Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING MIDDELBURG
Middelburg
Contributie

 

Contributie 2019

Lidmaatschap          €    38.--                          
Vrijwillige bijdrage :  
Jacobafonds €     0,45
ACWW** €     0,25
Lief en Leed €     0,30

                                                             

Overmaken op rek.nr. NL44RABO 0154486507 t.n.v. NVVH Vrouwennetwerk Middelburg, onder vermelding van 'contributie 2018"'                     

Na 1 juli is de helft van het lidmaatschap verschuldigd.

Beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december bij de ledenadministratie: Mevrouw M. Kühler-van Hengel, Waterlinie 12, 2652 GT Berkel en Rodenrijs.

 e-mail:marliespaul@zonnet.nl

Kascommissie 2019

Mevr. Rietje Huisman, Mevr. Els de Koster, Mevr. José Viveen (reserve)

Wij brengen onder uw aandacht

Alle officiële berichten en mededelingen zenden aan: Mevr. G.E.M.J. van Belle-Görtzen, Fazantenhof 53, 4332XT Middelburg, tel.: 0118 436697, e-mail:

Alle mededelingen omtrent (ernstige) ziekte en/of ziekenhuisopname melden bij Mevr. J.C. Kalverboer, tel.: 0118-628421, e-mail:

Leden van verdienste: Mevr. J.C. Don-de Kuyper en Mevr. Lambooy

 

                                         ------------------------------------------------------------------

Jacobafonds.

*Leden van NVVH-VROUWENNETWERK kunnen een beroep doen op het Jacobafonds als zij:

  - Incidenteel financiële hulp nodig hebben.

  - Bij herstel van gezondheid de kosten van verpleging of verblijf

    buitenshuis niet geheel of gedeeltelijk zelf kunnen dragen.

  - Door ernstige huiselijke moeilijkheden in nood verkeren.

Er is één voorwaarde: men moet minstens een jaar lid zijn van de NVVH.

Jacobafondsadviseuse afd. Middelburg: Mevrouw M. Kole-de Bruijne, Dirck van Delenstraat 20, 4336 DV Middelburg, tel.: 0118-628627, e-mail:

 

**ACWW (Associated Country Women of the World).

   Is een internationale organisatie waar vele vrouwenverenigingen

   wereldwijd zijn aangesloten.

   Doelstelling:

  -  Bestrijden van armoede.

  -  Bestrijden van ziekte en verbeteren van de gezondheid.

  -  Bevorderen van de educatie.

  -  Bevorderen van de onderlinge betrekkingen.

 

WAT DOET DE ACWW?

ACWW steunt vrouwen in ontwikkelingslanden door middel van vooral

kleinschalige projecten.Voor grotere projecten zoekt ACWW samenwerking

met andere donoren, zoals UNESCO in het "Water for all" project.

                                             ----------------------------------