Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Samenwerkingsovereenkomst Toiletalliantie

Samenwerkingsovereenkomst Toiletalliantie

Samen met o.a. Maag Lever Darm Stichting (MDLS), reizigersvereniging Rover, Nat. Ver. De Zonnebloem, Ouderenbond KBO-PCOB, KansPlus, Ieder(in) tekenen we op 22 november 2018 de samenwerkingsovereenkomst Toiletalliantie.  

Wat ondertekenen we en wat gaan we doen? Hieronder een korte samenvatting

Wij, de oprichters van de Toiletalliantie, willen samenwerken op de volgende terreinen om het tekort aan toiletten op te lossen.

* Voorlichting en creëren van bewustwording van het probleem

* Belangenbehartiging en lobby bij overheid en bedrijven

*  Creëren van aandacht bij Pers en Media

Er is door de MLD Stichting al veel gedaan. Er is een onderzoek geweest bij alle gemeenten om na te gaan of er plannen zijn om meer openbare toiletten te plaatsen.  Zij hebben met de resultaten  een overzicht opgesteld. Als  NVVH -afdelingen interesse hebben voor deze gegevens,  omdat ze actief met dit onderwerp aan de slag willen, dan kunt u deze gegevens opvragen bij het Centraal Bureau en zien of uw gemeente actief is op dit terrein.   

19 november is gekozen tot  Wereldtoiletdag  en de MDS Stichting benut dit gegeven. Via persberichten informeert ze allen over de laatste metingen en de top 10 gemeenten waar goede openbare toiletvoorzieningen zijn. 

persberichten:

19 november 2018

wereldtoiletdag, infografic

persbericht

2019

Factsheet meer toiletten in Nederland.

Voorbeeldbrief: wilt u als plaatselijke afdeling van u laten horen, schrijf dan een brief naar het gemeentebestuur. U kunt een voorbeeldbrief aanvragen bij ons Centraal Bureau.