Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WESTLAND
Westland
Bridge, Hartenvrouwtrofee

Bridgedrive om de Hartenvrouwtrofee op zaterdag 23 november 2019

Op zaterdag 23 november a.s. wordt voor de 19e keer gestreden om de Hartenvrouwtrofee!

Elk jaar rond de oprichtingsdatum van onze afdeling organiseren wij een open bridgedrive voor vrouwelijke bridgers. Wij uitnodigen jou en uw vriendinnen/vrouwelijke familieleden/etc. van harte hiervoor uit.

De drive wordt weer gehouden in gebouw “De Kiem”, Kon. Julianaweg 91, 2691 GC ’s-Gravenzande op

Zaterdag 23 november 2019

Er wordt een “Topintegraal” gespeeld.

Programma:        de ontvangstruimte is vanaf 9.30 uur open. De drive begint om 10.15 uur. Na de gezamenlijke lunch voortzetting om 13.30 uur. De uitslag zal rond de klok van 15.00 uur bekend zijn. Aansluitend worden de trofee en de prijzen uitgereikt. 

Kosten:                € 38,00 per paar, over te maken op rekeningnummer NL 58 INGB 0008 0065 20 t.n.v. NVVH Hartenvrouw Trofee, o.v.v. de namen van het bridgepaar. Hierin begrepen: koffie met wat lekkers, twee drankjes en een lichte lunch. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname:           het is een open drive, dus elke vrouwelijke bridger is van harte welkom!

Informatie:          Yvonne Reijgersberg

Aanmelden:        per mail op o.v.v. de namen van het bridgepaar en (eventuele) lidmaatschapsnummers van de bond. U ontvangt een bevestiging. Geef ook eventuele aandachtspunten door.

De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening is bijgeschreven.

Yvonne Reijgersberg