Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Toelichting op de agenda oktober 2019

 

TOELICHTING OP DE AGENDA

Van het bestuur

De herfst is meteorologisch alweer begonnen (1 september) en als u dit leest ook weer officieel (21 september). De eerste echte herfst-regen-dagen hebben we alweer gehad. Het aantal zonuren is een stuk minder dan een maand geleden. Maar niet getreurd, de prachtige herfstkleuren komen er weer aan. Dat wordt genieten. En wat er ook aan komt is ons lustrum op dinsdag 26 november. De uitnodiging met briljanten voor dit briljantenlustrum treft u los in dit maandbericht aan. Het belooft een gezellige middag te worden als ook ú komt! Dus vult u a.u.b. het strookje onderaan pagina 9 in en meldt u aan.

Op dinsdag 5 november is er een excursie in onze eigen stad. In dit maandbericht leest u daar meer over. Onze eigen stadsgids, Ina Dallinga, zal ons vele wetenswaardigheden over de eerste stad aan de Waterweg vertellen.

Wellicht weet u nog vrouwen die lid willen worden van ons Vrouwennetwerk. Want het aantal leden neemt af. Ook landelijk. En daarom zijn er bezuinigingen aangekondigd. O.a. de bereikbaarheid van het Centraal Bureau. Dit zal alleen nog zijn op woensdag en donderdag van 09:00 uur tot 15:00 uur. En het ledenblad “Denken en Doen” zal vanaf 2020 worden vervangen door een ledenbrief. Het zijn noodzakelijke maatregelen door de teruglopende inkomsten.

Henny de Wit, voorzitter van de Denktank van het Landelijk NVVH Vrouwennetwerk schrijft onderstaand artikel over voeding:

“Het zal u zijn opgevallen dat er veel gepubliceerd wordt over voeding en milieu, over duurzaamheid en over de wijze waarop je als consument door je keuzes kunt bijdragen aan een beter milieu. Voor onze gezondheid en het klimaat zouden we moeten overschakelen op een ander eetpatroon is de conclusie van artsen wereldwijd. Geen makkelijke en zeker geen populaire visie om uit te dragen. Feit is dat de impact van ons voedsel van grote invloed is op het milieu. Denk aan energieverbruik, grond- en watergebruik, bestrijdingsmiddelen en verspilling. Bij ons thema zijn deze punten regelmatig aan de orde gekomen en ook in mijn bijdragen in Denken en Doen heb ik er aandacht aan besteed. Door bij ons koopgedrag te kiezen voor meer plantaardige voeding en minder vlees, voor producten van het seizoen en uit de eigen omgeving en door zo min mogelijk voedsel te verspillen, kunnen wij bijdragen aan duurzaamheid. Dat zou onze opdracht moeten zijn. Hieronder geef ik u nog een aantal websites waarop u informatie kunt vinden die u kan helpen bij uw keuze voor duurzaamheid. Ik wens u veel wijsheid bij uw toekomstige koop- en eetgedrag!”

www.voedingscentrum.nl Bewaarwijzer, Eetmaatje, Receptenzoeker 

www.milieucentraal.nl Milieubewust eten, Voorkom voedselverspilling 

www.consumentenbond.nl Duurzaam consumeren, Voedselkeurmerken

Bij deze opdracht om middels bewust gedrag ten aanzien van voedsel bij te dragen aan duurzaamheid sluit ik mij volledig aan. 

Tot ziens bij één van onze activiteiten.

Anne-Marjan Beukema, voorzitter en waarnemend secretaris.

 

Als nieuw lid verwelkomen we mevrouw Heleen Bervoets. Wij wensen u een fijne tijd bij onze vereniging.

Koffieochtend 1 oktober 2019

Allereerst wil ik graag Rie Menke bedanken voor haar inzet deze zomer. U weet dat zij tijdens mijn vakantie  voor mij heeft waargenomen. Daardoor waren er toch koffieochtenden voor wie dat wilde. Heel erg bedankt daarvoor. De eerst volgende koffieochtend die ik weer mag doen valt op 1 oktober van dit jaar. Namens de NVVH heet ik u welkom op die datum van 10 tot 12 uur in het Atrium van ontmoetingscentrum Koningshoek. Natuurlijk hoop ik dat u daar allemaal zult zijn. We kunnen dan gegevens uitwisselen o.a. over de mooie zomer die we meemaakten.

Tot dinsdag 1 oktober. Inlichtingen en groet van 010-5920148  Anjo  Hollaar

Lezing Stichting Hulphond-Geleidehond op dinsdag 8 oktober 13.30 u

Tijdens onze bijeenkomst op dinsdag 8 oktober zal Esther Landaal, ambassadeur van KNGF Geleidehonden samen met haar blindengeleidehond Loyd aanwezig zijn. Zij zal aan de hand van een presentatie u informeren over de missie en het prachtige werk van KNGF Geleidehonden. Naast blindengeleidehonden worden er ook honden opgeleid tot assistentiehond, buddyhond en autismegeleidehond. Ook de onderzoeken met medische detectiehonden komen aan bod. Verder zal Esther wat meer vertellen over haar ervaringen met haar geleidehond en wat hij voor haar betekent.

Er is voldoende mogelijkheid vragen te stellen en, voor wie wil, nader kennis te maken met Loyd. Graag tot ziens op 8 oktober!

Locatie:       Theater Koningshof, Maassluis

Aanvang:     13.30 uur

Ina Dallinga

Historische stadswandeling in Maassluis op 5 november 2019.

Begin dit jaar had ik u een Historische stadswandeling door Maassluis beloofd. Dit wil ik nu gaan doen op dinsdag 5 november. We verzamelen dan om 11 uur op de Markt in het centrum van Maassluis en we wandelen langs vele bezienswaardigheden. Ongeveer anderhalf uur later komen we bij Monsieur Paul aan om te lunchen. Het is dan 12.30 uur.

Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden. De lunch is voor eigen rekening.

Er kunnen maximaal 15 dames meedoen. U kunt zich aanmelden door mij te mailen op: . Vermeld a.u.b. in deze mail uw naam en telefoonnummer.

Als u niet kunt mailen kunt u mij bellen: 0611295723. Spreek dan in op de voicemail met uw naam en telefoonnummer.

Als er veel meer aanmeldingen zijn, kan ik op dinsdag 12 november nog eenzelfde wandeling doen.

Met hartelijke groet, Ina Dallinga

Lustrumviering 26 november 2019

Lieve leden,

Op dinsdag 26 november 2019 bestaat ons Vrouwennetwerk 60 jaar en zoals u weet willen we dit lustrum feestelijk met u allen in Theater Koningshof gaan vieren.

De feestcommissie wil in verband met de voorbereidingen en het beschikbare budget graag zo snel mogelijk van u vernemen of u wel of niet dit festijn kunt of wilt meevieren. 

Er zijn drie mogelijkheden om u schriftelijk of per e-mail tot en met 31 oktober 2019 aan te melden. Deze zijn:

1) Indien u beschikt over e-mail dan kan dit bij feestcommissielid: 

 Conny v.d. Put via e-mailadres: 

2) U kunt ook via het invullen van onderstaande strook u aanmelden. Deze ingevulde strook kunt u uitknippen en tijdens de dinsdag lezing of op donderdagochtend in de pauze van de kunstgeschiedenis aan feestcommissielid Mieke Landsbergen afgeven.

3) Ook heeft u de mogelijkheid om de ingevulde aanmeldstrook bij Mieke te bezorgen op adres: Bosuilstraat 52, 3145 AB Maassluis.

De feestcommissie hoopt dan ook dat u zich in groten getale zult aanmelden.  Zonder officiële aanmelding/reservering kunt u namelijk niet aan het festijn deelnemen.

Bloemschikken woensdag 11 december

Woensdagmiddag 11 december gaan we weer een kerststuk maken onder leiding van Jolanda Ammerlaan. De kosten zijn € 20,--. Het begint om half twee op de Kwakelweg nr. 10 in Maasland.

Graag opgeven bij Joke de Vette. E-mailadres: jokedevette@hotmail.com

Groet Joke de Vette

U KOMT TOCH OOK?

Betreft: bridgedrive om de “Hartenvrouwtrofee”  zaterdag 23 november

Beste dames,

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij elk jaar rond de oprichtingsdatum van onze afdeling een open bridgedrive voor vrouwelijke bridgers. Dit jaar wordt alweer voor de 19e keer gestreden om de “Hartenvrouwtrofee”! Wij uitnodigen u en uw leden van harte hiervoor uit. De drive wordt gehouden in gebouw “De Kiem”, Kon. Julianaweg 91, 2691 GC ’s-Gravenzande op

                                                 Zaterdag 23 november 2019

Er wordt er een “Topintegraal” gespeeld. 

Programma:   de ontvangstruimte is vanaf 9.30 uur open. De drive begint om 10.15 uur. Na de gezamenlijke lunch voortzetting om 13.30 uur. De uitslag zal rond de klok van 15.00 uur bekend zijn. Aansluitend worden de trofee en de prijzen uitgereikt.  

Kosten:            € 38,00 per paar, over te maken op rekeningnummer NL 58 INGB 0008 0065 20 t.n.v. NVVH Hartenvrouw Trofee, o.v.v. de namen van het bridgepaar. Hierin begrepen: koffie met wat lekkers, twee drankjes en een lichte lunch. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname:       het is een open drive, dus elke vrouwelijke bridger is van harte welkom! 

Informatie:      Yvonne Reijgersberg ( 06 25 59 48 44 of 

Aanmelden:     per mail op  o.v.v. de namen van het bridgepaar en 

(eventuele) lidmaatschapsnummers van de bond. U ontvangt een bevestiging. Geef ook eventuele aandachtspunten door .De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening is bijgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Namens de bridgeclub “Aas boven Aas” van Afdeling Westland,

Yvonne Reijgersberg

Lighthockey dinsdagen van 10.00 tot 11.00 u

Onder het motto, bewegen is gezond,  laten we weten dat het mogelijk is om mee te doen met lighthockey, op dinsdagen van 10.00 tot 11.00 u. Er doen al een drietal dames van ons Vrouwennetwerk mee. Kom eens kijken!

Info: koos.ouwerkerk@planet.nl of 06-51771252

Terugblik Bestuurs uitje

Elk jaar verzorgen telkens twee andere dames uit het voormalige of huidige bestuur een uitstapje voor elkaar. Op 8 augustus bezochten we een pareltje in het Westland: de Pluktuin. Het begon met koffie en cake onder de parasols. Daarna gingen we de tuin met haar vele zitjes en de prachtige bloemen en struiken verkennen.  Na een weldadige lunch onder de grote kiwiboom kregen we een rondleiding van de heer des huizes met veel anekdotes over de biologisch gekweekte bloemen en planten. We mochten de bloemen niet zelf plukken (te warm in de middagzon) maar leerden een mooi boeket samenstellen uit 10 emmers (‘s ochtends) frisgeplukte bloemen.

Voldaan en trots gingen we met een mooi boeket frisse bloemen naar huis. 

Mimi Niemegeers

Teugblik:

Vrijwilligsters van het Vrouwennetwerk, de Kon. NVVH Maassluis-Maasland, bezochten de Karperhoeve aan de Zuidbuurt.______________________________

Met een heerlijke kop koffie en cake buiten in het zonnetje, genoten wij op 14 september van een mooie omgeving aan de Zuidbuurt nummer 5. Daarna met 3 heren van de Historisch Vereniging aan de wandel door een gebied, weg van alle drukte, mooi door de natuur en met veel cultuur. Want wat wisten die mannen veel te vertellen wat wij nog niet wisten. De Zuidbuurt is een eeuwenoude buurtschap, eerst Maaslands en sinds 1966 Maassluis. Over de polder en de boerderijen en woningen, die er gestaan hadden, of er nu nog staan, maar verbouwd en met een heel andere functie.  In de Zuidbuurt stonden er wel 20 met veel arbeidershuisjes met veelal grote gezinnen, 10 en meer kinderen was gewoon. Ook veel kleine winkeltjes. Naar het centrum van Maassluis, wat toen nog ver weg lag, ging men alleen voor bijzondere dingen. Heel interessant was ook de uitleg bij het oude gemaal, waar zij de beheerder thuis troffen. Een indrukwekkend verhaal om destijds de polder droog te houden. Van oorsprong een veengebied, waar veel vee heeft gelopen en kaas werd gemaakt. Maar door het dioxine schandaal in 1989 bij de AVR en de daardoor ontstane grote vervuiling moest alles weg, koeien, varkens etc. de melk/het vlees was niet meer geschikt voor de consumptie. Terugkomend op de Karperhoeve hadden we het geluk nog 2 authentieke kamers van het mooie oude gedeelte van de boerderij te mogen bezichtigen. Deze boerderij was vroeger bekend onder de naam “Land van belofte” Wij sloten af met een drankje en een heerlijke bonbon en met de gedachte wij willen nog wel een keer terug voor de rest van het verhaal. Leny Wesenhagen

Terugblik excursie: Groninger Museum : De Strijd

Op 30 augustus namen we met 6 dames het openbaar vervoer naar Groningen. Het was een lange reis, die werd beloond met het prachtige gerestaureerde station van Groningen.

Wat een geluk dat dit werd behouden en opgeknapt. Na een voedzame lunch in het museumcafé trokken we naar De Strijd, de tentoonstelling over het verwerven van stemrecht voor vrouwen. 

Dit is na veel inspanning en strijd verworven in 1919. Laten we het belang hiervan nooit vergeten en dit recht gebruiken als het kan. Er was nog veel meer te zien in het museum, o.a de interactieve (licht)kunstwerken van Daan Roosgaarde, die je mocht aanraken en bewegen, Kleur op muziek door P. Struycken en Pronkjewails, design uit heden en verleden. 

Mimi Niemegeers

Terugblik: Koffie voor “nieuwe” leden.

Het bestuur heeft de nieuwe leden van de laatste jaren uitgenodigd voor een wederzijdse kennismaking, bij een kopje koffie in Koningshof. We hebben dat allen als prettig ervaren en vinden het jammer dat sommigen de uitnodiging gemist hebben of niet aanwezig konden zijn. We hopen dat iedereen zich thuisvoelt in de club en van de geboden activiteiten geniet of misschien nieuwe activiteiten opricht. 

Op veel gezelligheid en hopelijk misschien samenwerking!

Mimi Niemegeers

Terugblik lezing “Optimale gezondheid en welzijn” op 10 september.

De eerste lezing van onze nieuwe lezingencommissie, Conny, Ina en Mieke ging over chiropractie, bekend bij de dames als kraker of rug-dokter. Mevr. Lauren Eves legde eerst met een simpel schema uit hoe in ons lichaam alles met elkaar verbonden is. Vanuit de hersenen vertrekken de zenuwen, beschermd door de wervels, in paren naar organen, spieren en ledematen. We leren een nieuw begrip: chiropractie subluxatie. (zenuwblokkade door mogelijk verschoven wervels)

Dit is wat een chiropractor doet bij iemand met klachten: 

A: - hij zoekt naar de oorzaken van de klachten. Deze   kunnen te maken hebben met 

        1-fysieke belasting (bv. tillen, houding, ongeval, sport of te weinig bewegen)

           * niet langer dan 20 min zitten!!! Dit onderbreken met 5-10 sec. pauze!

         2-biochemische belasting (bv. wat we eten, drinken, inademen, medicijnen etc.)

             *het is nodig elke dag 2 liter water te drinken. We bestaan voor 70% uit water.

         3-emotionele belasting (bv. stress, slaaptekort)

             *we hebben echt 7 tot 9 uur slaap nodig per dag voor herstel

B: - hij onderzoekt wat de effecten zijn op het lichaam van de hierboven genoemde           oorzaken.  

Wat is de rol van de chiropractor bij subluxatie? Door impulsen op de wervelkolom met handen of vingers, of een apparaat, probeert hij effect te hebben op de zenuwen, die de klachten veroorzaken. Dit is niet pijnlijk, maar geeft soms geluid, namelijk gekraak. Dit komt door lucht.   Het is belangrijk om de structuur van de wervelkolom goed te kennen. Dit gebeurt met röntgenfoto’s of een MRI-scan. De functie van de zenuwen wordt gemeten met een temperatuurscan of een EMG-scan voor de spierspanning.

Na de pauze wilden verschillende dames wel gescreend worden. De beweeglijkheid van de nek en midden-rug werd onderzocht en de klachten besproken. Voor de niet betrokken dames was dat een reden om eerder naar huis te gaan. Zij kregen geen informatie meer.

Dichter bij huis zijn er collega chiropractors in Maasdijk, Honselersdijk en De Lier.

Omdat deze lezing gratis is verzorgd, heeft ons Netwerk aan de stichting ALS een gift gedaan van € 30,=. ALS staat voor de ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen.

Mimi Niemegeers


Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN IN 2019-2020

                                               

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met Tonny Beek, tel. 5901106

 

Clubs + cursussen              Inlichtingen                                      Wanneer

 

Bloemschikken                  Mevr. J. de Vette           5919520

 

Dinnerclub                       Mevr. M.T. van Asperen5916780       1e vrijdag van de maand

                                       Mevr. A. van Leeuwen    5917610

 

Excursies                          Mevr. A. Beukema         3112055       enkele malen per jaar

 

Fietsen                             Mevr. A. Fortuin            5914445       dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

Koffieclub                        Mevr. A. Hollaar           5920148       1edinsdagmorgen van de

                                                                                              maand

 

Kunstgeschiedenis             Mevr. H. Satijn              5913227       donderdagmorgen

 

Lezingen  t/m 31-05-2019  Mevr. A. Beek               5901106       2edinsdag van de maand

 

Literatuur                         Mevr. D. van Dijk          5915440       1edinsdag van de maand

                                       Mevr. H. Kraus              5920217       1x per maand, vrijdagmiddag

 

Mah Jong                         Mevr. A. Kok                5911861       in onderling overleg

 

Museumbezoek                 Mevr. I. Dallinga           0611295723  periodiek op donderdag

 

Reizen                              Mevr. M. Roeland          5916336       zie het Maandbericht

 

Theaterbezoek                   Vacant

 

Wandelclub                      Mevr. A. Fortuin            5914445       3ewoensdag van de maand