Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
  • AFDELING WILNIS-DE RONDE VENEN
Wilnis-De Ronde Venen
Programmaoverzicht 2019 - 2020
Dinsdag 3 september Open ochtend Lezing Japan
Donderdag 19 september   Rondleiding botanische tuinen Utrecht
Vrijdag 4 oktober Avond Eten in Menno Simonshuis Amsterdam
Dinsdag 8 oktober   Rondleiding Artis
Woensdag 23 oktober Ochtend Lezing doedelzak en trom
Vrijdag 8 november Ochtend Lezing impressioniste Mary Cassatt
Dinsdag 12 november   Museum Huis Marseille, Amsterdam
Donderdag 21 november   Rondleiding provinciehuis Haarlem
Donderdag 12 december   Kerstmiddag
Dinsdag 17 december   Museum Prinsenhof, Delft
Maandag 6 januari Avond Nieuwjaarsetentje
Donderdag 16 januari Ochtend Stedelijk Museum Amsterdam
Woensdag 22 januari Middag Kaaspakhuis Woerden
Woensdag 5 februari Ochtend Muzieklezing Mozart en Nederland
Maandag 24 februari Middag Ledenvergadering / Lezing de Baat
Zondag 8 maart Middag Vrouwendag: High Tea, Chocoladehuisje, Mijdrecht
Donderdag 19 maart Middag Lunchconcert MCO Hilversum / Lunch de Jonge Haan
Zondag 8 maart Middag Vrouwendag
Woensdag 25 maart Middag Wandeling Vinkeveen
5-13 april   Bloemsierkunst in de Bavo Haarlem
Donderdag 23 april Ochtend Verhalenvertelster Elza Vis
Donderdag 14 mei   Voorjaarsuitje

 

Lezen / begrijpen Truus van Leeuwen, tel. 28 14 89
      o.l.v. Margreet van Krugten, tel. 24 19 72
Fietsen wisselende begeleiding, op dinsdag, van mei t/m september, om 9 uur,
  verzamelen bij het oude raadshuis in Wilnis
Wandelen Lenie Celie, tel. 28 38 19
  Heb je goede voornemens? Wandel dan mee.
  1e maandag van sept.t/m mei om 13.30 u. vanaf Willisstee, Wilnis
Museumclub Tini Baer, tel. 27 26 00
  Lenie Celie, tel. 28 38 19
  Mieke Muiswinkel, tel. 776884

 

* Let op, in het programma kunnen nog wijzigingen komen!!!

* U kunt pas opgeven voor een activiteit als het in het maandbericht is aangekondigd.

* Als u meegaat met een excursie en u besluit na afloop hiervan op eigen gelegenheid naar huis te gaan of nog langer te blijven, meldt u dit dan s.v.p. aan degene die de excursie heeft georganiseerd of aan degene met wie u op de heenreis bent meegereden. Dit voorkomt onnodige complicaties. Bij voorbaat dank.

* Mocht u naar een bijeenkomst of lezing willen en niet op eigen gelegenheid kunnen komen, meldt dit dan bij een van de bestuursleden (voor telefoonnummers zie pag. 1). Wij zorgen er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

* Introducés betalen € 2,50 voor het bijwonen van een lezing of bijeenkomst.

* Let op!! Bij verhindering tot 14 dagen vóór de excursie betaalt u 50% van de totale kosten. Daarna kan geen geld meer worden teruggestort. Wij moeten alles een week van tevoren hebben betaald!

KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
Postbus 11 | 3410 CA Lopik | tel. 06-51982065 | Kantoor: centraalbureau@nvvh.nl | Internetsupport: support@nvvh.nl | © NVVH 2020