Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MAASSLUIS-MAASLAND
Maassluis-Maasland
Onze activiteiten in 2019

ONZE AFDELING ORGANISEERT DE VOLGENDE ACTIVITEITEN IN 2017

 

Vooraf: de club- en cursusgelden worden aan het begin van de cursus betaald. Als u zelf de cursus afbreekt, vindt er geen teruggave  van het (resterende) cursusgeld plaats. Zou u graag een bepaalde cursus willen volgen of heeft u een leuk idee om zelf een cursus te geven, neemt u dan contact op met Tonny Beek.

 

Activiteiten

Inlichtingen

Wanneer

Bloemschikken

Mevr. J. de Vette

 

 

 

 

Dinnerclub 

Mevr. M.T. van Asperen

 

1ste vrijdag van de maand

Excursies

Mevr. A. Beukema

 

enkele malen per jaar

 

 

 

Fietsen

Mevr. A. Fortuin

dinsdagmorgen juni-juli-aug.

Gym op muziek

Mevr. H. Sandifort

maandag- en woensdagmorgen + donderdagmiddag

Koffieclub

Mevr. A. Hollaar

1ste dinsdagmorgen van de maand

Kookclub

Mevr. R. Reinders

2de vrijdag van de maand

Kunstgeschiedenis

Mevr. H. Satijn

donderdagmorgen

Lezingen

Mevr. T. Beek

2de dinsdagmiddag van de maand

Literatuur

Mevr. D. van Dijk

Mevr. H. Kraus

1ste dinsdag van de maand

1x per maand, vrijdagmiddag

Mah Jong

Mevr. A. Kok

in onderling overleg

Museumbezoek

Mevr. Ina Dallinga

periodiek op donderdag

Reizen

Mevr. M. Roeland

zie het maandbericht

     
     

Theaterbezoek

Vacant

zie het maandbericht

Wandelclub

Mevr. A.Fortuin

3de woensdag van de maand