Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WILNIS-DE RONDE VENEN
Wilnis-De Ronde Venen
Programmaoverzicht voorjaar 2024

Eindelijk!! Als de vooruitzichten niet in negatieve zin gaan veranderen, kunnen we elkaar waarschijnlijk dit voorjaar weer ontmoeten. Gemma en Lenie hebben daarvoor een prachtig programma samengesteld, met voor elk wat wils.. 

Mochten de mogelijkheden later wijzigen, dan zullen we u daarvan uiteraard meteen op de hoogte stellen, via deze website en via ons Maandbericht.

Het programma:

5 februari Lange wandeling
12 februari Tentoonstelling Nieuwe Kerk Amsterdam
14 februari Bezoek Streekmuseum Nieuwkoop
19 februari Korte wandeling
1 maart Alg.Ledenvergadering / lezing Hospitium
4 maart Lange wandeling
8 maart Vrouwendag / lezing locoburgemeester
13 maart Bezoek kaasboerderij Clara Maria
18 maart Korte wandeling
19 maart Rijksmuseum: Frans Hals
22 maart Lezing: een blik achter de sluier
3 april Bezoek Artist a fleurs
24 april Lezing: medische zorg in oorlogstijd
23 mei Voorjaarsuitje: Weerribben


Details van bovenstaand programma kunt u vinden in het Maandbericht.

 

Daarnaast blijven de wandel- en fiets-activiteiten, voor zover mogelijk, doorgang vinden. Neem vooral even contact op als u meer info wilt heben.

Lezen / begrijpen o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72
2e leeskring o.l.v. Henriette Grashoff, tel. 27 29 22
Fietsen wisselende begeleiding, op dinsdag, van mei t/m september, om 9 uur,
  verzamelen bij het oude raadshuis in Wilnis
Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19
  Heb je goede voornemens? Wandel dan mee.
  1e en 3e maandag van sept.t/m mei om 13.30 u. 
Museumclub Lenie Celie, tel. 28 38 19
  Miek Muiswinkel, tel. 776884

 

* Let op, in het programma kunnen nog wijzigingen komen!!!

* U kunt pas opgeven voor een activiteit als het in het maandbericht is aangekondigd.

* Als u meegaat met een excursie en u besluit na afloop hiervan op eigen gelegenheid naar huis te gaan of nog langer te blijven, meldt u dit dan s.v.p. aan degene die de excursie heeft georganiseerd of aan degene met wie u op de heenreis bent meegereden. Dit voorkomt onnodige complicaties. Bij voorbaat dank.

* Mocht u naar een bijeenkomst of lezing willen en niet op eigen gelegenheid kunnen komen, meldt dit dan bij een van de bestuursleden (voor telefoonnummers zie pag. 1). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

* Introducés betalen € 2,50 voor het bijwonen van een lezing of bijeenkomst.

* Let op!! Bij verhindering tot 14 dagen vóór de excursie betaalt u 50% van de totale kosten. Daarna kan geen geld meer worden teruggestort. Wij moeten alles een week van tevoren hebben betaald!

Mieke Muiswinkel, tel. 776884

 

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2024