Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING APELDOORN
Apeldoorn
Programmagids 1ste helft 2023

Voorwoord

De Nieuwsbrief hebben we weer in een andere vorm gegoten. Alle maandactiviteiten staan nu onder elkaar. Toch gaan we nog deze voorjaarseditie van het programma en bewaargidsje uitbrengen. Dit omdat de data van de activiteiten voor het komende half jaar al bekend zijn. Ook al is soms de specifieke activiteit nog niet bekend, de datum kan al wel genoteerd worden. En de datum vrij houden is het belangrijkste.

We hopen weer veel leden te ontmoeten en om er samen een mooi seizoen van te maken.
 

      Programma middagbijeenkomst       
   programmacomissie 


Dinsdag  21 februari   Jaarvergadering met aansluitend Jan Bark en bewoners van Villande ‘van vijgenblad tot spijkerbroek’

Dinsdag 21 maart     Dhr. Marc Roth met de lezing Beeldtaal over Noord-Korea

Dinsdag 18 april       Mevr.van Heuven – van Nes  met de lezing: Correspondentie  kon. Wilhelmina met haar gouvernante’  
        
Dinsdag 16 mei        Dhr. Walter Lodewijk met een lezing over Rien Poortvliet

Op 20 juni – 18 juli – 15 augustus zijn er geen lezingen maar hebben we de Zomerontmoeting op het terras of binnen bij De Babbel; Hoofstraat 190

            Eetclub
                                                                         Ans van Kesteren                                                               

Voor het eerste halfjaar van 2023 zijn de data en locaties voor de eetgroep als volgt:

Altijd de tweede woensdag van de even  maanden:
Woensdag   8 febr.  bij De Cantharel Ugchelen, Van Goldsteinlaan 20,  om 12 .00 uur
Woensdag 12 april  Chinees rest. Kota Radja. Deventerstraat 118,  om 18.00 uur
Woensdag 14 juni   Bon Vivant, Loolaan 42, om 18.00 uur

Bij alle locaties worden zo mogelijk eventuele wijzigingen in de nieuwsbrief vermeld.

Houd deze dus ook in de gaten.
Altijd opgeven bij Ans van Kesteren, tel.: 055 522 60 50 of vankesteren.a@gmail.com

 

    Fietsclub
Titia Bakker

De woensdag fietsclub blijft fietsen zolang het weer het toelaat. Ze maken gebruik van een appgroep waarin aangemeld en afgemeld kan worden. De groep telt 12 leden die in wisselende samenstelling bij elkaar komen maar wel bijna het hele jaar door hun fietstochten houden. ’s Winters wordt er ongeveer 25 km gefietst en ’s zomers 40 km. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom, met of zonder elektrische fietsondersteuning.

De dinsdagmiddag fietsclub blijft ook vrij lang doorfietsen. Het weer moet niet al te slecht en koud zijn maar over het algemeen zijn weersberichten niet altijd een goede graadmeter. Op de mooie dagen worden leuke fietstochten uitgezet. De fietstocht wordt altijd ter plekke bedacht want de omgeving is, na de vele fietstochten, goed bekend. De groep bestaat inmiddels uit zes dames. Het startpunt  is 13.30 uur op de hoek Jachtlaan -Soerenseweg en na een stop in een restaurant, als dat mogelijk is, of op een bankje is iedereen rond 16.30 uur weer thuis. 

Wie mee wil fietsen kan contact opnemen met Titia Bakker; tel: 0553551017 of via email titiaksbnl@gmail.com

                                                                Handwerkgroep
                                                               Tine van den Brink

We breien lapjes waar dekens van gemaakt worden. Ook breien we mutsen, sjaals, vesten en truien.  Alle wol voor breinaalden 3 of 4 is welkom. Gemiddeld breien we elk jaar een verhuisdoos vol.

Bijgaand een foto van de breiwerkjes die we dit jaar gemaakt hebben en gestuurd naar de stichting die het weer naar Roemenië stuurt. Het zijn 110 lapjes waar dekens van gemaakt worden. Een van onze leden heeft alleen al genoeg lapjes voor 1 deken gemaakt en daar een foto van gemaakt.

We komen nog steeds met plezier 1 x in de maand bij elkaar. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Tijd: 2e woensdag van de maand om 14.00 uur. Plaats: bij Tine v.d. Brink, Het Schip 211, tel. tel. 055 36 65 921

                                                                  Lunchgroep 
                                                                   Joke Helwig

Na iedere lunch wordt met de groep besproken welke locatie de voorkeur heeft. Meeste stemmen gelden.

Vrijdag 3 maart om 12.30 uur; de locatie wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt
En vrijdag 14 april gaan we weer lunchen, 12.30 uur en de locatie wordt nog vastgesteld.

Wie zich bij de lunchgroep wil aansluiten moet zich in ieder geval uiterlijk 1 dag van te voren aanmelden bij Joke Helwig

           Museumgroep  
          Bestuur

De museumgroep gaat dit seizoen drie keer weg. We zoeken het eerst dicht bij huis. Januari is nu eenmaal een maand waarin het koud, glad of nat kan zijn.

 

Donderdag 30 maart
Dan de museumgroep. het is koud, het blijft koud en museum Kroller Muller is dan toch nog niet zo'n goed idee. En een bijkomend probleem zijn wel de stakingen bij het streekvervoer. We weten niet wanneer en waar er mogelijk weer gestaakt gaat worden. 

We hebben dus besloten dat we naar Arnhem gaan, dezelfde dag, bijna dezelfde tijd maar andere locatie. Op dit moment zijn er in museum Arnhem unieke werken van Hans Baluschek en Carel Willink te zien. Hans Baluschek was de leermeester van Carel Willink. Graag opgeven bij Joke of Aline. Via dit emailadres mag ook. We kunnen pas een paar dagen voor vertrek aangeven of we per bus gaan of per trein. Staakt het streekvervoer dan is de trein een goede optie. Graag opgeven dus wie er mee wil gaan.


Dan hebben we het plan om 23 mei naar het Singer museum in Laren te gaan. De tentoonstelling Gé-Karel van der Steen – LAREN AAN ZEE staat in de planning. Ook loopt de tentoonstelling Anselm Kiefer nog.

Aanmelden bij Joke Helwig of Aline Jansen tel. 055 54 18 769 a.jansen7.qol@gmail.com

Muziekgeschiedenis 
Ans van Kesteren

We hopen van harte dat ook in het voorjaarsseizoen weer een enthousiast aantal leden zich zal aanmelden voor het bijwonen van de cursus muziekgeschiedenis.

Dit voorjaar bieden we 3 lessen aan voor een bedrag van € 35,-- . Dat bedrag graag vóór 10 maart overmaken op rekeningnummer NL16RABO0360189091 t.n.v. NVVH-VROUWENNETWERK onder vermelding van Muziekgeschiedenis.

Het thema is Passiemuziek. Naast de passiemuziek van Bach hebben zich tientallen componisten bezig gehouden met het passieverhaal. Het wordt voor Alice van Rossem kiezen welke componisten zij voor deze bijeenkomsten zal gebruiken. De data  zijn:

10 maart, 17 maart  en 24 maart  aanvang 13.30 uur in de Regentessekerk

Voor de cursus muziekgeschiedenis is inschrijven al mogelijk; bij Ans van Kesteren, tel: 055-5226050 of via email  vankesteren.a@gmail.com
 

    Boek & Film 
   Aline Jansen

Dinsdag 17 januari trapt Boek&film dit seizoen af met de film ‘Mijn haat krijgen jullie niet’. Een film over de aanslag in het Bataclantheater, Parijs. De vrouw van de schrijver Antoine Leiris heeft die avond het concert bezocht waarbij ze kwam samen met 88 andere slachtoffers om het leven kwam.

Dinsdag 21 februari staat de film Women Talking / Wat ze zeiden naar het boek van Miriam Toews op het programma. Een groep mennonitische vrouwen werden gedrogeerd en verkracht door mannen uit hun eigen gemeenschap. Na de aanhouding van de mannen krijgen de vrouwen een nacht de tijd om te beslissen wat ze moeten doen: niets doen en zich dan weer aan de mannen overgeven, blijven en vechten waarbij de vrouwen voor zichzelf moeten opkomen en de mannen moeten vergeven of weggaan en een nieuwe start maken in een wereld die ze niet kennen. Onmogelijke keuzes.

De data van de volgende Boek&filmserie is al wel bekend maar de film nog niet. De titel van de volgende films worden in de nieuwsbrieven vermeld.

21 maart ; 18 april ; 9 mei

Alle filmavonden beginnen 19.30 uur met een inleiding door filmspecialist Gerlinda Heywegen, vervolgens gaan we de film kijken. De kosten zijn €15,- per film of met een Gigantpas / bibliotheekpas €12,50. Aline Jansen reserveert de kaartjes en die kunnen dan bij de kassa betaald en afgehaald worden. Bij plotsklapse afwezigheid worden de kaartjes de desbetreffende avond bij de

***********************************************************************************************

Kijk voor meer info ook even bij de clubs en curssusen 

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2023