Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DEN HAAG
Den Haag
TOELICHTING OP DE AGENDA:

EVENEMENTEN

 
 
 
Vrijdag 3 maart 2023 JAARVERGADERING
Locatie: Helmersstraat 144 / hoek Elandstraat
Aanvang: 14.00 uur
In het maandbericht van februari/maart 2023 krijgt u de stukken en de agenda voor deze vergadering.
 
Vrijdag 31maart 2023
Locatie: Helmersstraat 144 / hoek Elandstraat
Aanvang: 14.00 uur
De heer Paul Gerretsen is gevraagd op deze middag in de Adventstijd zijn visie
op Johan Sebastiaan Bach
 
BIJEENKOMSTE EN VASTE CLUBS
 
INTERNATIONAAL ETEN,
 
Maandelijks, meestal de 2e zondag van de maand, gaat een groepje van onze leden met elkaar uit eten. We houden van afwisseling en kiezen uit verschillende restaurants.
Wie zich bij ons wil aansluiten, is van harte welkom. Als u mee wilt gaan eten,
geef u dan op bij Mw. Fenneke van Ruijven-van Bruggen, tel. 070-390 45 10.
 
Zondag 12 februari , het Chinese restaurant we weer naar Wen Wah, het Chinedse testaurant
waar we altijd graag komen. in Mariahoeve, het Kleine Loo 352 tel.070-383 33 86
We zijn vanaf 12.00 uur welkom.
 
KOFFIEOCHTEND
Iedere tweede vrijdag van de maand van 10.00 -12.00 uur drinken we  koffie in Brasserie Kafka en praten we over wat er ter tafel komt.
Deze is gevestigd binnen het Stadhuis, Turfmarkt 2, tel. 070-361 54 72
U bent er van harte welkom op 10 februari 2023, 10 maart en 14 april
Inlichtingen: Mw. Louise Althuijzen, tel. 070-385 33 72
 
 
 
CURSUSSEN
 
Wijze van aanmelding:
Tenzij anders vermeld, wordt u verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven voor één of meerdere cursussen uit het programma.
Dit kan alleen door overschrijven op giro NL68INGB0000521529
t.n.v. NVVH-VROUWENNETWERK cursussen en clubs, Den Haag.
Iedereen, die zich gemeld heeft kan zonder meer deelnemen aan een
cursus of club. Als deelneming onmogelijk is, hetzij omdat de cursus reeds
is volgeboekt, hetzij door gebrek aan belangstelling, krijgt men het
overgemaakte bedrag terug. Wanneer u, na ingeschreven te hebben voor
een cursus, hieraan om welke reden dan ook niet of slechts gedeeltelijk
kunt deelnemen, kan geen restitutie plaatsvinden.
Inlichtingen: mw. Brockhus tel. 345 95 82
De cursussen worden gegeven op het adres Helmersstraat 144 /hoek Elandstraat.
 
.
KUNSTGESCHIEDENIS-o.l.v. Lisette van der Krogt
 
Voorjaar 2023 Cursus Kunstgeschiedenis
 
Wojciech Weiss (1875-1950) Dinsdag 31 januari 2023
 
Wojciech Weiss was misschien wel de belangrijkste modernist van Polen. Net als zijn tijdgenoten Mondriaan en Kandinsky zocht hij naar nieuwe manieren om spiritualiteit met kunst te verbinden.
Muziek en fotografie waren voor hem onmisbare kunstvormen die hem daarbij hielpen. In de turbulente jaren rondom 1900 ontwikkelde Weiss
zich tot een van de voormannen van de kunstenaarsgroep Jong Polen.
 
Marc Chagall (1887-1985) Dinsdag 14 februari 2023
Marc Chagall geboren in Vitebsk in een orthodox joods gezin, krijgt zijn opleiding in Rusland en vertrekt naar Parijs. Hij ondergaat hier de invloed van het kubisme en fauvisme. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog keert hij naar Rusland terug om met Bella te trouwen maar is genoodzaakt om in Rusland
te blijven. Na de Revolutie in Rusland, dat vanaf 1921 officieel een
anti godsdienstig beleid voert, emigreert hij met zijn gezin in 1922 naar Frankrijk. Hij ontwikkelt een persoonlijke stijl, die gebaseerd is op een ingewikkelde mengeling van de Russische ikoonkunst en de Russische boerenkunst, schilderijen waarvoor hij thema’s gebruikte uit Russische sprookjes en joodse volksverhalen. In 1942 vlucht hij met zijn gezin naar de Verenigde Staten en keert na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog terug naar Frankrijk.
Behalve schilderijen heeft Chagall glasramen, wandschilderingen en keramiek ontworpen.
 
Nordic Art (1880-1920) dinsdag 28 februari en 14 maart 2023
Aan het einde van de negentiende eeuw beleefde de schilderkunst in de Noordse landen een grote bloeiperiode. De belangrijkste onderwerpen waren landschappen, portretten en scènes uit het dagelijks leven. De kunst uit de vier landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland) toonde onderling zowel overeenkomsten als verschillen. Stromingen als het realisme, het naturalisme, het symbolisme en het modernisme ontwikkelden zich gelijktijdig. Kunstenaars die o.a. aan de orde komen zijn Edvard Munch, Akseli Gallen-Kallela en August Strindberg.
 
 
Kosten € 50,00 voor 5 lezingen.
Inlichtingen bij mw. Ietje Brochus-v.d.Vossen, tel. 070-345 95
 
 
 
 
BIOSCOOPCLUB
Lieve bioscoopdames,
Het gaat me aan het hart, maar ik ga stoppen met het organiseren van onze uitjes naar de film.
Ik heb het een aantal jaren (sinds 2011) met heel veel plezier gedaan, maar nu is het op voor mij,
vooral de gezondheid zit me dwars.
Ik hoop dat één van jullie het voortouw wil nemen en ik zal vast af en toe meegaan,
want we hadden ’t altijd gezellig met elkaar, van het pepermuntje tot het glaasje wijn!
Dank voor jullie vriendschap al die jaren en tot gauw.
Ans Rutgers
 

 MUSEUMBEZOEK

Op 9 december 2022 gaan we naar het Museum “Beelden aan Zee”,
Harteveldstraat te Scheveningen.
Dit is te bereiken met o.a. bus 11, tram 9 en tram 1.
Er is een expositie genaamd: Tuin der Lusten van Trenkwalder.
We verzamelen om 11 uur voor het museum.
Het is fijn om te weten wie er mee gaat,
dus geeft u van te voren op bij mw. Emmy Boland, tel. 070-345 35 87.
 
Contactpersoon: Emmy Boland, tel. 070-345 35 87 - e-mail emmyboland@kpnmail.nl
op de excursiedag mobiel 0620187318
 
 
HAAGS VROUWENKOOR
 
In september hervat ons koor weer haar repetities onder leiding van de dirigente
mw. Mariona Vilalta en de pianist Dani Leiro Castro. Het koor hoopt in oktober deel
te nemen aan de Korendag.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Kom gerust een keertje naar de repetities op donderdag ochtend van 10.00 – 12.00 uur in de kosterij van de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal in Den Haag.
U kunt ook contact opnemen met mw. Emmy Boland, tel. 070 345 35 87.
.
Inlichtingen: Voorzitter Mw E.J.Boland Tel: 070 345 35 87

 

 

 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023