Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
SKC (Schone Kleren Campagne)

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrieDe SKC stelt zich ten doel de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in de Derde Wereld te verbeteren door de kopers van de kleding in ons land er zich bewust van te laten worden onder welke mensonwaardige omstandigheden de kleding dikwijls vervaardigd wordt. 

  • Lage lonen
  • Veel overwerk zonder dat hiervoor extra betaald wordt
  • Verbod om zich te verbinden in een vakbond en
  • Ongunstige arbeidsomstandigheden

Afnemers zijn gerenommeerde kledingketens in het westen. Er worden op papier wel afspraken gemaakt, maar men houdt zich er vaak niet aan. Onlangs is het boek ‘Made by Women’ verschenen met als ondertitel ‘Gender the global industry and the movement for women workers' rights’, waarin beschrijvingen staan van de omstandigheden waaronder de mensen werken. 85% van de werkers in de kledingindustrie is VROUW!

Er zijn zaken, die wel ‘schone’ kleren verkopen, bijvoorbeeld de kledingzaken, die volgens de Wereldwinkelprincipes werken.

Het verdient aanbeveling met de aankopen van uw kleding rekening te houden met de herkomst van de kleding en event. hiernaar te informeren. Zie voor meer informatie: www.schonekleren.nl

Vertegenwoordiging NVVH-VROUWENNETWERK in de SKC is mw. M. Cath-Postel.

Play Fair 2008 coalitie, een coaltie van de vakbondskoepel IVV, de internationale textielbonden en de Schone Kleren Campagne heeft het rapport "No Medal for the Olympics on Labour Rights" bekend gemaakt, waarin grove misstanden worden beschreven bij de productie van productie die het IOC-logo dragen. Dit heeft grote media-aandacht gekregen. Wij verwijzen graag naar http://www.playfair.org.