Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DEN HAAG
Den Haag
TOELICHTING OP DE AGENDA:

EVENEMENTEN

 

 
 
 
 
 
CURSUSSEN
 
Wijze van aanmelding:
Tenzij anders vermeld, wordt u verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven voor één of meerdere cursussen uit het programma.
Dit kan alleen door overschrijven op giro NL68INGB0000521529
t.n.v. NVVH-VROUWENNETWERK cursussen en clubs, Den Haag.
Iedereen, die zich gemeld heeft kan zonder meer deelnemen aan een cursus of club. Als deelneming onmogelijk is, hetzij omdat de cursus reeds is volgeboekt, hetzij door gebrek aan belangstelling, krijgt men het overgemaakte bedrag terug. Wanneer u, na ingeschreven te hebben voor een cursus, hieraan om welke reden dan ook niet of slechts gedeeltelijk kunt deelnemen, kan geen restitutie plaatsvinden.
Inlichtingen: mw. Brockhus tel. 345 95 82
De cursussen worden gegeven op het adres Helmersstraat 144 /hoek Elandstraat
 
 
KUNSTGESCHIEDENIS o.l.v. Drs Lysette van der Krogt
Zal naar wij hopen voortgang viinden in september
 
LUISTER NAAR MUZIEK - Mw. Alice van Rossem
De cursus is inmiddels afgerond, we hopen op voortzetting in het najaar.
 
INTERNATIONAAL ETEN   
 
 
 
KOFFIEOCHTEND IN BRASSERIE MaZo
 
 

BIOSCOOPCLUB

Wist u dat er in onze vereniging regelmatig
een groepje dames samen naar de film gaat?            
Wilt u ook eens mee neem dan contact op
met Mw A.F. Rutgers tel. 335 23 66.

 MUSEUMBEZOEK

Contactpersoon: Emmy Boland, tel. 070-345 35 87 - e-mail emmyboland@kpnmail.nl
op de excursiedag mobiel 06-20187318
 
 
HAAGS VROUWENKOOR
 
Iedere week repeteert ons koor op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in de kosterij van de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal onder de bezielende leiding van de dirigente Mariona Vilalta en
onze nieuwe spaanse pianist Daniël Leiro Castro.
We zingen dit jaar nog op
14 november in Residence Haganum, Tasmanstraat,
en op12 december in De Eshoeve, Doorniksestraat en op
de Kerstviering van NVVH-Vrouwennetwerk Den Haag.
Wilt u meezingen, kom dan naar de repetitie op donderdagochtend
.
Inlichtingen: Voorzitter Mw E.J.Boland Tel: 070 345 35 87

                             

 

 

                                      

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020