Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING ZOUTELANDE
Zoutelande
Bestuur NVVH Zoutelande

Voorzitser

Mevr. Jopie Dingemanse-Hengst

Secretaresse/  Vice voorzitster/ ledenadministratie/ museumclub

Mevr. Nelleke van de Griek-Vernhout
emailadres:  secr-zoutelande@nvvh.nl

Penningmeester

Mevr. Nellie Jasperse-Labruijère
Banknummer NVVH Zoutelande:
NL09RABO0104396725

Publiciteit/ Redactieadres/ Maandbericht/  Webmaster/wandelclub

Mevr. Leida Stroo-Janisse
nvvhpubliciteit@zeelandnet.nl

Consumentenbelangen/Creatief

Mevr.Leny Minderhoud-Geuze

Excursieleidster/ Vorming

Mevr. Christina van Mourick-Maaskant

 Lief en Leed/ Excursies/ 2e secretaresse

Mevr. Jopie Lievense-Lous

Aanspreekpunt Jacobafonds

Mevr. Mieke de Wildt-Haarbosch

Ons E-mail adres: