Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Agenda november 2019

Dinsdag

05 november

10.00 uur

Koffieclub in Koningshof.

Dinsdag

05 november

11.00 uur

Historische stadswandeling in

Maassluis. Verzamelen op de Markt. Zie maandbericht oktober 2019.

Woensdag

20 november

13.00 uur 

Wandelen: start Koningshof. 

Zaterdag 

23 november

10.15 uur

Bridgedrive, geb. De Kiem”, Kon. Julianaweg  91,’s-Gravenzande. Voor info zie maandbericht van oktober 2019.

Dinsdag

26 november

12.00 uur

Viering 60-jarig jubileum in

Koningshof.

Woensdag 

11 december

13.30 uur

Kerststuk maken, Kwakelweg 10,

Maasland. Zie maandbericht oktober ‘19

Vrijdag 

13 december

10.30 uur

Excursie Kerstmarkt Antwerpen

Dinsdag 

14 januari ‘20

13.30 uur

Nieuwjaarsreceptie met een lezing.

Dinsdag 

20 maart 2020

13.30 uur

61ste Alg. Ledenvergadering Kon. NVVH. Na de pauze een lezing.