Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DOETINCHEM
Doetinchem
programmaboekje november2019.

 

Programmaboekje 2e Jaargang 2019

                                   November, december

 

Voorzitter
*K.K.Friese-Stuut, Overtuin 3, 7061 DH  TERBORG
Tel. 0315–325031
 

Vice-voorzitter /2de  penningmeester
*A.E. Mante-Staal, Van Tienhovenlaan 15
7009 BE  DOETINCHEM, Tel. 0314-323861

1e Penningmeester
*T. van ’t Sant-Kuizenga, Lebuïnestraat 6
7009 MT  DOETINCHEM, Tel. 0314-342819


Secretariaat
*B. Koster- v. Dulmen, Spoorstraat 29
7003 DX  DOETINCHEM, Tel. 0314-342744
e.mail:
*F. Holders-Venhorst, Platanenhof  33
7001 CC  DOETINCHEM, Tel. 0314-391180
 

Programmering
*I. Smit- Schoolen, Tramstraat 39
7001 CH  DOETINCHEM, Tel. 0314-341811
*J.M. van Kampen, Mackaylaan 33
7003 AS  DOETINCHEM, Tel. 0314-345030
Bestuurslid algemene zaken
*H. van Doorn-Zappeij, Burg, Kehrerstraat 15
7002 LA  DOETINCHEM, Tel. 0314-325120 

REDACTIE Nieuwsbericht
*J.M. van Kampen  Tel. 0314-345030
*F. Holders             Tel. 0314-391180
 

DAMES KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERSPROGRAMMABOEKJE
 

              

 

 

CONTRIBUTIE 2019. De contributie bedraagt per 1-1-2019 € 45,-- eventueel vermeerderd met de vrijwillige bijdrage voor het Jacobafonds van € 0,45 en € 0,25 voor A.C.W.W. 

 

INHOUDSOPGAVE                                           VANAF PAGINA 
Voorwoord van de voorzitster                                                      2  
Agenda november en december                                               3
Wat er komt in januari en februari(onder voorbehoud)             5                                                  Informatie diverse clubs                                                              6
Aanspreekpunten div. clubs                                                        7
Terugblik                                                                                     7         

Bestuursmededelingen                                                               8
Advertenties                                                                               10 – 11           

                 

Alle verenigingsactiviteiten worden gehouden bij Restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, tel. 324123. De aanvangstijden voor alle middagen zijn 14.00 uur. Zo niet, dan staat dit vermeld in het maandbericht. Belangstellenden en introducés zijn altijd van harte welkom tegen de bekende voorwaarden en betalen € 2,50. Deelneming aan activiteiten van onze afdeling is altijd op eigen risico, er kan dus geen claim worden ingediend, dit vanwege de Arbowet. 

 

   

VOORWOORD VAN DE VOORZITSTER

Beste leden,

Wat een fijne start van onze vereniging op donderdag 12 september. Een heldere presentatie over een actueel onderwerp gepresenteerd door oud-notaris Doppenberg en beluisterd door een groot aantal leden. Mogen er meer van deze bijeenkomsten volgen!
Met onze clubs gaat het ook goed. Indien er belangstelling voor is gaan we starten met een “Spelletjes Club”. Ineke Smit stelt haar huiskamer beschikbaar. Zij zal gastvrouw zijn. Er zijn volop spellen beschikbaar. In overleg zal een tijdstip worden vastgesteld. We gaan tot maximaal 8 personen.

Dan nu onze jazz-club. Deze mag zich verheugen op een ruime belangstelling. De deelnemers staan genoteerd. Mocht je niet komen, dan graag een belletje naar mij. Als er nog liefhebbers zijn meld je dan aan. Waarschijnlijk kan er dan een 2e club komen. Dit geldt ook voor de “Gespreksgroep”. De wandelgroep kan ook nieuwe deelnemers gebruiken. Je bent niet verplicht stokken te gebruiken. We wandelen ongeveer 5 kwartier en sluiten vaak af met koffie of thee. Ook de fietsgroep kan nieuwe leden gebruiken. Meld je aan bij de leidsters (zie Pag.7). De liefhebbers van Klassieke Muziek zijn ook welkom. De zaal in de Kruisberg is groot genoeg. Het staat jullie vrij om je aan te melden bij de diverse andere clubs. (Zie Pag. 7).

Zo blijven we actief bezig. Laten we zo doorgaan! Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

INa Friese

Agenda  voor november, december


Woensdag 13 november: Jazzochtend bij de familie P. v.d. Bremen. Aanvang 10.00 uur. Als u deze ochtend verhinderd bent om te komen, dan graag tijdig afmelden bij Ina Friese.
Lees hierover ook het Voorwoord (Pag. 2).
 

Donderdag 14 november: Jacqueline ter Bogt (de ecologische voetafdruk): Wij lenen de aarde van onze kinderen. En wat je leent moet in goede staat terugkomen, liefst met rente. 

Wat is uw footprint? Hoeveel aarde gebruikt u? Ik vertel u wat er aan de hand is in de wereld en wat u kunt doen om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Huiswerk: Doe de voetafdruk test bij het wereld natuurfonds. Google op WNF voetafdrukken en de test verschijnt boven aan uw scherm.

Ik verheug me er op u te verwelkomen. 

Gastvrouwen: Joke de Jong en Hanneke van Doorn.

Donderdag 28 november: De heer F. van Lammeren houdt een lezing over de geschiedenis van de architectuur van ziekenhuizen. Zoals u via de mail al gelezen hebt, hebben de heer Van Lammeren en de heer Van Buul met elkaar geruild.
Gastvrouwen: Dika Kooistra en Sylvia Bourgogne.

Dinsdag 3 december: Helaas kan deze middag niet verzorgd worden door mevrouw Aukes. Gelukkig hadden we al over een plan B nagedacht: We maken van deze middag een gezellige Sinterklaasmiddag. Met o.a. muzikale medewerking van . . . Nee, dit verklappen wij niet.Laat u verrassen! Bij Sinterklaas hoort immers verrassingen! Het wordt in ieder geval een bijzondere middag. Wij hopen dat u er allemaal bent en dat op deze middag er stoelen bijgesleept moeten worden.

 
Gastvrouwen: Anneke Mante en Annie v.d. Veen.

 

Dinsdag 10 december: Klassieke muziek door de heer H. Tangelder in Restaurant De Kruisberg. Aanvang 10.00 uur.

 

Woensdag 18 december: Kerstbijeenkomst in Restaurant De Kruisberg.  Anders dan wij gewend zijn houden wij deze Kerstbijeenkomst in Restaurant De Kruisberg ipv De Oranjerie.

De Oranjerie is verhuurd en daarom kunnen wij er helaas niet meer onze kerstbijeenkomsten houden. Gelukkig heeft de eigenaar van Restaurant De Kruisberg zijn (in kerstsfeer versierde) zaal voor ons beschikbaar gesteld. En zoals ieder jaar gaan wij er weer een gezellige sfeervolle dag van maken. Vanaf 10.00 uur is de zaal open. U kunt dan eventueel al een fraai kerststukje kopen om uw eigen huis feestelijk te versieren.

Om 10.30 beginnen we met een kop koffie en om 11.00 uur kunnen we naar het blokfluitensemble Vivente o.l.v. Henk Schutman luisteren.

Om 11.30/11.45 uur hebben wij een – door onze leden – zelfverzorgde lunch. We eindigen om ongeveer 15.00 uur na de thee/koffie.

De kosten van deze kerstbijeenkomst bedragen € 12,00. U kunt zich tot 10 december aanmelden bij Ineke Smit (0314-341811) en/of bij Jokelien van Kampen (0314-345030).

Gastvrouwen: Trijnie v. `t Sant en Hanneke van Doorn.

Agenda  voor de maanden januari, februari 2020 (onder voorbehoud)

Woensdag 8 januari: Van billen en kruien. Dat is de titel van de lezing die Ad van Gool op 8 januari 2020 komt verzorgen. De presentatie gaat over allerlei aspecten rond de traditionele windmolen, zoals we die hier in Doetinchem ook nog hebben.
 

Woensdag 22 januari. Rondleiding in museum Bronbeek

Museum Bronbeek is het museum van het koloniale verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Om 11.00 uur vertrekken wij vanuit Doetinchem (Restaurant De Kruisberg).
Hierna lunchen wij om 12.30 uur  in restaurant Kumpulan Bronbeek.

Woensdag 5 februari. De heer Rob van Eck houdt een lezing over Wereldschilders @ Wereldmusea.

Woensdag 19 februari.  Lunchen in Restaurant van het Graafschapcollege. De lunch begint om 12.00 uur.

Woensdag 26 februari. Algemene ledenvergadering. Na afloop komt Mariet van Zanten ons iets vertellen over haar fietstocht naar Rome.     

INFORMATIE DIVERSE CLUBS
Eetclub: Samen eten is altijd heel gezellig!. Op donderdag 7 november eten wij om 12.00 uur bij Eef`s Brasserie, Boliestraat 40a. Na afloop spreken wij dan altijd weer af waar we   de volgende keer gaan eten. We komen om de 6 weken als eetclub bij elkaar. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich opgeven bij Jokelien van Kampen (0314-345030).

Fietsclub: Wilt u zich aanmelden, of wilt u inlichtingen dan kunt zich laten informeren door Hetty Doppenberg (0314-382558) of Hanneke van Doorn (0314-325120. We fietsen van april t/m oktober. Op 22 oktober sluiten we het fietsseizoen af met een lunch in Het Onland, Rekhemseweg 175.

Filmclub: Eénmaal per maand bezoeken we met een groepje een film in de Gruitpoort. Wilt u ook eens op een dinsdagmiddag in De Gruitpoort van een mooie film genieten neem dan contact op met Hanneke van Doorn (0314‑325120).

Gespreksgroep: Dit is een huiskamerbijeenkomst, waarbij diegenen die plaats hebben voor een grotere groep beurtelings gastvrouw zijn. Aanvang 10.00 uur. Mariet van Zanten leidt het thema - waarover gesproken gaat worden -   zoals altijd weer in.

Kunstclub: 2x Per jaar organiseren Bernadine Koster en Anneke Mante een cultureel uitstapje. 

Leeskring: Wilt u ook eens ervaren hoe het is om met elkaar over een boek te praten, meldt u zich dan aan bij Hanneke Zetsma (0314‑335105) of zetsmadoet@gmail.com. Het is altijd in de spreekruimte van de bibliotheek van 13.30‑16.00/16.15 uur (ongeveer eens in de twee maanden).

Wandelgroep: Elke donderdagmiddag om 13.30 uur vanaf een afgesproken locatie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Fredie Breukelaar (0315-325085).

Weekend (ZaZo)groep: Samen gezellig uit op een zaterdag of zondag:

Op zaterdagmorgen 9 november is er in De Wingerd een klassiek concert met Teun van de Steeg (piano), Angela van Rijsbergen (dwarsfluit) en Symone Boerstoel (viool). Aanvang 10.30 uur. Dit concert duurt een uur en is gratis toegankelijk. Een vrije gift wordt gewaardeerd. Na afloop kan men napraten en een kopje koffie/thee drinken.

Op zondagmiddag 10 november: Van 14.30-17.00 uur kunnen we genieten van een jazzmiddag met een orkest in De Kruisberg in Doetinchem. Optreden van The Harbour Jazzband.

Op zondag 8 december treedt de Sunny Side Jazzband op. Ook om 14.30 uur in De Kruisberg.

Heeft u belangstelling voor de (ZaZo)groep,  meldt u zich dan aan bij Jokelien van‑Kampen (0314-345030) of Fried Holders (0314-391180).

 

 

AANSPREEKPUNTEN DIVERSE CLUBS
Fietsclub                     H. Doppenberg                       Tel. 0314-382558
                                   H. van Doorn                         Tel. 0314-325120
Filmclub                      H. van Doorn                          Tel. 0314-325120
Eetclub                       J. van Kampen                       Tel. 0314-345030
Gespreksgroep           H. Zetsma                              Tel. 0314-335105
Leeskring                    H. Zetsma                              Tel. 0314-335105
Nordic Walking           F. Breukelaar                        Tel. 0315-325085
Weekendcontact        J. van Kampen                       Tel. 0314-345030
                                    F. Holders                              Tel. 0314-391180
Kunstclub                   B. Koster                                Tel. 0314-342744
                                   A. Mante                                 Tel. 0314-323861

TERUGBLIK

Het was fijn om op 12 september elkaar na de warme zomerdagen weer te zien en bij te praten. Op deze middag hield de heer mr. C. Doppenberg een heldere lezing over alles wat je moet weten over een (levens)testament. De opkomst was groot op deze zeer geslaagde middag!
 

Op woensdag 25 september vertelde de heer Maurits Steverink een enthousiast verhaal over smaak, duurzaamheid en regionale voedselcultuur. De middag was goed bezocht. Het was een interessante lezing.                     

BESTUURSMEDEDELINGEN

Het bestuur kwam na de vakantie weer bijeen op vrijdag 4 oktober.

 

Ziekenbezoek: Bent u ziek of weet u dat één van onze leden ziek is, laat het ons dan even weten! Wij kunnen dan een bezoekje brengen of een kaart sturen.

Geef even een berichtje aan Bernadine Koster ((0314‑342744). Zij neemt dan contact op met een van de ziekenbezoeksters

                     

                                                           Is uw vriendin al lidvan onze vereniging?

 

 

Alle kopij voor het PROGRAMMABOEKJE  januari/februari moet uiterlijk binnen zijn:

27 december 2019 bij J.M. van Kampen