Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Nederlandse Vrouwen Raad

Met ingang van 1 juli 2013 is Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad.

 

Algemene Vergadering Verenigde Naties

Op donderdag 5 oktober 2017, 21.30 Nederlandse tijd, droeg onze vrouwenvertegenwoordiger Jamila Aanzi haar statement voor bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) over: Women’s economic empowerment in the changing world of work.

Lees hier haar statement.

Willemien Koning is in 2018 onze vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Zij gaat de vergadering toespreken over het thema: "uitdagingen en kansen bij het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van plattelandsvrouwen en -meisjes".

Inkomend vrouwenvertegenwoordiger is Clarice Gargard. Haar thema voor 2019 zal zijn "Media".

Lees meer op de website van de NVR over de vrouwenvertegenwoordiging in de VN.

 

Regeerakkoord Rutte III, oktober 2017

De Nederlandse Vrouwen Raad komt na een eerste analyse van het regeerakkoord, aan de hand van de door ons in september aangedragen drie thema’s voor de onderhandelingen, tot de volgende conclusies:

  • Het regeerakkoord is niet gendersensitief geschreven.
  • Voor de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt wordt de indruk wordt gewekt dat de vrouwenemancipatie klaar is. Dit is bij lange na niet het geval.
  • Voor geweld tegen vrouwen is specifieke aandacht dringend nodig, in aanmerking genomen dat Nederland het slechter doet dan Europese gemiddelde Een extra inspanning van het toekomstige kabinet is daarom gewenst.