog niet verleerd.  Zij zijn natuurlijk van Harte welkom en wij hopen dat het goed zal bevallen in ons clubje! Het was weer een gezellige middag en de zomerzon had wonderen verricht want iedereen heeft deze middag heel  goed gegooid.  Ik hoop dat de volgende keer alle dames weer van de partij zijn. Als je niet kunt komen wel even afmelden tel.279354.  Tot donderdag 4 oktober. JG 
 
SCORES:
Baan 1                                    Baan 2
Roelie         192                      Janny          196
Mia              216                      Inge            209
Femmy       166                      Trudy           212
Grietje         221                      His              182
Greet          190 
 
Er zijn 10 strikes en 36 spares gegooid. 


FIETSTOCHT 22 MEI 2018

Om 10.00 uur vertrokken we met acht dames richting Kerkenveld. Janny fietste natuurlijk voorop want zij had de route uitgestippeld. Via het Cremersdijkje en allerlei andere mooie paden kwamen we terecht in een prachtig aangelegde tuin in Kerkenveld.  Daar konden we uitrusten na al die km. die we gefietst hadden!  De tuin wordt gerund door Jan en Hennie Albers.  Na de koffie en thee met gebak bekeken we de tuin, schitterend! Voordat we weer verder gingen zagen we dat Hennie de schildpad liet eten van een vork. Zij doet dat omdat ze wil weten hoeveel de schildpad, aan kattenvoer, binnenkrijgt. Langs allerlei paadjes belandden we in Schoonhoven waar we lunchten.  Na gegeten en gepraat te hebben fietsten we naar Hoogeveen. Onderweg nog even stoppen want we mochten niet te vroeg aankomen bij het huis van Janny want George zou dan het terras niet voor ons klaar hebben.  
 
Na zo’n mooie dag had Janny drank en hapjes voor ons klaar, geweldig!  Er werd volop gepraat en zoals vaak gebeurt kwamen DE gesprekken bij het scheiden van de markt.


BOWLEN 17 MEI 2018

Omdat dit de laatste keer was van het seizoen en we na het bowlen met elkaar zouden gaan eten, begonnen we om  15.00 uur. Met 11 dames werd ook deze keer goed gegooid en was het heel gezellig. Naast ons was er een groep kinderen aan het gooien. Grote hilariteit was er vanwege de reclame die opeens op het scherm kwam. Niet helemaal voor kinderen geschikt, de leiding had het in de gaten en zette snel andere reclame op. Om 17.00 uur stopten we met gooien en werd de uitslag door Janny bekend gemaakt. Zie de uitslagen hieronder. Janny was deze keer de kampioen.  Daarna op weg naar het restaurant “van Hollandsche Bodem”  op de Willemskade.  Daar met zijn allen genoten van een heerlijk buffet. Iedereen kon kiezen wat zij wilde eten en het was zeer geslaagd. Rond half acht gingen we op weg naar huis en wenste iedereen elkaar een mooie en fijne zomer. 
 
Grietje Bottenheft      
 
Scores:
 
Baan   1                                                                 Baan   2 
                       
Annemarie 189 Bep 152
Grietje 202 Femmy 142
An 137 Roelie 210
His 175 Aly 165
Trudy 209 Elly 203
    Janny 237
       Bus-Boottocht 23 april (Reacties van de leden)

Het was een hele gezellige dag, de boottocht was prachtig.
De bustocht was ook erg mooi. En als eind van de dag een heerlijke maaltijd in het bos. Op naar huis.
Een prettige dag met mooi weer. Met 30 dames in de bus, Jongens dat was knus, bootje varen, lekker eten. Dit zullen we niet snel vergeten. Voor herhaling vatbaar!!! (gezellig)
Na de boottocht: we zijn nu toch wel uitgekletst dacht ik…maar….. Wat kunnen wij kletsen!!! (met elkaar) Ik vond het een prachtige reis. Maar ik vond de busreis te lang voor 3 kwartier varen.
Het was een heel zonnige dag met een prima chauffeur. Mooi weer, goed verzorgd. Prima eten. Op de boot was het heerlijk.
Hurry Hurry Dat hoefde deze morgen niet. Het was mooi weer, iedereen in de beste stemming en heerlijk eten.
Hele gezellige dag voor herhaling vatbaar!!
Een leuke dag. Wat meer bloesems verwacht!! Veel gezeten. Veel gezien.
Een gezellige dag tussen heel veel koolzaad. Bestuur, we hebben genoten van alles.
Het was een heerlijke dag, alles verliep op rolletjes. Lekker gegeten, leuke sfeer. Volgend jaar weer!! Heel gezellig. Veel zon, weinig bloesem.
Hippe vrouwen onder elkaar! Dat is Kon. NVVH Vrouwennetwerk. Het was een erg ontspannende dag. Dank je wel.
Het was een fijne gezellige dag met een mooie afsluiting, het etentje, Heerlijk…..
Gezellige dag met de dames, veel gezien en lekker gegeten, vooral de patat. Wordt vervolgd in 2019. Fantastisch!!!
Ik vond het een fijne dag en het weer zat gelukkig ook mee. Dus bedankt!
De boottocht is te kort. Verder een fijne dag.
Had ik het goed! Busje, bootje, gebakje, busje, etentje, busje. Thuis in Hoogeveen. In één woord fantastisch!! Weer werkte ook mee. Met de dames uit is altijd supergezellig.
Prachtige route tot Lelystad. In Leerdam gezellig met m’n vriendin bijgepraat.
Heerlijke ontspannen dag, met vriendelijke fijne vrouwen.
Deze dag, een volle bus met heerlijke “kletskoppen”. Genieten van elkaar en gaan met elkaar! O, ja!! Een fijne dag, alleen de bustocht vond ik erg lang. Bedankt bestuur.
Het was een gezellige dag. Wat een dag, mooi weer, een hele gezellige chauffeur die een mooie route uitstippelde.
Een te korte maar mooie vaartocht. Tot slot een goed en gezellig etentje.
Dobberend Ik laat mijn gedachten Meegaan met de stroom De rivier slokt mijn zorgen op En zal ze kilometers later Uitstorten in haar zee (Hestia Peek)
BOWLEN 17 MEI 2018 VAN 15.00 TOT 17.00 UUR

17 Mei is onze laatste Bowlingmiddag en starten we deze keer om 15.00 uur. Wij sluiten deze middag af met een etentje! Heel jammer dat twee dames hier niet bij aanwezig kunnen zijn. Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe. Ik hoop dat ik iedereen weer fris en gezond aan de baan zie, op 6 september

Bowlen 5 april

Het was weer gezellig met 13 dames, het weer was niet mooi, regen, wind en koud. Er waren zelfs dames op de fiets, petje af voor de dames. Wij hebben ook veel plezier, maar er moet ook wat gebeuren. Maar wij doen ook allemaal ons best. Het was niet slecht, maar waren wel tevreden. Nog 1 keer en dan stoppen wij ermee, dan is het zomerstop. Groeten, An

Scores Baan 1 Baan 2 Baan 3 An 163 Roelie 192 Corrie 190 Annemarie 217 Grietje 193 Hannie 172 Trudy 233 Ria 181 His 166 Bep 133 Mia 137 Janny 231 Elly 178 Femmy 174 Er zijn 21 strikes en 42 spares gegooid.
 
Wandelen 19 maart

Het is alweer even geleden dat we deze wandeling gedaan hebben. Deze keer met 6 dames. We hadden twee koude periodes gehad, nu een koude oostenwind en waar ga je dan lopen? De ene plek is te open met die harde wind en de andere waren we vorige keer geweest. Uiteindelijk besloten we naar de Anserdennen te gaan. Hier staan veel naaldbomen en is het wat beschutter. Aangekomen in Witteveen, even voorbij Ruinen, namen we de witte route. Veel door het bos met zandpaden, “theehuis Anserdennen” (helaas dicht) en toen toch nog bij het open veld. Het Dwingelerveld was prachtig met de zon. Die scheen gelukkig wel. De route was vrij lang en besloten we wat in te korten. Maar op een viersprong was het even gissen welke kant we op moesten. Gelukkig goed gegokt en kwamen we moe maar voldaan bij de auto’s terug. Op naar Ruinen waar we heerlijk buiten, in een door plastic afgesloten ruimte, onze drankjes hebben genuttigd.
Spaarbankhoeve 15 maart 2018

REDDINGSHONDENGROEP DRENTHE 
De reddingshondengroep Drenthe bestaat uit acht mensen en tien honden. Zes leden en vijf honden waren bij ons op bezoek.  Bij binnenkomst lieten de honden meteen horen dat ze ook meegekomen waren.  Ze voelden zich wel helemaal direct op hun gemak in de voor hun vreemde omgeving. De inleiding werd verzorgd door Janine. Ze vertelde haar verhaal met ondersteuning van een power point presentatie. De reddingshonden groep is een vrijwilligersorganisatie die honden en bazen opleidt voor opsporingswerk ten behoeve van allerlei hulpdiensten zoals brandweer, politie, Rode Kruis. Het gebied loopt tot aan de grens met Duitsland en België. De groep is  24 uur per dag bereikbaar even. Nederland telt zestien reddingshondengroepen die per team ingezet kunnen worden bij grote zoekacties. De politie zoekt in eerste instantie het liefst met eigen honden maar zij zijn beperkt in het aantal honden en vragen bij grote zoekacties. Bij een zoekactie is een team afhankelijk van de laatste informatie van de vermiste persoon. De zoektocht is daardoor niet altijd succesvol. De honden trainen wekelijks op het herkennen van mensengeur. Een hond beschikt over 150 cm2 reukslijmvlies, terwijl de mens het met 5 cm2 moet doen. Daarnaast heeft een hond 
250 miljoen reukcellen en de mens  20 miljoen. Het reukcentrum beslaat daarom een groter gebied in de hersenen.  

Conclusie; de honden kunnen beter ruiken en zoeken dan mensen. Op jacht naar de mens wordt getraind op drie verwijsmethodes. Blaffen (hond blijft bij het slachtoffer totdat de baas komt), Bringselen (hond draagt een band om zijn nek en neemt die in de bek terug naar de baas) en verwijzen (hond komt de baas halen). De hond krijgt na afloop altijd een vervangende buit in de vorm van zijn eigen speeltje en daarna iets lekkers. Naast alle trainingen op eigen terrein en in het oefencentrum in Wijster wordt ook af en toe een lawine training georganiseerd.  Na de pauze werd een demonstratie gegeven. Prachtig om te zien hoe de honden in een volle zaal met mensen de juiste persoon weten te vinden. Het was een prachtige, leerzame avond. Respect voor de passie die deze vrijwilligers hebben voor dit belangrijke werk. Het was een geweldige avond. 


Bowlen 8 maart 2018

Vandaag waren 12 dappere dames door de regen naar de bowlingbaan gekomen. 3 banen besprak Janny, dus het ging lekker vlot! Ik kan eigenlijk alleen over het groepje spreken waar ik bij hoorde! Ik keek wel naar de scores van de andere groepjes maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die echt niet kan lezen. Met z’n drieën hebben we in ons groepje Mia geholpen.  Normaal heeft zij dat helemaal niet nodig (nu ook niet echt) maar we hebben wel heerlijk gelachen! Met hulpmiddelen als Duim in het midden, Mouw omhoog,  Mouw omlaag hebben we haar weten te overtuigen dat zij op  DIE manier beter ging gooien!  Het is fijn om op zo’n manier gezellig met elkaar om te gaan! 
 
Groet, Anne-Marie. 
 
SCORES: 
 
BAAN     1                   BAAN  2                      BAAN 3
Grietje          232         Femmy         158         Roelie           203
Annemarie   217         Corrie           146          Aly                152
Mia              146          Ria               176         Trudy            230
Janny          156          His                154         Hannie         168 
 
Er zijn 14 strikes en 39 spares gegooid.


HET  “LEVEND REESTDAL”

Herman BAVINCKHUIS 13 FEBRUARI 2018   
 
Na de jaarvergadering hebben we met 26 dames genoten van een prachtige natuurfilm “Levend Reestdal”.  In het maandbericht van februari werd al een goede impressie weergegeven van de inhoud van deze film. Het overtrof onze verwachtingen.  Prachtig is het natuurgebied om ons heen, een goede reden om dit gebied eens per auto, fiets of wandelend te verkennen.   Voor de dames die dit allemaal gemist hebben, kijk eens op Google - Levend Reestdal - Film Heide Huisje. 


BOWLEN 1 februari 2018 
 
Het was weer erg gezellig. Met 14 dames, het is eigenlijk een te kleine groep. Maar het is moeilijk meer dames te krijgen. Dat komt door dat de Groep Van Nu te oud wordt. En de jongeren allemaal aan het werk zijn. Er werd in het begin niet zo goed gegooid, na de tweede ronde ging het beter. Dan werkt het glaasje wijn beter, dan wordt hun batterij weer opgeladen. En worden ze ook luidruchtiger, aangezien ik van de Blauwe Knoop ben, gaat het bij mij minder. Janny en Griet hartelijk dank voor jullie werk voor de groep, dat is geweldig, bedankt namens allen. Dames op naar de volgende maand. 
 
Hartelijke groeten, Bep Berghuis-Oost 
Scores : 

Baan 1   Baan 2   Baan 3  
Bep 140 His 185 Hannie 141
Elly 150 Grietje 197 Janny 225
Roelie 193 Aly 143 Femmy 208
Ria 210 Corrie 144 Mia 160
An 149 Trudy 246  
Workshop Zlimthuis 18 januari 

Met 9 dames zijn wij naar de workshop in het Zlimthuis geweest. We kunnen allemaal zeggen dat we daar goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor een zorgeloos leven in je woning. Zlimthuis betekent: Zorgeloos Leven in Thuis. Wij stonden versteld met wat voor aanpassingen en slimme producten je je eigen huis veiliger en comfortabeler kunt maken. Wij adviseren u om eens een keer naar het Zlimthuis te gaan in het Klooster, Brinkstraat 5, te Hoogeveen.  U kunt daar zonder afspraak naar binnen lopen en zelf ervaren wat voor handige oplossingen er zijn voor u in huis. 


De Wandelclub 15 JANUARI 2018

Eindelijk konden we weer wandelen. Voor het eerst in dit seizoen was het weer ons gunstig gezind en vertrokken we om 1 uur vanaf het Herman Bavinckhuis. Met z'n vijven in een auto richting het Echtens Paradijs. Met de nattigheid in het bos viel het erg mee. We moesten weleens van het pad af, maar er waren inmiddels door andere wandelaars al wat paadjes gemaakt. Heerlijk gewandeld!  Janny had weer voor wat lekkers onderweg gezorgd, dus  behalve gezellig kletsen, had onze mond ook beweging genoeg. En natuurlijk bij terugkomst in Hoogeveen, nog koffie of thee drinken bij de Lekkernij. Op 19 maart a.s. hopen we weer door onze mooie omgeving te wandelen. 

Symona van Dam 

 

2017

  

 

 

7 december 2017-Bowlen / kegelen 40 jaar

7 December hebben we met 14 dames ons  40 jarig jubileum gevierd, bij de Koffiepot met een heerlijke Bourgondische lunch. Een soepje vooraf, daarna een broodmaaltijd, met o.a. kroket, kaas en veel lekkers op de plank. Waar we heerlijk van smulden. Met een kopje koffie/thee de lunch afgesloten. Bij Kiri de middag afgemaakt met bowlen. Het was een geslaagde middag, Janny namens de dames BEDANKT.
Het was TOP.   R

23 november 2017 Gerda Marsman met Wereldreis op de fiets  Bavinckhuis 

Helaas kon dit verslagje niet meer in het december maandbericht, maar nu in het januari nummer.  Maar ook met een mooie opkomst van onze leden, hadden we allemaal een prachtige avond, vorig jaar.  Gerda Marsman 54 jaar oud. Wat een ondernemende vrouw! Huis verkopen, baan opzeggen en dan in je eentje de wereld in. En bovendien wat kon ze prachtig en boeiend vertellen, met leuke anekdotes met ondersteuning van foto’s.   Eigenlijk te veel om op te noemen.  Eerst liet ze ons haar fiets zien met 27 versnellingen.  Ze fiets op haar kompas, nog heerlijk ouderwets. Gebruikt geen navigatie.  Fietst ongeveer van 75 tot 150 km per dag. 
 
En verder waren haar fietstassen zorgvuldig en overwogen in gepakt. Haar lezing ging over Australië, van Sidney naar Perth. Een reis van 2700 km in 9 maanden.  Onderweg ook als vrijwilliger gewerkt op een kangoeroe farm, om eens in een normaal bed te kunnen slapen, douchen en je kleding in een wasmachine te wassen. Wat het belangrijkste is voor levensonderhoud, om te zorgen voor onderweg genoeg water bij zich te hebben.  Ze is alweer bezig met een nieuwe reis in voorbereiding naar Japan! We hopen dan haar weer te kunnen verwelkomen.


MUSEUMCLUB 16 NOVEMBER 2017.
 
Deze reis was het laatste museumbezoek van dit jaar.
We reisden met een grote groep vrouwen naar Amsterdam.
Oh nee er was ook een vreemde eend in de bijt, dat was een man.! Maar het bleek, dat hij wel met ons meereisde maar verder zijn eigen gang ging. We hebben de Hermitage bezocht.
Een prachtig museum aan de Amstel.
De Hermitage was vroeger van de Diaconie voor “Oude Besjes”
De mooie regentenkamer is nog te bezichtigen.
Wij kwamen voor de prachtige schilderijen, die bij hoge uitzondering zijn uitgeleend door de Hermitage in St. Petersburg.
De collectie bevat 6 schilderijen van Rembrandt, maar er zijn ook stukken van o.a. Jan Steen en Frans Hals.
Je kunt daar rustig de middag doorbrengen, want er is nog veel meer te zien. Na het bezoek aan de Hermitage ging iedereen zijns weegs. De stad was en is prachtig verlicht. Dus het was genieten van de mooie verlichting van de Bijenkorf en de
Magna Plaza. Om 17.00 was het verzamelen geblazen om samen het glas te heffen op deze mooie dag en heerlijk te eten.
We hebben de paraplu niet nodig gehad.

Totdat we in Hoogeveen aankwamen!!!!!!!

A.W.
BOWLEN 2 NOVEMBER 2017

Wij hebben deze middag maar met acht dames gebowld! Zeven dames waren verhinderd. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Maar het was weer zoals altijd gezellig en we waren op tijd klaar met het bowlen. We hebben de middag afgesloten met een drankje en overlegd hoe we op 7 december ons veertigjarig bestaan gaan vieren.

Ik hoop natuurlijk dat jullie dan allemaal aanwezig zijn!

Tot 7 december. JG

SCORES:

BAAN 1:   BAAN 2;  
An 166 Akke 211
His  169 Femmy  154
Hanny 122 Trudy 229
Janny 148 Roelie 189
11 strikes      
40 Jaar KEGELEN en BOWLEN  1977 –2017

In 1977 zijn mevr.Schot en mevr. Rundervoort gestart met de Kegelclub in ‘d Olde Heerdt die werd gerund door Johan en Marie Smit. Na vertrek,door verhuizen van mevr. Schot,ben ik mevr. Rundervoort gaan helpen.
Na vertrek van mevr. Rundervoort heeft Fenna Buikema mij jaren geassisteerd. Kadootjes kopen voor de prijsuitreiking aan het eind van het seizoen, een avond organiseren voor de dames en de partners, uiteraard met uitreiking van prijzen.
We bakten zelf wat lekkers bij de koffie, namen nootjes mee bij het drankje, Fenna bakte oliebollen,alles kon bij Johan!
Wij bestelden natuurlijk ook regelmatig wat bij hem.
St. Nicolaas werd gevierd, iedereen kocht een kadootje en maakte een gedicht en alles werd in een grote zak gestopt, pepernoten gestrooid, het was een hele leuke tijd.
Toen verhuisde ik naar Almelo, wat ik erg jammer vond,maar Fenna wasbereid het voort te zetten. Wat heb ik het gemist!
Na acht jaar verhuisden we weer naar Hoogeveen en werd ik natuurlijk weer lid van de
Kon.NVVH Vrouwennetwerk en ging ik ook weer kegelen en hielp ik Fenna waar nodig. Maar helaas door ernstige ziekte enoverlijden van Fenna kwam hier een einde aan. Een verdrietige tijd. Maar we gingen door met kegelen. Akke heeft mij geholpen waar nodig en heeft het nog een aantal jaren van mij overgenomen. Wij moesten in 2007 de Kegelbaan verlaten.Het pand was erg verouderd en werd afgebroken.
Einde Kegeltijdperk. Wat nu? In overleg hebben we voor de Bowlingbaan gekozen in Motel Hoogeveen en dat hebben we t/m mei 2015 vol gehouden.De bowlingbaan werd opgeheven en zijn we na rijp beraad iedere eerste donderdagmiddagvan de maand met veel plezier gaan bowlen bij Kiri Bowlingcentrum.
Wij hebben geen 30 leden meer maar hebben nog steeds een groep van 15 dames waarvan An Bosch, Roelie Zwiers en His Jonkers de dames van het eerste uur zijn!

Wij gaan 7 december a.s. het veertig jarig bestaan bescheiden vieren met een Bourgondische Lunch in De Koffiepot en hopen de komende vijf jaar het bowlen met veel plezier voort te zetten.

Janny Gransbergen
16 oktober 2017 Fietstocht o.l.v. Janny

Het is bijna een maand geleden dat we een prachtige fietstocht hebben gemaakt. Omdat het fantastisch weer was, besloot Janny dat we gingen fietsen in plaats van wandelen.
Op die dag, de 16eoktober, was het super weer, de hoogste temperatuur sinds die bijgehouden wordt.
Om 13.30 uur vertrokken we met helaas maar 4 dames richting Alteveer. Daar vandaan, het fietspad door het binnenland, naar Hollandscheveld. Daaraan gekomen, na +3 kwartier fietsen, zijn we neergestreken bij restaurant, uitspanning Schoonhoven.
Wat een heerlijk terras in de zon, met koffie of thee en een wafel mat warme kersen en slagroom. Er was zomaar een uur om.
Toch moesten we weer verder, maar niet rechtstreeks terug naar Hoogeveen. Janny bedacht nog een langere route via het kerklaantje in Hollandscheveld.
Nog even op een bankje vlakbij DOC gezeten.
Om 16.30 uur namen we afscheid bij de Melkweg.
Een heerlijke tocht in de buitenlucht.

Jammer dat er maar zo weinig mee gingen.18-10-2017


Lezing "Gezond ouder worden" door dr. Contermans
Op woensdag 18 oktober hebben we een lezing gehad van huis-arts Jan Contermans. Met een opkomst van 30 leden was deze lezing goed bezocht. Dr. Contermans begon de avond met het stellen van de vraag "Wie was Herman Bavinck". Tevens hield hij een korte inleiding waarin hij over zijn beroep als huisarts vertelde.
Hierna ging de lezing over gezond ouder worden, waarbij bewegen een belangrijke factor is in verband met het afnemen van de spiermassa met het toenemen van de leeftijd. Ook hoger cholesterol en medicijngebruik kwamen aan de orde, evenals de noodzaak om dagelijks ongeveer twee liter vocht te gebruiken.
Eveneens wees hij op de noodzaak om bij het gebruik van meerdere medicijnen eens per jaar dit gebruik te laten evalueren door de huisarts. Dr. Contermans reikte een formulier uit met voorbeeldvragen voor de huisarts. Een ervan volgt hier: "Zijn er ongewenste of juist gewenste combinaties van medicijnen?" (bijwerkingen, interacties of dubbele medicatie).
Op de volgende pagina vindt u alle vragen.
Verder is het goed te weten dat mensen boven 50 jaar -en wie van ons is dat niet? - een vitamine D-tablet met calcium per dag zouden moeten innemen. Voor mensen boven 70 jaar geldt een gebruik van twee tabletten per dag. Ikzelf heb ze inmiddels aangeschaft en gebruik ze; gaat u dat ook doen? Iedereen die bloedverdunners gebruikt en wordt gecontroleerd door de Trombosedienst, dient óók een maagbeschermer te gebruiken!
Aan het einde van de avond, die door dr. Contermans boeiend en soepel werd geleid, was er nog een vragenrondje, waarna de avond werd afgesloten met een dankwoord en een heerlijk flesje met een Hoogeveense lekkernij. Dit werd in dank aanvaard.


BOWLEN 12 OKTOBER 2017

Het was weer een gezellige middag. Zelfs met discolampen, dan wordt de bowlingbaan bijna donker en zie je de pins alleen met een lichtgevend bandje staan. Oorzaak een kinderfeestje! Iedereen een beetje mopperen maar voor de meeste dames bleek het geen probleem te zijn. En voor Elly zeker niet want die gooide drie strikes achter elkaar! Helemaal TOP.
Er werden deze middag
11 strikes gegooid.
Dames tot 2 november en allemaal weer strijdvaardig aan de baan!
JG
 
SCORES:
Baan 1:   Baan 2:   Baan 3:  
Elly 248 An 162 Mia 204
Grietje 196 Janny 218 Annemarie 180
Ria 187 Aly  90 Hannie 152
    Trudy 151 Femmie 199
           26-09-2017

“Van Noaberschap tot verzorgingsstaat.”

De eerste bijeenkomst van het nieuwe verenigingsjaar, een middagbijeenkomst. De opkomst was niet groot, twintig personen, maar toch een gezellig groepje. Dhr.de Graaf neemt ons mee in het verleden.
Noaberschap wie kent het niet!
Buren die voor elkaar klaar staan bij leuke en minder leuke gebeurtenissen, zoals bij geboorte, ziekte, rouw en trouw. Vroeger was dit heel gewoon, vooral in de buitenstreken was men op deze hulp aangewezen. Er waren geen communicatiemiddelen en de wegen waren vaak slecht begaanbaar.
De maatschappij individualiseerde, mensen werden meer op zichzelf aangewezen en als er hulp moest zijn werd dit vanuit overheidsinstanties geregeld. Zo ontstond onze verzorgingsstaat die vandaag aan de dag bijna niet meer betaalbaar is. Toch zien we in veel nieuwbouwwijken dat bewoners met elkaar weer iets organiseren, een uitje of een barbecue, een moderne vorm van noaberschap. Noaberschap in een modern jasje!
Waarschijnlijk hebben de aanwezigen weer veel herinneringen van vroeger opgehaald.
En dat was de bedoeling!!!!!!


Museumclub 21 september 2017

Onze reis ging deze keer naar het oosten van ons land voor een bezoek aan Museum More, het grootste museum voor Modern Realisme in Gorssel. Het was nog een zomerse dag en bij aankomst genoten we dan ook op het terras van het museum van het zonnetje en een heerlijk kopje koffie.
Het museum is gevestigd in het voormalige gemeente huis, waarvan de voorgevel onveranderd is gebleven.
Het is een prachtig museum dat door de architectuur met veel glas, natuursteen en lichte wanden een ruimtelijke uitstraling heeft .We kregen een uitstekende rondleiding die begon met de eigen collectie van bekende schilders van het Modern Realisme, zoals Jan Mankes, Carel Willink, Charley Toorop, Pyke Koch , Wim Schumacher en Raoul Hynckers.Vaak met hele verfijnde techniek en beinvloed door de meesters van de Gouden Eeuw, verbeelden zij , ieder op eigen wijze, de werkelijkheid. Vervolgens gingen we naar de expositie van Herman Gordijn, een bijzondere ervaring met een uniek en veelzijdig kunstenaar. Zijn woorden “Het niet perfecte is perfect” brengt hij tot uitdrukking in veel van zijn schilderijen, ook een ervaring uit zijn vroege jeugd heeft invloed gehad. Zijn veelzijdigheid zien we in de portret schilderijen, o.a. van koningin Beatrix en de etsen en tekeningen die hij heeft gemaakt. Na het bezoek aan dit mooie museum vervolgden we ons uitstapje in Deventer om nog even in het centrum te winkelen of van een terrasje te genieten.
Een gezamenlijk etentje aan het einde van de middag was een perfecte afsluiting van een leuke en interessante dag die, na een voorspoedige thuisreis, weer eindigde op het station in Hoogeveen.
CN


FIETSEN 19 SEPTEMBER 2017
 
Dinsdagmorgen de slaapkamergordijnen open en ja hoor GEEN REGEN maar een MISTIG WERELDJE! Nu maar hopen op de beloofde zon en die brak gelukkig tegen halfeen door.
Hoera gelukt! Mooi fietsweer ZON en weinig WIND.
Met een te klein groepje dames zijn we vertrokken van het Herman Bavinckhuis richting Fluitenberg en via mooie rustige landweggetjes naar het Meester Cramerpad.
Heerlijk rustig, geen mens te bekennen. Iedereen zat gekluisterd aan de buis vanwege Prinsjesdag.
Allerlei soorten paddenstoelen en nog wat laatbloeiende heide en veel afgewaaide takjes en blad van de afgelopen storm en veel spinnenwebben, echt herfstachtige plaatjes.
Via het Woldenpad zijn we naar ons koffieadresje de
“Luie Tuinman” gefietst voor warme chocolademelk, koffie en een huisgemaakte Lekkernij.
Een gezellig terrasje met weer mooie boeketten bloemen met allerlei soorten grassen en de trossen druiven hingen boven
ons hoofd.
Als slot kregen we nog een verrassing in de vorm van een tropische regenbui en die duurde erg lang.
Maar na regen komt zonneschijn en kwamen we toch weer droog aan in Hoogeveen.
Het was een hele gezellige middag.
Jammer dat de meeste fietsdames dit gemist hebben.
Tot de volgende keer!!!


BOWLEN 7 SEPTEMBER 2017
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en de dames waren allemaal heel strijdvaardig. Iedereen deed z’n uiterste best zoveel mogelijk pins omver te gooien.
Wij zijn soms net kleine kinderen! Maar iedereen is weer enthousiast en er werd weer heerlijk bijgekletst.
Elly Krommedijk was na een heel seizoen afwezig weer van de partij. Wij zijn heel blij dat het haar weer lukt om te bowlen en heten haar welkom bij ons clubje.
Dames, zijn jullie verhinderd te komen even een belletje,
dit in verband met het bespreken van het aantal banen.
Tot 5 oktober! JG

SCORES:      
BAAN 1:   BAAN 2:  
Annemarie 163 An 186
Trudy 250 Grietje 258
Mia 166 Ria 113
Bep 161 Elly 172
Janny 171 Akke 238

Er werden 14 strikes gegooid.

 FIETSTOCHT 16 MEI 2017

Met een groepje enthousiaste dames zijn we deze morgen om
10 .00 uur vertrokken van het Herman Bavinckhuis. Weinig wind, een klein zonnetje en een heerlijke temperatuur om te fietsen. We fietsten richting Fluitenberg langs de A28 via Pesse richting Kraloo. Daar stond Trijnie Wiechers ons al op te wachten bij de ingang van het mooiste fietspad van Drenthe het Commissaris Cramerpad en fietsten we naar ons koffieadresje v.d. Valk. We streken neer op een heerlijke lounge set met een heerlijk zonnetje en  heel veel
verhalen van iedereen. Trijnie begeleidde ons richting Dwingeloo langs prachtige
fietspaden en het nieuwe wandelgebied via heuvelachtige fietspaden naar restaurant “Bij Trijnie” voor een goed verzorgde lunch bij haar in de tuin. Het was geweldig en gezellig.
Na nog een bezoekje aan een biologisch winkeltje en enkele inkopen fietsten we langs een ander gedeeltelijk nieuw fietspad weer richting Kraloo en hebben op een picknickplaats voorbij Pesse nog even gepauzeerd en
wat gedronken en na gekletst over deze geweldige dag en fietsten we via het Spaarbankbos weer naar Hoogeveen.
 
Dames 19 september weer?

JG

 
MUSEUMCLUB 11 mei 2017.

Op 11 mei hebben we met 9 dames de tentoonstelling
“Gek op Surrealisme” in museum Booijmans van Beuningen
te Rotterdam bezocht. Het was een prachtige zonnige dag en we zijn dan ook direct na aankomst neergestreken op een terras voor koffie en een tosti. Om half-twee een rondleiding via de restauratieafdeling waar een schilderij van Ferdinand Bol onder handen werd genomen. Dit was een leuk extraatje, waar we zonder gids nooit gekomen zouden zijn. De tentoonstelling "Gek op Surrealisme” bestond uit meer dan 200 werken van Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte, Joan Miró en andere surrealisten, samengesteld uit vier verschillende privécollecties van Europese verzamelaars. Het Surrealisme is sterk beïnvloed door de ideeën van de psychiater Sigmund Freud over het bewuste en het onbewuste. De twee tegenstrijdige toestanden droom en werkelijkheid werden door de kunstenaars omgesmeed tot een soort absolute werkelijkheid: Surrealiteit. Fantasie en toeval waren belangrijk, de ratio werd uitgeschakeld. De dingen werden uitgebeeld als in een “droomwereld”. Na ons bezoek aan deze prachtige tentoonstelling hebben de actievelingen onder ons nog een bezoek gebracht aan de Markthal. Als besluit van deze mooie dag genoten we met zijn allen van een heerlijk etentje alvorens weer de trein terug te nemen.
We kijken al weer uit naar ons volgende museumclub uitje!
BOWLEN 4 MEI 2017
 
Dit was onze laatste bowlingmiddag van het seizoen.
Het was een gezellige middag en er werd goed gescoord.
Wij hebben de middag afgesloten met een hapje en een drankje!
Omdat we niet erg veel geld in kas hebben om ons veertigjarig jubileum te vieren heb ik aan de dames gevraagd deze zomer eens iets leuks te bedenken om dit te vieren. Ik hoop in september heel veel leuke reacties te krijgen met voor ons allemaal een redelijke prijs.

Ik hoop jullie allemaal 7 september weer fit aan de baan te zien.

SCORES:

BAAN 1   BAAN 2   BAAN 3  
Hannie 147 His 165 An 194
Bep 135 Annemarie 156 Roelie 141
Grietje 231 Mia 173 Akke 228
Aly 196 Trudy 196 Janny 209
 
JG
 BUSREIS 20-04-2017 

Een bus met chauffeur en vierentwintig dames, allen leden van het
NVVH-VROUWENNETWERK, vertrokken om 9.00 uur vanaf het stationsplein voor een dagje Noord-Groningen.  Om 10.00 uur een stop voor koffie en gebak in het Postiljon Hotel in Haren. Door naar Houwerzijl voor een bezoek aan de Theefabriek.  Hier een kort stukje van de geschiedenis van de Theefabriek:  Eén van de eigenaren (Brenda Ensing) reed in het voorjaar van 1989 naar haar werk in Oosterwolde, ze had de radio aan en luisterde naar Jeroen van Inkel. Die vertelde het verhaal van een kerk die te koop stond voor maar 1 gulden, in het dorpje Houwerzijl in Noordwest Groningen. Maar je kon de kerk niet zomaar kopen voor die ene gulden. Er moest een goed plan op tafel komen om van de kerk een toeristische trekpleister te maken. Dit plan moest je opsturen naar een commissie. Dat leek ze wel wat, een dergelijk kerk voor één gulden, maar ja, wat moet er nou mee doen……. Ze kwamen op het idee van een theemuseum, dat bestond nog niet in Nederland, en het leek ze wel leuk mensen het verhaal van de thee te vertellen. Ze dachten als mensen nou iets geleerd hebben over thee, dan willen ze misschien ook wel een kopje theedrinken, in een theeschenkerij of een zakje thee kopen in een theewinkel.  Een compleet plan werd opgestuurd.  
 
Na een half jaar werd uit de 80 ingestuurde plannen dit plan als winnaar aangewezen. Het theemuseum was een feit. In het voorjaar van 1990 was de opening en nu komen er jaarlijks ongeveer zo’n vijftigduizend bezoekers. 
 
Na een bezoekje aan de winkel en een goed verzorgde lunch bracht de bus ons via smalle binnendoor weggetjes naar Eenrum waar we in de Historische Kaarsenmakerij Wilhelmus zelf kaarsen mochten maken. Een gezellige afsluiter.  Om vijf uur waren we terug in Hoogeveen en konden we na een zonnige dag terugzien op een geslaagd uitje.  
 
Ria BosmanWANDELEN 10 APRIL  2017

Met een klein groepje dames zijn wij richting Schoonhoven gereden, wel een zonnetje maar een koude wind. Langs smalle paadjes aan de rand van het bos bloeide het speenkruid uitbundig. We wandelden langs twee wieken en gingen het bos weer in waar de maagdenpalm prachtig in bloei stond, ook de kamperfoelie liet zijn nieuwe blaadjes al weer zien.  Fluitende vogels en een heerlijke stilte, dit is Mooi Drenthe.  Een afwisselende route en toen ik dacht daar staat het bewuste bankje om even uit te rusten helaas geen bankje meer!  Soms hebben we dit even nodig, een kleine rustpauze.  Het laatste stuk van de wandeling gaat langs de weg maar daar wist ik een ander paadje langs een houtwal en dan over een bruggetje weer naar de parkeerplaats. Maar waar bleef het bruggetje? Ik kreeg het Spaans benauwd want geen bruggetje dan moesten we een heel eind teruglopen, maar gelukkig het houten bruggetje kwam in zicht! Wij hebben ons laten vallen op een heerlijk bankstel in het restaurant Schoonhoven met een heerlijk kopje koffie en een voldaan gevoel.BOWLEN 6 APRIL  2017 

 
Wij hebben 6 april op twee banen gebowld. Een paar dames hadden zich afgemeld. Het lukte ons op tijd klaar te zijn en hebben we met elkaar nog een half uurtje nagezeten met een drankje en een bitterballetje. Ik vond het gezelliger, even een praatje en tijd om de scores bekend te maken. Hoe oud we ook zijn, want iedereen vindt het toch wel leuk om een beetje behoorlijk te gooien en de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Onze laatste bowlingmiddag is 4 mei!!! Jullie hebben dan een paar maanden vakantie en kunnen we ons weer opladen voor 7 september!!! Dames allemaal tot 4 mei en alvast een hele fijne zonnige zomer toegewenst. JG 
 
SCORES:
BAAN   1                                    BAAN   2
Bep        118                              Femmie                    189
Ria         154                              Annemarie               162
Roelie    186                              Akke                         231
Jann y    181                              An                            168
Aly         124                              His                            173 
 
Er zijn 11 strikes en 27 spares gegooid. Wandelen 27 maart 
 
Met 6 dames vertrokken we vanaf het Herman Bavinckhuis naar het Mantingerzand. Het was een stralende middag. Het gebied is zeer afwisselend met o.a. stuifzandduintjes, vennen, eeuwen oude eiken en honderden jeneverbesstruiken. Daar staat dit gebied dan ook het meest om bekend. We genoten dan ook van zoveel schoons. Na ruim anderhalf uur te hebben gelopen op lang niet altijd geplaveide wegen voelden we onze benen wel! Dus op naar de koffie. Het werd weer De Lekkernij in Hoogeveen. Inmiddels een andere locatie met zowel binnen als buiten meer ruimte. We vonden het een hele vooruitgang. Janny weer bedankt voor het uitstippelen van deze mooie wandeling. Conny Visser.14 maart 2017
De geschiedenis van de havezaten en  herenhuizen in Drenthe. 
 
De Hr. Bos geeft ons een korte uiteenzetting over het ontstaan van de havenzaten en de bewoners van deze huizen. Drenthe staat bekend als een arme provincie. ‘Uit turf, jenever en achterdocht is de Drent gewrocht’ is het gezegde. En toch staan er in Drenthe ook fraaie havezaten, voor veel mensen nog onbekende pareltjes in het landschap. Drenthe is rijker dan je denkt! Maar wat was een havezate nu eigenlijk precies?  Het heeft allemaal te maken met de manier waarop Drenthe in de 17e en 18e eeuw werd bestuurd. Een edelman die lid wilde worden van de Ridderschap (onderdeel van de toenmalige provinciale staten) moest in het bezit zijn van een havezate.  Er werd een lijst aangelegd van 18 huizen die het recht van havezate hadden. Maar dat recht kon worden verplaatst, bijvoorbeeld als een edelman een ander huis kocht. Zo zijn er in totaal 28 havezaten in Drenthe geweest, maar nooit meer dan 18 tegelijk. In 1795 werd het recht van havezaten afgeschaft.  (Bron J. Bos) 
 
Havezate Mensinghe in Roden in Drenthe. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar Mensinge zijn  we met de  museumclub geweest. 

Met vierendertig aanwezigen hebben we genoten van een gezellige informatieve avond. Een goede aanrader is om op een mooie zomerse dag een tochtje te maken langs deze prachtige huizen. Op internet kunt u hierover veel informatie vinden. 
 
Ria Bosman


Museumclub Donderdag 9 februari zijn wij met een klein groepje naar het Gemeentemuseum in Den Haag geweest. Wij hebben ontzettend veel gezien en zijn de hele middag in het museum geweest en hebben genoten. Het was rustig in het museum zodat wij alles goed konden bekijken. Wij hebben eerst de schilderijen van  Alice Neel (1900- 1984) bewonderd. De expressieve portretten van Alice Neel tonen niet alleen de geportretteerden maar zijn ook de afspiegeling van haarzelf en het tumultueuze leven dat zij leidde. Daarna hebben wij de tentoonstelling van Herbert de Givenchy bewonderd. De Franse couturier is een van de grote modeontwerpers van de 20ste eeuw en heeft veel japonnen voor Audrey Hepburn ontworpen. PRACHTIG. Daarna hebben wij theegedronken in het prachtige museum en ieder van ons was nog lang niet uitgekeken. Ook hebben wij nog de vele schilderijen van Mondriaan bekeken. Bovendien hebben wij ook de tentoonstelling ' Het wonder van Delfts Blauw' bekeken.  Heel veel gezien in een rustig tempo en in een rustig museum! IK HEB GENOTEN!  Bedankt organisatie en tot de volgende keer. Alien. 
Wandelen 16 januari 2017

Derde maandag in januari schijnt voor veel mensen de naam "Blue Monday"te dragen. Dat geld niet voor een aantal leden van de NVVH. Witte maandag was veel toepasselijker! Heerlijk in de sneeuw wandelen door het bos en over de hei in Echten.  Ruim anderhalf uur hebben we genoten van de prachtige natuur.  En daarna, warme chocolademelk met slagroom bij Bosch-zicht. Mocht je sombere gedachten hebben, die zijn na zo'n middag beslist over.

Symona van Dam 
BOWLEN 12 Januari 2017
 
Wij zijn 12 januari weer gestart met het bowlen. Roelie Zwiers was gelukkig ook weer van de partij. Er werden deze middag heel veel streepjes gegooid en dat is een slecht begin van het jaar. De goot was erg in trek en dat brengt soms wel frustratie met zich mee. De vraag is dan ook: Wat doen we fout? Daar krijgen wij nooit een goed antwoord op! Gewoon vol houden, de aanhouder wint hopen we. Gelukkig hebben we een paar toppers in de groep. Deze dames houden de scores op peil. De volgende bowlingmiddag is 2 FEBRUARI en gaan we er weer met frisse moed tegenaan!!! De bowlingbaan gaat donderdagmiddag pas om even voor twee open!  JG
 
scores 12 januari:     
 
Baan 1   Baan 2  
Hannie 172 Femmie 241
Ria 161 Trudy 209
Janny 124 Roelie 131
Mia   83 Akke 190
An 169    
       

Er zijn maar 5 strikes gegooid en 26 spares.
 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020