Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING HOOGVLIET
Hoogvliet
Organisatiestructuur 2019

BESTUUR  

                
Voorzitter 

     J.M.J. Schultink (Anneke)                                             
Secretaris 
   

     F. Diederik (Francien)        
     

 

Penningmeester 

     S. Bijl (Sija)

 

 

 

Tweede penningmeester

     S.I. Kruijssen (Sonja)

 
 
 

Publiciteit, Fietstochten, Bijdrage maandbericht 

Rondleidingen met Gids

                  

M.J. de Wijn (Riet)


Ledenadministratie

         

M. Riegman (Marianne)

 

Excursies, 1e Excursieleidster, Adviseuse Jacobafonds


J.C. Herwijnen (Ann)

 

Excursies, 2e Excursieleidster


  M. de Jong (Ria)

 

Planning Lezingen, Diapresentaties

                                  

G. Klompenhouwer (Gerda)               

 

BUITEN BESTUUR

Redactie maandbericht              

     

A. Dekkers (Ans)

 

Verslagen/Artikelen maandbericht, Webmaster

                         

B.J. Harrison (Bernadette)  

                    

Potje Lief en Leed

 

G.T. de Wit (Truus)