Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WILNIS-DE RONDE VENEN
Wilnis-De Ronde Venen
Programmaoverzicht 2020 - 2021

Voor ons nieuwe seizoen hadden Gemma en Lenie een prachtig programma samengesteld. Helaas, vanwege corona hebben we moeten besluiten om het grootste deel daarvan voorlopig NIET te laten doorgaan. Jammer, jammer....!!

Mochten de mogelijkheden later wijzigen, dan zullen we u daarvan uiteraard meteen op de hoogte stellen, via deze website en via ons Maandbericht.

Onderstaand wat er voorlopig op het programma staat:

donderdag 28 januari Stedelijk museum, Surinaamse School
vrijdag 26 februari Cobra Museum, Amstelveen
dinsdag 23 maart Allard Piersonmuseum A'dam, Godinnen van Art Nouveau
vrijdag 26 maart Audiovisuele show, Henk Butink, Kunst in de Ronde Venen

Helaas, vanwege de toegenomen corona-besmettingen hebben we als bestuur de ledenvergadering van 23 februari tot nader order moeten uitstellen. We hopen nog steeds op betere tijden, maar uw en onze gezondheid gaan vóór.

Daarnaast blijven de wandel- en fiets-activiteiten, voor zover mogelijk, doorgang vinden. Neem vooral even contact op als u meer info wilt heben.

Lezen / begrijpen Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89
      o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72
Fietsen wisselende begeleiding, op dinsdag, van mei t/m september, om 9 uur,
  verzamelen bij het oude raadshuis in Wilnis
Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19
  Heb je goede voornemens? Wandel dan mee.
  1e maandag van sept.t/m mei om 13.30 u. 
  4 januari - 1 februari - 1 maart. - 5 april - 3 mei
Museumclub Tini Baer, tel. 27 26 00
  Lenie Celie, tel. 28 38 19
  Mieke Muiswinkel, tel. 776884

 

* Let op, in het programma kunnen nog wijzigingen komen!!!

* U kunt pas opgeven voor een activiteit als het in het maandbericht is aangekondigd.

* Als u meegaat met een excursie en u besluit na afloop hiervan op eigen gelegenheid naar huis te gaan of nog langer te blijven, meldt u dit dan s.v.p. aan degene die de excursie heeft georganiseerd of aan degene met wie u op de heenreis bent meegereden. Dit voorkomt onnodige complicaties. Bij voorbaat dank.

* Mocht u naar een bijeenkomst of lezing willen en niet op eigen gelegenheid kunnen komen, meldt dit dan bij een van de bestuursleden (voor telefoonnummers zie pag. 1). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

* Introducés betalen € 2,50 voor het bijwonen van een lezing of bijeenkomst.

* Let op!! Bij verhindering tot 14 dagen vóór de excursie betaalt u 50% van de totale kosten. Daarna kan geen geld meer worden teruggestort. Wij moeten alles een week van tevoren hebben betaald!

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2021