Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Agenda
Vrouwenpodium, op weg naar een duurzame arbeidsmarkt.

Vrouwenpodium is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vrouwenraad, FNV en vrouwencommissies / organisaties van migranten dat jaarlijks o.a. rond de tweede dinsdag in september met ‘Prinsesjesdag’ en rond Internationale Vrouwendag op een bijzondere manier aandacht vraagt voor onderwerpen die van groot belang zijn voor vrouwen en vrouwenorganisaties. Een podium met meer dan een miljoen vrouwen als achterban.

Het thema van Prinsesjesdag dit jaar is ‘Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’.

De vraag is: hoe moet de arbeidsmarkt van de (nabije) toekomst zijn ingericht, wil er sprake zijn van een arbeidsmarkt die genderproof is, dynamisch en inclusief. Een arbeidsmarkt die het potentieel van alle mensen - ongeacht leeftijd, sekse, etniciteit, (on)beperking - benut; die scherpe polarisaties tussen vaste en flexibele banen weet te voorkomen. Bovendien een arbeidsmarkt die vrouwen én mannen in staat stelt naast hun betaalde arbeid zorgtaken te verrichten.

Naast een interessante lezing door professor dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie Universiteit Utrecht, kunt u meedoen aan een paneldiscussie met de politiek en het maatschappelijk middenveld onder leiding van Irene Janssen. Na afloop van de discussie volgt een korte samenvatting van de bijeenkomst waarna er tijd is om na te praten en te netwerken. Van de uitkomst van de dag wordt een publicatie gemaakt die politici en vrouwenorganisaties krijgen aangeboden. 

Deelname gaat op uitnodiging omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. NVVH-leden die geïnteresseerd zijn en graag deze dag bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk 4 september aanmelden via het Centraal Bureau - . U krijgt binnen enkele dagen bericht of u welkom bent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wanneer: maandag 11 september 2017

Tijd: 13.30 – 17.00 uur

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag