Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
programaboekje september 2019

PROGRAMMABOEKJE
52e Jaargang 2019

              September, oktober

 

 

Voorzitter
K.K.Friese-Stuut, Overtuin 3, 7061 DH  TERBORG
Tel. 0315–325031
Vice-voorzitter /2de  penningmeester
A.E. Mante-Staal, Van Tienhovenlaan 15
7009 BE  DOETINCHEM, Tel. 0314-323861
1e Penningmeester
T. van ’t Sant-Kuizenga, Lebuïnestraat 6
7009 MT  DOETINCHEM, Tel. 0314-342819

Secretariaat
B. Koster- v. Dulmen, Spoorstraat 29
7003 DX  DOETINCHEM, Tel. 0314-342744
e.mail:

F. Holders-Venhorst, Platanenhof  33
7001 CC  DOETINCHEM, Tel. 0314-391180
Programmering
I. Smit- Schoolen, Tramstraat 39
7001 CH  DOETINCHEM, Tel. 0314-341811

J.M. van Kampen, Mackaylaan 33
7003 AS  DOETINCHEM, Tel. 0314-345030
Bestuurslid algemene zaken
H. van Doorn-Zappeij, Burg, Kehrerstraat 15
7002 LA  DOETINCHEM, Tel. 0314-325120 

REDACTIE Nieuwsbericht
J.M. van Kampen  Tel. 0314-345030
F. Holders             Tel. 0314-391180

DAMES KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS

 

 
   

 


CONTRIBUTIE 2019. De contributie bedraagt per 1-1-2019 € 45,-- eventueel vermeerderd met de vrijwillige bijdrage voor het Jacobafonds van € 0,45 en € 0,25 voor A.C.W.W. 

 

INHOUDSOPGAVE                                           VANAF PAGINA 
Van de voorzitster                                                                    2
Agenda september, oktober                                                  3
Wat er komt in november en december                                5                                                      Informatie diverse clubs                                                          6

Aanspreekpunten div. clubs                                                     7
Terugblik                                                                                   8
Bestuursmededelingen                                                             8
Advertenties                                                                             10 – 11                             

Alle verenigingsactiviteiten worden gehouden bij Restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, tel. 324123. De aanvangstijden voor alle middagen zijn 14.00 uur. Zo niet, dan staat dit vermeld in het maandbericht. Belangstellenden en introducés zijn altijd van harte welkom tegen de bekende voorwaarden en betalen € 3. Deelneming aan activiteiten van onze afdeling is altijd op eigen risico, er kan dus geen claim worden ingediend, dit vanwege de Arbowet.      

VAN DE VOORZITSTER

Beste leden,

Het is me het zomertje wel! We kunnen niet zeggen dat we de zon niet hebben gezien. Ondanks de soms veel te hete dagen en nachten heeft het bestuur niet stil gezeten en nagedacht om de leden weer een goed seizoen te bieden. De dames van de programmering, Ineke en Jokelien hebben veel aandacht besteed aan het samenstellen van een aantal lezingen en uitjes die hopelijk weerklank gaan vinden bij velen.

De clubbijeenkomsten werden ondanks het warme weer heel goed bezocht. Dank aan de leidsters hiervoor. Ook de koffieochtenden waren heel gezellig. In september gaan we elkaar weer ontmoeten en ik verheug me erop jullie in “grote getale” te mogen begroeten.

Geniet verder nog volop van de zomer. Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ina Friese

 

Data voor september, oktober

Donderdag 12 september: Mr. C. (Cees) Doppenberg, oud-notaris. Onderwerp: “Levenstestament”.

Heb ik een levenstestament nodig?

Wie regelt mijn zaken wanneer ik zelf geen beslissingen meer kan nemen?  Ziekte, coma en dementie kan een oorzaak zijn. Hoe moet mijn huis dan worden verkocht? Kan mijn hypotheek nog wel worden vernieuwd? Wie kan mijn rekeningen betalen? Wie neemt mijn medische beslissingen. Het is tijd de regie in eigen hand te nemen. 

U kunt dit vastleggen in een levenstestament. 

Cees Doppenberg, oud notaris te Doetinchem, legt in de lezing op 12 september uit wat een levenstestament is en wat erin zoal geregeld kan worden. Ook vertelt hij over de gevolgen wanneer er niets is geregeld. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat een naaste automatisch de zaken voor u kan voortzetten. Voor een alleenstaande is er nog meer reden een levenstestament te hebben. In een testament wordt geregeld wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na overlijden.  Het levenstestament regelt de zaken tijdens het leven.

Het wordt een interactieve presentatie, waarin tijd is voor al uw vragen. 

Dinsdag 17 september: Fietsen. Zie ook pagina 6.  

Donderdag 19 september: We eten met de Eetclub om 17.00 uur bij Eetcafé Jansen, Waterstraat 4/4b. Zie ook pagina 6.

Woensdag 25 september: Het belang van duurzaam en lokaal eten. Een lezing over eco-gastronomie in de Achterhoek en Liemers door Maurits Steverink.

In het voorjaar van dit jaar kwamen er twee nieuwe Achterhoekse Smaakboeken over eco-gastronomie in de Achterhoek en Liemers op de markt. De beide Smaakboeken zijn het resultaat van het project Smaakacademie Achterhoek. De kartrekker van het project Smaakacademie Achterhoek en bijbehorende Smaakboeken is foodspecialist Maurits Steverink van kenniscentrum Nelles.

De boeken, die informatie bevatten over streekeigen voedsel, geven volgens Smaakacademie Achterhoek een invulling aan eco-gastronomie. Hierbij wordt uitgegaan van een landbouw en voedselvoorziening zonder verspilling. Daarnaast wordt er bij eco-gastronomie rekening gehouden met het klimaat, natuurlijke omstandigheden, dierenwelzijn. De werkwijze binnen dit vakgebied volgt de principes van een circulaire economie.Werken volgens de principes van eco-gastronomie betekent vaak ‘anders werken’. Zo kunnen de horeca, bakkers, groenteboeren, et cetera niet langer, ongeacht het seizoen, alles bij de groothandel of teler bestellen. Ook zou van consumenten verwacht mogen worden dat zij rekening houden met de tijd van het jaar en de beperkte beschikbaarheid van sommige producten. Van boeren wordt gevraagd dat zij in overleg gaan met hun afnemers en de consument.

We kunnen uitkijken naar een boeiende en interessante lezing.
 

Donderdag 3 oktober: Kunstexcursie naar museum Staal in Almen.

Op donderdag 3 oktober is er de mogelijkheid om mee te gaan naar museum STAAL in Almen. Het museum is in juni 2018 geopend. Het biedt informatie over de dichter Staring, boerentrots, muzieksalon, romantiek en landgoederen. We hebben een rondleiding afgesproken zodat we wat meer informatie krijgen. Aan het eind van de middag is er de mogelijkheid om ergens koffie/thee te drinken. Helaas is het niet mogelijk om gebruik te maken van de museumjaarkaart.

Museum Staal, Dorpstraat 39, 7218 AC ,Almen ( 60 km)

Kosten: reiskosten €15,00 per auto

Entree € 7,50 p.p.

Rondleiding € 50,00 per groep

Koffie/thee

Vertrek 13.00 uur parkeerplaats Kruisberg.

Opgeven uiterlijk tot zondag 29 september bij: Anneke Mante tel.0314-32861 of bij Bernadine Koster 0314-342744

( s.v.p. aangeven of je de beschikking hebt over een auto)


Wo 9 oktober: Fietsen. Zie ook pagina 6.

 

Di 15 oktober 10.15 uur: Bezoek Stadsmuseum Doetinchem. Om 10.45 uur: stadswandeling met gids. Om 12.15/12.30 uur: lunch in het Borghuis.

We bezoeken eerst om 10.15 uur het Stadsmuseum (In het oude Postkantoor, Van Nispenstraat 2). Er is een lift aanwezig! Daarna maken wij om 10.45 uur onder leiding van een stadsgids van Stichting Gilde Doetinchem een wandeling van ongeveer een klein uur. In die tijd laat de gids u zien wat de stad te bieden heeft.

12.15 uur: Aansluitend op deze wandeling gaan wij om 12.15/12.30 uur lunchen in restaurant Borghuis (ook gevestigd in het oude Postkantoor).

Kosten: € 4,75 pp bezoek museum. (In het bezit van een museumjaarkaart: gratis!) + € 2,50 pp voor een rondleiding door een gids + € 3,50 pp voor de wandeling. De lunch + de drank is voor eigen rekening. Wilt u alléén meedoen aan de lunch, dat kan ook! Dit moet u dan wel duidelijk aangeven als u zich opgeeft bij Ineke Smit (0314-341811) of bij Jokelien van Kampen (0314-345030. U kunt zich uiterlijk tot donderdag 3 oktober opgeven bij een van beiden.  Nogmaals graag bij het opgeven aangeven of u aan alles (museumbezoek, de wandeling èn de lunch) meedoet, of alleen aan de lunch.

 

Woensdag 16 oktober: Jazzochtend bij de familie P. van den Bremen. Aanvang 10.00 uur. Graag om 09.45 uur aanwezig.

 

Dinsdag 29 oktober: Klassieke muziek in restaurant De Kruisberg. Aanvang 10.00 uur.

 

Donderdag 31 oktober: De heer F. van Lammeren houdt een lezing over de geschiedenis van de architectuur van ziekenhuizen. Dit belooft een boeiende middag te worden.


Data: november en december (onder voorbehoud)
 

Woensdag 13 novemb​er: Jazzochtend
 

Donderdag 14 november: Jacqueline ter Bogt (de ecologische voetafdruk)

Donderdag 28 november: De heer T. van Buul (Lezing over de VOC en Indonesië van voor de WOII)
 

Dinsdag 3 december: Bijeenkomst in Restaurant De Kruisberg. O.l.v. mevrouw Aukes-Wolters maken we iets voor de Kerst.
 

Dinsdag 10 december: Klassieke muziek in Restuarant De Kruisberg
 

Wo 18 december: Kerstbijeenkomst in Restaurant De Kruisberg!

 

 

INFORMATIE DIVERSE CLUBS

Eetclub: Samen eten is altijd heel gezellig!. Op donderdag 19 september eten wij bij Eetcafé Jansen, Waterstraat 4/4b. Na afloop spreken wij dan altijd weer af waar we de volgende keer gaan eten. We komen om de 6 weken bij elkaar. Vanaf oktober eten wij weer om 12.00 uur. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Jokelien van Kampen (0314-345030).

Fietsclub: Wilt u zich aanmelden, of wilt u inlichtingen dan kunt zich laten informeren door Hetty Doppenberg (0314-382558) en Hanneke van Doorn (0314-325120. We fietsen van april t/m oktober.

Filmmiddag: De filmclub heeft in het seizoen 2018/2019 in De Gruitpoort een aantal mooie films bezocht. Wilt u in het nieuwe seizoen 2019/2020 ook eens op dinsdagmiddag in De Gruitpoort van een mooie film genieten neem dan contact op met
Hanneke van Doorn (0314‑325120).

Gespreksgroep: Dit is een huiskamerbijeenkomst, waarbij diegenen die plaats hebben voor een grotere groep beurtelings gastvrouw zijn. De Gespreksgroep kwam weer bij elkaar op maandag 12 augustus. Het onderwerp was verveling. Veel mensen klagen over te weinig tijd, druk, druk, druk. Maar wat als je het niet (meer) zo druk hebt? Als je misschien zelfs te véél tijd hebt. Ligt verveling dan op de loer? Wat is het verschil tussen ‘lekker niksen’ en je vervelen? Kun je iets doen tegen verveling? Moet je iets doen tegen verveling?
We kwamen bij elkaar bij Corrie Buttner. Mariet van Zanten leidde dit gesprek zoals altijd weer in

Leeskring: Wilt u ook eens ervaren hoe het is om met elkaar over een boek te praten, meldt u zich dan aan bij Hanneke Zetsma (0314‑335105) of zetsmadoet@gmail.com. Het is altijd in de spreekruimte van de bibliotheek van 13.30‑16.00/16.15 uur (ongeveer eens in de twee maanden).

Nordin Walking: Elke donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf een afgesproken locatie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Fredie Breukelaar (0315-325085). Ook in de zomermaanden!

Weekend (ZaZo)groep: Samen gezellig uit op een zaterdag of zondag. Deze zomer hebben wij veel leuke dingen gedaan en zijn we naar veel leuke dingen geweest: o.a. concerten bezocht, geluncht, film bezocht in `t Ontmoetingspunt `t Brewinc,
Bestond deze groep in het begin uit 7 personen, nu is het aantal verdubbeld (14)! Heeft u belangstelling voor deze groep, dan kunt u zich aanmelden bij Jokelien van‑Kampen (0314-345030) of 
Fried Holders (0314-391180)

AANSPREEKPUNTEN DIVERSE CLUBS
Fietsclub                     H. Doppenberg                       Tel. 0314-382558
                                   H. van Doorn                         Tel. 0314-325120
Filmclub                      H. van Doorn                          Tel. 0314-325120
Eetclub                       J. van Kampen                       Tel. 0314-345030
Gespreksgroep           H. Zetsma                              Tel. 0314-335105
Leeskring                    H. Zetsma                              Tel. 0314-335105
Nordic Walking           F. Breukelaar                        Tel. 0315-325085
Weekendcontact        J. van Kampen                       Tel. 0314-345030
                                    F. Holders                              Tel. 0314-391180
Kunstclub                   B. Koster                                Tel. 0314-342744
                                   A. Mante                                 Tel. 0314-323861

 

 

TERUGBLIK

Er is nog geen terugblik wat de bijeenkomsten betreft.
In september begint het nieuwe seizoen. We hopen dat u weer met veel plezier aan diverse activiteiten gaat deelnemen en het bestuur hoopt ook weer op een goede opkomst van de leden in dit verenigingsseizoen 2019/2020.

 

BESTUURSMEDEDELINGEN

Het bestuur kwam na de vakantie weer bijeen op dinsdag 27 augustus.

 

Ziekenbezoek: Bent u ziek of weet u dat één van onze leden ziek is, laat het ons dan even weten! Wij kunnen dan een bezoekje brengen of een kaart sturen.

Geef even een berichtje aan Bernadine Koster ((0314‑342744). Zij neemt dan contact op met een van de ziekenbezoeksters

 

Kopij voor het PROGRAMMABOEKJE  november, december moet uiterlijk binnen zijn: 30 september 2019 bij J.M. van Kampen