Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
programaboekje juni 2019

PROGRAMMABOEKJE
52e Jaargang 2019

              juni, juli, augustus

 

 

Voorzitter
K.K.Friese-Stuut, Overtuin 3, 7061 DH  TERBORG
Tel. 0315–325031
Vice-voorzitter /2de  penningmeester
A.E. Mante-Staal, Van Tienhovenlaan 15, 7009 BE  DOETINCHEM
Tel. 0314-323861
1e Penningmeester
T. van ’t Sant-Kuizenga, Lebuïnestraat 6, 7009 MT  DOETINCHEM, Tel. 0314-342819
Secretariaat
B. Koster- v. Dulmen, Spoorstraat 29, 7003 DX  DOETINCHEM
Tel. 0314-342744, e.mail:
F. Holders-Venhorst, Platanenhof  33, 7001 CC  DOETINCHEM
Tel. 0314-391180
Programmering
I. Smit- Schoolen, Tramstraat 39, 7001 CH  DOETINCHEM
Tel. 0314-341811
J.M. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS  DOETINCHEM
Tel. 0314-345030
Bestuurslid algemene zaken
H. van Doorn-Zappeij, Burg, Kehrerstraat 15, 7002 LA  DOETINCHEM, Tel. 0314-325120 

REDACTIE Nieuwsbericht
J.M. van Kampen  Tel. 0314-345030
F. Holders             Tel. 0314-391180

 

CONTRIBUTIE 2019. De contributie bedraagt per 1-1-2019 € 45,-- eventueel vermeerderd met de vrijwillige bijdrage voor het Jacobafonds van € 0,45 en € 0,25 voor A.C.W.W. 

INHOUDSOPGAVE                                           VANAF PAGINA 
Van de voorzitster                                                                        2
Agenda juni, juli, augustus                                                        3
Agenda (onder voorbehoud) september, oktober, november, december                                                                                         3
Informatie diverse clubs                                                               4
Aanspreekpunten div. clubs                                                         5
Terugblik                                                                                       6
Bestuursmededelingen                                                                7
Fietsen naar Italië                                                                        8
Advertenties                                                                       10 – 11

Alle verenigingsactiviteiten worden gehouden bij Restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, tel. 324123. De aanvangstijden voor alle middagen zijn 14.00 uur. Zo niet, dan staat dit vermeld in het maandbericht. Belangstellenden en introducés zijn altijd van harte welkom tegen de bekende voorwaarden en betalen € 2,50. Deelneming aan activiteiten van onze afdeling is altijd op eigen risico, er kan dus geen claim worden ingediend, dit vanwege de Arbowet.      

VAN DE VOORZITSTER

Beste leden,

De paasdagen zijn bijzonder zonnig verlopen. Hopelijk hebben jullie er van genoten. Voor jullie ligt de “nieuwe” uitgave van ons groene maandbericht: een geel A5-PROGRAMMABOEKJE. We hopen dat het met aandacht wordt gelezen en dat de “evenementen” in jullie agenda genoteerd zullen worden. Te vaak horen we nog: ”o, dat wist ik niet” of “ik ben het helemaal vergeten”.

Ik wens jullie veel leesplezier toe en hopelijk tot ziens op één van onze laatste bijeenkomsten van dit seizoen. In ieder geval wens ik jullie allen een goede zomer toe.

Namens het bestuur, Ina Friese 

 

voor juni, juli en augustus

Fietsen
met de fietsclub: Wo 19 juni, dinsdag 23 juli, woensdag 21 augustus
Leeskring: Vrijdag 7 juni om 13.30 uur in de bibliotheek
Gespreksgroep: maandag 24 juni om 10.00 uur
Eetclub: Donderdag 20 juni om 17.00 uur
Nordic Walking: Iedere donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf een afgesproken plek
Koffie- ochtenden: Di 18 juni, Di 16 juli en
Di 20 augustus (10.30 uur bij Eef’s Brasserie)

voor de maanden september, oktober, november, december (onder voorbehoud)


Voor het nieuwe seizoen 2019/2020 is er weer een gevarieerd programma samengesteld met verrassende gasten en ontspannende en informatieve onderwerpen. Het Bestuur hoopt u allen op onze middagen en activiteiten te begroeten. Houdt u hiervoor altijd het PROGRAMMABOEKJE goed in de gaten!:


Do 12 september: Notaris C. Doppenberg (levenseinde testament)
Di 17 september: Fietsen
Wo 25 september: Maurits Steverink (het belang van duurzaam en lokaal eten)
Do 3 oktober: Kunstexcursie naar museum Staal in Almen
Wo 9 oktober: Fietsen
Di 15 oktober:  10.15 Bezoek Stadsmuseum Doetinchem + stadswandeling met gids + lunch (om ongeveer 12.15/12.30)
Wo 16  oktober: Jazzochtend
Di 29 oktober: Klassieke muziek
Do 31 oktober: De heer F. van Lammeren (geschiedenis van verpleging/ziekenhuis)
Wo 13 november: Jazzochtend
Do 14 november: Jacqueline ter Bogt (de ecologische voetafdruk)
Do 28 november: De heer T. van Buul (Lezing over de VOC en Indonesië van voor de WOII)
Di 3 december: Sinterklaasbijeenkomst
Di 10 december: Klassieke muziek
Wo 18 december: Kerstbijeenkomst

INFORMATIE DIVERSE CLUBS

Fietsclub: 25 April 2019 onze eerste tocht gemaakt met goed fietsweer. Een prachtige tocht vanaf ‘t Onland, via Gaanderen met koffiestop bij sluis De Pol en lunch bij knooppunt Laag-Keppel. Terug via Hummelo, buitengebied naar eindpunt De Kruisberg.
Deze tocht was door Joke van Kalkeren en Jokelien van Kampen voorbereid. Wilt u zich aanmelden, een keer meefietsen of wilt u inlichtingen dan kunt zich laten informeren door Hetty Doppenberg (0314-382558).

Eetclub: Samen eten is ook in de zomer gezellig, vooral als we van tevoren nog iets kunnen drinken op het terras van het restaurant(je). Op donderdag 2 mei kwamen wij om 17.00 uur bij elkaar bij Stretto (Waterstraat). Om de 6 weken lunchen/eten wij. Op donderdag 20 juni eten wij bij De Bank om 17.00 uur. Nieuwe belangstellenden zijn hartelijk welkom. U kunt zich opgeven uiterlijk op 13 juni of aanmelden als nieuw lid bij Jokelien van Kampen (0314-345030).

Filmmiddag: De filmclub heeft in het seizoen 2018/2019 in De Gruitpoort een aantal mooie films bezocht. Wilt u in het nieuwe seizoen ook eens op dinsdagmiddag in De Gruitpoort van een mooie film genieten neem dan contact op met
Hanneke van Doorn (0314325120).

Leeskring: De leden van de leeskring kwamen om 13.30 uur bij elkaar in de bibliotheek op vrijdagmiddag 03 mei jl. Besproken werd het boek “De acht bergen”, geschreven door P. Cognetti. Op vrijdag 7 juni om 13.30 wij het boek ”Ivanov” van Hanna Bervoets. Wilt u ook eens ervaren hoe het is om met elkaar over een boek te praten, meldt u zich dan bij Hanneke Zetsma (0314335105) of zetsmadoet@gmail.com. Het is altijd in de spreekruimte van de bibliotheek van 13.3016.00/16.15 uur (ongeveer eens in de twee maanden).

Nordic Walking: Elke donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf een afgesproken locatie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Fredie Breukelaar (0315-325085). Ook in de zomermaanden!

Gespreksgroep: Dit is een huiskamerbijeenkomst, waarbij diegenen die plaats hebben voor een grotere groep beurtelings gastvrouw zijn. De onderwerpen worden ingeleid door Mariet van Zanten.

Op maandag 15 april was het onderwerp: wat waren je toekomstdromen toen je een puber was. We hebben vooral gepraat over wat er van die dromen terecht is gekomen. De een kon naar het buitenland, de ander werd verwacht meteen te gaan werken.
Niks geen dromen, zoiets kwam niet aan de orde. Buitenland al helemaal niet. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op maandag  24 juni bij Elly te Dorsthorst om 10.00 uur. (Graag om 09.45 uur aanwezig). Dan zal het onderwerp zijn: geloven. Dit hoeft niet per se een religieus geloof te zijn, maar denk ook maar aan eens aan het geloof in Zwarte Piet. Wat betekent het voor je dat we die nu moeten afschaffen?

De weekend (ZaZo)groep: Samen gezellig uit op een zaterdag of zondag. Zaterdagochtend 13 april kwamen wij bij elkaar in de Wingerd en na dit ochtendconcert hebben wij geluncht bij Eef`s Brasserie. Zondagmiddag hebben wij genoten in de Kruisberg van Dokter Jazz & Co. Na deze swingende muziek hebben we nog geluncht in de Kruisberg. Ook was een aantal van ons zondagmorgen aanwezig bij het Lichtpuntjesconcert in het Inloophuis. Heeft u belangstelling voor deze groep, dan kunt u zich melden bij
Jokelien vanKampen (0314-345030) of Fried Holders (0314-391180)

Aanspreekpunten van diverse clubs:
Fietsclub                     H. van Doppenberg                Tel. 0314-382558
                                   H. van Doorn                         Tel. 0314-325120
Filmclub                      H. van Doorn                          Tel. 0314-325120
Eetclub                       J. van Kampen                       Tel. 0314-345030
Gespreksgroep           H. Zetsma                              Tel. 0314-335105
Leeskring                    H. Zetsma                              Tel. 0314-335105
Nordic Walking           F. Breukelaar                        Tel. 0315-325085
Weekendcontact        J. van Kampen                       Tel. 0314-345030
                                    F. Holders                              Tel. 0314-391180
Kunstclub                   B. Koster                                Tel. 0314-342744
                                   A. Mante                                Tel. 0314-323861

TERUGBLIK

Dinsdag 12 februari hebben we genoten van een lezing over 12 Wereldvrouwen, gehouden door de heer Rob van Eck. De opkomst was enorm groot.

Woensdag 20 februari: Hebben wij geluncht in het restaurant van het Graafschap college. We konden weer genieten van een met veel zorg en aandacht bereide lunch.

Dinsdag 26 februari: Ledenvergadering en na afloop van de ALV hield Hennie Jansen een lezing over het Inloophuis Oude IJssel.

Woensdag 13 maart: De heer M. Collignon vertelde ons op een toegankelijke manier ahv foto’s en beelden de huidige samenstelling van ons zonnestelsel. Een zeer interessante middag.

Dinsdagmorgen 19 maart: De heer H. Tangelder kon de aanwezigen weer boeien met prachtige muziek en informatie over: “De 7 laatste woorden van Jezus aan het kruis”, gecomponeerd door Haydn.

Kunstexcursie: Op 21 maart jl. hebben we een galerie in Doesburg bezocht. Dit Kunst Atelier, zoals het genoemd wordt, bevindt zich aan het Gildehofje ,dat weer een "zij arm" is van de Meipoortstraat.
We werden verwelkomd met thee en iets erbij door de kunstenaars Ad van den Brink en Marga Bles. Eerst vertelde Marga Bles ons het één en ander van haar werkzaamheden, nl. grafisch werk, fine artprint en bronzen beelden. En ter plekke konden we een aantal van haar kunstwerken bewonderen. Ook Ad van den Brink vertelde gepassioneerd over zijn werkzaamheden. Hij heeft veel grote opdrachten gehad. Ook hij maakt bronzen beelden en verder vooral schilderijen en grafisch werk. Tot slot kregen we nog een quiz. De meesten van ons hadden de helft van de multiple choice vragen fout beantwoord, maar één was de beste met de juiste antwoorden en kreeg een mooi kunstboek mee.
In de Meipoortstraat hadden we bij Stippels en Rozen gereserveerd. Daar konden we, behalve van thee met iets lekkers, ook nog rondkijken in de winkel waar volop sieraden, accessoires en veel, heel veel kralen te koop zijn. Naast de kunst hadden we dus ook nog iets anders. Het was een geslaagde middag en we hadden er ook nog mooi weer bij!
 

Dinsdag 26 maart: de heer L. Fraanje is niet alleen een begenadigd verteller, ook liet hij zijn prachtige natuurfoto`s zien van het wild op de Hoge Veluwe. We hebben genoten deze middag!

Woensdag 17 april: Prachtige quilts konden wij bewonderen, gemaakt door mevrouw Aukes. Niet alleen liet ze ons haar werkstukken zien, ook kon ze er veel over vertellen. Zo weten we nu wat het verschil is tussen patchwork en quilten. Die middag konden we ook  -  de door sommige leden zelfgemaakte  - fraaie paasstukjes kopen en die gingen zoals altijd grif van de hand.

Dinsdag 14 mei: Excursie naar de natuurtuin in Sinderen: Natuurlijk Buiten

Dinsdag 28 mei: Afsluiting van het VNW-seizoen. Dit keer hebben wij het seizoen afgesloten met een heerlijke lunch in De Kruisberg. Voor de lunch hield de heer R. v.d. Kruyk een lezing over wolven in Nederland

WELKOM NIEUWE LEDEN:
De dames: G. Massen, R. Kamps-Teunissen, I. v.d. Besselaar,
M. Hof-van Hal, A. Bastiaans-Boonen, C. Pos-Oskam,
T. Ebbers-Velzeboer, I. Jansen Venneboer

Is uw vriendin al lid
van onze vereniging?

Kopij voor het PROGRAMMABOEKJE  september, oktober moet uiterlijk binnen zijn: 31 juli 2019 bij J.M.van Kampen

FIETSEN NAAR ITALIË
Negen jaar was ik toen ik op het vliegtuig naar Parijs werd gezet om er twee maanden in een Frans gezin door te brengen. Tijdens een vakantie had mijn moeder een chique Franse dame leren kennen die dacht dat wij van adel waren omdat er ‘van’ voor onze naam stond. Ze wilde pronken met haar Nederlandse kennissen en nodige mij uit om samen met haar kinderen de vakantie door te brengen. ‘Kijk maar goed hoe de andere kindertjes het doen,’ had mijn moeder gezegd, ’pas je aan!’ Voor ik wegging had ik nog een paar lessen Frans gehad, dus ik kende de dubbele ontkenning ne-pas.Toen ik de eerste keer geplaagd werd riep ik dus ne-pas-faire! Binnen een etmaal had ik door dat ik arrête! moest roepen of laisse! Of een mep moest geven, net als de andere kinderen. Ik paste mij aan. Ik leerde mijn stokbrood in de koffie te dopen.

Later stuurde mijn moeder mij naar Engeland en naar Duitsland. Talen leren en kennis maken met andere culturen vond mijn moeder een belangrijk onderdeel van onze opvoeding. Ik vond het niet altijd leuk om zo lang van huis te zijn, maar ben haar nu eeuwig dankbaar. Ik spreek mijn talen, ik weet hoe ik mij in den vreemde gedragen moet.

Zes jaar geleden werd mijn oudste kleindochter door YFU (Youth for Understanding) voor een jaar naar Zwitserland uitgezonden en nu zit mijn kleinzoon, ook weer met YFU, al bijna jaar in Italië. Ik hoop hem binnenkort te gaan opzoeken. En wel op de fiets!

‘Gekkenwerk!’ riep de een, toen ze hoorde van mijn plan. ‘Stoer’ riep een ander. Maar toen ik met Kerst van een van onze leden een beschermengeltje kreeg, voor onderweg, wist ik dat ik gaan kon. Op 5 mei ga ik met een gerust hart op reis!


Onderweg zal ik een verslag doen van mijn tocht d.m.v. een blog. Volg mij op: https://www.yfu.nl/road2jacob.
Mariet van Zanten

 

ONZE DOELSTELLINGEN

Onze vereniging stelt zich ten doel:
-De behartiging van de belangen van de vrouw in de maatschappij.
-Het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit.
-Het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van de vrouw als lid van de samenleving.
-Het geven van onderzoek en het voeren van een eigen keurmerk.
-De vereniging is toegankelijk voor elke vrouw.
-De vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en
onthoudt zich van partijpolitiek.