Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HAREN GR
Haren GR
Bestuur

Voorzitter:
Mw. E. Biezeveld-Dikshoorn, 06 30773035
Secretariaat:
Poorthofsweg 15, 9751 CD  Haren,  e-mail  
2e Secretaris:
Mw. W. Birza-Zuidhoek
Penningmeester 
Mw. M. Cazemier-Kollen
bankgiro NL11 INGB 0000 966524 t.n.v. NVVH-VROUWENNETWERK afd. Haren
Algemeen bestuurslid
Mw. M. Schröder,
PR & Redactie Maandbericht
Mw. J.S.W. Schuur-Wijngaard, tel. 050 5259905
e-mail:
Webmaster/Ledenadministratie
(informatie, aan- en afmeldingen, verhuizingen):

M.E. Kloosterhof-Koiter, tel. 0594 750556
e-mail
Jacobafonds-adviseuse

S.C. Muntinga-Cornet, tel. 050 5345215