Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Programma november 2017

 

TOELICHTING OP DE AGENDA

Van het bestuur

De blaadjes kleuren en vallen volop van de bomen. We hebben nog een mooie herfstweek gehad. Was wel nodig na al die regen. 

In dit maandbericht leest u  weer dat er veel te doen is binnen onze vereniging.  Verderop ziet u de uitkomst  van de brainstorm die er geweest is. Wij rekenen op veel reacties. 

Conny van de Put heeft ons medegedeeld  te stoppen met de het organiseren van excursies. Veel dames hebben genoten van de heel wat leuke dagen.  Wij danken Conny voor haar inzet en natuurlijk besteden daar t.z.t nog meer aandacht aan.  

Museumbezoek

Op 2 november a.s. is ons eerstvolgend bezoek aan Museum Maassluis.

Na de inleiding door Friedie Kloen gaan we de sfeervolle schilderijen bekijken van de vroegere Maassluise schilder Corstiaan Willem Smith. Hij leefde van 1861 tot 1954.
Het grootste deel van de getoonde schilderijen heeft een relatie met water: storm op zee, molens aan het water, zeilschepen en schaatstaferelen. Misschien herkent U af en toe het Maassluis van vroeger. Maar er zijn ook stillevens. Denkt u er ook weer aan uw museumkaart te laten scannen? Ik zie u graag op 2 november.

Hartelijke groet, Ina Dallinga

LEZING: OP DINSDAG 14 NOVEMBER IN KONINGSHOF

Sinterklaas ‘Eeuwenoud’ lezing door Dorinde Smit Duyzentkunst

Sint Nicolaas / Goedheiligman / Sinterklaas.

Hoe zullen we hem noemen en is daar wel een interessante presentatie over te maken??? Nou en of. Je kunt dit onderwerp van diverse kanten benaderen. Alleen al over sinterklaasliedjes is een heel verhaal te vertellen. Ook kan de viering van Sint bekeken worden vanuit gebruiken in diverse landstreken en in de ons omringende landen. Of zelfs op basis van jaarlijkse vermakelijke en interessante krantenberichten is een hele presentatie te bouwen.

In het aangeboden programma zit veel afwisseling en vrolijkheid.

-       We duiken de geschiedenis in.

-       Wanneer ontstond de viering, het belang van het jaar    1850.

-       Ontwikkelingen door de eeuwen heen.

Gelardeerd met anekdotes, voordracht, liedjes,

krantenberichten, kolderieke verhalen.

---dus een gezellige en informatieve bijeenkomst.

Dorinde heeft bij ons al een paar keer een bijzondere lezing gegeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het deze keer ook  weer zal lukken.

Tot ziens op dinsdag 14 november.

Tonny Beek

JINGLE BELLS, JINGLE BELLS – het kerstfeest komt eraan !!!!!

Op 19 december gaan we weer het kerstfeest vieren. Deze keer niet met een lezing maar met een mooie muziekvoorstelling door Harm Jan Schenkel met zijn programma getiteld ‘Amuse’. Mimi en ik hebben hem vorig jaar in het Witte Kerkje gezien en vonden het een verrassing. Natuurlijk worden er deze middag als gewoonlijk wat lekkere hapjes en drankjes geserveerd. Op onze komende lezing op 14 november zullen de eerste kaartjes worden aangeboden. We zullen ook zorgen voor kaartverkoop op verschillende clubs, zoals leesclub en kunstgeschiedenis. De prijs

bedraagt € 7,50.

Ik hoop weer op een grote opkomst.

Tonny Beek.   

 

De Koffieochtend op 7 november 2017

Op 7 november bent u weer van harte welkom. U vindt ons dan zoals gebruikelijk met onze NVVH koffiedrinkclub van 10.00 uur tot 11.30 uur in het ontmoetingscentrum Koningshof. Daar gebruiken we  thee of de koffie en onder dat genot wisselen we van alles uit. Natuurlijk bent u van harte welkom en is het zeker niet verboden om een vriendin of kennis mee te nemen.  Wilt u inlichtingen?  Belt u mij gerust, het telefoonnummer is 010-5920148.

Tot dinsdag 7 november.

Groet van Anjo Hollaar.                                                                                                                         

Bloemschikken

Op woensdagmiddag 13 december gaan we weer een kerststuk maken. We starten om 13.30 uur.

De kosten zijn 20 €. Het is bij Jolanda Ammerlaan, Kwakelweg nr.10, Maasland.

Heb je zin, geef je dan op bij Joke de Vette tel. 010 5919520 of jokedevette@hotmail.com

Sluitingsdatum eind november

RESULTAAT BRAINSTORM

Onder het motto:  Waar willen we heen  - Wat willen we bereiken

heeft het bestuur op 11 mei met een aantal dames een brainstormsessie gedaan. Wij zijn deze dames voor hun bijdrage zeer erkentelijk .

Centraal stond: en hoe kunnen we onze naamsbekendheid vergroten en daardoor nieuwe leden aantrekken en zijn er nieuwe activiteiten te onderzoeken?

Zonder rem konden alle ideeën worden geopperd. Het resultaat hiervan leggen wij nu bij u voor en wij horen graag voor welke activiteit er belangstelling is. Dan zijn we er echter nog niet, want er zijn ook dames nodig voor de organisatie en/of om contactpersoon te zijn. Dus laat u horen.

De volgende activiteiten willen we graag onder onze leden peilen:

1.     Theater-muziek-filmbezoek. Maassluis en omstreken met groepsapp

2.     Film vaste avond in de maand

3.     Museumbezoek ook in de omgeving. Bv. Rotterdam of Delft

4.     Ontmoetingspunt/site -  oproep om samen iets te doen

5.     Excursies, liefst met eigen leden, dichterbij, evt. wisselend organiseren

6.     Bezoek Westland bv. kassenbezoek

7.     De gemeenteraad bezoeken

8.     Workshop koken

9.     Diner-club toegankelijk voor iedereen, bv. 1 vaste avond in de maand  

 voor liefhebbers

10.Kookclub met een les, of meer dagelijkse maaltijden en/of buitenlands

11.Om beurten bij elkaar eten

12.Workshop fotoboeken maken

13.Handenarbeid/creaclub

14.Talencursus (opnieuw)

15.Spelletjesmiddag/gamen

16.Discussieclub met maatschappelijk thema

17.Vrouwen cabaret

18.Wandelen, kortere afstand, wekelijks?

19.Fietsclub bv. 25 km op gewone fiets

20.Reizen voorjaar: stedentrip of weekend ergens in Nederland

21.Boekje maken verhalen maken – oud leden/levensloop

22.Goed doel steunen

Verder is er ook geopperd bridgecursus, klaverjassen waarvan wij denken dat dit ook elders in Maassluis gedaan kan worden. Dat geldt eveneens voor tablet, computers en IPhone. De bibliotheek adverteert hiermee en er is de Computerclub Maassluis.   Schilderen kan bij de Kunst en Cultuur Academie. Activiteiten in juli en augustus zijn er zoals wandelen en fietsen.

Er zijn ook ideeën geopperd die Tonny Beek zal onderzoeken voor een eventuele lezing zoals Politievoorlichting veilig thuis, Actualiteiten van de notaris en het Landelijke thema “de vrouw als consument”.

Om de naamsbekendheid te vergroten zullen wij een eigen folder ontwikkelen en zullen wij met persberichten de media zien te bereken. Daarmede hopen wij ook nieuwe leden naar ons toe trekken. Maar dat kunt u ook door uw buurvrouw, dochter of vriendin mee te vragen.

Wij hebben geconstateerd dat het een zeer vruchtbare middag was.

Van u horen wij graag waar uw interesse ligt en wat u zelf kunt bijdragen.

U kunt dit doen bij de secretaris Mieke Landsbergen en wel vóór 15 november a.s.

 

 

“Sterk door Samenwerking

 

DE OP 10 NOVEMBER 2017 GEPLANDE EXCURSIE NAAR ANDIJK GAAT WEGENS GEBREK AAN BELANGSTELLING NIET DOOR.

KERSTMARKTEN/WINTERFAIRS

Zoals beloofd geef ik u hieronder de gegevens voor eindejaarsreisjes naar kerstmarkten en winterfairs die door Nooteboom Tours worden georganiseerd. U kunt hiervoor opstappen bij de Koningshoek Maassluis, in Maasland of Vlaardingen, bij boeking op te geven. Gezien de vele bestemmingen en data vraag ik u RECHTSTREEKS bij Nooteboom te boeken en aan hen te betalen. Dit kan telefonisch onder nummer 010 – 434 12 20 of per email .

Margriet Winterfair – 21 november 2017 - € 32,50

Kasteel de Haar – 25 november 2017 - € 29,00

Kerstmarkt Aken – 21 december 2017 - € 27,50

Kerstmarkt Antwerpen – 13 december 2017 - € 20,00

Kerstmarkt Dordrecht – 15 december 2017 - € 17,50

Kerstmarkt Düsseldorf – 16 december 2017 - € 27,50

Kerstmarkt Gent – 14 december 2017 - € 25,00

Kerstmarkt Keulen – 23 december 2017 - € 27,50

Kerstmarkt Leiden – 20 december 2017 - € 17,50

Kerstmarkt Maastricht – 9 december 2017 - € 25,00

Kerstmarkt Monchau – 24 november 2017 - € 27,50

Kerstmarkt Münster – 1 december 2017 - € 27,50

Kerstmarkt Oberhausen – 22 december 2017 - € 27,50

Kerstmarkt Valkenburg  - 2 december 2017 - € 25,00

De vertrektijd vanaf uw opstapplaats naar de kerstmarkten ligt rond 9.30 uur, de verblijfsduur op plaats van bestemming is gemiddeld van 12.30 tot 20.00 uur. Alleen bij de kerstmarkten van Leiden en Dordrecht is de vertrektijd later.

U kunt tot 5 werkdagen voor vertrek annuleren, mits u een geldige reden heeft.

Conny van de Put. 

 

Betreft: bridgedrive om de “Hartenvrouwtrofee” s-Gravenzande, augustus 2017

Beste dames,

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij elk jaar rond de oprichtingsdatum van onze afdeling een open bridgedrive voor vrouwelijke bridgers. Dit jaar wordt alweer voor de 17e keer gestreden om de “Hartenvrouwtrofee”! Wij uitnodigen u en uw leden van harte hiervoor uit.

De drive wordt gehouden in gebouw “De Kiem”, Kon. Julianaweg 91, 2691 GC,’s-Gravenzande op

                                                 Zaterdag 25 november 2017

Er wordt er een “Topintegraal” gespeeld. De scores worden verwerkt met behulp van een computerprogramma zodat de uitslag snel bekend is.

Programma:        de ontvangstruimte is vanaf 9.30 uur open. De drive begint om 10.15 uur. Na de gezamenlijke lunch voortzetting om 13.30 uur. De uitslag zal rond de klok van 15.00 uur bekend zijn. Aansluitend worden de trofee en de prijzen uitgereikt. 

Kosten:      € 35,00 per paar. Hierin begrepen: koffie met wat lekkers, een drankje en een eenvoudige lunch. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname: het is een open drive, dus elke vrouwelijke bridger is van harte welkom!

Informatie:          Yvonne Reijgersberg ☎ 06 25 59 48 44 of

Geef ook eventuele aandachtspunten door (bijvoorbeeld een vaste tafel).

Aanmelden:         door overmaking van € 35,00 op rekeningnummer NL 58 INGB 0008 0065 20

ten name van “NVVH-Vrouwennetwerk inzake Hartenvrouwtrofee”, onder 

vermelding van de namen van het bridgepaar. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening is bijgeschreven.

LET OP!    Nieuwe contactpersoon en bankrekeningnummer!

De inschrijving sluit bij 56 paren of uiterlijk zondagavond 19 november 2017.

Met vriendelijke groet,

Namens de bridgeclub “Aas boven Aas” van Afdeling Westland,

Yvonne Reijgersberg

DAMESKOOR FLAIR    GEEFT WEER TRADITIEGETROUW

EEN KERST SING INN IN THEATER KONINGSHOF,  MET SAMENZANG

DATUM    : 21 DECEMBER 2017

TIJD           : VAN 10.30 TOT 11.30 UUR

TOEGANG: GRATIS (WIJ VRAGEN EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR UNICEF)

 

In Memoriam

Wij betreuren het overlijden van onze leden

Els Uithol

Tonnie Remmerswaal

Martha Stoltenhoff

 

 

 

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS door Benno Hildebrand Voorlopig Programma Maassluis Najaar 2017 op donderdag 10.15-11.45 uur

12 oktober

 

Geen kunstgeschiedenis i.v.m het niet beschikbaar zijn van de zaal in Koningshof

19 oktober

Geen kunstgeschiedenis i.v.m. schoolvakantie

26 oktober

Hermitage Amsterdam

Hollandse Meesters uit de Hermitage.

Oogappels van de tsaren

7 oktober 2017 – 27 mei 2018

9 november

Van Gogh Museum

Tentoonstelling Nederlanders in Parijs

13 oktober 2017 - 7 januari 2018

6 november

Zuiderburen

Portretten uit Vlaanderen 1400-1700

Mauritshuis

7 september 2017 – 14 januari 2018 

23 november       

Rijksmuseum Amsterdam

Matthijs Maris

6 oktober 2017 t/m 7 januari 2018

30 november

P.M.

7 december

Excursie naar de Hermitage

14  en 21 december

P.M.

 

Oproep: Literatuurclub

Al vele jaren bestaan er twee clubs van boekenlezers bij ons NVVH vrouwennetwerk.

Ik ben lid van een van deze clubs. Wij lezen Nederlandstalige literatuur en komen acht maal per jaar bijeen op de eerste dinsdagochtend van de maand, bij een van de leden thuis.

Een van ons bespreekt het boek zoals vroeger op school. De te lezen boeken worden in onderling overleg gekozen. In de loop van de tijd hebben we helaas leden verloren.

Wij willen ons clubje op sterkte houden. Komt u er bij? Ik kan het u aanbevelen: het zijn gezellige ochtenden

Ria Olsthoorn. Tel. 5918551.

Nieuwe activiteit:

Op bezoek bij mijn kleinzoons, vond ik daar boekjes van Roald Dahl in het Engels. Wie heeft er zin om samen deze boekjes hardop te gaan lezen met als doel ons Engels wat bij te houden. Ik stel me voor: een groepje van vier tot zes personen. Eenmaal per veertien dagen of eens in de maand, afwisselend bij elkaar thuis. Graag een reactie !

Ria Olsthoorn. Tel. 5918551.

 

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN IN

                                               het najaar van 2017

De club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven? Neemt u dan contact op met Tonny Beek, tel. 5901106

Clubs + cursussen

Inlichtingen

 

 

(

Wanneer

Bloemschikken

Mevr. J. de Vette

 

5919520

 

Dinnerclub

Mevr. M.T. van Asperen

Mevr. A. van Leeuwen

5916780

5917610

1ste vrijdag van de maand

Excursies

Mevr. C. van de Put

5918551

enkele malen per jaar

Fietsen 1

Mevr. A. Fortuin

5914445

dinsdagmorgen juni-juli-aug

Fietsen 2

Mevr. C. van de Put

5918551

woensdagmorgen

Gym op muziek

Mevr. H. Sandifort

5919452

maandag/woensdagmorgen/ donderdagmiddag

Koffieclub

Mevr. A. Hollaar

5920148

1ste dinsdagmorgen v. d. maand

Kookclub

Mevr. R. Reinders

5938648

2e vrijdag van de maand

Kunstgeschiedenis

Mevr. H. Satijn

5913227

donderdagmorgen

Lezingen

Mevr. A. Beek

5901106

2e dinsdag van de maand

Literatuur

Mevr. D. van Dijk

Mevr. H. Kraus

5915440

5920217

1ste dinsdag van de maand

1x per maand, vrijdagmiddag

Mah Jong

Mevr. A. Kok

5911861

in onderling overleg

Museumbezoek

Mevr. I. Dallinga

0611295723

periodiek op donderdag

Reizen

Mevr. M. Roeland

5916336

zie het Maandbericht

Theaterbezoek

Vacant

 

 

Wandelclub

 

Mevr. A. Fortuin

 

5914445

3e woensdag van de maand