Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING UITHOORN
Uithoorn
Cursussen en clubs

 

 

 

CURSUSSEN EN CLUBS

 

Regels voor deelname aan alle cursussen en clubs

1. U kunt op een of meer cursussen inschrijven

2. Bij de opgave, telefonisch of schriftelijk, bij Greet van Vliet of bij de betreffende contactpersoon

VERPLICHT U ZICH TOT BETALING VAN HET CURSUS-/CLUBGELD VOOR HET HELE SEIZOEN

Bij de bepaling van de cursusprijs wordt n.l. uitgegaan van een minimum aantal deelneemsters. Bij te geringe belangstelling kan een cursus niet doorgaan en wordt uw geld gerestitueerd.

3. Betaling van alle cursussen en clubs uitsluitend door overmaking van het cursus- /clubgeld op Girorekening nr. 4413646 t.n.v. NVVH-VROUWENNETWERK cursusleidster, met vermelding van de gewenste cursus/club.

4. Informatie over alle cursussen en clubs kunt u krijgen bij Greet van Vliet tel. 0297-566566 of bij de betreffende contactpersoon.

 

CONTRIBUTIES CLUBS SEIZOEN 2017-2018

VOOR ALLE CLUBS OP BANK REKENING  NL90INGB0004413646

GRAAG IN OKTOBER BETALEN

 

€  62,50                                  BRIDGE

START:  DONDERDAG 7 SEPTEMBER - 13.30 UUR 
VITA – BILDERDIJKHOF
CONTACTPERSOON: GREET VAN ZELST

 

€  75,00                      CONDITIETRAINING

START : DONDERDAG 7 SEPTEMBER  - 19.00 UUR.
BUITENGYMZAAL VAN   THAMEN SCHOLENGEMEENSCHAP.
GYMDOCENTE : RESHA VERLAAN.
CONTACTPERSOON: AFRA ZUTT

€   56,00                              MUSEUM

START: OKTOBER VOOR 8 RONDLEIDINGEN
RONDLEIDSTER                           MELANIE CIURAJ
CONTACTPERSONEN:                  HENNY VAN HUNNIK,
                                                           PAULA SCHULTE

                                                      ​LEESKRING 

​​Wij hebben twee leeskringen in onze vereniging.

De leesochtend of leesmiddag wordt steeds bij een van de deelnemers gehouden.

Leeskring 1 - contactpersoon; Lea Wit, tel. 564560

Leeskring 2 - contactpersoon Gré Hogeterp, tel. 561004

 

PENNINGMEESTER GREET VAN VLIET

TELF.566566