Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk

Van 9 juli tot en met 21 september 1898 vond in Den Haag de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid plaats. De initiatiefneemsters wilden met deze tentoonstelling de betaalde en onbetaalde arbeid van vrouwen zichtbaar en bespreekbaar maken. Ook moest het resulteren in de uitbreiding van arbeidsmogelijkheden van vrouwen.
Door de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid kwam voor het eerst landelijke aandacht voor de positie van de vrouw in de maatschappij. Het batig saldo van de tentoonstelling werd benut voor de oprichting van een Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid (NBV). Op 17 december 1912 richten Anna Polak, directrice van het NBV, en Marie Heinen, adjunct-directrice, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen op.

Vanuit de NVVH werd in 1927 de eerste Nederlandse consumentenorganisatie opgericht: het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA). Dit instituut moest de meningen en wensen van de leden kenbaar maken aan de overheid, het bedrijfsleven en de detailhandel. Ook werd veel tijd besteed aan de verbetering van huishoudelijke hulpmiddelen, van de keukeninrichting tot het (huishoud)onderwijs.

Met de toename van het maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel van NVVH leden werden vele malen acties gevoerd voor het verlagen van de prijzen voor eerste levensbehoeften voor gezinnen, ook al stond dat haaks op de belangen van de nationale handel en industrie. De NVVH stimuleerde het vakonderwijs door – samen met andere organisaties – het organiseren van cursussen in kinderverzorging en opvoeding en het oprichten van huishoudscholen.
Mede onder druk van de NVVH werden vrouwen in 1956 voor de wet “handelingsbekwaam”. Ook bracht de vereniging adviezen uit op het gebied van de woningbouw. Dit leidde in 1946 tot de oprichting van de Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw (VAC).

Andere initiatieven van de NVVH betroffen het oprichten van peuterspeelzalen en weekmarkten en het verbeteren van openbare voorzieningen. Daarnaast is de vereniging altijd heel actief geweest op het gebied van milieubeheer en consumentenbelangen.

Het Keurmerkinstituut van de NVVH, het IVHA, kreeg steeds meer bekendheid als consumentenorganisatie die adviezen gaf aan zowel de consument als fabrikant. Het groene keurmerk “Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen” nam dan ook een unieke positie in, ondanks de toenemende concurrentie van andere consumentenorganisaties. Het NVVH keurmerk is in 1986 erkend door de Raad van Certificatie. Dit betekent dat de instelling onpartijdig is, beschikt over vakbekwaam personeel, algemeen erkende keuringseisen stelt, een goed uitgerust laboratorium inschakelt en klachten over goedgekeurde producten onderzoekt en afhandelt.
In 1967 kreeg het IVHA een nieuwe naam: Instituut voor Huishoudtechnisch Advies en een eigen rechtsvorm, een Stichting.
In 1998 werd het keurmerk “Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen” overgedaan aan het Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten.

In 2005 werd de naam “Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen” veranderd in NVVH-VROUWENNETWERK dit om duidelijk aan te geven dat vrouwen van vandaag meer zijn dan alleen huisvrouwen. De toevoeging met “Vrouwennetwerk” illustreert dat de emancipatie van de vrouw een volgende fase in gaat. Met de uitgave van “het Manifest” werden doelstellingen en thema’s verduidelijkt naar besturen, leden en externen. Er werden nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld.

Met de samenwerking in landelijk verband ontstonden de meerjaren thema’s Samen Wonen en recentelijk het thema ‘op de Koop toe’.

Op 12 december 2012 bestond NVVH-VROUWENNETWERK 100 jaar en kreeg zij het predicaat Koninklijk toegekend, dit werd bekendgemaakt tijdens de jubileumviering op 10 oktober 2012 in het Beatrix Theater in Utrecht.

Magazine
Jacobafonds
Lidmaatschap
Reacties
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Koningin Wilhelminalaan 21 | Postbus 1496 | 3800 BL Amersfoort | telefoon 033-422 8225 | e-mail centraalbureau@nvvh.nl