Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Nederlandse Vrouwen Raad

Met ingang van 1 juli 2013 is Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad.

De Nederlandse Vrouwen Raad willen een pool van deskundige vrouwen opzetten. Zij zoeken deskundigen op verschillende terreinen. lees verder https://www.nvvh.nl/docs/oproep_deskundigen.doc

 

Irene Hemelaar; vrouwenvertegenwoordigster VN in 2015.

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Irene Hemelaar (45), ondernemer en o.a. directeur LHBTI-emancipatie van de Stichting Amsterdam Gay Pride, voorgedragen als Vrouwenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Na haar benoeming door de Minister van Buitenlandse Zaken zal zij in oktober 2015 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN om daar namens de Nederlandse vrouwen de regeringsleiders van de VN-lidstaten toe te spreken. 

De ambitie van Irene Hemelaar als vrouwenvertegenwoordiger is om op te komen voor de rechten van lesbische, biseksuele en transvrouwen en vrouwen met een intersekseconditie (LBTI-vrouwen). Over die ambitie zegt zij: ”2015 is het jaar dat ik vrouwenvertegenwoordiger zou willen zijn. In aanloop naar EuroPride 2016 in Amsterdam, zal ik nog meer dan nu internationaal werk verrichten. Ik ben me er zeer van bewust dat mijn ervaring en activisme slechts een ‘niche’ beslaan als het gaat om de breedte van vrouwenrechten waarover afspraken zijn gemaakt tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing en de Millennium Development Goals. Ook dat seksuele diversiteit een moeilijk bespreekbaar onderwerp is in veel van de landen die de afspraken hebben ondertekend. Tegelijkertijd is mijn strijd voor gelijke rechten er een die als lakmoesproef dient. Wanneer LBTI-vrouwen in volle vrijheid hun leven kunnen leven, zullen heterovrouwen dit zeker kunnen.”

Met de voordracht van Irene Hemelaar sluit de NVR aan bij een van de prioriteiten van het internationale mensenrechtenbeleid van Nederland dat de rechten van vrouwen en seksuele minderheden wil beschermen. In de Tweede Kamer is bovendien onlangs nog gepleit om Nederland wereldwijd weer leidend te maken als voorvechter van rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

 

Dorenda Gerts, voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad.

Ze vindt het moeilijk om het wethouderschap los te laten straks na de verkiezingen in maart 2014. “Het is heel leuk werk. Maar na drie perioden zonder kleerscheuren, heb ik zelf besloten ermee te stoppen.” Het is zoiets als weggaan terwijl het feestje nog leuk is.
Maar ze wil wel iets zinnigs blijven doen. En toen viel haar oog op de advertentie voor voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Donderdag 21 november 2013 werd ze in die functie benoemd.

Dat de advertentie van de NVR haar aantrok is niet zo vreemd. Dorenda Gerts heeft zich altijd sterk betrokken gevoeld bij de belangen van vrouwen. “Als wethouder in Waddinxveen heb ik ook altijd het belang van vrouwen in mijn achterhoofd.” Dat is heel zichtbaar elk jaar rond 8 maart als Dorenda betrokken is in bijeenkomsten rond de viering van Internationale Vrouwendag. Maar vooral ook in zaken van zorg, die al die jaren deel uitmaken van haar portefeuille. Dan voelt ze heel specifiek dat ze er zit namens en voor de vrouwen.
Ze noemt het voorbeeld van mantelzorg. “Het is ieders verantwoordelijkheid om voor je ouders te zorgen, je kinderen, broer of zuster als dat nodig is. In de praktijk komt die mantelzorg vaak bij vrouwen terecht. Maar wij vragen ook aan vrouwen om economisch zelfstandig te zijn. Dat hoort wel in balans te zijn.”
Ze voelt het mede als haar verdienste dat de kwestbaren in de samenleving in Waddinxveen specifiek aandacht hebben gekregen. “Alles wat met zorg te maken heeft, krijgt veel aandacht. Dat wordt erkend door de Raad. Daar heb ik me voor ingezet.”

Vrouwenclubs
Haar betrokkenheid bij vrouwenzaken ziet ze als een natuurlijke ontwikkeling. “Het is een zich ontwikkelende opvatting geworden omdat het participeren van vrouwen in de samenleving nog zo moeizaam is.” Maar de duw is, denkt ze, wel gegeven toen ze begin jaren 90 lid werd van de CDA Vrouwen in Waddinxveen. “Dat was en is een heel leuke club vrouwen, waar ik ongelooflijk veel plezier gehad heb en nog.”
Ook aan de club vrouwen van Zonta Gouda heeft ze heel veel gehad, en nog steeds. “Daar kun je ervaringen uitwisselen. Niet iedereen maakt hetzelfde mee, reageert hetzelfde, maar er zitten wel dezelfde mechanismen in. Als je dat veilig wilt bespreken, kan dat bij Zonta.”
Zonta is een serviceclub van alleen vrouwen die zich inzetten voor vrouwen. Ze bieden een service aan de maatschappij: zamelen geld in met lezingen, toneelstukken, markten e.d. en zetten dat in voor een goed doel. Dat kan een lokaal doel zijn, maar mondiaal kan ook, zoals de gezondheid van vrouwen in Afrika.