Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DEN HAAG
Den Haag
MEDEDELINGEN EN INFORMATIE

WAT BIEDT DEN HAAG U ALS LID VAN HET NVVH-VROUWENNETWERK?

De mogelijkheid om contacten te leggen, u te ontplooien door het volgen van cursussen, deel te nemen aan excursies of lid te worden van een club. Er is een ruime keuze.
Als lid ontvangt u een Maandbericht waar onder meer alle activiteiten vermeld staan. Tevens een landelijk blad "Denken en Doen", wat zes maal per jaar verschijnt. En een keer per maand een interessante lezing.
Zie ook onze agenda op deze site. Voor meer informatie over de clubs en cursussen kunt u terecht bij:
Mw.I.M.Brockhus-v.d.Vossen tel: 070- 345 95 82

VASTE CLUBS EN ACTIVITEITEN

KOFFIEOCHTEND

Onze vaste koffieochtend vindt plaats op iedere 2e vrijdag van de maand. In "Restaurant Van Beek", Turfmarkt 6. U bent van hartewelkom, vooral voor nieuwe leden en belangstellenden een ongedwongen gelegenheid om eens nader kennis te maken. U kunt daar terecht van 10 tot 12 uur.
Inlichtingen: Mw.L. Althuijzen- Verdoold Tel: 070 -3853372

MUSEUMCLUB

Eens in de twee maanden op woensdag, een musembezoek onder de deskundige leiding van Drs.Lisette-Krogt
Voor informatie: Mw L.Althuijzen-Verdoold Tel:070- 3853372

BIOSCOOPCLUB

Binnen onze vereniging gaat er regelmatig een groepje dames,
meestal op dinsdag middag, samen naar de film.
Wilt u ook eens mee neem dan contact op met:
Mw. A.Rutgers Tel: 070-335 23 66

INTERNATIONAAL ETEN

Meestal op de tweede zondag van de maand wordt er een restaurant uitgezocht voor een gezamelijke maaltijd. Iedereen is welkom.
Aanmelden: uiterlijk vier dagen voor de betreffende zondag bij:
Mw. F.van Ruijven-van Bruggen Tel:070 390 45 10
Voor actuele informatie zie: Rondom de agenda.
 

HAAGS VROUWENKOOR                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons koor bestaat momenteel uit 25 leden. We repeteren één keer
per week op donderdagmorgen.
Onder leiding van onze dirigente Mariona Vilalta en met begeleiding
van onze pianist Ronald Jochems zingen we een mooi “licht” klassiek
repertoire. We oefenen met veel plezier. Vier maal per jaar treden
we op in Verzorgings- en Verpleeghuizen.
Eén keer per jaar hebben we een Korenfestival van het Gewest
Het Westen . Aan dit Festival doen mee de koren van Maassluis,
Voorburg, Papendrecht, Maarssen, Woerden, Delft en Den Haag.
Dit is altijd een heel feestelijke dag.
Ook zingen we jaarlijks op het Kerstfeest van NVVH-Vrouwennetwerk.
In de zomermaanden gaan we gezellig samen een dagje op stap.
We noemendit ons schoolreisje.
Wilt u kennis komen maken? U bent van harte welkom!

We repeteren iedere donderdagmorgen van tien tot twaalf uur
in een bijruimte van de Kosterij van de Evangelisch- Lutherse Gemeente,
Lutherse Burgwal 7.
Tussendoor hebben we een gezellige koffiepauze.
De Lutherse Burgwal is heel gemakkelijk te bereiken met
de tramlijnen RR 3, RR 4, 2, 6, bus 130, uitstappen
halte Grote Markt.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Contactpersoon:  Voorzitter koor: Emmy Boland, telefoonnummer 070-3453587

LEESCLUB "LITERAIRE SALON"

1e woensdag van de maand 10.00-12.00 uur.
Voor informatie: tel 070 390 45 10

LEESKRING 2

Maandagochtend 10.00-12.00 uur, Kosten € 45,-- per seizoen,
Voor informatie: tel. 070 365 32 56
 

 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020