Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DELFT
Delft
AFSCHEID HANDWERGROEP

TOT  ONZE SPIJT HEBBEN DE DAMES VAN DE HANDWERKGROEP  BESLOTEN HUN

AKTIVITEITEN TE BEEINDIGEN. OP VRIJDAG 15 NOVEMBER VINDT DE ALLERLAATSTE

VERKOOP PLAATS IN HET WINKELCENTRUM IN DE HOVEN.

DEZE CLUB WERD OP 9 JANUARI 1978 OPGERICHT EN IN MEER DAN 40 JAAR HEBBEN

ONTELBARE DAMES MET VEEL PLEZIER MOOIE HANDWERKEN AFGELEVERD DIE BIJ

DE VERKOOP DUIZENDEN GULDENS EN EURO'S HEBBEN OPGEBRACHT DIE ALTIJD

AAN DIVERSE GOEDE DOELEN WERDEN GEGEVEN.

ONDER DE BEZIELENDE LEIDING VAN WIES VAN DE BERGE EN KORRIE ZUURMOND

NA HAAR OVERLIJDEN RIET ROEST

 

AAN AL DE DAMES DIE DEEL HEBBEN UITGEMAAKT VAN DEZE MOOI GROEP WIL HET

BESTUUR GROTE WAARDERING EN DANK UITSPEKEN VOOR HUN GROTE INZET EN

FANTASTISCHE BIJDRAGEN AAN DE GOEDE DOELEN DELFT

KOMT ALLEN 15 NOVEMBER NAAR DE LAATSTE VERKOOP OM ZE IN HET ZONNETJE

TE ZETTEN.

HET BESTUUR.

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020