Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
informatie clubs en actviteiten

 

PC/Laptophulp aan huis door een lid van onze vereniging voor leden van Vrouwennetwerk

U hebt een laptop of een PC maar nog niet zoveel ervaring met het versturen vaneen

e-mail ( met of zonder bijlage, foto, afbeelding of document) Of u wilt leren  (veilig) internetten of tekstverwerken. Of u hebt een probleem met uw computer,

smartphone, tablet of laptop. Komt u er zelf niet meer uit en vindt u het prettig dat er even samen met u naar gekeken wordt?

Jokelien van Kampen, in haar werkzame leven docente informatica aan het Graafschap College, wil u graag gratis helpen met al uw digitale problemen, gewoon bij mu thuis. Jokelien van Kampen, tel. 0314 345030

 

 

 

 Fietsclub  contactpersonen Hetty Doppenberg  tel. 382558 

Vanaf maart t/m oktober gaan we elke maand fietsen. De dagen wisselen we vertrekken vanuit een afgesproken adres. Bij toerbeurt worden de tochten door de leden georganiseerd.

Wandelgroep.  contactpersoon  Fredy Breukelaar, tel. 0315 325085

Elke donderdagmiddag gaat een groep met de stokken de natuur in, maar wie zonder stokken wil lopen is ook van harte welkom. 

Filmclub. contactpersoon Hanneke van Doorn   tel: 325120

Gemiddeld 1 x per maand  is er de mogelijkheid om samen naar de film te gaan.Alleen komt het er vaak niet van en bovendien is het veel gezelliger samen in de pauze en voor wie wil na de film nog even napraten. Via de mail krijgen we bericht welke film er is uitgezocht en het slelt zelden teleur. We gaan op dinsdagmiddagen in de Gruitpoort, 

Gezamenlijk uit eten. contactpersoon Gus Mendelts tel: 645918  / Jokelien van Kampen  tel. 345030

Eens per maand wordt er in verschillende restaurants in Doetinchem gegeten. In de zomer 's-avonds en omdat veel dames niet graag in het donker weer naar huis gaan wordt er 's-winters geluncht. 

 Leeskring.  contactpersoon Hanneke Zetsma  tel: 335105

Ongeveer een maal in de zes weken komt de groep bij elkaar om een boek te bespreken.De keuze van het telezen boek wordt gezamenlijk gemaakt. Elke deelnemer  krijgt een aantal vragen/opmerkingen over het boek, hetgeen als leidraad dient voor het gesprek. Het gesprek vindt plaats in de bibliotheek. 

Weekendactiviteiten. contactpersoon  Hanneke van Doorn tel. 325120

Veel vrouwen hebben hun partner verloren, kinderen wonen ver weg en hebben het druk. Het weekend kan dan saai zijn. Samen ergens naar toe gaan kan dan een uitkomst zijn. Voor meer informatie  zie maandblad.

 Kunstclub.  contactpersoon  Anneke Mante  tel: 323861/ Bernadine Koster tel: 342744

Al veel mooie musea en prachtige exposities hebben we bezocht. Twee tot drie keer per jaar wordt er een keuze gemaakt en gaan we samen met auto's of per trein er op uit. 

Klassieke muziek. contactpersoon  Anneke Mante  tel: 323861

Eens per twee maanden komt  docent Herbert Tangelder een muziekprogramma verzorgen. Dit was een huiskamerproject. Er is zoveel belangstelling voor dat we deze ochtenden verplaatst hebben naar zalencentrum "De Kruisberg"..

Jazzclub. contactpersoon Ina Friese  tel.0315 325031

De heer Peter van den Bremen, voorzitter van Doe-Jazz en beoefenaar van deze muziek, verzorgt deze ochten bij hem thuis. Het aantal deelnemers aan deze ochtenden is daarom beperkt.

 Gespreksgroep.  contactpersoon Hanneke Zetsma tel. 335105

Dit was een idéé van een van onze leden. Het is een groot succes. Het is  een huiskamerproject. Samen wordt een thema vastgesteld waar de volgende keer over gepraat wordt. 

De data van de bijeenkomsten van bovenstaande clubs worden zoveel mogelijk in de agenda vermeld.