Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Millenniumdoelen

Milleniumdoelen……….8 afspraken voor een betere wereld

In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt. Vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver terug gedrongen zijn. Dit is vertaald in 8 concrete doelen: de Milleniumdoelen.

Concreet en meetbaar: De onderwerpen van de Milleniumdoelen zijn niet nieuw. Wel nieuw is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete, meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op zowel de rijke als de arme landen om hun inspanningen te vergroten.

Doelen:

1 Halveren armoede en honger

2 Elk kind naar school

3 Gelijke rechten mannen en vrouwen                                     

4 Minder kindersterfte

5 Verbetering gezondheid van de moeders

6 Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten

7 Schoon milieu en veilig drinkwater

8 Eerlijke handel en minder schulden voor de arme landen

 

Toelichting:

Het achtste milleniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen de ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere milleniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer  hulp te geven, schulden te verlichten en door het weg nemen van handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te exporteren naar de rijke landen.

Betaalbare medicijnen: Veel medicijnen zijn in ontwikkelingslanden te duur of onvoldoende voorradig. Daarom is afgesproken dat i.s.m. de farmaceutische industrie er meer betaalbare medicijnen beschikbaar moeten worden gesteld.

Meer internationale aansluitingen en mobiele telefoons: Moderne communicatiemiddelen als mobiele telefonie en internet zijn van groot belang voor de ontwikkeling in arme landen. Hiermee kunnen mensen eenvoudiger aansluiting vinden op de wereldeconomie. In samenwerking met het bedrijfsleven moet dan ook worden gewerkt aan een betere beschikbaarheid van deze middelen.

            

Een Millennium Gemeente staat midden in de Wereld

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een folder uitgegeven: Millennium Gemeente 2000-2015.