Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
WfWP

Women for Water Partnership (WfWP) is een internationaal netwerk van 24 vrouwenorganisaties met meer dan een miljoen leden in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Afrika, Azië en Oost- en West-Europa. Met hun kennis en ervaring leveren deze vrouwen een bijdrage aan vermindering van armoede. Aandachtspunten van WfWP zijn: empowerment; lokale betrokkenheid, netwerken en ontwikkeling vanuit de gemeenschap.

3VO is een lidorganisatie van WfWP. 3VO-tegenwoordiger : Marjon Verkleij

 

Gender, water en ontwikkeling ( Gender, Water and Development)

Vandaag, 30 oktober vertrek ik, Marjon Verkleij,  naar Zuid-Afrika als afgevaardigde voor de Nederlandse plattelands vrouwenorganisaties.  Ik zal deelnemen aan de ledenvergadering van Women for Water Partnership (WfWP)  en aan een waterconferentie. Tijdens de ledenvergadering nemen we afscheid van Alice Bouman, de stichtingsvoorzitter die na 10 jaar het stokje doorgeeft aan Mariet Verhoef, afkomstig uit de Soroptismisten.

Al 10 jaar zet het Women for Water Partnership (WfWP) zich wereldwijd in om meer vrouwen te betrekken bij de watersector.

Dat doet ze door uitvoering van waterprojecten, lobby bij internationale organisaties  ( zoals de VN) maar ook door deelname aan conferenties en het geven van workshops en lezingen. Dit jaar  is Zuid-Afrika gastland voor de conferentie van “Gender, Water en Ontwikkeling’, die van 4 t/m 8 november wordt gehouden in East London. Deze conferentie zou aanvankelijk in juli plaatsvinden, maar vanwege verkiezingen en het formeren van een nieuwe regering is het verdaagd.

WfWP heeft een prominente rol tijdens de conferentie en ik mag daarbij deelnemen als uw vertegenwoordiger.

De strijd voor toegang tot voldoende water in Afrika gaat door. Water heeft invloed op gezondheid, landbouw, economische productiviteit, onderwijskansen voor vrouwen en kinderen en welzijn. Als de armen toegang krijgen tot water, kunnen zij meer voedsel verbouwen, kleine bedrijven beginnen, inkomsten creëren  en veilig water krijgen om te drinken, zich te wassen en eten van te bereiden. Ondanks jaren discussie over gendervraagstukken, zijn vrouwen nog steeds de armste van de armste.

De top van het waterbeheer wordt nog altijd gedomineerd door mannen. Terwijl vrouwen, die gezien worden als hoeders van de natuurlijke hulpbronnen, niet of nauwelijks betrokken zijn op de niveaus waar de belangrijke beslissingen genomen worden. Dit moet veranderen!  De GWO- conferentie biedt kansen om de nodige ervaring uit de hele wereld te verwerven en praktische oplossingen  voor genderstrategie  in de watersector aan te bieden aan de Afrikaanse Ministerraad voor Water ( hier zijn 41 landen bij aangesloten). De conferentie moet bijdragen aan de oplossing van het waterprobleem en wat het echte verschil zal maken in het leven van arme vrouwen en mannen in Afrika.

Women for Water Partnership  zal vanuit het vrouwenperspectief een discussie op gang brengen en met voorbeelden komen dat het anders kan.