Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING BOLSWARD
Bolsward
Jaarprogramma 2018-2019

PROGRAMMA

Woensdag 5 sept. Open Huis
Presentatie van het programma 2018-2019
U kunt zich laten informeren over wat er zoal te doen is de komende maanden. Opgeven voor excursies, sursussen of workshops kan deze ochtend of op de verenigingsavondenen. Voor de lezingen van de Fryske Akademy kunt u zich persoonlijk opgeven, zie elders op deze site. Gasten zijn van harte welkom.
 
Ons Gebouw
9.30 tot 11.30 uur
Woensdag 26 sept. Openingsavond Nieuwe seizoen
Gezamenlijke Vrouwenorganisaties.
It is a Long Way to Tipperary 
Entree € 5.- inclusief consumpties.
 
Marne Theater
19.45 uur
Donderdag 18 okt. De Fries kunstschilder Klaas Koopmans
Twee dochters vertellen over hun vader en zijn werk
 
Het Centrum
20.00 uur
Donderdag 15 nov. Fluitend de wereld door
Bernard Visser van Fluitenmuseum Bolsward
 
Het Centrum
20.00 uur
Donderdag 20 dec. Maaltijd in kerstsfeer
Muzikale omlijsting Attie Wiersma en Froukje Siderius
 
Het Centrum
17.30 uur
Woensdag 9 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst
Wensje, hapje, drankje, liedje
 
Ons Gebouw
13.30 uur
Donderdag 17 jan. Marijke Meu
Bearn Bilker
 
Het Centrum
20.00 uur
Donderdag 21 febr. Jaarvergadering
Na de pauze: Voedselbank en kledingbus
Kees van Kordelaar
 
Het Centrum
20.00 uur
Donderdag 21 mrt. Het werk op de ambulance
Mevrouw Hoekstra-Swart
 
Het Centrum
20.00 uur
Donderdag 11 april

Hoeden
Wil Gorter van hoedenmuseum "Zet "m op"

Het Centrum
20.00 uur

Na afloop van de lezingen kunt u nog even gezellig napraten onder het genot van een glaasje wijn of fris.

 
Ophaaldienst voor bijeenkomsten: 
J. Oosten-Hemminga      tel: 574059
W. Toering-Sjabbens       tel: 573262

 

Internationale Vrouwendag 8 maart 2019 in de Zuiderkerk, Drachten

Burgemeester Wuiteweg 71, 9203 KB Tel. 0512-518393

Hierbij ontvangt u het programmaoverzicht van de Werkgroep Int. Vrouwendag 8 maart. Deze Werkgroep bestaat uit Leden van de voormalige Friese CPB, de BvPF Vrouwen van Nu Friesland, de Kon. NVVH-Vrouwennetwerk (Kon. Ned. Vereniging Van Huisvrouwen) en “Passage” CMV (Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging).

 

Dit jaar vieren we deze dag in Drachten. De plaats waar we u graag ontmoeten en laten genieten van o.a. Kunst en Cultuur, van ’t Smelne’s Erfskip.

 

We beginnen de dag met een gezamenlijke opening die verricht zal worden door mevrouw M. Sijperda, wethouder en loco-burgemeester van Smallingerland.

Parkeerruimte: U kunt parkeren aan de achterkant (is ook onze ingang) van de Kerk, aan de Drift 46. Meer ruimte is er in de parkeergarage Raadhuisplein. Hiervoor rijdt u (vanaf de Kerk) op de Drift rechtdoor. Bij de rotonde ook rechtdoor rijden. Na 100 meter ziet u aan de rechterkant de parkeergarage. Kosten € 2,50 voor de hele dag. Vandaar is het 5 minuten lopen naar de Kerk.

 

Er kunnen 350 dames deelnemen (+ 25 vrijwilligers) aan deze dag maar…vol is vol. Ook gasten zijn van harte welkom.

 

De uiterste aanmelddatum is 20 februari 2019. Uw aanmelding is geldig als het opgaveformulier, volledig ingevuld, met vermelding van uw naam, afdeling en organisatie, én de betaling bij ons binnen is.

 

Het Thema voor de gezamenlijke viering is: Vrouwen en Smelne’s Erfskip in 2019 Wat kunt u verwachten?

 

  • We verwelkomen u graag in de Zuiderkerk waar veel ruimte is voor workshops, lezing, lunch en het middagprogramma.

  • Een duidelijk programma-overzicht dat u bij binnenkomst uitgereikt zal worden.

  • Inleiding door mevrouw M. Sijperda, wethouder en loco-burgemeester van Smallingerland.

 

  • Workshops kaarsen maken, “het tweede Lichtje”. Workshop “zingen met Meindert”, Lezing, Stadswandeling met prachtige monumenten, met gids. Een mooie kerkenroute (bezoek aan de

 

D.G.-Kerk en de Grote Kerk, met gidsen, Museumbezoek, Galleriebezoek, bezoek Karmel Klooster, rondleiding in Neibertilla (Sunez centrum gezondheid en vitaal ouder worden).

  • Koffie/thee en een lunch.

  • U kunt keuzes maken voor 2 activiteiten ( één voor de ochtend en één voor de middag) excursies, workshops en rondleidingen met gids.

  • Slotoptreden van Charlotte Glorie met luisterliedjes en conferences.

Opgave en betaling van € 20,00 p.p. (incl. koffie/thee/lunch) graag zoveel mogelijk via het afdelingsbestuur.

Individuele opgave en betaling is ook mogelijk. Zie bijgaand opgaveformulier. Overmaken op Bankrek.nr.

NL73 RABO 0153 7680 88 t.n.v. mevr. A. Dijkstra- Boersma, Mantgum o.v.v. uw naam, afd., organisatie of privé. Voor elke workshop wordt een eigen bijdrage van € 5,00 gevraagd (inclusief materiaal en het meenemen van wat u gemaakt hebt). Betaling hiervan graag ter plekke.

 

Op het opgaveformulier hoeft u geen keuze in te vullen. Bij een rij tafels kunt u uit 2 bakjes uw keuze maken voor 2 kaarten. Elke activiteit heeft een eigen kaartkleur. Bij elke kaartenbak worden de door u gekozen kaarten aan u uitgereikt én, zo nodig, ontvangt u hierbij uitleg.

Inloop en uitdelen programma’s + koffie, vanaf 9.00 uur

 

Aanvang programma 10.00 uur. Om 12.30 uur (tot 13.15 uur) is het lunchtijd. Om 15.00 uur kunt u gezamenlijk genieten van het optreden van Charlotte Glorie.

Tegen 16.00 uur sluiten we gezamenlijk de dag af. Het beloofd een inspirerende, zinvolle maar ook gezellige dag te worden op de Int. Vrouwendag 2019. U komt toch ook?

We zien u graag op 8 maart, u bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Int. Vrouwendag 8 maart

 

 

 


 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020