Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING VEENENDAAL
Veenendaal
Bestuur

 Jaarverslag 2018

 

Bestuur 2019

Samenstelling van het bestuur          

Voorzitter en Webmaster Maria Meijer
Secretaris en Jacobafondsadviseuze Mannie van Ditmarsch
2e Secretaris en Notuliste Henny van 't Hoog
Penningmeester Willemien Brinkman
Ledenadministratie en Webmaster Jet Krul
Redactie Ger van Hunnik
Lief en Leed Rose Marie Willems


Contact:

Momenteel (begin januari 2019) telt de afdeling 121 leden.
 

 Doelstellingen van onze vereniging.

 

 N V V H -Vrouwennetwerk: Netwerk voor veelzijdige vrouwen.

 NVVH-Vrouwennetwerk, actueler dan ooit, bestaat sinds 1913!
 Van oudsher stonden de letters NVVH voor Nederlandse Vereniging
 Van Huisvrouwen maar de vereniging heeft onlangs een
 verjongingskuur ondergaan en daarbij hoort een nieuwe naam:

 

                      NVVH-Vrouwennetwerk

 

 Hoewel ontmoeting en ontplooiing nog steeds basisbegrippen zijn
 binnen de NVVH is ook sprake van een nieuw élan: NVVH-Vrouwen
 zijn vrouwen die vitaal, actief en betrokken midden in het leven
 staan en hun kennis en ervaring willen delen met anderen.

 

 

 NVVH-Vrouwennetwerk is een dynamische service-organisatie die de
 belangen van vrouwen in de breedst mogelijke zin behartigt en een
 plek biedt voor sociale contacten en creativiteit op basis van educatie,
 voorlichting en ontmoeting.

 

 De vereniging is toegankelijk voor elke vrouw.

 De vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk
 gebied en
onthoudt zich van partijpolitiek.