Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING APELDOORN
Apeldoorn
Bestuur

Het Bestuur
Voorzitter:  Aline Jansen  tel. 055-5418769
Secretaris:  Willy de Geus   tel.06-31064467   
Penningmeester:  Vacant
Financiële adminstratie: 
Tine van den Brink: tel. 055-3665921
Alg. Bestuurslid: Corinne Voetee tel. 055-5343707
Alg. Bestuurslid: Wil Jekkers. tel:  055-3016224

                            Het bestuur wordt  o.a. bijgestaan door:

Ledenadministratie:  E. Maat  tel. 055-3661783 
Excursieleiding:    Vacant.
Jacobafonds:  A. Bijlsma  tel.  055 5061789
Coordinatie contactvrouwen en lief en leedpot:  Els v.d. Stok  tel. 55- 8431831.
Coordinatie: muziekgeschiedenis/eetgroep: Ans van Kesteren tel. 55- 3557412
Programmacommissie/excursiecommissie: Ans van Kesten (zie boven)
Redactie:  Aline Jansen  tel. 055-5418769 en Anne- Mieke Schulten
Webmaster:  A. Gerretsen tel. 055- 3666265


Meer informatie vindt u in ons Maandbericht of klik op onderstreepte woorden

LIDMAATSCHAP
U ontvangt 6 keer per jaar het  ledenblad van de landelijke   
NVVH-VROUWENNETWERK en 9 keer per jaar het maandbericht        
met daar in de activiteiten van de komende perioden van de afdeling.
Als lid  kunt  u gratis de lezingen bijwonen, aan clubs deelnemen
en cusrsusen tegen kostprijs volgen.

Contributie                                                     € 44,00
inclusief Lief en Leed- pot.
Stichting Jacobafonds           (vrijwillig)       € 0,45 
ACCW                                       (vrijwillig)       € 0,25
 

Aan en afmeldingen en adreswijzingen uitsluitend schriftelijk
voor 1 december bij de ledenadministratie, E. Maat.
Bij opzegging  graag de reden vermelden.