Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGEVEEN
Hoogeveen
Activiteiten
Mededelingen:

Wilt u kerstkaarten bewaren en bij ons inleveren.
In oktober zal er een middag komen om met elkaar Kerstkaarten te maken van oude kaarten.
Alle activiteiten vinden vanaf nu plaats in de

Goede Herderkerk, Lomanlaan 2 , Hoogeveen

De Ledenbrief van het Centraal Bureau van maart 2023 kunt u vinden op de website van
NVVH VROUWENNETWERK : www.nvvh.nl
AGENDA:


 April
  6     Bowlen
 13    Bus-Bootreis


Donderdag 13 april BUS- BOOTTOCHT.
Vertrek: 10.15 uur vanaf Station Hoogeveen

We gaan dit voorjaar nog een reisje maken. Als bestuur hebben wij geprobeerd om een reis samen te stellen die voor veel leden geschikt is. Wij organiseren samen met de Gebo een bus- boottocht naar Sneek, waar wij op de boot stappen voor een boottocht door Midden-Friesland.

Programma:
10.15 uur Vertrek uit Hoogeveen vanaf het station

-  we rijden deels via een mooie route naar Sneek
11.45 uur Aankomst Sneek
-  Pampuskade, Rondvaartbedrijf M. Van der Werf
12.00 uur Inschepen
-  Vaartocht (3 uur) Midden Friesland Tocht
   Ontvangst met een lunch, bestaande uit: kop groentesoep,
   2 belegde broodjes (ham & kaas), krentenbol en een kroket,
   1x koffie of thee.
   Ter afsluiting van de vaartocht nog een kopje koffie of thee (2x) met gebak
15.15 uur Vertrek huiswaarts
16.45 uur Geplande terugkomst


U kunt zich tot en met maandag 3 april opgeven bij:
Grietje Bottenheft, tel. 267224. Mail: grietje.bottenheft@wxs.nl
 
De kosten van deze reis zijn € 72,25 p.p. 

Het bestuur heeft besloten om € 22,25 p.p. uit de kas bij te leggen.
Dus leden betalen € 50,00 p.p.
Introducés zijn ook welkom en betalen € 72,25. Dit is inclusief bus- bootreis, lunch, koffie/thee met gebak

Verdere drankjes zijn voor eigen rekening.
Wij vragen u om het bedrag van € 50,00 of € 72,25 over te maken
op rekeningnr. NL46 INGB 0000 8770 42 t.n.v. NVVH Vrouwennetwerk, afd. Hoogeveen, onder vermelding “Bus- boottocht”.

Wij rekenen erop dat er 30 personen mee gaan!!

Namens het bestuur,
Grietje Bottenheft
 

Agenda Jaarvergadering:

1. Opening

2. Vaststellen agenda Jaarvergadering

3. Notulen Jaarvergadering 2022

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag 2022 secretaris

6. Jaarverslag 2022 penningmeester

7. Verslag kascommissie en benoeming

8. Rondvraag

9. Sluiting Het Financieel Jaarverslag

Het financiële jaarverslag van de NVVH-VROUWENNETWERK, over het jaar 2022, ligt tijdens de jaarvergadering op 14 februari 2023 vanaf 13.30 uur ter inzage in de vergaderruimte.

Na de jaarvergadering om + 15.00 uur een lezing over

“IJsland in Herfst en Zomerkleuren” door Stinet Luth, zie volgende pagina.
IJsland in Herfst en Zomerkleuren.

Deze dia-lezing leidt ons rond in heel IJsland en laat verschillende en spectaculaire natuurverschijnselen zien. De N1 is de enige grote weg in IJsland die ons naar die plekken brengt. Watervallen, ijsschotsen in meren, mooie en hele bijzondere landschappen, hete bronnen, gletsjers en spuitende hete geisers, gestolde lavavormen, bloemen, mossen en planten. De wilde zee en vooral ook de papegaaiduikers.

Ook de gevolgen van de vulkaanuitbarstingen zijn in beeld gebracht. IJslandse wol en een stuk lava, bijzondere steentjes, vulkaanas en de valuta kunt u bekijken.

Deze lezing wordt door Stinet Luth verzorgd en zal tot uiterlijk 16.30 uur duren. 
Wie gaat ermee naar de show: “Huisvrouwen bestaan niet”

Op Donderdag 30 maart 2023, 20.00 uur komt de show “Huisvrouwen bestaan niet” met Anouk Maas, Rian Gerritsen en Lieneke Le Roux in de Tamboer.                                             Drie vrouwen gaan totaal verschillend om met het hoog houden van alle ballen: relatie, werk, kinderen, vrienden en familie. Ze proberen elkaar te overtuigen van hun eigen manier in deze herkenbare, humoristische voorstelling. Het is voor alle huisvrouwen en mensen die zich daar niet in herkennen!

Omdat de titel zeer “uitdagend” is, heeft het bestuur besloten om daar naartoe te gaan. Het leek ons een leuke gelegenheid om met elkaar een gezellig avondje uit te gaan. Inmiddels hebben een aantal dames zich al opgegeven.

De kosten van een kaartje is 27,50 euro p.p. Mocht u op het laatst toch verhinderd zijn dan brengt de Tamboer € 4,00 als administratiekosten in rekening. Wij vragen u om het bedrag van € 27,50 over te maken op Rek. Nr. NL46INGB0000877042 t.n.v. NVVH Vrouwennetwerk, afd. Hoogeveen, onder vermelding “Tamboer”, voor 1 maart 2023.

Als er nog dames zijn die ook mee willen dan graag voor 1 maart opgeven bij Grietje Bottenheft, tel 267224 of mail: grietje.bottenheft@wxs.nl

Namens het bestuur, Grietje Bottenheft

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023