Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING DELFZIJL
Delfzijl
Welkom
WIJ WENSEN ELKE BEZOEKER VAN HARTE WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE  
KONINKLIJKE NVVH  AFDELING DELFZIJL.

 

 

                           


Deze website wordt op dit moment niet bijgewerkt, voor inlichtingen over onze vereniging of ons verenigingsprogramma kunt u zich richten tot onze secretaris.
email: jvanklaveren@hetnet.nl
Het verenigingsseizoen 2016/2017 is achter de rug en was succesvol.  Het bestuur had weer een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten georganiseerd.

We prijzen ons gelukkig dat we een compleet en actief bestuur hebben en dat er nog steeds heel veel leden bereid zijn om aan diverse taken mee te helpen. Het is veel werk om een vereniging goed te laten draaien. 

Onder de kop "agenda en verslagen" -links in het keuzemenu- vond u in de loop van het verenigingsseizoen  een overzicht van diverse verslagen van de activiteiten. Ook als u een keertje niet kwam kunt u daar nog nalezen wat u gemist heeft...

We hopen dat u het ook komend seizoen weer een aantrekkelijk programma vindt en als u nog iemand kent die belangstelling voor onze vereniging heeft, aarzel dan niet om haar volgend seizoen voor een kennismakingsavond- of ochtend uit te nodigen.

                                                            
Dus...voor wie dit leest en nog geen lid is van onze vereniging: u bent van harte welkom om dat wel te worden... Neemt u gerust contact op met een van de bestuursleden voor nadere informatie en/of een vrijblijvende kennismaking.

Algemene afdelingsinformatie:
Onze afdeling heeft ruim 100 leden, waaronder een bestuur en vele vrijwilligers om allerlei bijeenkomsten, clubs, cursussen en workshops mogelijk te maken.

Wij organiseren iedere maand  ongeveer twee bijeenkomsten (in de maanden september tot en met april) over uiteenlopende onderwerpen. Deze vinden zowel overdag als 's avonds plaats. Ook worden er regelmatig excursies naar bedrijven of instellingen georganiseerd en bovendien is er jaarlijks een leuke dagtocht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid aan diverse andere activiteiten via clubs of commissies deel te nemen.

Aan de hand van de menu's aan de linkerkant kunt u nog enkele pagina's met overige informatie over onze vereniging bekijken.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de NVVH afdeling Delfzijl, dan kunt u mailen naar:                  of

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020