Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Toelichting op de agenda april 2019

 

TOELICHTING OP DE AGENDA

Van het bestuur

Afgelopen dinsdag 12 maart is onze algemene ledenvergadering geweest. We kunnen terugzien op een goede vergadering waarin ook ons nieuwe bestuur is gekozen. 

De bestuurssamenstelling is met ingang van 12 maart 2019 als volgt:

Anne-Marjan Beukema-Jager             -     voorzitter

Mieke Landsbergen-van Leeuwen       -     secretaris

Leny Wesenhagen                             -     penningmeester

Mimi Niemegeers                             -     algemeen bestuurslid en webmaster

Na de pauze hebben we kunnen kijken naar de indrukwekkende film over de heftige strijd voor het vrouwenkiesrecht. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst konden stemmen.

Hierbij wil ik namens het nieuwe bestuur nogmaals de afgetreden bestuursleden, Ansje Hofstee en Tonny Beek, danken voor hun inzet.

Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik, als nieuwe voorzitter, al iets over mijzelf verteld. Maar niet iedereen was aanwezig, dus hierbij nogmaals een introductie.

Ik ben geboren in 1956 (nu dus 63 jaar) in Sorong, destijds Nederlands Nieuw-Guinea. Op mijn 5ekwamen we terug naar Nederland en gingen in Hoogvliet wonen. Er volgden nog vele nieuwe woonplaatsen. En nu dus, samen met mijn man, in Maassluis. Wij hebben drie volwassen kinderen met partners en 4 prachtige kleinkinderen.

Ik heb, naast mijn betaalde banen, veel vrijwilligerswerk gedaan:

Vrijwilliger/lid ledenhulpcorps ANWB: onderhoud lange afstandswandelingen, meehelpen bij witte                         fietsen op de Hoge Veluwe, meehelpen bij evenementen, leiden landgoedkampen en verdere activiteiten.

Lid districtscommissie Natuurmonumenten: organiseren en begeleiden van excursies.

Voorzitter/lid van diverse oudercommissies: van de peuterschool tot en met het voortgezet onderwijs.

“Maatje” bij twee stichtingen, voor mensen met een geestelijke beperking:  begeleiden cliënten bij diverse activiteiten.

Mijn verdere bezigheden en hobby’s zijn: oppassen kleinkinderen, organiseren activiteiten, lange                               afstandswandelingen, reizen, lezen.

Ik hoop op een prettige samenwerking met u allen en nog vele mooie jaren van ons NVVH,

Anne-Marjan Beukema 

De Koffieochtend op  2 april  2019

Hallo beste NVVH dames.

De eerstvolgende koffieochtend zal plaats vinden op dinsdag  2 april 2019.

Deze koffieochtend wordt gehouden van 10.00 uur tot 11.30 uur in ontmoetingscentrum Koningshof. Op die plek drinken we gezellig thee of het kopje koffie. Daar wisselen we tegelijk alles uit. Dus wat maar ter sprake komt. Wilt u over dit alles meer inlichtingen?  Belt u mij gerust, het telefoonnummer is 010-5920148. En natuurlijk tot ziens op dinsdag 2 april 2019 in Koningshof. Ik hoop op uw aller aanwezigheid en daarmee op veel gezelligheid.

Groet van Anjo Hollaar.

Terugblik Algemene Ledenvergadering.

De inhoud en het verloop van de ledenvergadering kunnen jullie lezen in het verslag dat onze secretaris zal maken en dat in het volgende maandbericht geplaatst wordt.

Onderstaand als toelichting bij de foto’s:

Hannie Satijn is verkozen als zonnetje van het jaar, omwille van haar inzet voor de kunstgeschiedenis nu en de vele activiteiten in het verleden voor onze club (penningmeester, maandbericht…)

Er waren ook prachtige boeketten van Guus Bloemen, onze adverteerder, voor:

-5 jubilarissen, die 25 jaar lid zijn, de dames Dijkgraaf, Kok, Muyser, Raadsveld, Schilperoord

-2 jubilarissen, die 40 jaar lid zijn, de dames Mulder, Hollaar

-1 jubilaris, die 55 jaar lid is, mevrouw Kramer

-1 jubilaris, die 60 jaar lid is, mevrouw Bevers

We hebben afscheid genomen van onze voorzitter Ansje Hofstee, die helaas niet aanwezig kon zijn. Zij heeft zich met veel liefde aangemeld als voorzitter toen onze club dreigde opgehevente worden bij gebrek aan bestuursleden. Het is een moeilijke periode geweest voor haar door gezondheidsproblemen. We hopen dat ze snel en goed herstelt.

We hebben ook afscheid genomen van Tonny Beek, die gedurende 7 jaar elke maand een interessante lezing voor ons wist te organiseren. We hebben samen fijne middagen door gebracht en veel geleerd. Zij verzorgde ook nog evenementen als de kerstvieringen, medewerkers middagen etc. Tonny en Ansje laten de club niet los en zullen helpen bij het organiseren van ons 60   jarig jubileum.

Dankbaar en opgelucht zijn we met de opvolgers van Tonny, namelijk Ina Dallinga, Conny van de Put en Mieke Lambrechts. We wensen hen veel geluk en plezier bij het organiseren van de lezingen en de evenementen. Opgelucht en blij zijn we met Anne-Marjan Beukema, die de hamer van de voorzitter in ontvangst wilde nemen. Ook veel geluk en plezier voor Anne-Marjan bij het besturen van onze club.

Mimi Niemegeers

Terugblik film, Suffragette

Met de Internationale Vrouwendag slechts 4 dagen geleden en de verkiezingen in het vooruitzicht, vonden we het passend om na onze Algemene Ledenvergadering de film Suffragette te vertonen.

We have come a long way baby……wij (vrouwen) hebben een hele weg afgelegd om te komen waar we nu zijn. Daar maakte die film ons bewust van.

Het was niet plezierig om de mensonwaardige situaties te zien op de werkvloer, waar de vrouwen nog erger uitgebuit werden dan de mannen en ook nog minder betaald werden.

De vrouwen, die eerst op vreedzame wijze protesteerden en hun stem wilden laten horen in de politiek, werden door de politie neergeknuppeld en opgesloten. Ten einde raad gingen ze over op vernielingen om toch maar gehoord te worden. Velen hebben grote persoonlijke offers gebracht. Verlies van werk, huis, kind en gezondheid hadden ze over om te blijven strijden voor hun stemrecht. 

Laten we gebruik maken van dit stemrecht en beseffen dat in heel veel landen de vrouw nog steeds niet gelijkwaardig is aan de man en voor alles toestemming moet vragen.

Het was een lange zit, op een ongemakkelijke stoel, die bijna alle dames tot het einde hebben volgehouden. We zijn bewust geworden hoe goed we het nu hier hebben dankzij opoffering van vrouwen en enkele mannen in het verleden. Er kunnen nog verbeteringen komen voor de werkende vrouwen nu, maar doorvoor kunnen we nu onze stem uitbrengen als we dat willen. 

Gaat allen stemmen op 20 maart, en op 23 mei!

Mimi Niemegeers

Museumbezoek NVVH-Vrouwennetwerk Maassluis/Maasland d.d. 28-2-2019

Met 26 dames waren we te gast in het Museum Maassluis om 3 exposities te bekijken. Mevrouw Schillemans had geen tijd om ons wat te vertellen over de exposities, daarom had ik zelf wat voorbereid. Enkele dames gaven later aan uitleg over de schilderijen te hebben gemist. Dhr. Van Houten gaf aan dat dat in de toekomst mogelijk weer voor zou kunnen komen.

Jeanne Bieruma-Oosting: een mooie open lichte expositie, nog te zien tot 31 maart.

Titel: grafiek Onder Water (van houtsneden, etsen, gravures).

Museum Maassluis bezit veel werk van mevrouw Oosting, het is door haarzelf geschonken met als voorwaarde regelmatig een tentoonstelling in te richten.

Ze is op 5 februari 1898 geboren in Leeuwarden in een gegoede familie en verhuisde naar Lochem in 1907. Ze was al jong geïnteresseerd in de natuur.  Ze zocht naar bijzondere planten en bestuurde de onderwaterwereld. Dit waren vaak dieren waar mensen een aversie tegen hebben. 

Ze studeerde in Haarlem en Den Haag tot 1929 en vertrok toen naar Parijs. Daar studeerde ze verder. Daarna ging ze in Amsterdam wonen. Toch keerde ze later terug naar de Achterhoek, waar ze op 14 juli 1994 in Almen overleed.

Ze maakte veel verschillend werk in verschillende technieken. Ze schilderde flora en fauna, maar ook steden. Ze reisde veel. De werken in de tuinzaal met expositie “grafiek” waren hier nog niet eerder getoond. Er waren o.a. kikkers, schelpen, zeemeerminnen, vissen, kwallen en zeesterren, inktvissen, zeepaardjes en schildpadden te zien.

Expositie Stadhuiskade in het De Vrieze-kabinet, nog te zien tot 29 april 2019.

Vroeger heette de Stadhuiskade  Havenkade. Deze is ontstaan in de 14eeeuw toen er 2 luchten zijn gemaakt in de Maasdijk of Hoge Zeedijk. Doel: het achterland ontwateren. Monster en Wateringen konden het niet eens worden om samen een kanaal te graven, dus groeven ze er beide 1: Noordvliet en Zuidvliet. De uitmonding in de haven werden later de Monsterse- en de Wateringse sluizen. De panden aan de Stadhuiskade en Hoogstraat hebben eigenlijk 2 voorkanten: het Gemeenlandshuis van Delfland (1626) en Sleepvaartmuseum (1676), gebouwd als Dorpshuis, vanaf 1815 Stadhuis. Let eens op de bel aan het Gemeenlandshuis en het balkon aan het Sleepvaartmuseum (Koningin Wilhelmina stond hier in 1924). De Furie heeft er haar vaste ligplaats. Er zijn diverse merkpunten van hoog water door de eeuwen heen. Ook in de boeken van Maarten ’t Hart komt de Stadhuiskade voor, b.v. in Psalmenoproer sloegen schepen kapot op de Havenkade in De Vlieger zat hij zelf een middag in een kooi als reclame voor Amnesty International.

Er is een schilderij van 300 foto’s van mensen met binding aan Maassluis, gemaakt door Mischa Koorneef van 2.50 x 1.25 m van de Stadhuiskade: het hangt bij Ritsart en was te koop, hoogste bieder tot nu toe € 1.750,--. De opbrengst gaat naar Stichting Present (die koppelt mensen, die willen helpen, aan mensen die het moeilijk hebben in Maassluis.

Een kleine expositie van Manon Lith in de kleine zaal.

Deze schilderijen toonden diverse plekken in Maassluis.

Komende zomer kunnen we een historische wandeling doen door Maassluis. Ik kan dan uw stadsgids zijn. De datum en kosten hoort u t.z.t.

Ina Dallinga

 

 

 

Voor toelichting op de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zie het maandbericht van september 2018 blz 7 en 8.

 

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN IN 2018-2019

                                               

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met Tonny Beek, tel. 5901106

Clubs + cursussen

Inlichtingen

 

 

(

Wanneer

Bloemschikken

Mevr. J. de Vette

 

5919520

 

Dinnerclub

Mevr. M.T. van Asperen

Mevr. A. van Leeuwen

5916780

5917610

1ste vrijdag van de maand

Excursies

Mevr. A. Beukema

0103112055

enkele malen per jaar

Fietsen 1

Mevr. A. Fortuin

5914445

dinsdagmorgen juni-juli-aug

 

     

Koffieclub

Mevr. A. Hollaar

5920148

1ste dinsdagmorgen v. d. maand

Kookclub

Mevr. R. Reinders

5938648

2e vrijdag van de maand

Kunstgeschiedenis

Mevr. H. Satijn

5913227

donderdagmorgen

Lezingen

Mevr. A. Beek

5901106

2e dinsdag van de maand

Literatuur

Mevr. D. van Dijk

Mevr. H. Kraus

5915440

5920217

1ste dinsdag van de maand

1x per maand, vrijdagmiddag

Mah Jong

Mevr. A. Kok

5911861

in onderling overleg

Museumbezoek

Mevr. I. Dallinga

0611295723

periodiek op donderdag

Reizen

Mevr. M. Roeland

5916336

zie het Maandbericht

Theaterbezoek

Vacant

 

 

Wandelclub

 

Mevr. A. Fortuin

 

5914445

3e woensdag van de maand