Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING VEENENDAAL
Veenendaal
20 febr 2019 Ledenvergadering

Op woensdag 20 februari was de jaarlijkse Ledenvergadering. Het afgelopen verenigingsjaar was er een kleine roulatie van het ledenbestand, maar konden we het totaal van 121 leden gelukkig vasthouden. Onze vereniging mag zich verheugen in loyale belangstelling tijdens de contactochtenden, waaruit dan weer diverse nieuwe contacten ontstaan. Doel bereikt zou je zeggen, maar niks is minder waar, we blijven streven naar nieuwe impulsen. Maria Meijer vertegenwoordigt de NVVH-afd Veenendaal in een sluimerende VVR. Als Jaarproject werd gekozen voor de educatie-ondersteuning van Staatsbosbeheer.Na afloop van de ledenvergadering 2019 was er onder het genoegen van een hapje en een drankje een gezellig samenzijn.