Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING KATWIJK
Katwijk
recensies lezing en privacy statement avg

Recensies van lezingen

 

PRIVACY STATEMENT  -  AVG    KON. NVVH VROUWENNETWERK KATWIJK

De afdeling Katwijk van de Kon. NVVH Vrouwennetwerk maakt voor haar ledenadministratie gebruik van een excelbestand waarin opgenomen de adresgegevens van de leden. Dit is uitsluitend voor intern gebruik.
De persoonsgegevens worden niet gepubliceerd op de website van het hoofdbureau van de Kon. NVVH, noch op de site van de afdeling Katwijk.

Verwerken Persoonsgegevens:
Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden. Deze gegevens worden door de leden zelf verstrekt t.b.v. de ledenadministratie en de financiële administratie.

Het betreft de volgende gegevens:
- Naam, Adres, woonplaats, telefoonnummer nummer
- datum ingang lidmaatschap
- wijknummer
- e mailadres voor zover opgegeven
- afdracht lidmaatschapgeld

Contactgegevens:
Ledenadministratie
t.a.v. mw. H.J. Roosendaal- van Duijn
Ankerplaats 130
2224 TZ Katwijk

Penningmeester:
vacant

Voorzitter:
Mw. W.A. Zuijderduijn
Piersonstraat 49
2221 BJ Katwijk

Doel van het gebruik van persoonsgegevens
- het verzenden van het programma boekje, twee maal per jaar
- het innen van het lidmaatschapsgeld
- het versturen van een betaalherinnering
- het sturen van een attentie in het kader van "Lief en Leed"

Beveiliging Persoonsgegevens
Het bestuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn en worden steeds passende maatregelen genomen om misbruik , verlies, of onbevoegde toegang te voorkomen.