Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING VEENENDAAL
Veenendaal
Mededelingen

Denken en Doen

Door toenemende druk op de begroting is door het hoofdbestuur besloten de verspreiding van ''Denken en Doen'' met ingang van 1 januari 2020 te stoppen en per die datum te vervangen door ''De Nieuwsbrief''. Om u digitaal te kunnen bereiken is het dus van belang dat u uw emailadres doorgeeft aan Jet Krul; jetkrul@ziggo.nl. Ook als er iets wijzigt t.a.v. uw emailadres dit graag doorgeven. In de verwachting dat de informatievoorziening niet zal lijden onder deze verandering, wensen wij u bijvoorbaat veel leesplezier.

JAARPROJECT 2019

Op de ledenvergadering van 20 februari 2019 is met grote meerderheid van stemmen gekozen voor het droomdekentjesproject van De Regenboogboom in Soest, mede naar aanleiding van de boeiende lezing van februari j.l. De Stichting Regenboogboom is er voor kinderen en hun ouders die, om wat voor reden dan ook, plotseling de controle over hun leven verliezen en zich daardoor uiterst kwetsbaar voelen. Het doel van deze stichting is om alle kinderen te laten schitteren. Te laten ervaren om kracht en moed uit jezelf te halen om alle uitdagingen aan te kunnen. De Regenboogboom gebruikt de metafoor ‘’het Regenboogbos’’ voor een eigen veilige plek. Een plek zonder ziekte, angst of pijn, een veilige droomplek dus. Deze plek biedt ruimte, licht en lucht waarmee je je eigen veerkracht, weerbaarheid en eigenwaarde kunt versterken. Daarbij worden unieke droomdekentjes gebruikt die worden genaaid, gequilt, gebreid of gehaakt. Elk droomdekentje is uniek, net zoals elk kind uniek is. Wekelijks komen honderden vrijwilligers door heel Nederland bij elkaar om samen Droomdekentjes te maken. 

Contactochtend 6 november 2019; Geheugen en ouder worden.

Persbericht in de Rijnpost en Veenendaalse krant:

''Onthouden….boven de 55…..

We kennen dat verschijnsel allemaal, net weet je nog wat je zocht, wat je wilde zeggen, wat je moest opschrijven, en floep…. Het is totaal van je radar verdwenen. Het geheugen en ouder worden is het onderwerp voor de lezing van de NVVH-afd. Veenendaal op woensdag 6 november a.s. in Eltheto. De lezing wordt gegeven door Marijke te Hennepe, psycholoog voor mensen van 55 jaar en ouder en heeft geheugenspreekuren gedraaid. Zij komt vertellen hoe het geheugen werkt en hoe dat werken gestimuleerd kan worden als het even wat minder gaat. Ze heeft beloofd dat dit geen saaie lezing wordt, maar een soort quiz, waarbij veel informatie en tips worden gegeven.'' 

 

De copy voor het Maandbericht inleveren

voor de 12e van de maand.
De contributie is voor 2019: €45,00, bestaande uit: 
Verzendkosten en vaste contributie en een
Vrijwillige bijdrage voor Jacobafonds en ACWW
(€0,45 en €0,25) 
 

Bezoek de website van de landelijke vrouwenraad.

Een WMO- indicatie vraag je aan bij het WMO loket in het gemeentehuis.

Het is trouwens handig voor iedereen om een pasje aan te vragen.

65-plussers kunnen bij de gemeente een aanvraagformulier halen.


Mantelzorg of spreken wij van Familiezorg?

Heel interessant is de volgende website: Familiezorg

Datzelfde geldt ook voor de ‘Samen uit eten’ activiteit.

                                         De Wet AVG

AVG: De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat in op 25 mei 2018.Dit is de Europese wetgeving ter bescherming van onze privé-gegevens, die voor iedereen geldt, voor bedrijven, verenigingen en individuen en voorgaande wetgeving vervangt.

Op woensdag 23 mei waren wij met twee bestuursleden aanwezig op het Centraal Bureau in Amersfoort. Daar werd ons nogmaals een en ander uit de doeken gedaan.

In Denken en Doen, nr. 2 van april/mei 2018 stond een artikel over deze wet.

De veranderingen betreffen voor ons, als afdeling, hoofdzakelijk het Ledenbestand en gebruik van foto’s. Hamvraag voor ons was:

Welke gegevens staan er waar genoteerd en wie heeft daar de beschikking over. Belangrijk is ook met welk doel wordt zo’n lijst gebruikt wordt.

Zijn er soms ook meerdere, zgn. schaduwlijsten in de omloop? En bij wie dan en waarom??

Wat er verder verandert is het gebruik van foto’s op de website en in het maandbericht.

Op de site betreft het alleen foto’s van bijeenkomsten of excursies waar personen duidelijk herkenbaar op staan. Voor het plaatsen van deze foto’s moet er voortaan toestemming worden gevraagd en gegeven.

Ik denk dat wij daar al heel secuur mee omgaan, maar vanaf nu moet er eenmalig toestemming voor worden gegeven. Wij beraden ons nog hoe wij u dat gaan vragen.

Het landelijk bureau, CB, heeft met o.a. de drukker, tevens verzender van Denken en Doen een Verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin staat o.a. dat adressen niet mogen worden verhandeld. Als blijkt dat daar de hand mee gelicht wordt, wordt dat bestraft met torenhoge boetes. Met deze nieuwe wet worden uw persoonlijke gegevens veel beter beschermd en dat geldt voor heel Europa.

Bij ons speelt dat niet, omdat wij zelf de adresstickers op de maandberichten plakken en de adreslijsten alleen voor onze eigen verenigingsadministratie gebruiken.

 

OV-chipkaart
Nu op steeds meer plaatsen de OV-chipkaart in gebruik genomen
gaat worden, is het nuttig eens iemand uit te nodigen die daarover
veel vragen kan beantwoorden:
- Wat is de OV-chipkaart?
- Welke 3 soorten chipkaarten zijn er?
- Wie mogen op deze kaarten reizen?
- Wanneer? En waar?
- Hoe vraag je een OV-chipkaart aan?
- Hoe laad je de persoonlijke OV-chipkaart op?
- Hoe reis je met de OV-chipkaart?

Veel informatie is te vinden op:
www.ov-chipkaart.nl
www.connexxion.nl


GEEF INBREKERS IN 2019 GEEN KANS.