Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WIJCHEN
Wijchen
Jaarverslag 2018

 

 JAARVERSLAG 2018 NVVH-VROUWENNETWERK AFDELING WIJCHEN.

 

* 2018 Startten we bij Sterrebosch voor een warm drankje om , na de puzzelwandeltocht door een stukje Wijchen, te genieten van een welverdiend soepje bij Brownies en Downies.
* De film in Cinema Roma ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan, was er eentje van het luchtige soort, dus echt ter ontspanning.
* De lezing die Ron Milder gaf over Rome , was erg interessant.
* Na de ledenvergadering was er een powerpoint presentatie van de stichting “Nijmegen blijft in beeld”. Velen van ons herkenden de beelden en herinneringen werden opgehaald.
* Wouter van de Bogaard, gemeenteraadslid in Wijchen, gaf ons uitleg over het werk van een politicus. Sommigen van ons maakten het hem wel moeilijk door hun vragen, denk bijv. aan de parkeergarage.
* De lezing over 100 jaar Burgers Zoo viel bij iedereen in goede aarde.
* Niet voor de eerste keer verzorgde Hans Boele een muzikale avond met zijn luisterliedjes. Helaas heeft deze mijnheer ook niet zijn eeuwige jeugd behouden en dat was aan zijn stembanden te horen.
* Evelien van Aller kwam voor een lezing over dromen. Vaak vergeten we onze dromen en soms kan dat ook beter zo zijn.
* Van 23 t/m 27 april was onze jaarlijkse meerdaagse reis. Dit keer betrof dit het Zwarte Woud. Erg geslaagd. Het verslag, door Thea geschreven, heeft U in het boekje kunnen lezen.
* Door ziekte werd Karel Popelier op het laatste moment ingeschakeld. Zijn presentatie over Helena van Troje was geweldig.
* De fietsdag. Via allerlei onbekende paadjes werden we naar de Lage Hof, boerderijmuseum in Overasselt, geleid. Daarna hervatten we de fietstocht . In Malden kregen we een rondleiding door het maisdoolhof. De mogelijkheid om te verdwalen bestond niet, daarvoor moest de mais nog groeien.
* Met stralend weer brachten we een bezoek aan de tuinen van Appeltern. Als afsluiting aten we weer bij Asia, wat altijd een succes is.
* De lezing over vergeten groente en eetbaar onkruid was inspirerend en goed verzorgd.
* De dagexcursie ging naar de zandsculpturen in Garderen en de Passieflora in de Harskamp. Het diner nuttigden we in de Ruggestee in Hoenderloo.
* Er  schuilen 7 godinnen in elke vrouw, aldus psychologe Mariet van Zanten. Notulist  heeft ze niet kunnen vinden.
* Interessant was het om te horen wat de vrijwilligers bij de Pompestichting doen en wat een verblijf in deze kliniek betekent.
* Voor sommigen was het een opluchting om na het verhaal over”het geheugen en ouder worden” te kunnen constateren dat het met het vergeten nogal mee valt.
* De aquarelworkshop: herfstbladeren schilderen, heeft bewezen dat er onder onze leden nog enkele ware kunstenaressen schuilen.
* De  sinterklaasavond met spelletjes en hapjes was aan onze leden welbesteed.
* Geslaagd was ook het bezoek aan de kunstkerstmarkt bij slot Moyland in Bedburg-Hau, met aansluitend een buffet in Nütterden.
*In 2018 gingen we eten bij balkan-restaurant Sarajevo, de Italiaan en bij Pizza en Pasta.
* Thea Wouters en Ria Laurant bezochten de websiteworkshops. Zij houden ook de website up-to-date.
* Annie Martens bezocht de ledenadninistratieworkshop.
* Nanda Visser doet haar werk als Jacoba-adviseuse.
* Het bestuur nam deel aan algemene en regiovergaderingen.
* Thea en Ria volgden de cursus AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
* Het bestuur bezocht de voorlichtingsavond betreffende de Rabo Clubkascampagne.
* Het bestuur vergaderde 7  keer.
* Als vertegenwoordigers van de activiteitencommissie deden Janny Sakko en Anneke        Berckmans hun werk voortreffelijk.
* Van het potje lief en leed werd 25x gebruik gemaakt.
* Van het geld dat we door de leden overhandigd kregen, zijn we heerlijk wezen lunchen.
* Het bestuur wil iedereen die in 2018 iets heeft bijgedragen aan onze vereniging  hartelijk bedanken.

* Het bestuur gaat in 2019, met hulp van jullie allen,weer haar uiterste best doen om er een mooi 2019 van te maken.