Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Denktank

Nieuw thema Vrouw als Consument

In de laatste vergadering van de Denktank hebben wij met elkaar gezocht naar een nieuw onderwerp. Onze keuze is gevallen op Vrouw als consument omdat dit onderwerp vele mogelijkheden biedt voor allerlei interessante deelonderwerpen. Om alvast enkele te noemen: zorg, voeding, recycling, klimaat, educatie. Samengevat onder de titel "Duurzaam boodschappen doen".

Wanneer u het thema  in uw programma opneemt, kunt u net als bij het thema Actief ouder worden een beroep doen op het Jacobafonds. In de Nieuwsbrief van augustus 2017 leest u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Voor in uw Maandbericht:

Verspilling

In Denken en Doen heeft u kunnen lezen dat zowel de consument als de producent veel voedsel verspilt. Dat wij als consumenten 50kg voedsel per  jaar per persoon weggooien is ongehoord en nauwelijks voor te stellen. Natuurlijk proberen wij allen zo min mogelijk voedsel te verspillen en zijn wij bekend met de mogelijkheden om deze verspilling, die ook ten koste van ons milieu gaat, te voorkomen. Denkt u goed bezig te zijn, doe dan toch een keer de Weggooitest via www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/voorkom-voedselverspilling.  De uitkomst kan u onaangenaam verrassen als blijkt dat u toch meer voedsel verspilt dan nodig is. Die paar aardappelen (100 gr) die u niet wilt bewaren en de tomaten die verrot zijn (200 gr), blijken evenals dat laatste plakje ham (15 gr) wel bij te dragen aan die 50 kg! Gelukkig vindt u op deze site ook adviezen om die verspilling tegen te gaan. Veel van deze tips zijn wel bekend, maar passen wij deze ook dagelijks toe? Voorbeelden zijn :

- maak een boodschappenlijstje zodat u alleen koopt wat u nodig hebt;

- gebruik de vriezer voor producten die u niet direct wilt gebruiken en voor brood ;

- een restje pasta is de volgende dag nog prima te gebruiken in een salade.

Ik ben ervan overtuigd dat wij met elkaar nog veel meer tips kunnen bedenken om restjes te verwerken en  verspilling te voorkomen. Misschien leuk om deze tips met elkaar te delen. Geef ze door aan de redactie van het maandbericht van uw afdeling of mail deze naar de Denktank. Als vrouwen hebben wij de mogelijkheden om iets aan verspilling te doen, in onze eigen huishouding maar ook door onze kinderen en kleinkinderen te informeren.

 

Comfortabel (t)huis

Als onderdeel van het project Actief ouder worden heeft de Denktank zich de laatste tijd bezig gehouden met het onderwerp Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Hieronder vindt u de verslagen van de drukbezochte regiodagen in Woerden op 3 november 2016 en in Doetinchem op 29 november 2016.

Verslag regiodag Woerden.

Verslag regiodag Doetinchem.

 

De Denktank in 2016

De leden van de Denktank zien met tevredenheid terug op de bijeenkomsten in Woerden en Doetinchem. Het onderwerp Comfortabel (t)huis is in beide bijeenkomsten uitvoerig aan de orde gekomen en bleek goed aan te slaan bij de aanwezigen. Het bezoek aan het modelhuis in Doetinchem was een interessante aanvulling op het ochtendprogramma. Hopelijk is het onderwerp ook in andere regio’s aan de orde geweest. Het is belangrijk  je woning eens te bekijken vanuit een situatie waarin je niet meer zo vlot en lenig bent als vandaag! Het is nog niet bekend of wij het onderwerp hierbij hebben afgesloten of dat er nog een bijeenkomst kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beschikbare financiën en de vraag vanuit de regio.

Het Algemeen Bestuur wil de Denktank ook voor de volgende periode behouden. Voorwaarde is wel dat het aantal deelnemers moet worden uitgebreid, zodat er meer landelijke spreiding kan plaatsvinden. Een goed contact van  Denktank-leden met omringende afdelingen kan  leiden tot beter functioneren van de Denktank.

Nieuwe leden gevraagd

Wij vragen u eens goed in uw afdeling rond te kijken naar iemand die kan plaatsnemen in de Denktank en zo het contact kan onderhouden tussen afdeling(en) en Denktank. Plaats deze oproep dus in uw Maandbericht en/of vraag tijdens de ledenvergadering uw leden persoonlijk of zij belangstelling hebben. Voor vragen en informatie kunnen zij contact met de voorzitter opnemen. Wij benadrukken nog maar eens dat het geen bestuursleden hoeven te zijn. Wij rekenen op uw medewerking.

Namens de Denktank, Henny de Wit 

Informatie: henny.dewit@kpnmail.nl