Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DEN HAAG
Den Haag
TOELICHTING OP DE AGENDA:

EVENEMENTEN

Contactpersoon: I. de Bruijn e-mail - itadebruijn@hetnet.nl
Locatie Helmersstraat/hoek Elandstraat. De bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur op de gebruikelijke manier: onder genot van een glaasje wijn of fris nog even gezellig napraten  tot ca. 16.00 uur.

l
 
We hebben het Evenement van oktober moeten verplaatsen omdat dit in de Herfstvakantie viel. Daarom nu ook een heel ander programma dan gebruikelijk:
1. Een gezellige middag met een aangeklede thee
2. een spelletje met
de mogelijkheid om iets te winnen:
BINGO
 
vrijdag 29 november 2019
 
Op 29 november om 14.00 houdt Seijo Epema weer een lezing bij ons.
Die zal gaan over de schilderkunst van Nicolaes Maes, een van Rembrandts beste leerlingen. Van 17 oktober 2019 tot 19 januari 2020 wijdt het Mauritshuis namelijk een tentoonstelling aan deze schilder. Dat is voor het eerst.
Het Mauritshuis pakt meteen goed uit met prachtige bijbeltaferelen, interieurstukjes en ‘luistervinkjes’. Maar ook eerst stemmige, en later prachtige, kleurrijke portretten.
Tijdens de lezing geeft de heer Epema een korte inleiding over de schilder en zijn werk en behandelt daarna een aantal van de schilderijen. Naar aanleiding van de vele interieurs zal hij ook observaties maken over de burgerlijke cultuur in de zeventiende eeuw.
 
 
vrijdag 20 december 2019 KERSTVIERING
Onze kerstviering zal ook dit jaar plaatsvinden in het
van der Valk-hotel Den Haag Wassenaar (de Bijhorst)
van 12.00 – 16.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 17,50 p.p.; introducés betalen €25,-
Als u van de bus gebruik wilt maken, betaalt u € 6,- extra.
Aanmelding voor de Kerstviering uitsluitend door overmaking van het bedrag (eventueel incl. buskosten)
rek . NL32 INGB 0000 4181 93 t.n.v. NVVH-Vrouwennetwerk,
afd. Den Haag.
Gaarne zo spoedig mogelijk betalen, maar in ieder geval voor 10 december i.v.m. de reserveringen.
De bus vertrekt vanaf het busplatform Den Haag CS om 11.30 uur en gaat terug vanaf het hotel om 16.00 uur.
U kunt zich voor de bus aanmelden bij Emmy Boland
tel. 070-345 35 87 of e-mail: emmyboland@kpnmail.nl
 
 
 
INTERNATIONAAL ETEN   
We gaan maandelijks (meestal de 2e zondag van de maand) met een groepje van onze leden uit eten en kiezen uit verschillende restaurants.
Internationaal eten.
 
Zondag 10 november 2019
gaan we weer eens naar Restaurant WEN WAH waar we graag
komen. We zijn vanaf 12 uur welkom. U vindt Wen Wah in
Mariahoeve, Het Kleine Loo 352, tel. 070- 383 33 86.
U bent van harte welkom bij de eetclub.
Als u mee wilt gaan eten, geef u dan op bij:
Fenneke van Ruijven-van Bruggen, tel. 070- 390 45 10.
 
KOFFIEOCHTEND IN BRASSERIE MaZo
Gevestigd binnen het Stadhuis, Turfmarkt 2, tel. 070-361 54 72
Iedere tweede vrijdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur
drinken we daar koffie en praten we over wat er ter tafel komt.
U bent weer van harte welkom op en 8 november en 13 december
Inlichtingen: mw. Louise Althuijzen, tel. 070- 385 33 72.
 
LEESCLUB "DE LITERAIRE SALON"
1e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor informatie, mw. Fenneke van Ruijven-van Bruggen, tel. 390 45 10.
         
LEESKRING 2
De leden komen 7 of 8 keer per seizoen op maandagmorgen 
van 10 tot 12 uur bij elkaar.  Kosten € 45,- per seizoen. 
Voor informatie, mw. Wil Kouwenhoven-van Driel, 
tel. 365 32 56. U bent van harte welkom.           

BIOSCOOPCLUB

Wist u dat er in onze vereniging regelmatig
een groepje dames samen naar de film gaat?            
Wilt u ook eens mee neem dan contact op
met Mw A.F. Rutgers tel. 335 23 66.

HAAGS VROUWENKOOR
 
Iedere week repeteert ons koor op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur in de kosterij van de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal onder de bezielende leiding van de dirigente Mariona Vilalta en
onze nieuwe spaanse pianist Daniël Leiro Castro.
We zingen dit jaar nog op
14 november in Residence Haganum, Tasmanstraat,
en op12 december in De Eshoeve, Doorniksestraat en op
de Kerstviering van NVVH-Vrouwennetwerk Den Haag.
Wilt u meezingen, kom dan naar de repetitie op donderdagochtend
.
Inlichtingen: Voorzitter Mw E.J.Boland Tel: 070 345 35 87

                             

 

 

                                      

 

CURSUSSEN

 

Wijze van aanmelding:

Tenzij anders vermeld, wordt u verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven voor één of meerdere cursussen uit het programma.
Dit kan alleen door overschrijven op giro NL68INGB0000521529
t.n.v. NVVH-VROUWENNETWERK cursussen en clubs, Den Haag.
Iedereen, die zich gemeld heeft kan zonder meer deelnemen aan een cursus of club. Als deelneming onmogelijk is, hetzij omdat de cursus reeds is volgeboekt, hetzij door gebrek aan belangstelling, krijgt men het overgemaakte bedrag terug. Wanneer u, na ingeschreven te hebben voor een cursus, hieraan om welke reden dan ook niet of slechts gedeeltelijk kunt deelnemen, kan geen restitutie plaatsvinden.
Inlichtingen: mw. Brockhus tel. 345 95 82
De cursussen worden gegeven op het adres Helmersstraat 144 /hoek Elandstraat
 
Luisteren naar Muziek - Mw. Alice van Rossem
Dit keer reizen we af naar Rusland en gaan we al luisterend op zoek naar de typische Russische klanken uit de 19e eeuw. Van Glinka naar Moessorgsky, Tsjaikovski en andere componisten en niet te vergeten de diepe bassen in de vocale muziek. Kennis van muziek is niet nodig dus kom vooral luisteren naar deze prachtige muziek.
locatie: Helmersstraat 144 / hoek Elandstraat
tijd: 14.00 – 16.00 uur
data: 4, 11 en 17 oktober 2019
kosten: € 30,-
aa nmelden / informatie: mw. Ietje Brockjus, tel. 070- 345 95 82

KUNSTGESCHIEDENIS o.l.v. Drs.Lisette van der Krogt       

Popart is een afkorting van het Engelse Popular Art. De naam voor een bepaalde visie op kunst, die gedeeld wordt door vele kunstenaars in Engeland en de Verenigde Staten, maar ook op het vasteland van West-Europa.
Ondanks verschillen in deze visie hebben de popartkunstenaars gemeen dat ze hun inspiratie putten uit het beeld- en geluidsmateriaal van de massamedia in een gecommercialiseerde samenleving: televisie, stripverhalen, filmsterren, reclame, industrie en verkeer.
 
Deze motieven kunnen worden gebruikt als het eigenlijke thema van een kunstwerk, als elementen die het geheel van het kunstwerk samenstellen,
of als beide.
In de V.S. zijn het kunstenaars als Lichtenstein, Oldenburg, Rosenquist, Warhol en Wesselman. Zij reproduceerden door middel van commerciële technieken (reclame en krant) beelden die men dagelijks tegenkomt. In de Martha Jackson Gallery organiseerden zij de exposities New Forms, New Media (1960) en Environments, situations, spaces (1961).
Het is met name de componist John Cage die met zijn vernieuwende ideeën deze kunstenaars inspireert. De popartiest wil een emotionele band tussen hem en zijn werk voorkomen. Daartoe stelt hij zich veelal neutraal op tegenover de maatschappij. Toch is er ook wel een kritische houding
te bespeuren in veel popartwerken.
In Europa kent men de term nouveau réalisme en vertegenwoordigers zijn onder andere Arman, Yves Klein en Panamarenko.
De cursus wordt gegeven op dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur.
data: 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november
excursie: 3 december 2019
locatie: Helmerstraat 144/hoek Elandstraat
kosten: € 50,-
aanmelden / informatie: mw. Ietje Brockhus, tel. 070- 3459582
 

 MUSEUMBEZOEK

Contactpersoon: Emmy Boland, tel. 070-345 35 87 - e-mail emmyboland@kpnmail.nl
op de excursiedag mobiel 06-20187318
 
 
Op 20 november bezoeken wij Museum Beelden aan Zee
in de Harteveltstraat 1 in Scheveningen.
We verzamelen om 11.00 uur bij het Museum.
Er is een expositie van Adriaan Rees.
Het heet “The White Album” of Witboek.
De beeldhouwer Adriaan Rees (Amsterdam 1957) woont en werkt zowel in Nederland als China (Jingdezhen). Hij bedient zich van allerlei materialen en technieken. Zo werkt hij in keramiek, brons, gips, glas, textiel en steen.
Hij fotografeert en filmt, hij maakt installaties en losse objecten.
Ook vervaardigt Rees al vanaf het begin van zijn carrière grote kunstwerken voor de openbare ruimte en regisseert hij grootschalige beeldenprojecten voor gemeen ten en provincies waar samenwerking steeds een belangrijke rol speelt.
 
   " BRIDGEDRIVE “HARTENVROUWTROFEE”
 
De drive wordt georganiseerd door de afdeling Westland van NVVH-Vrouwennetwerk
en wordt gehouden in gebouw “De Kiem”,
Kon. Julianaweg 91, 2691 GC ’s-Gravenzande op
Zaterdag 23 november 2019
Er wordt er een “Topintegraal” gespeeld.
Programma:
de ontvangstruimte is vanaf 9.30 uur open. De drive begint om 10.15 uur.
Na de gezamenlijke lunch voortzetting om 13.30 uur.
De uitslag zal rond de klok van 15.00 uur bekend zijn.
Aansluitend worden de trofee en de prijzen uitgereikt.
Kosten:
€ 38,00 per paar, over te maken op rekeningnummer NL 58 INGB 0008 0065 20 t.n.v. NVVH Hartenvrouw Trofee, o.v.v. de namen van het bridgepaar.
Hierin begrepen: koffie met wat lekkers, twee drankjes en een lichte lunch.
De overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Deelname:
het is een open drive, dus elke vrouwelijke bridger is van harte welkom!
Informatie: Yvonne Reijgersberg, tel.06 25 59 48 44 of nvvhbridge@gmail.com
Aanmelden: per mail op nvvhbridge@gmail.com o.v.v. de namen van het bridgepaar en (eventuele) lidmaatschapsnummers van de bond.
U ontvangt een bevestiging.
Geef ook eventuele aandachtspunten door.
De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld
op de bankrekening is bijgeschreven.