Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MIDDELBURG
Middelburg
Agenda

Nieuwsbrief no: 7 oktober/november 2019.

Voorwoord van onze voorzitter.

De zomer is nu echt voorbij en we kunnen dus volop gaan genieten van de lezingen. De afgelopen bijeenkomst hadden we een lezing over Patagonië door de heer Hans IJkel. Dit was een verrassing dat het niet een lezing was met vakantie verhalen maar een inzicht in de geschiedenis van dit gebied waar de kolonisten aardig huis hebben gehouden. Erg interessant en we hebben er veel van opgestoken. O.a. de ontdekking van de Magelhaenstraat die dwars door dit gebied loopt.

Er waren 24 dames aanwezig. Dit is wel echt het minimum aantal dat er moet zijn.

Pauze.                                                                                                                                             Om alles een beetje soepeler te laten verlopen wordt er vanaf nu bij binnenkomst aan u gevraagd of u koffie of thee wilt in de pauze. Hiervoor betaald u €2,50. Op deze manier hoeven we niet allemaal naar boven. WIj geven de aantallen door en dan staan op tijd de kannen met koffie en thee klaar. Het is natuurlijk wel fijn als u gepast geld hebt.

Op dindag 19 november hebben we een heel speciale invulling van het progamma. Elders in de nieuwsbrief vind u meer hierover. Zet deze datum dus vooral goed in uw agenda.

We hopen u allen te zien op donderdag 24 oktober voor de lezing van Toke Thomas.

 

Antoinette.

In memoriam.

Op dinsdag 24 september jl. is plotseling ons lid Atie Kruijt-van den Eijk overleden op de gezegende leeftijd van 93 jaar. Atie was een zeer meelevend lid van onze vergadering. Zij heeft de functie van penningmeester bekleed en stelde op de ledenvergadering altijd gerichte vragen over het financiele beleid. Daarnaast was zij jarenlang lid van de bridgeclub. Onlangs besloot zij daarmee te stoppen in verband met haar gezondheid. Wij denken met respect aan Atie terug.

 

Donderdag 24 oktober 14.00 uur: Lezing in de tuinkamer van de Kloveniersdoelen door                                                                   Toke Thomas.                                                                                                                                  Introducees zijn welkom.

Ik heb altijd al geschreven en vind het leuk met taal te spelen in gedichten, rijmen en verhaaltjes. Leuke verhalen, ontroerende verhalen met onverwachte wendingen en clous. Nooit te zwaar maar soms wel even om over na te denken. Misschien ook verbaasd hoe een verhaal anders loopt dan u vermoed had.                                                                                                    Toke Thomas.

Mevr. Thomas zal enkele boeken meenemendie u kunt kopen, ze wil deze ook signeren. Leuk als Sinterklaas of Kerstcadeau.

 

 

.

 

 

.

 

         Commissies:

Bridgeclub: iedere maandag 11.30 uur, locatie: Zeelandia, M.N. Boassonlaan 6, Middelburg. Contact: mevrouw H. Hanssen, tel. 0118 - 633347

                                  -------------------------------------------------------------

Contributiebetaling 2019 NVVH-Vrouwennetwerk, afd. Middelburg                  

De contributie bedraagt in 2019  € 38,- .         

Dit bedrag kunt u verhogen met € 1,- t.w.:

Lief en Leed  € 0,30, A.C.W.W. € 0,25, Jacobafonds € 0,45

U gelieve het bedrag tot 31 januari 2019 over te maken  op bankrekening: NL44 RABO 0154486507 t.n.v. NVVV-Vrouwennetwerk Middelburg, onder vermelding van "naam en contributie 2019".

Hartelijk dank.                                           Joke Sedee, penningmeester

                                                 -----------------------------------------------------------

                                                 

Ledenadministratie

Voor veranderingen in adresgegevens, aanmelden en opzeggen lidmaadmaatschap bij onze ledenadministratie:

LET OP nieuw adres: Marlies Kühler, Waterlinie 12, 2652 GT Berkel en Rodenrijs, e-mail: .

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en vóór 1 december te gebeuren.

                                                    --------------------------------------------------------------

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf mei 2018 is de wet AVG van kracht, u heeft hier vast wel over gehoord en gelezen  in diverse media en via 'Denken en Doen'. Wat betekent dit voor u als lid?

Uw adresgegevens worden gebruikt voor het toezenden van het ledenblad 'Denken en Doen' en het digitaal/papieren maandbericht. Uw mailadres of telefoonnummer, voor zover u dat ons heeft gegeven, gebruiken wij in het algemeen alleen voor berichtgeving omtrent bijeenkomsten, reisdetails of andere afdelingsactiviteiten.

Bijzondere persoonsgegevens worden niet bewaard.

De NVVH geeft geen persoonsgegevens aan derden. Met drukkers die beschikken over het adressenbestaand is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Foto's van personen mogen alleen worden gepubliceerd als u vooraf schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Leden hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens en kunnen daarin wijzigingen laten aanbrengen.

Meer informatie over de AVG en ons privacyreglement kunt u vinden op onze website www.nvvh.nl onder het kopje AVG.

                              ---------------------------------------------------------------------

Dinsdag 21 mei: Afsluiting van het seizoen.

Het programma ziet er als volgt uit.

11.30/11.45 uur -- aanwezig

12.00uur: Een lichte lunch bestaande uit soep, 2 broodjes en 2 koffie/thee of fris in het restaurant gedeelte van de Kloveniersdoelen.

13.30uur : Film in de filmzaal van Cinema Middelburg. Deze film duurt ongeveer tot 15.00/15.15uur.

De film die getoond wordt is TEA WITH THE DAMES:

Judi Dench--Maggie Smith -- Eileen Atkins -- Joan Plowright-- dit zijn iconen in filmland en allen ong. 85 jaar.

Opgeven bij Joke Sedee VOOR 16 mei, liefst per e.mail of tel. 0118--627748

De kosten hiervan zijn euro 15,00 betalen bij binnenkomst en indien mogelijk graag gepast.

Woensdag 19 juni: Bezoek aan het vernieuwde--Het Polderhuis--musea & meer in Westkapelle.

Zuidstaat 154-156, 4361 AK Westkapelle.

Aanwezig om 13.45uur, we hebben een gids besproken en drinken na de rondleiding een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Kosten voor deze middag zijn: euro 12,00 inclusief entree, gids en de  koffie of thee met iets lekkers. Introducees welkom.

Het is de bedoeling om met goed weer op de fiets te gaan.

Vertrek 12.30 uur bij de Aldi Euromarkt.

Opgeven VOOR 14 juni liefst per email bij Ina Oreel tel.0654970050. Graag even doorgeven of u op de fiets of met eigen vervoer komt. Carpoolen zou fijn zijn en men kan gratis parkeren in Westkapelle.

 

.

 

 

 

 Data om in de agenda te zetten. 

Dinsdag 27 augustus -- Bezoek textielmuseum Tilburg.

Donderdag 24 oktober -- Lezing Toke Thomas.

Dinsdag 19 november -- Lezing Sjaal met verhaal.

 

Kopij nieuwsbrief no. 6 inleveren uiterlijk 30 juni 2019 bij Ina Oreel.

P. Gootjesstraat 7, 4333 CT Middelburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Donderdag 21 maart 2019: Lezing door Joost Bakker

Donderdag 18 april 2019: Lezing door fysiotherapeuten van FysiCo-Nadorst

Donderdag 23 mei 2019: Afsluiting seizoen

                                  -------------------------------------------------------

 

 

Kopij Nieuwsbrief no: 3  inleveren uiterlijk 25 februari 2019 bij Ina Oreel, P. Gootjesstraat 7, 4333 CT Middelburg. E-mail: