Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING OOSTERHOUT-NB
Oosterhout-NB
Cursussen en Clubs

Het volledige programma van cursussen en clubs vindt u als u deze link aanklikt:

Clubs

Als u lid bent van een club dan hoeft u zich niet opnieuw op te geven.Wanneer u zich
graag aan wilt sluiten bij een club, geeft u zich dan op bij een van de coördinatoren:
Lianne Houben 0162 432471, e-mail : liannehouben@hotmail.com
Marian Wilmer 0162 433573,  e-mail : marianwilmer5@hotmail.com

BOWLINGCLUB
Leden spelen  iedere veertien dagen op donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur in
BISTRO ‘MERLIJN’, Klappeijstraat 8 te Oosterhout, tel: 0162-436961. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Contactpersoon: Ella Pierot, tel.: 06 28450024 of 0162-470829.

BRIDGE
Elke twee weken op dinsdagmiddag van 13.30-16.00 wordt er gebridged in een ruimte van activiteitencentrum de Slotjes, Slotjesveld 15 te Oosterhout. 
Voor het aanmelden geldt een aparte regeling. Wie al lid is van deze bridgeclub hoeft zich NIET opnieuw aan te melden. U bent automatisch ingedeeld.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de contactpersonen:
Karolien Knol, telefoon: 0162-422559, e-mail: karolienknol@hetnet.nl
Ank Smeets, telefoon: 0162-450272, e-mail: smeetsjaem@hetnet.nl

FIETSCLUB
Iedere woensdagmorgen om 10.00 uur verzamelen de fietsers zich bij de HEMA om een mooie fietstocht te maken. Een groep van enthousiaste dames heeft zich gevormd om wekelijks een route uit te zetten. Alleen bij erg slecht weer gaat het fietsen niet door. U hoeft zich niet aan te melden, want iedereen is van harte welkom.
Contactpersoon: Maria Timmers, tel.: 06-13800748

GESPREKSGROEP
Deze groep komt eenmaal per maand bij elkaar bij een van de leden thuis. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden de meest uiteenlopende zaken besproken. Bij toerbeurt wordt een onderwerp aangedragen waar iederover kan meepraten.
Contactpersoon: Nelly Post, tel: 0162-429417, e-mail: nstam@casema.nl

DISCUSSIECLUB
Deze club komt iedere maand op woensdagmiddag bij elkaar.Allerlei onderwerpen komen in een ongedwongen sfeer op tafel en natuurlijk kunt u thema’s ook zelf aandragen. Info Wil Schurman-Opperman 0162-225049 of email wil.schurman-opperman@ziggo.nl

CREATIVITEITSCLUB
Eenmaal per maand komt een aantal dames bij elkaar om samen te handwerken. U bent van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee komen de mooiste werkstukken tot stand.
Contactpersoon: Christine Hietkamp, tel: 0162-435673

ZONDAGCLUB
De zondagclub heeft geen vaste leden. Iedereen - alleenstaand of niet - is welkom voor een gezellig samenzijn op de eerste zondag van de maand om 11 uuur. (Voor het adres: zie de agenda in de nieuwsbrief.)

Soms wordt er tijdens het koffiedrinken spontaan een afspraak gemaakt om bijv. ergens te gaan lunchen of om samen iets te ondernemen.
Contactpersoon: Ineke Bogers 06-38103597.

MUSEUMCLUB 1, 2, 3, 4 en 5
Er zijn momenteel vijf museumclubs. Elke club heeft maximaal 18 leden. Ze opereren onafhankelijk van elkaar en hebben dus ook een eigen programma.
Voor de museumclub dient u zich jaarlijks opnieuw aan te melden.

MUSEUMCLUB 1
Contactpersoon: Nettie van Gerven, tel.: 0162-316243, e-mail: nvgerven@ziggo.nl
                            Lidy Bodmer, tel.: 076-8864312, e-mail: lidybodmer@gmail.com

MUSEUMCLUB 2
Contactpersonen:
Joke Bartz, tel: 0162-456430, e-mail:  jokebartz@casema.nl

MUSEUMCLUB 3 
Contactpersonen:
Adrie van Houwelingen, tel.: 0162-452153, e-mail: 
Liesbeth Hartendorp, tel.: 0162-424693, e-mail: lieshartendorp@yahoo.com

MUSEUMCLUB 4
Contactpersonen:
Annemarie van Dieden, tel.: 06-33798340, e-mail: aenp@vandieden.nl
Corrie Stoop: tel.: 01620458407, e-mail: rinusstoop@casema.nl

MUSEUMCLUB 5
Contactpersonen:
Ellen de Haas, tel.: 0162-450530 / 06 20090799, e-mail: ellendehaas45@outlook.com
Eugenie Lanting, tel.: 0162-452788 / 06 18165921, e-mail: elanting@casema.nl

MUSICEREN VOOR EN MET ELKAAR
Met veel enthousiasme maakt een aantal leden iedere maand met elkaar muziek. Wanneer u ook mee wilt spelen, schroom dan niet en kom eens luisteren. Iedereen die een muziekinstrument bespeelt is hartelijk welkom. Contactpersoon: Marijke Schooleman, tel: 0162-422720, e-mail: maschooleman@kpnmail.nl

TUINCLUBS
Er zijn drie tuinclubs die alle drie dezelfde interesse hebben. Elke maand wordt er iets ondernomen. Dit kan een tuinbezoek zijn, een lezing, demonstratie of een workshop. Ook wordt er wel bij de leden thuis afgesproken om de tuin aldaar te bewonderen. In de zomer wordt er een dagtocht gepland, zodat er wat verder weg iets bezichtigd kan worden. Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de onderstaande dames:

Tuinclub ‘De Dotters’ :       Ans Leijten,  tel. 0162-450448, e-mail: aleijten@casema.nl
Tuinclub 'Passie-Bloem':   Dicky Du Pré, tel. 0162-692362, e-mail: pcaccount@zonnet.nl
Tuinclub ‘De Tuinfluiter’ :  Wil Huizing, tel. 0162-422493 of 06-30848147, e-mail: wilhuizing@hetnet.nl

MEERDAAGSE REIZEN
In NVVH-VROUWENNETWERK–verband worden goed verzorgde meerdaagse reizen aangeboden. Ieder jaar worden reizen naar verschillende landen en steden gemaakt. Data en reisdoel worden altijd ruim van te voren aangekondigd in onze Nieuwsbrief. Ook in ‘Denken en Doen’ wordt er aandacht aan besteed.
Contactpersoon: Marijke Landlust, telefoon: 0162-426974, e-mail: marijkelandlust@hotmail.com