Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WESTLAND
Westland
Van de bestuurstafel

Op 11 december kunnen we weer genieten van gezellige uurtjes met ons traditionele Midwinterdiner tussen 17.00 en 21.00 uur in “De Kiem”. Aanmelden graag voor 1 december door overboeking van € 30.00 op bankrekening NL 09 INGB 0000 6728 44 t.n.v. NVVH- VROUWENNETWERK o.v.v. Midwinterdiner. Afzeggen uiterlijk 2 dagen van tevoren. Anders geen restitutie .

Op 8 november organiseert de Seniorenraad Westland een “PLUSTIVAL” van 13.00 tot 17.00 uur in “De Kiem”. Wij zullen er ook met een stand aanwezig zijn. Leuk als we ook een paar van onze leden kunnen begroeten.

Wij verzoeken onze leden bij een wijziging van woon- of e-mailadres dit door te geven aan Tilly Zondag van de ledenadministratie ( 0174 416 546 of e-mail. Anders ontvangen zij niet ons Maandbericht of e-mailberichten.

Mevrouw de Wild heeft op de contactmiddag op haar enthousiaste manier over de stoffen en kleding in de oudheid verteld. Zelf trok ze Griekse en Egyptische kleding aan.

Als afsluiting van de lezingen in 2019 komt de heer drs. Kees van der Leer ons vertellen over “de Buitenplaatsen langs de Vliet en hun spraakmakende bewoners”.

Helga Rullmann